Scrisoarea nr.71

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

22 ianuarie 1965

Pentru prietenul meu,

Aș dori mult să știu ce faceți.

„Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel”. RASHI a interpretat „casei lui Iacov” ca fiind femeile – să le vorbești cu o limbă moale”. Și să spui fiilor lui Israel” – impuneri și precizări – el a interpretat pentru bărbați, cuvinte care sunt la fel de tari ca tendoanele (Mechilta).

Se spune în Zohar (Ietro, punctul 161): „Așa să spui casei lui Iacob”, adică să spui, din partea judecății”. Și spune copiilor lui Israel: „Fiii lui Israel înseamnă bărbații care vin de partea Rahamim [milei]”.

Se pare din cuvintele Zohar-ului că femeile vorbesc, care este din partea judecății, din moment ce femeile sunt din calitatea judecății și bărbații, „spun”, cu calitatea milei, pentru că Ei vin din calitatea milei.

Dar cuvintele lui RASHI implică contrariul, cu bărbații vei vorbi în cuvinte la fel de tari ca tendoanele, iar femeilor trebuie să le vorbești cu o limbă moale.

Trebuie să interpretăm că ei spun același lucru, dar mai întâi trebuie să înțelegem ce este judecata și ceea ce este mila. Judecata este atunci când doi oameni se duc la tribunal, unul spune: „Totul este al meu”, iar celălalt spune: „Totul este al meu”. Adică cel care susține „Totul este al meu” este privit ca fiind judecată. Milostivirea înseamnă a da, așa cum spuneau înțelepții noștri: „Precum este El de milostiv, așa fii tu de milostiv”. Din cele de mai sus rezultă că acestă calitate a judecății înseamnă cea care primește, iar mila este cea care dăruiește.

O femeie este una care are o deficiență, adică a primi, iar un bărbat este unul care este într-o stare de dăruire.

În consecință, rezultă că o femeie este judecată, adică primind. Dacă cuiva care primește i se spune să se angajeze în dăruire, nu poate face acest lucru pentru că este împotriva naturii sale. De aceea, când vrem să se angajeze în lucrarea Creatorului, trebuie să vorbim cu el cu o limbă moale, adică cu o limbă pe care o înțelege, și anume limba primirii. Acest lucru se datorează faptului că unul care este într-o stare de Nukva [femeie], care este judecată, este de acord să lucreze numai pentru a primi recompensa. Aceasta se numește „cu o limbă moale”.

Pentru bărbați, care sunt considerați „dăruitori”, este posibil să se vorbească cu o limbă „la fel de tare ca tendoanele”, pentru că despre dăruire este dificil pentru corp să audă, de vreme ce corpul dorește să primească în mod special. Și fiindcă el este privit ca un bărbat, adică are puterea de a birui – de a învinge calitățile sale – îi vorbim din partea milei, pentru că îndurarea înseamnă dăruire.

Prin aceasta vom înțelege cuvintele lui RASHI: „casei lui Iacov” sunt femeile; Vorbește cu ele cu o limbă moale”. Asta înseamnă cel care se află într-o stare de feminin, care nu poate prevala asupra puterii trupului și se numește „femeie”, ca în „El era la fel de slăbit ca o femeie”, trebuie să vorbim cu el cu o limbă moale, și anume pentru a primi recompense. Cu asta corpul este de acord.

Pentru bărbați, este cu o limbă tare, și anume dăruire, cu care este greu pentru corp de a fi de acord. Cu toate acestea, el are puterea de a birui, astfel încât să putem vorbi cu el cu o limbă a milei, ceea ce înseamnă dăruire.

Fie ca Domnul să ne ajute să depășim răul din noi și să fim răsplătiți cu primirea Torei.

De la prietenul tău care așteaptă să audă o veste bună de la tine,

Baruch Șalom HaLevi Așlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!