222. Partea dată Sitrei Ahra să o separi de Kduşa

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit

       „La început, El a creat lumea cu calitatea Din (judecată). Dar a văzut că lumea nu continua să existe.“ Interpretare: Calitatea Din este Malhut , locul Ţimţum (restricţie). De acolo în jos este locul unde stau cele exterioare.

       Cu toate acestea, în cele Nouă Superioare poate fi primită abundenţa fără nicio teamă, dar lumea nu va continua să existe (adică Bhina Dalet). Lumea nu poate fi corectată pentru că acesta este locul ei şi este imposibil să se schimbe, adică să revoce vasele de primire, pentru că aceasta este natura lor, şi nu poate fi schimbată. „Natura“ înseamnă Forţa Superioară, căci aceasta a fost voinţa Lui, ca dorinţa de primire să fie perfectă şi imposibil de anulat.

       De asemenea, oamenii din lumea noastră nu îşi pot schimba natura lor. În acest caz, soluţia este conectarea cu calitatea milei, adică extinderea graniţei care este în Malhut  la nivelul Bina. Aceasta înseamnă că El a făcut ca şi cum ar exista o interdicţie de a primi, şi astfel este posibil să lucreze acolo, adică să primească cu intenţia de a dărui. Şi este posibil, întrucât acesta nu este locul lui Bhina Dalet şi, prin umare, poate fi anulat.

       În consecinţă, Bhina Dalet este corectată de fapt prin coborâre, pentru că descoperă că nu este locul ei, iar aceasta se dezvăluie omului prin Mițvot şi fapte bune. Când descoperă asta, el verifică Bhina Dalet în Bhina Bet, ceea ce arată că locul ei este dedesubt.

       Apoi, se ridică Zivug (cuplare) şi Mochin (Lumina) se extinde în jos. În acelaşi timp, Hey de jos se ridică la Eynaim (ochi) şi munca de transformare a vaselor de primire începe din nou. Iar esenţa acestei corectări constă în faptul că se dă o parte lui Sitra Ahra. Anterior, acesta era un loc care absorbea numai din Bhina Dalet, deoarece numai acolo există calitatea Din, care nu există în Bina. Dar acum Bina a dobândit discernământul restrângerii, deoarece calitatea Din a fost amestecată cu ea. În consecinţă, locul calităţii Din a crescut. Însă această parte a muncii care apare acum, adică abilitatea de a respinge, nu este locul ei real. Şi apoi, după ce învaţă să respingă acolo unde este posibil, omul dobândeşte capacitatea de a respinge şi acolo unde anterior era imposibil.

       Acesta este sensul versetului: „El a înghiţit bogăţiile şi le va vărsa din nou.“ Astfel, prin extinderea graniţelor ea „înghite“ multe bogăţii, şi aşa este complet corectată. Acesta este sensul versetului „un ţap pentru Azazel“: ea primeşte o parte prin care se separă ulterior de Kduşa (Sfinţenie), atunci când aceasta este corectată în locul pe care El i l-a dat, şi nu în propriul ei loc.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!