111. Respiraţie, Sunet şi Vorbire

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 29 sivan, 2 iulie 1943, Ierusalim

       Există discernământul Respiraţie, Sunet şi Vorbire, există discernământul Gheaţă şi există discernământul Îngrozitor. Respiraţie înseamnă Ohr Hozer (Lumina care se Întoarce), care iese din Masah (ecran). Acesta este o forţă care limitează. Atâta timp cât nu este acumulată până la nivelul la care „să nu cadă iarăşi în nebunie“ este numită „Respiraţie“.

       Când măsura sa este completă, această limitare, Masah-ul cu Lumina care se Întoarce, este numită „Sunet“. Sunetul este ca o avertizare care îi spune omului să nu încalce legile Torei. Dacă le va încălca, de îndată ce va face asta, nu va mai simţi gustul ei. Prin urmare, atunci când ştie cu certitudine că încălcând legile Torei va pierde gustul ei, el menţine restricţia. Iar apoi ajunge la starea numită „Vorbire“, care este Malhut . În acel moment poate avea loc un Zivug (cuplare spirituală) al Creatorului cu Divinitatea, iar iluminarea Hohma (Înţelepciune) se va extinde în jos.

Se ştie că există două niveluri:

  1. Dăruire fără primire;
  2. Primire pentru dăruire.

       Atunci când omul vede că a ajuns deja la nivelul la care poate primi pentru a dărui, de ce are nevoie de această servitute, care este doar în forma dăruirii pentru a dărui? În fond, Creatorul simte mai multă mulţumire din primirea pentru dăruire, deoarece Lumina Înţelepciunii, care intră în vasele de primire, este Lumina scopului creaţiei. Aşadar, de ce ar trebui ca omul să se angajeze în munca de dăruire pentru a dărui, care este Lumina corectării creaţiei?

       Într-un asemenea moment el încetează imediat să mai guste, apoi pleacă complet gol şi fără nimic, deoarece Lumina Hasadim (Milă) este Lumina care îmbracă Lumina Hohma. Iar dacă lipseşte îmbrăcămintea, deşi omul are Lumina Hohma, el încă nu are nimic cu care să îmbrace Hohma. Atunci ajunge la o stare numită „gheaţă îngrozitoare“.

       Motivul este faptul că Yesod de Aba, cel care dă Hohma, numit „îngust în Hasadim şi lung în Hohma“, devine Gheaţă. Este similar cu apa cristalizată: deşi este apă, ea nu se împrăştie pe jos.

       Iar Yesod de Ima se numeşte „îngrozitor“ şi este considerat scurt şi lat. Este numit „scurt“ pentru că există un blocaj împotriva Hohma, ea fiind absentă din cauza celui de-al doilea Ţimţum. Iar acest lucru este „îngrozitor“. Rezultă că este nevoie de amândouă: atât de Hohma care se extinde prin Yesod de Aba, cât şi de Hasadim care se extinde prin Yesod de Ima.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!