INTRODUCERE LA „PREFAȚĂ LA ÎNȚELEPCIUNEA CABALA”

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

1) Este scris în ZoharVayicra, Parașat Tazria, p.40, „Vino și vezi, tot ce există în lume, există pentru om, și totul există pentru el, așa cum este scris: «Atunci Domnul Dumnezeu a făcut omul», cu un nume complet, așa cum am stabilit, adică el este întregul a toate cele și conține tot, și tot ceea ce este Sus și jos etc., este inclus în acest tablou”.

Astfel, se explică faptul că toate lumile, de Sus și de jos, sunt incluse în om. Și, de asemenea, întreaga realitate din interiorul acestor lumi există numai pentru om. Și trebuie să înțelegem aceste cuvinte: Oare această lume, cu tot ce se află în ea, slujindu-i lui, în beneficiul lui, este prea puțin pentru om, astfel încât să aibă nevoie de Lumile Superioare și tot ce cuprind ele? La urma urmei, ele au fost create exclusiv pentru nevoile sale.

2) Pentru a explica pe de-a întregul această chestiune, ar trebui să prezint aici întreaga Înțelepciune Cabala. În general, însă, problemele vor fi explicate în mod satisfăcător în carte, astfel încât să fie înțelese. Esența este că intenția Creatorului referitor la Creație a fost să încânte creaturile Sale. Cu siguranță, de îndată ce El a preconizat crearea sufletelor și încântarea lor din abundenţă, ele au apărut imediat dinaintea Lui, complete ca formă și cu toate deliciile pe care El a planificat să le reverse asupra lor. Acest lucru se datorează faptului că în El, gândul singur împlinește, iar El nu are nevoie de acțiuni așa cum avem noi. În consecință, trebuie să ne întrebăm: „De ce a creat lumi prin restricție după restricție, în jos, până în această lume de întuneric, ca să îmbrace sufletele în corpurile întunecate ale acestei lumi?

3) Răspunsul este scris în Pomul Vieții : „Pentru a aduce la lumină desăvârșirea faptelor Sale” (Pomul Vieții, Prima Ramură). Cu toate acestea, trebuie să înțelegem cum se poate ca acțiuni incomplete să provină de la un Operator complet, până la punctul în care acestea ar necesita desăvârşirea printr-o acțiune în această lume?

Ideea este că, în suflete, trebuie să se facă distincția între lumină și Kli (vas). Esența sufletelor care au fost create este Kli-ul din ele, iar toată abundența și încântarea pe care El a plănuit să o împartă cu ele este lumina din ele. Acest lucru se datorează faptului că din moment ce El a plănuit să le încânte, El le-a făcut în mod necesar cu o dorință de a primi plăcerea Lui, întrucât sporirea plăcerii și încântării este pe măsura dorinței de a primi abundența.

Și se știe faptul că dorința de a primi este însăși esența sufletului în ceea ce privește generarea și evocarea existenței din absență. Acest lucru este considerat Kli-ul sufletului, în timp ce bucuria și abundența sunt considerate lumina sufletului, extinderea existenței din existență din esența Lui.

4) Explicație: Creația se referă la aspectul a ceva ce nu a existat înainte. Acest lucru este considerat existență din absență. Cu toate acestea, cum să ne imaginăm ceva care nu este inclus în El, din moment ce El este atotputernic și include totul la un loc? Și, de asemenea, cum poate să dea ceva ce nu este în El?

Așa cum am spus, întreaga Creație pe care El a creat-o este constituită numai din Kelim (pluralul pentru Kli), vase ale sufletelor, care sunt dorința de a primi. Acest lucru este destul de clar, din moment ce El nu are în mod necesar o dorință de a primi, de la cine ar primi El? Prin urmare, acest lucru este cu adevărat o nouă creație, nu o urmă a ceva care a existat anterior și este, prin urmare, considerată existență din absență.

5) Trebuie să știm că unificarea și separarea când vorbim de spiritualitate se referă numai la echivalența de formă și la disparităţile de formă. Acest lucru se datorează faptului că, dacă două entităţi spirituale sunt de aceeași formă, ele sunt unite, ele fiind una și nu două, deoarece nu există nimic care să le separe una de cealaltă. Ele pot fi identificate ca fiind două atunci când există o disparitate de formă între ele.

De asemenea, măsura disparităţii de formă, este determinată de măsura distanței lor una față de cealaltă. Astfel, dacă sunt forme opuse, ele sunt considerate ca fiind depărtate una de alta precum estul de vest, adică cea mai mare distanță pe care ne-o putem imagina în realitate.

6) În ceea ce privește Creatorul, însă, nu avem niciun gând sau percepție de vreun fel, și nu putem rosti sau spune nimic cu privire la El. Întrucât, însă‚ “prin acțiunile Tale Te vom cunoaște”, trebuie să discernem că El este dorința de a dărui, din moment ce El a creat totul pentru a le încânta pe creaturile Sale, și ne inundă cu abundența Lui.

Astfel, sufletele sunt într-o formă opusă  Creatorului, din moment ce El este dăruire și nu are nicio dorință de a primi ceva, în timp ce sufletelor le-a fost imprimată o dorință de a primi pentru ele însele. Și am spus deja că nu există o mai mare opozitie de formă, decât aceasta.

