Scrisoarea nr.51

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Bnei Brak, 27 martie 1960

Pace şi tot ce e mai bun prietenului meu,

Prin prezenta, confirm că am primit telegrama de felicitare pentru nunta fiicei mele, împreună cu binecuvântarea triplă. Fie ca gospodăria ta să cunoască întotdeauna bucurie, veselie, fericire şi mulţumire.

Vă scriu ceea ce am spus în Șabat, porţiunea de [noua] lună. RAȘI spune despre verset: “Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună”. Acestea sunt cuvintele lui: „Moise a fost nedumerit cu privire la începutul lunii, în ce măsură ar trebui să fie văzută şi vrednică de sfinţenie? El le-a arătat cu degetul luna de pe cer şi a spus: ‘Aceasta văd şi sfinţesc!’. RAȘI interpretează şi versetul: ‘La început [Dumnezeu] a creat’ şi acestea sunt cuvintele lui: Rabi Iţhak a spus: ‘Tora ar fi trebuit să înceapă de la ‘Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună’ care este prima Miţva [poruncă] către Israel’. Care este motivul pentru care începe cu Bereşit? Pentru că ‘El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor’, pentru ca neamurile lumii să zică lui Israel: ‘Sunteţi hoţi, căci aţi cucerit ţara a şapte naţiuni’, iar ei le vor răspunde: ‘Întregul pământ este al Creatorului. El l-a creat şi l-a dat celor pe care El i-a ales. După voia Lui, le-a dat-o lor şi, după voia Lui, El a luat-o de la ei şi ne-a dat-o nouă’”

Trebuie să înţelegem:

  1. De ce Moise a găsit acest lucru mai încurcat decât alte lucruri?
  2. Dacă Tora nu ar fi început cu „La început”, se poate spune că nu Creatorul a creat lumea?

Trebuie să interpretăm acest lucru conform eticii. Pământul este numit „trup”. Creatorul a creat trupul şi l-a dat naţiunilor lumii, adică înclinaţia rea, pentru că de îndată ce se naşte cineva, înclinaţia rea intră în el, aşa cum este scris: „Pentru că înclinaţia inimii unui om este rea din tinereţea lui”. Prin urmare, înclinaţia rea, care este naţiunea, spune că trupul îi aparţine, ceea ce înseamnă că trebuie să îl guverneze şi să facă cu el orice vrea.

Prin urmare, după treisprezece ani, când vine înclinaţia bună şi doreşte să intre în corp şi să îl guverneze şi doreşte să înlăture înclinaţia rea, înclinaţia rea susţine: „Sunteţi hoţi”, pentru că înclinaţia bună este numită Israel. Rezultă că naţiunile spun că vor să fure corpurile care le aparţin, pentru că, argumentează ele, „Creatorul ne-a dat toate trupurile şi după treisprezece ani voi, israeliţii, care înseamnă înclinaţia bună, doriţi să ne jefuiţi de aceste trupuri”.

Aici vine răspunsul, că Tora începe cu „La început”, pentru că Israel se numeşte Resit (început). Creatorul a creat lumea numai pentru Israel şi faptul că El a lăsat naţiunile să guverneze primul corp este doar pentru a da loc la alegere şi pentru a putea să se bucure de toată recompensa Sa fără nici o ruşine.

Acesta este sensul a ceea ce spune RAȘI, „Şi i-a dat-o cui a vrut”, ceea ce înseamnă Israel. Acesta este începutul intenţiei, de a da poporului lui Israel stăpânirea deplină asupra trupului, deoarece scopul este ca înclinaţia rea să controleze corpul. Acesta este sensul „După voia Lui, le-a dat-o lor”, ceea ce înseamnă că dăruirea Lui către înclinaţia rea la început era conform voinţei Lui, astfel încât poporul lui Israel să aibă posibilitatea de a lucra asupra alegerii”…”şi, după voia Lui, El a luat-o de la ei”, însemnând că totul era conform unei dorinţe, iar Creatorul nu şi-a schimbat raţiunea. Astfel, nu se poate spune că la început El a dat puterea naţiunilor şi apoi a regretat şi i-a dat-o lui Israel. Mai degrabă, a fost totul în conformitate cu o dorinţă, adică un gând şi o intenţie. Aceasta este precizarea pe care o face RAȘI: „După voia Lui, le-a dat-o lor şi, după voia Lui, El a luat-o de la ei”, etc.

Rezultă că, pentru a alege, a dat mai întâi poruncă înclinaţiei rele. Acesta este motivul pentru care lumea este ascunsă, pentru că ascunderea feţei oferă loc de alegere.

De asemenea, se ştie că luna implică Şchina (Divinitatea), însemnând credinţa, şi trebuie să reînnoim în mod constant credinţa. Acesta a fost ceea ce l-a nedumerit pe Moise, deoarece la începuturile sale, luna este într-o stare totală de Katnut, ceea ce înseamnă că este timpul de ascundere. Apoi, Creatorul a spus: „Aceasta văd şi sfinţesc”, că cea mai mare sfinţenie este tocmai atunci când o persoană se poate sfinţi pe sine chiar şi în timpul celei mai mari ascunderi, şi, apoi… cu exil din Egipt.

De la prietenul tău care îţi doreşte ţie şi familiei tale toate cele bune,

Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!