180. Din Zohar, Amor

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în a doua zi de Paşte, 23 aprilie 1951, Tel Aviv

       Din Zohar: „Rav Hiyah a deschis: «Eu dorm, dar inima mea este trează …». „Adunarea Israelului a spus: «Eu dorm în exil în Egipt, acolo unde copiii mei au trăit sub o aspră sclavie, dar inima mea este trează pentru a-i păzi să nu piară în exil.»“ „O voce! Iubitul meu bate la uşă“ – acesta este Creatorul care a spus: „Îmi voi aduce aminte de legământul meu.“ (Amor, 43)

       Trebuie să înţelegem problema somnului. Atunci când Israel a fost în Egipt, el s-a aflat sub dominaţia egiptenilor şi a atras Gar de Hohma. Dar pentru că Hohma nu străluceşte fără Hasadim, aceasta se numeşte „somn“. Din acest motiv se spune că „sclavia din Egipt a fost aspră“, însemnând muncă grea, numită Dinim de Dechura. „Şi la tot felul de munci ale câmpului“ se referă la Dinim de Nukva.

       „Dar inima mea este trează“ înseamnă că din perspectiva liniei stângi ea doarme, iar atunci Malhut  este considerat „cele două mari Lumini“ sau este numit „al patrulea picior“, referindu-se la Tiferet, deasupra Hazeh. „Dar inima mea este trează“ pentru că există deja punctul de încuiere care determină linia de mijloc, astfel încât revine la punctul considerat Panim, datorită căruia ei nu vor pieri în exil.

       Acesta este sensul versetului: „Deschide pentru Mine o deschidere cât vârful unui ac.“ Aceasta înseamnă că ZA îi spune lui Malhut  să atragă Hohma. Pentru că Hohma nu poate să strălucească fără Hasadim, ea este numită „cât vârful unui ac“, iar apoi „eu voi deschide pentru tine Porţile Superioare“. Cu alte  cuvinte, el îi va da ei Hasadim, prin care ea va primi abundenţa. Totuşi, dacă nu atrage Hohma, ci Hesed, aceasta se numeşte „Deschide-mi, sora mea“. Astfel, pentru Hohma, Malhut  este numit „soră“.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!