Scrisoarea nr.56

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Anvers, 6 iunie 1962

Lui …

Pentru că sunt în mișcare, scrisorile nu ajung în ordine. Doar săptămâna trecută am primit primele scrisori din Israel. Am scris deja patru scrisori către Ierusalim, la cei care mi-au scris, iar aceștia sunt …

Și în ceea ce privește cuvintele pe care dorești să le elaborezi, repet întregul extras: «Înțelepții noștri au spus: „Raba bar Rav Huna a spus: „Orice persoană în care există Tora, dar fără teamă de cer este ca un trezorier care a primit cheile interioare, dar nu a primit cheile exterioare; Cum va intra el?” RASHI a interpretat că teama de cer este ca ușile exterioare prin care se intră în interior. Astfel, dacă se teme de ceruri, el devine nerăbdător să păstreze și să facă. Dacă nu, nu se teme pentru Tora sa”. Rabi Yanai declară: „Vai de cel ce nu are nici o casă, dar a zidit o poartă pentru casă”(Șabat, 31)».

Trebuie să ne întrebăm:

1) Raba bar Rav Huna, echivalează frica de rai cu externalitatea, iar Tora cu internalitatea atunci când spune: „Dar nu a primit cheile exterioare; Cum va intra el?” Aceasta înseamnă că, dacă nu se teme de cer, cum va intra în interiorul său? Rav Yanai echivalează teama de cer cu internalitatea, pentru că el a spus că frica de cer este ca o casă, iar Tora numai ca o poartă, iar o poartă este externalitate. Rezultă că el crede că Tora este externalitate.

2) Ce a adăugat Rav Yanai la Raba bar Rav Huna spunând: „Vai” și dând exemplul lui Rabi Yanai.

Se știe că scopul creației este de a face bine creațiilor Sale. Pentru a putea primi binele care ne-a fost pregătit, avem nevoie de calificare, care este echivalența formei. Aceasta înseamnă că intenția noastră trebuie să fie doar de a acorda și de a nu primi pentru noi înșine. După ce suntem răsplătiți cu lumina îmbrăcată în Tora interioară (când ajungem la lumina ascunsă îmbrăcată în Tora interioară, se numește „Tora, Israel și Creatorul sunt una”). Înțelepții noștri au spus despre acest lucru: „Nu este nimic bun, decât Tora”, despre care se spune „Care este mai frumoasă decât aurul” etc., ceea ce înseamnă că lumina dulce a degustării vieții este îmbrăcată în Tora interioară.

Se știe că „un om se naște mânzul unui măgar sălbatic”, deoarece „înclinația inimii unui om este rea din tinerețea lui” și, așa cum au spus înțelepții noștri, „mi-aș fi dorit să Mă fi părăsit și să-Mi țină Tora [legea], deoarece lumina din ea îl reformează” ( [Talmudul] Ierusalmitean, Hagiga).

Am interpretat deja acest articol deoarece este greu de înțeles legătura dintre părăsirea Creatorului și păstrarea Torei. Cum poate fi Tora fără Creatorul, despre care s-a spus: „Să Mă fi părăsit”? Răspunsul este scris după aceea: „pentru că lumina din ea îl reformează”.

Aceasta înseamnă că atunci când o persoană dorește să se aducă mai aproape de Creator, Creatorul îi spune că atâta timp cât este scufundat în poftele rele, El nu îl poate aduce mai aproape, pentru că atunci o persoană este încă în calitate de neadevăr și cum spune versetul: „Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa Mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea Mea”. Când o persoană este mândră, Creatorul spune: „El și cu mine nu putem locui în aceeași locuință” și așa mai departe.

Mai degrabă, păstrând Tora, a cărui lumină îl reformează, va ieși din calitățile rele, adică „primire”, și va putea să se angajeze în dăruire, adică în sensul reformării lui, așa cum este scris: „Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” (Psalmul 45).

Cu alte cuvinte, tot ceea ce face el este doar pentru a dărui Regelui, și numai după aceea Creatorul îl aduce mai aproape. Acea persoană este răsplătită cu credință permanentă (așa cum este scrisă în Sulam [Comentariul Scara], în „Introducere la Cartea Zohar”).

De aceea, pentru ca o persoană să se teamă de ceruri și pentru a avea capacitatea de a face fapte bune, ea nu are altă opțiune – așa cum este explicat în cuvintele [Talmudului] Ierusalimitean – decât „să păzească Tora mea [legea]”. Adică, prin Tora, a cărui lumină îl reformează. Apoi, când este reformat, adică atunci când a obținut frica de cer prin Tora, el va fi răsplătit cu Tora interioară, adică lumina Torei, care este îmbrăcată în Tora exterioară.

Este așa cum au spus înțelepții noștri: „În lumina care a fost creată în prima zi, Adam a văzut de la începutul lumii până la sfârșitul ei. Creatorul s-a uitat la lucrările generației potopului și a generației Babilonului și a văzut că lucrările lor au fost greșite. El a stat și a ascuns asta. Unde a ascuns? În Tora”.

Prin aceasta putem interpreta cuvintele lui Raba bar Rav Huna, care echivalează frica cerului cu cheile exterioare și Tora cu cele interioare. El se referă la o persoană care dorește să fie răsplătită cu caracterul intern al Torei, unde se găsește toată viața, binele și plăcerea. Înainte de a încerca să dobândească frica de cer, el nu are calificarea potrivită pentru a fi capabil să primească lumina ascunsă, așa cum este scris: „Cei răi să fie lipsiţi de lumina lor” (vezi începutul la Mesilat Yeșarim [Calea Dreaptă]). Dar, înainte ca o persoană să-și îndrepte faptele rele și să se teamă de cer, nu este capabilă să primească binele.

