Scrisoarea nr.27

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Manchester, 18 decembrie 1956

Pentru prieteni, fie ca ei să trăiască pentru totdeauna,

A trecut mult timp de când am primit scrisori de la voi, cu excepția … și o scrisoare scurtă din partea …

Trebuie să ne reînnoim lucrarea în fiecare zi, adică să uităm trecutul. Adică, dacă nu am reușit înainte, trebuie să începem din nou. Este ca la un comerciant: dacă ar avea o afacere care nu a reușit, el închide afacerea respectivă și începe imediat una nouă, sperând că, deși nu a reușit în afacerea anterioară, va reuși cu siguranță în cea nouă.

Așa suntem și noi. Deși în trecut nu am reușit, în viitor suntem siguri că vom reuși. Dar nu vom rămâne fără rost, pentru că fără a face afaceri, este imposibil să reușim. Mai degrabă, trebuie să credem că lumina va fi cu siguranță atrasă de noi și vom fi răsplătiți cu lumina legii Sale, care este adevărata lege, că adevărul ne va proteja și vom atrage lumina legii Sale și vom fi alipiți la numele Lui pentru totdeauna.

Înțelepții noștri au spus: «Rabi Yohanan a spus: „Iacov, tatăl nostru, nu a murit”. El întreabă: „Au fost zadarnic mumiile mumificate și groparii îngropați?” Mai degrabă, eu numesc versetul „Nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul, şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată şi îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă”. În timp ce descendenții săi sunt în viață, el este în viață». RAȘI interpretează că doar despre cei vii poți vorbi despre robie, dar cu privire la cei morți, nu poți vorbi despre robie [Taanit 5b].

Interpreții au întrebat:

1) Întrebarea rămâne în continuare. Maharșa interpretează că trupul moare și sufletul există, de ce nu a murit în mod special Iacov? El explică faptul că Avraam și Isaac au murit în țara Israel, dar Iacov a murit în străinătate, așa că trebuie să ne spunem că Iacov nu a murit.

Voi interpreta acest lucru după felul nostru, iar acest lucru va reconcilia faimoasa întrebare despre verset: «Aşa să vorbiţi lui Iosif: „Oh, iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut rău!”».

Acest lucru este derutant:

2) Unde găsim că Iacov a poruncit un astfel de lucru înainte de moartea sa? Și există, de asemenea, întrebarea din Midraș despre versetul „Și l-a chemat pe fiul său, Iosif”, și i-a poruncit înmormântarea.

3) De ce nu a poruncit lui Ruben, care era mai mare, sau lui Iuda, care era împărat?

Și interpreții au întrebat:

4) Despre Iacov spunându-i lui Iosif – „trăiește cu îndurare și adevăr”, însemnând îndurări făcute față de cei morți – nici o răsplată și recompensă nu este dată pentru milă. Dar, după aceea, i-a spus lui Iosif: „Îţi dau mai mult decât fraţilor tăi”. RAȘI interpretează că, ‘de când depuneți efort și vă necăjiți cu înmormântarea mea, nu mai este milă adevărată’.

O altă nedumerire:

5) Iosif i-a spus: „Eu voi face cum îmi spui”. „Eu” este excesiv (în ebraică, cuvântul „eu” este repetat de două ori în acest verset). Ar fi trebuit să spună: „Eu voi face așa cum spui” [cu un singur „eu”].

Pentru a înțelege cele de mai sus trebuie să înțelegem calitatea adevărului, care este calitatea lui Iacov. Este scris: „Să se dea adevărul lui Iacov”. Baal HaSulam a interpretat chestiunea adevărului [prezentată în Sulam, în „Introducere la Cartea Zohar”, punctul 175], că două facțiuni ale îngerilor au defăimat creația și două au susținut-o.

Îngerii adevărului au spus că lumea este toată minciună, ceea ce înseamnă că lumea este numită „voință de a primi” și adevărul este dorința de a oferi mulțumire Creatorului, adică Dvekut. Cum pot realiza acest lucru? Îngerii milostivi au spus: „El face milă” și, prin mila lor, ei vor realiza Dvekut. Vedeți aici întreaga chestiune a „Și a aruncat pământul la pământ”, însemnând că din Lo Lișma [nu de dragul Său], vom fi răsplătiți cu Lișma [de dragul Său] și vom atinge calitatea adevărului.

