Scrisoarea nr.75

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

24 mai 1966, Ajun de Şavuot

Pace şi tot ce e bun prietenului meu,

Îmi doresc să ştiu ce se întâmplă cu munca ta şi în special cu sănătatea ta.

„Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi îndeplini.” RASHI interpretează: „Este aceasta păzirea Miţvot [poruncilor]? Când spune, „dacă veţi păzi poruncile Mele”, atunci ne referim la păstrarea Miţvot. Deci, ce păstrează prin „Dacă veţi urma legile Mele”? – Că munceşte în Tora. Şi „Dacă veţi păzi poruncile Mele”? – Munca în Tora pentru „a păzi şi a păstra”.

Ar trebui să înţelegem de ce a spus că versetul „Dacă tu… în legile Mele”, înseamnă să munceşti în Tora. Nu putem să păstrăm „veţi păzi poruncile Mele”, dacă nu respectăm studiul Torei pentru a şti ce trebuie să facem? La urma urmei, cum putem respecta Miţvot dacă nu păstrăm „veţi urma legile Mele”?

Cu toate acestea, putem spune, dacă versetul ne spune să păstrăm Miţvot, trebuie să învăţăm mai întâi Tora. Nu este scris că acest lucru este necesar pentru că este imposibil să păstrăm Miţvot dacă nu le cunoaştem.

Cu toate acestea, aici este o problemă diferită decât studiul Torei pentru a şti cum să păstrăm Miţvot. Adică, chiar şi atunci când cunoaştem Miţvot, trupul nu vrea să le respecte. De exemplu, toată lumea ştie că există o Miţva de a iubi pe Creator, dar numai un număr de câţiva aleşi pot păstra Miţva de a iubi Creatorul, în timp ce întreaga lume se află sub conducerea iubirii de sine.

Pentru a putea observa Miţvot de dragul Creatorului, ni s-a dat remediul Torei, aşa cum au spus înţelepţii noştri: „Lumina din ea îl transformă”. Acest lucru se face în mod special prin munca în Tora. În măsura în care se angajează în Tora, în măsura în care el atrage lumina Torei, prin aceasta va avea puterea de a păstra Miţvot.

Aceasta este precizarea lui RASHI: „Dacă veţi urma legile Mele, însemnând munca în Tora”. Este aşa pentru că ştim despre învăţarea Torei pentru a cunoaşte Miţvot pe care ar trebui să le păstrăm din versetul „dacă veţi păzi poruncile Mele”. Prin urmare, spunem că versetul „Dacă veţi urma legile Mele”, vine să ne arate că trebuie să muncim în Tora.

RASHI interpretează despre aceasta: „şi să păziţi poruncile Mele” – să lucraţi în Tora pentru a păstra şi a păzi. Deşi nu pare să existe nici o legătură, ar trebui să trudim în Tora pentru a putea păstra şi păzi, deoarece prin muncă dobândim lumina Torei, iar lumina din ea reformează, de aici păstrarea şi păzirea.

Din toate cele de mai sus vedem puterea muncii – poate transforma tot răul din om în bine. De asemenea, ar trebui să facem două discernăminte în studiul Torei:

  1. Să învăţăm legile pentru a şti ce trebuie să facem;
  2. Să învăţăm Tora prin muncă, pentru a avea puterea de a păstra şi de a observa. În ultima parte, nu contează dacă învăţăm legi sau învăţăm Tora care nu vorbeşte deloc despre legi, ci doar că în Tora există loc de muncă, iar apoi Tora ne acordă lumina ei.

Fie ca Domnul să ne ajute să fim răsplătiţi cu lumina Torei.

Închei scrisoarea mea cu binecuvântarea Torei şi poate meritele Torei să ne protejeze şi să fim mântuiţi în orice fel, în corporalitate şi în spiritualitate. Fie ca în zilele noastre să fim recompensaţi cu răscumpărare totală, Amin.

Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!