Se pare că frica de cer este numită „externalitate”, ceea ce înseamnă că prin frica cerului va putea să primească Tora interioară. Acesta este motivul pentru care, în opinia sa, cel care dorește să primească internalitatea Torei înainte de a se teme de cer, este ca și cum ar avea cheile interioare, dar nu i s-au dat cheile exterioare; Cum va intra el? Din moment ce nu are teama de cer, el este incapabil să primească încântarea și plăcerea.

Acesta este motivul pentru care Rabi Yanai a fost încântat și a declarat: „Vai de cel ce nu are nici o casă, dar a zidit o poartă pentru casă”. Cuvintele lui Raba bar Rav Huna înseamnă că cel care dorește să i se acorde internalitatea Torei trebuie să dobândească mai întâi frica de cer, care este externă față de internalitatea Torei.

Rezultă că cel mai important lucru pe care trebuie să-l dobândești este frica de ceruri, căci atunci frica de cer va fi ca o cameră în care poți să așezi obiecte și mobilier rafinat și antichități prețioase. Dar dacă nu are nici un loc în care să pună lucrurile, nu i se poate da nimic. Pentru Rabi Yanai, teama de cer va fi casa în care se pune internalitatea Torei.

Prin urmare, a văzut că cel mai important lucru pe care trebuie să-l exercite în lume este frica de cer, pentru că acesta este recipientul plăcerilor superioare și a văzut că oamenii învață Tora întreaga lor viață, dar intenția lor nu este de a dobândi frică de cer prin ea, deoarece studiul Torei trebuie să fie așa cum a fost menționat în Talmudul Ierusalimitean, cu cuvintele: „mi-aș fi dorit să Mă fi părăsit și să-Mi țină Tora, deoarece lumina din ea îl reformează”, adică prin Tora va deveni bun.

Adică, prin lumina Torei – chiar dacă învață încă Lo Lișma (nu de dragul Său), deoarece nu este încă răsplătit de teama de cer, cum poate să studieze Lișma înainte de a fi răsplătit cu credință, care este frica de cer? Dar prin lumina Torei care este Lo Lișma – mai târziu, el este răsplătit cu teama de cer. Se consideră că acesta „îl reformează”.

Rezultă că Tora Lo Lișma este poarta prin care să intre frica de cer, numită „casă” (un recipient pentru binele din internalitatea Torei). Acesta este motivul pentru care el adaugă la cuvintele lui Raba bar Rav Huna și spune: ’Vai de cel care nu are nici o casă’, adică cel care încă nu are teamă de cer, ’dar a construit o poartă pentru casă’, deoarece în mod normal, cine are în vedere construirea unei case poate construi o ușă pentru casa pe care o va avea. Dar dacă nu dorește să construiască o casă, de ce ar face o ușă?

Acesta este motivul pentru care Rav Yanai declară: „Când o persoană este preocupată de teama de cer, care este o casă, merită să învețe Tora, deoarece Tora îi va aduce lumina și prin lumină va fi răsplătit cu frica de ceruri, numită „casă”, în care să pună internalitatea Torei.

Dar dacă nu este preocupat de a fi răsplătit de teama de cer, pentru că nu are nevoie de frică de ceruri, de ce trebuie să-și facă probleme în a-și petrece viața în Tora, care este doar o ușă pentru a intra în casă numită „teama de cer”?

Dacă nu intenționează să se teamă de cer, se pare că se tulbură pe sine pentru nimic, fără sens, din moment ce punctul tare al Torei în Lo Lișma este că este doar o ușă prin care să intri în teama de cer. Apoi, când cineva se teme de cer, se poate spune că el învață Tora Lișma. Dar când nu se teme de ceruri, când nu are credință, întrebarea este, pentru cine învață el?

Dar când o persoană dorește să se teamă de cer și răul din el nu-i dă puterea de a putea crede în Creator, înțelepții noștri ne spun că din Lo Lișma va veni la Lișma. Adică, el va fi răsplătit cu teama de cer și credința în Creator și va ști pentru cine învață. Aceasta se numește „casă”.

Cel care învață Tora Lișma, adică are frică de cer, i se acordă multe lucruri. După cum a spus Rabi Meir (Avot), el devine o fântână care curge și i se dezvăluie secretele Torei, căci tainele Torei sunt încântarea și plăcerea, iar scopul creației este că el va primi încântare și plăcere.

Din cele de mai sus rezultă că o ușă se numește Tora Lo Lișma, ceea ce înseamnă că încă nu se teme de ceruri. O casă se numește „frica de cer”, deoarece, odată ce a primit lumina Torei care este în Lo Lișma, este răsplătit cu Lișma, adică cu credință în Creator, iar apoi va face totul pentru Creator. Ulterior, el este răsplătit cu Tora interioară, care este deliciul și plăcerea, numită „tainele Torei”, așa cum este scris în MișnaAvot.

Cred că am clarificat acest lucru în detaliu și dacă aveți orice comentarii cu privire la acest lucru, scrieți-mi și voi ști ce să corectez.

Am început scrisoarea, dar numai astăzi (31 mai) am terminat-o. În această săptămână am primit scrisoarea ta din 23 mai; Sunt recunoscător pentru detaliile pe care mi le-ai scris, continuă.

Baruch Șalom HaLevi Așlag

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!