Scrisoarea nr.20

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Manchester, 15 Iunie 1956

Pentru studenți, să aveți viață lungă,

Am primit recent scrisori de la … și voi răspunde la toate scrisorile într-un mod general și abstract. Aceasta înseamnă că chiar și cel mai bătrân din grup va putea primi răspunsuri satisfăcătoare, chiar și la acele întrebări pe care nu le-a pus în scris. Îmi amintesc încă, cum l-a învățat Baal HaSulam să scrie și sunt sigur că și el își amintește.

Baal HaSulam a explicat scrierea referitor la ceea ce spunem: „Adu-ne aminte de viață, O Împărate, care dorești viață și scrie-ne în cartea celor vii”. Scrierea este întotdeauna cu cerneală neagră pe hârtie albă. „Albul” este timpul Torei și al muncii, iar „negru” este timpul răului și zădărnicia pe care o persoană o simte despre sine. Acest negru ar trebui să fie înconjurat de alb în jurul fiecărei litere. Cu alte cuvinte, este imposibil să vedem situația așa cum este cu adevărat, cu excepția orelor pe care le acordăm pentru Tora și pentru muncă, căci lumina din ea reformează.

Prin urmare, în mod special prin înmulțire, adică din dreapta, se ajunge la o stare de stânga, numită „negru”. În acel moment se consideră că scrierea este așa cum ar trebui să fie. Dar doar negrul, atunci când o persoană nu exercită în mod extensiv poruncile Torei și Mițvot și spune despre sine că este rea, acest rău se întinde din locul Klipot [cojilor] și nu există loc pentru acest lucru în singura autoritate.

Ar trebui să fim întotdeauna atenți să nu inversăm ordinea vremurilor de dreapta și stânga. Vorba înțelepților noștri despre versetul: „Ochii Domnului, Dumnezeului tău, sunt întotdeauna asupra ei de la începutul anului până la sfârșitul anului etc., uneori favorabil și uneori nefavorabil” . „Uneori favorabil”, cum? Când Israel au fost complet răi la începutul anului și au fost condamnați cu puține ploi, dar în cele din urmă ei s-au pocăit. Este imposibil să adăugăm că, deoarece sentința a fost deja dată, dar Creatorul aduce ploile la timp pe solul care are nevoie de ele. Totul este în funcție de sol. „Uneori nefavorabil”, cum? Când Israel a fost complet neprihănit la începutul anului și au fost condamnați la multe ploi, dar în cele din urmă au mers pe căi greșite. Este imposibil să fie diminuate, deoarece sentința a fost deja dată, dar Creatorul le aduce la timpul lor pe un sol care nu are nevoie de ele [Roș Hașana, 17b].

Eu interpretez acest lucru în două moduri: Un răspuns prietenilor care spun că atunci când s-au născut li s-a dat puțină putere de sus, însemnând o minte limitată care nu este nici dornică, nici înțelegătoare, nici cu o bună memorie sau energie sau cu o puternică și cuprinzătoare vedere. Mai degrabă, ei vorbesc prost despre capacitățile lor mintale și își spun că acest lucru se datorează probabil unui păcat din încarnarea anterioară, iar Creatorul i-a condamnat să coboare cu mici puteri corporale, de vreme ce la începutul anului, adică atunci când au fost creați, au fost condamnați la asta.

Cu toate acestea, ei trebuie să știe că dacă se pocăiesc, acele puține ploi, adică puținele capacități mentale, coboară pe pământ. Adică, ei folosesc toată energia pe care o au în mod pozitiv, iar acest lucru este suficient pentru măsura în care pământul, adică inima, produce recolta- înmulțirea în Tora și Mițvot.

Dacă nu sunt răsplătiți, chiar dacă au fost condamnați la mai multe ploi, dar apoi au mers pe căi greșite, toate capacitățile corporale, numite „multe ploi”, sunt aduse jos nu în momentul în care pământul are nevoie de ele. Adică, ei își folosesc toată energia și spiritul nu pentru pământul sfințeniei, ci pentru un deșert, unde sunt animale rele. Dar pentru pământul care va da roade nu există ploi deloc. Acolo ei văd despre acei mari care, în ceea ce privește lucrul pur și curat, nu au nici minte și nici energie sau putere.

