156. Ca să nu ia şi din Pomul vieţii

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 15 şevat

       „Ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din Pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.“ Baal HaSulam a explicat că, probabil, el ar lua din Hasadim (Milă) ascuns, considerat a fi de la Hazeh (piept) în sus. Acest lucru se datorează faptului că aici există o îndestulare completă şi, prin urmare, el nu ar mai fi fost corectat prin păcatul Pomului cunoaşterii, considerat a fi de la Hazeh în jos. Rezultă că Pomul vieţii este numit „de la Hazeh în sus“, acolo unde este Hasadim ascuns. Eu cred că ar trebui să interpretăm prin cuvintele: „o viaţă în care există frica de ceruri şi o viaţă în care există frica de păcat“.

       Diferenţa dintre ele, aşa cum explică Baal HaSulam, este că tot ceea ce ia de la viaţă este din teama de a păcătui, adică el nu are altă posibilitate. Însă teama de ceruri presupune că el are posibilitatea de a alege. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu îşi asumă acest discernământ, el nu comite un păcat; şi, cu toate acestea, îl alege din cauza fricii de Creator.

       În consecinţă, nu putem spune că Hasadim ascuns este Katnut. Acest lucru este valabil exact atunci când el nu are nici o altă opţiune. Dar când atinge Hasadim revelat de la discernământul Rahela, atunci discernământul Lea, care este Hasadim ascuns, este numit Gar şi Gadlut (măreţie).

       Iar aceasta se cheamă „frica de ceruri“, faptul că el a revelat Hasadim, dar cu toate acestea, alege Hasadim ascuns. Aşadar, există două feluri de Hasadim ascuns:

  1. atunci când nu are discernământul Rahela şi este numit Vak;
  2. atunci când are discernământul Rahela, numit „Lea“, Gar.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!