Scrisoarea nr.74

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

13 februarie 1966

Pace şi tot ce este mai bun prietenului meu, pe care îl iubesc ca pe sufletul meu,

Îmi doresc să văd cum se întâmplă lucrurile la tine – cu sănătatea, supravieţuirea şi ce fac copiii tăi la şcoală. Nu am nici o ştire specială şi voi încheia scrisoarea mea cu cuvintele Torei.

Este scris în porţiunea săptămânală: „Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti”. Aceasta înseamnă că Şabat-ul a fost stabilit pentru odihnă, iar zilele săptămânii au fost stabilite pentru lucru. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm şi cine nu lucrează în timpul săptămânii nu păstrează „Şase zile să lucrezi”. Ce ar trebui să facă ucenicii înţelepţi, a căror lucrare este Tora?

Trebuie să interpretăm asta prin etică, precum şi să explicăm semnificaţia eticii. Asta înseamnă, ce se cere de la noi? Care este sensul păstrării Torei şi Miţvot [poruncilor]? Conform celor interpretate de Baal HaSulam, ele ne-au fost date ca un remediu prin care să realizăm scopul pe care trebuie să-l realizăm.

Prin urmare, mai întâi trebuie să înţelegem scopul creaţiei, motivul pentru care am intrat în această lume. Din cărţile sfinte se ştie că scopul creaţiei este de a face bine creaţiilor Sale (şi, conform regulii, vaca vrea să alăpteze viţelul mai mult decât vrea viţelul să sugă). Deci cine ne reţine de la primirea încântării şi plăcerii pe care Creatorul vrea să ni le dea?

Ei au explicat că este pentru a evita pâinea ruşinii. Adică, cel care primeşte un dar de la prietenul lui este ruşinat de asta. De aceea, pentru a nu ne ruşina de primirea plăcerii, ni s-a dat munca în Tora şi Miţvot, astfel încât prin munca în Tora şi Miţvot vom fi răsplătiţi cu primirea recompensei. Aceasta înseamnă că odată ce avem Kelim [vasele] potrivite pentru a primi plăcerea şi abundenţă de la Creator într-un mod în care nu este nici o ruşine în primirea plăcerii, vom primi abundenţă şi încântare de sus.

Acum vom înţelege ceea ce am întrebat mai sus. Ni s-au dat şase zile să lucrăm la calificarea Kelim. Acesta este motivul pentru care Şabat este numit Şvita [încetare/odihnă] din lucrare şi toate Kelim care au fost pregătite în ajunul Şabat-ului sunt umplute de Şabat, căci Şabat este o „similitudine a lumii viitoare”.

Conform celor de mai sus, vom înţelege etica în care trebuie să ne angajăm, înţelegând că avem nevoie de muncă pentru noi înşine, pentru a primi încântare şi plăcere, iar Creatorul ne va ajuta.

De la prietenul tău care îţi doreşte ţie şi familiei tale binecuvântări abundente şi succes, bucurie şi mulţumire,

Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!