240. Cere celor ce-Ţi cer atunci când cer faţa Ta

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Slichot 1, de la onorabilul meu tată, maestrul meu şi profesorul meu

       „Cere celor ce-Ţi cer atunci când cer faţa Ta, răspunde-le din ceruri din casa Ta şi nu-Ţi închide urechea Ta la strigătul lor stăruitor“ (Slichot pentru prima zi). Aceasta înseamnă că … scopul creării lumii a fost să facă bine creaturilor Sale. Însă pentru finalizarea corectării trebuie să existe îndulcirea calităţii judecăţii în milă.

       Judecata este considerată Gadlut (măreţie). Pentru a evita ajungerea la diferenţă de formă trebuie să existe un discernământ, care este un fel de compromis: judecata spune că ar putea primi mai mult, dar încă este în pericol de a ajunge la diferenţă de formă. Însă atunci când se amestecă cu calitatea milei nu primeşte Gadlut a Luminii, şi astfel poate să ajungă la echivalenţă de formă. Iar corectarea se face prin vasele de primire care sunt transformate în „a primi pentru a dărui“.

       Prin urmare, atunci când omul începe să caute Creatorul, el încă este ataşat de primire, iar cel care primeşte este considerat sărac şi blestemat. Şi un blestemat nu aderă la binecuvântări. Însă cel care primeşte pentru a dărui este numit „binecuvântat“, deoarece nu îi lipseşte nimic ori nu are nevoie de nimic pentru el însuşi. În consecinţă, singura dificultate este ca omul să fie într-o starea de binecuvântare, aşa cum numai prin virtutea Torei şi a Mițvot vasele de primire pot fi transformate în vase de dăruire.

       De aceea ne rugăm: „Cere celor ce-Ţi cer“. Există două tipuri de căutători: unii care caută doar dezvăluirea „feţei Tale“, care vor doar să dăruiască. Prin urmare, ceea ce cer ei – să primească o anumită izbăvire – este numai pentru faţa Ta. Despre aceasta El a spus: „când cer faţa Ta“.

       Celor care cer pentru faţa Ta, „răspunde-le din ceruri din casa Ta“, ceea ce înseamnă că cerurile casei Tale vor apărea, pentru că ei nu vor mai defăima Sus, deoarece s-au „curăţat“ de primire. „Strigătul lor stăruitor“ semnifică faptul că toate rugăciunile şi motivele lor sunt tot pentru ei înşişi, pentru că vor să se apropie de Creator, cu toate că încă nu sunt curăţaţi de primire.

       Acest lucru se datorează faptului că există două discernăminte în munca lui Dumnezeu: sunt cei care doresc să fie dezvăluit Creatorul în lume, pentru ca toată lumea să ştie că Divinitatea există. În această stare ei nu sunt în mijloc, ci doar vor să fie. Astfel, nu se poate spune că omul are discernământul de primire, din moment ce nu se roagă să fie aproape de Creator; el cere doar ca slava Cerurilor să fie dezvăluită în lume.

       Şi există cei care se roagă să fie aproape de Creator, şi atunci ei sunt în mijloc. Aceasta se poate numi „primire pentru sine“, din moment ce omul vrea să primească abundenţa în scopul de a se apropia de Creator. Aceasta se numeşte „cerere“ şi „strigăt“. Iar cei care se află în starea de „a cere“, datorită dorinţei de a se apropia, pot să strige pentru „a nu-Ţi închide urechea“.

       Acest lucru se datorează faptului că numai cel care are o deficienţă strigă. Dar pentru altul acest lucru nu este un strigăt, ci doar o cerere, ca atunci când spunem: „transmite salutări din partea mea“. Astfel, în privinţa dezvăluirii feţei Creatorului există doar o cerere.

       „Din cerurile casei Tale“ înseamnă eynaim (ochi), care este Lumina Înţelepciunii şi faptul că ei vor primi esenţa abundenţei, din moment ce Kelim-urile lor sunt deja pregătite pentru a primi în scopul de a dărui. Dar pentru cei care încă cer, „nu-Ţi închide urechea Ta“. Ureche se referă la Bina şi înseamnă că trebuie să îşi mărească forţa pentru a obţine calitatea dăruirii pe baza Luminii Milei.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!