Iacov, care este calitatea adevărului, a poruncit înainte de moartea sa, adică i-a dat voința sa lui Iosif ca să facă adevărata milă, ceea ce înseamnă că prin aceasta îi va fi acordată calitatea adevărului, ceea ce înseamnă că el va fi în întregime pentru a dărui. A fost la fel pentru toți fiii săi, dar a poruncit în mod special lui Iosif, ceea ce înseamnă că după moartea sa, Iosif nu o va obține tocmai pentru vânzarea lui Iosif de către frații săi.

Și, deși Iosif vede că frații săi au fost necinstiți prin vânzare, el trebuie să se angajeze numai cu calitatea adevărului, adică să dăruiască, iar corectarea defectului este numai pentru Creator. Această chestiune de corecție a fost ulterior corectată cu cele zece distrugeri ale împărăției [după cum se explică în mai multe locuri].

Iosif a răspuns: „Eu voi face așa cum îmi spui”, însemnând că eu voi fi așa cum spui – că voi merge doar în calea dăruirii. Aceasta reconciliază de ce i-a spus în mod specific lui Iosif și de ce a folosit în mod specific cuvântul „Eu”.

Aceasta explică, de asemenea, a doua întrebare: „Unde găsim că Iacov i-a poruncit lui Iosif înainte de moartea sa, ceea ce înseamnă că, înainte de moartea sa, el i-a spus în mod special lui Iosif să urmeze calea adevărului, care este doar pentru a dărui și, prin urmare, nu o va atinge tocmai pentru vânzare?”

Și, de asemenea, odată ce Iosif a luat-o asupra sa și a spus: „Eu voi face cum îmi spui”, însemnând dăruirea, și spunându-i mai târziu: „Îţi dau mai mult decât fraţilor tăi”, el nu strică adevărul primind acum darul, de vreme ce acum este privit ca primind pentru a dărui, pentru că el nu are nevoie pentru el însuși, dar toate acțiunile sale sunt în Tora și Mițvot pentru a dărui.

Aceasta explică a patra întrebare: După acceptarea adevărului, el putea să-l răsplătească, dar ar fi considerat încă darul pur. Acesta este motivul pentru care Rabi Yohanan a spus că Iacov nu a murit. Înseamnă că această calitate a lui Iacov nu a murit pentru că el a lăsat calitatea fiilor săi. Acesta este motivul pentru care Rabi Yohanan a spus în mod specific Iacov, deoarece adevărul este cel mai important; Dacă este adevăr, cineva este răsplătit cu Avraam și Isaac, care sunt Hasadim și Gvurot.

Din toate cele de mai sus rezultă că Iacov nu a murit, dar legea Sa, legea adevărului, va străluci pentru noi și vom fi răsplătiți mergând pe urmele lui și cu o creștere mai puternică și cu mai mult efort. Nu trebuie să luăm în considerare propriile noastre gazde, care ne aduc scânteie de disperare, dar spun așa cum spun înțelepții noștri: „Fiul lui David vine numai din neatenție”. Aceasta este răscumpărarea numită „Fiul lui David” Distrage mintea gazdelor.

Acesta este sensul interpretării lui RAȘI că viața este numai în robie, însemnând că numai atunci când cineva este considerat „viu” simte că este rob și trebuie să se elibereze din închisoare. Dar când o persoană este moartă, nu simte că este captivă.

Calitatea lui Iacov va străluci pentru noi din robie, după cum este scris: „Și îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă”, ceea ce înseamnă că toate dorințele pentru muncă sunt captive. Acesta este și înțelesul „Nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul, … Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată”. Deși erau la mare distanță de Creator, Creatorul le promite că îi va mântui, așa cum au spus înțelepții noștri: „Dacă Creatorul nu-l ajută, nu va domni peste ea”.

De aceea, trebuie să înțelegem cum ajutorul nostru este puternic, așa cum este scris: „Domnul este un războinic”. Și pentru mântuirea celui puternic, nu-l reține niciun gând, chiar dacă trebuie să ajute mult sau puțin. Căci, mai degrabă, „te voi salva de departe”. Chiar și atunci când suntem în depărtare, El ne va salva.

Să sperăm că de azi înainte, ceea ce înseamnă de fiecare dată și în fiecare moment, vom fi răsplătiți cu plenitudinea veșnică și ne alipim de adevăr.

De la prietenul tău, Baruch Șalom Așlag HaLevi

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!