Scrisoarea nr.26

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Manchester, 7 decembrie 1956

Pace și toate cele bune pentru prietenul meu, cel mai drag om, urmărind dreptatea și mila, și încununat cu virtuți.

În această dimineață, am primit scrisoarea ta, împreună cu douăzeci de gerah, care este un șekel. Îți voi scrie ceva privitor la Hanuka conform cu ceea ce am auzit de la Baal HaSulam, o explicație cu privire la ceea ce au spus înțelepții noștri, „Ce este HanukaHanu Koh [staționat până acum (în momentul acesta)]. „El a spus despre asta că există două grade: 1] Koh și 2] „Acesta”. Înțelepții noștri au spus: „Toți profeții au profețit în Koh și Moise a profețit în „Acesta”. Hanuka este privită ca Koh.

Explicația cuvintelor lui Baal HaSulam o găsim în alegoria: Când soldații merg la război și luptă de ceva timp, li se dă o permisie într-un adăpost cu o mulțime de mâncăruri și băuturi bune. Intenția comandantului este de a le reface puterea, astfel încât ei nu vor mai fi obosiți și vor putea lupta încă o dată. Dar pentru cel care este mirat crezând că va primi o permisie pentru că războiul s-a terminat, adevărul este că războiul nu s-a terminat, iar această permisie este de a le da putere și curaj să meargă din nou în prima linie.

Deci, aceasta este problema cu Hanuka. Acesta este sensul Hanu [staționat] În cazul în care staționarea nu a fost din cauza plenitudinii, ceea ce înseamnă o oglindă iluminată. Mai degrabă, staționarea a fost Koh [în momentul acesta / până acum], ceea ce înseamnă incomplet, care este o oglindă care nu luminează. Cu alte cuvinte, războiul înclinației încă nu s-a terminat, dar trebuie să ajungem la adevărata plenitudine. Acesta este sensul la Hanu-Koh, staționare ca și în Koh, adică primirea dăruirii superioare, astfel încât să aibă mai multă forță să meargă înainte în războiul cu înclinația rea.

Ceea ce se întinde de la aceasta este că atunci când cineva merge pe calea Creatorului, i se dau multe treziri de sus – în mijlocul rugăciunii sau în timpul studierii Torei sau în timpul executării unei Mițva [porunci]. Această trezire intră în inimă și omul începe să simtă acel gust și harul sfințeniei.

Cu toate acestea, ar trebui să știm că i-a fost dată această abundență numai pentru a câștiga noi puteri și pentru a putea deveni mai puternici în muncă, când se va angaja în bătălia războiului cu înclinația rea. Apoi, de fiecare dată i se acordă o odihnă temporară, adică o abundență superioară, pentru că atunci când trezirea de sus vine la o persoană, i se pare că nu mai există război, pentru că atunci începe să simtă frumusețea și gloria sfințeniei și micimea problemelor corporale, până când se hotărăște să lucreze numai pentru Creator.

Dar, din moment ce o persoană nu și-a terminat treaba, trezirea pe care a primit-o i se ia și în curând cade în starea lui anterioară, unde simte plăcerea și frumusețea numai în lucrurile corporale și privește chestiunile sfințeniei ca fiind de prisos. În acel moment el se angajează în Tora și Mițvot numai din obligație și constrângere, și nu din dorință și bucurie ca atunci când avea trezirea.

Această trezire este lumânarea de Hanuka. Prin urmare, dacă el este inteligent, ar trebui să depună efort întotdeauna până când este ajutat de sus, pentru a fi răsplătit cu adevărata deplinătate.

Să sperăm că, Creatorul ne va deschide ochii și ne va încânta inimile pentru totdeauna.

De la prietenul tău, care îți dorește ție și familiei tale toate cele bune,

Baruch Șalom Așlag HaLevi

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!