De asemenea, cineva ar trebui să-și pună mintea și inima numai pentru ca ploile să meargă acolo unde sunt necesare. Aceasta este o măsură suficientă, astfel încât pământul să poată da recoltele sale, iar acest lucru se numește „uneori favorabil”.

Acest lucru explică ceea ce au ilustrat înțelepții noștri, „uneori favorabil”, tocmai când au fost complet răi la începutul anului. De ce nu au spus că sunt neprihăniți și că au rămas neprihăniți? Mai degrabă, oricare ar fi puterea minții, el poate spune mereu că aceștia sunt mici. Ei au explicat despre aceasta că, chiar și cu răul complet la începutul creației lor, adică la începutul anului, când sunt condamnați la puține ploi, este încă suficient ca pământul, adică dorințele lui, să dea roadele Kdușa[sfințeniei].

Am dezvoltat acest lucru pentru a respinge scuzele pe care unii dintre prietenii inteligenți le folosesc pentru a-și explica acțiunile.

Un alt înțeles este că dacă o persoană nu este răsplătită cu corectarea muncii sale, astfel încât să fie curată, chiar dacă i se dă o anumită vitalitate a sfințeniei – pe care o poate folosi pentru a simți un pic de integritate în sine, astfel încât poate să laude și să îi mulțumească Creatorului pentru că îl aduce mai aproape de lucrarea Sa – această forță trebuie să-l lumineze în timpul păstrării Torei și Mițvot, deoarece nu trebuie să intri în casa regelui purtând zdrențe.

Dacă nu este răsplătit, el se simte deplin când se angajează în lucruri inaccesibile, cum ar fi mâncarea și băutura și alte asemenea lucruri. Dar când se apropie de păstrarea Torei și Mițvot, el își simte josnicia. Rezultă că, în mod special la poarta împăratului, el poartă sacul umilinței și, prin urmare, nu poate da fructe binecuvântate pentru că blestematul nu se agăță de binecuvântat.

Mai degrabă, ar trebui să fie contrariu – tocmai atunci când face Mițvot, el ar trebui să se simtă întreg. Prin aceasta el se califică pe sine însuși ca Creatorul să însuflească Șchina asupra lui și este răsplătit cu încântarea și dulceața plăcerii superioare. În cele din urmă, el este milostivit de sus și se leagă la eternitatea Lui.

Dar lucrul cel mai important este să ne întărim în problemele credinței exact acolo unde apar întrebările „cine” și „ce”.

Prin aceasta vom înțelege ce spune RAȘI despre versetul: „Acesta este statutul legii”. Acestea sunt cuvintele Lui: „De vreme ce Satana și națiunile lumii numără Israel, spunând: ’Ce este această poruncă și care este motivul pentru ea?’, El a scris un statut despre aceasta: ’Este un decret înaintea Mea și nu aveți nici o permisiune să vă îndoiți’. Aceasta înseamnă că de aceea raționamentul său nu este scris.

Dar ar părea logic că ar trebui să fie contrariu, ceea ce înseamnă că atunci când nu există nimeni care să ceară, nu este nevoie de un motiv. Dar când cineva întreabă, ar trebui să existe un raționament acolo. Cu toate acestea, sensul statutului legii se referă la credință, și tocmai acolo unde există întrebări, răspunsul ar trebui să fie mai presus de rațiune.

Cu aceasta veți înțelege, de asemenea, ceea ce au spus: „Să vină mama și să-și șteargă fiul ei curat”. Care este legătura dintre vaca roșie și vițel? Este din cauza jocului de cuvinte, unde el spune „vacă” și aici se spune „vițel”, că aceasta este singura legătură? Dar, așa cum am menționat mai sus, păcatul cu vițelul este așa cum este scris în „Introducere la Cartea Zohar”, MI-ELEH [cine sunt aceștia], așa cum se spune: „Aceștia sunt dumnezeii voștri,O Israel!” Adică cunoașterea și nu MI, numită Hasadim (îndurări), care este credință. Acesta este motivul pentru povestea despre vacă, care este credința deasupra rațiunii, și prin aceasta veți ispăși păcatul vițelului.

Prietenul tău, Baruch Șalom,

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!