Rezultă că dacă sufletele ar rămâne cu dorința de a primi, ele ar rămâne pentru totdeauna despărțite de El.

7) Acum veți înțelege ce este scris (Pomul vieții, Prima Ramură), că motivul pentru crearea lumilor a fost acela că El trebuie să fie complet în toate acțiunile și puterile Sale, și dacă El nu şi-ar executa acțiunile și puterile Sale în fapt, aparent El nu ar fi considerat ca fiind complet. Acest lucru pare uimitor, căci oare cum este posibil ca acțiuni incomplete să poată apărea de la un operator complet, până la punctul în care acestea să aibă nevoie de corecție?

Din ceea ce a fost explicat, putem constata că esența creației este doar dorința de a primi. Pe de o parte, ea este foarte deficitară, deoarece este opusă în formă față de Dăruitor, înseamnând că aceasta este cauza separării de El, dar pe de altă parte, acest lucru constituie întreaga inovație și existența din absență pe care El a creat-o, prin care creaturile să primească de la El ceea ce El a plănuit să reverse asupra lor.

Iar dacă au rămas separate de Emanator, El ar fi aparent incomplet, pentru că în cele din urmă, operațiunile complete, trebuie să provină de la un Operator complet.

Din acest motiv, El şi-a restricționat Lumina și a creat lumile, restricție după restricţie, în jos până la această lume, și a îmbrăcat sufletul într-un trup lumesc. Iar prin practicarea Torei și Miţvot, sufletul obține perfecțiunea care îi lipsea înainte de creație – echivalența de formă cu El. Astfel, va fi apt de a primi toată abundența și plăcerea incluse în Gândul Creației, și va fi, de asemenea, în Dvekut (contopire) completă cu El, în echivalență de formă.

8) Problema acelei Sgula (putere) din Tora și Miţvot (porunci) de a aduce sufletul la Dvekut cu El, este valabilă numai în cazul în care angajarea în acestea nu se face în scopul de a primi vreo răsplată, ci doar pentru a dărui mulțumire Creatorului. Acest lucru se datorează faptului că atunci sufletul dobândește treptat echivalența de formă cu Creatorul său, așa cum va fi scris mai jos în ceea ce privește cuvintele lui Rav Hanina la începutul cărții („Prefață la Înțelepciunea Cabala”).

În total, există cinci grade – Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida (NRNHI) – care provin din cele cinci lumi numite AK (Adam Kadmon), Aţilut, Bria, Yețira și Asyia. De asemenea, există cinci grade anume NRNHI, care provin din cinci Parţufim (pluralul pentru Parţuf) specifici în fiecare din cele cinci lumi. Apoi, există cinci NRNHI sub-specifice, care provin din cele zece Sfirot din fiecare Parţuf, așa cum este scris în carte.

Și, prin Tora și Miţvot pentru a dărui mulțumire Creatorului, omul este recompensat treptat cu Kelim (vase) sub forma de dorință de a dărui, care ajung în aceste grade, grad după grad, până când omul obține o echivalență completă de formă cu El. În această stare, Gândul Creației este împlinit, anume ca toate creaturile să primescă toată plăcerea, afecțiunea și abundența pe care El a plănuit-o pentru ele. În plus, ele primesc cea mai mare recompensă, întrucât li s-a acordat adevărata Dvekut, întrucât au obținut dorința de a dărui, de a fi asemenea cu Creatorul lor.

9) Acum, nu va fi dificil pentru noi să înțelegem cuvintele de mai sus ale Zohar-ului – că toate lumile, superioare și inferioare și tot ce se găseşte în acestea, au fost create doar pentru om. Acest lucru se datorează faptului că toate aceste grade și lumi au apărut doar pentru a completa sufletele în funcţie de Dvekut (contopire) care le-a lipsit conform Gândului Creației.

La început, au fost restricționate și coborâte grad cu grad și lume după lume, până în lumea noastră materială, pentru a aduce sufletul într-un trup al acestei lumi, care este în întregime dorință de primire și nu de dăruire, la fel ca animalele și sălbăticiunile. Este scris: „omul s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic”. Aceasta este considerată dorința de a primi completă, care nu are nimic în formă de dăruire. În această stare, un om este considerat ca fiind complet opus față de El, și nu există nici o îndepărtare mai mare de aceasta.

După aceea, cu toată puterea sufletului său, el se angajează  în Tora și Miţvot. Treptat, încetul cu încetul, de jos în sus, el obține aceeași formă de dăruire cu cea a Creatorului, prin toate discernămintele care coboară de sus în jos, care nu sunt altceva decât grade și măsuri sub forma dorinței de a dărui.

Cu fiecare grad mai înalt înseamnă că se depărtează de dorința de a primi, și este mai aproape de a avea numai dorință de a dărui. În cele din urmă, omul este recompensat cu a fi în întregime dorință de a dărui și a nu primi nimic pentru sine. În acel moment, el este cu adevărat în Dvekut cu Creatorul, pentru că acesta este singurul motiv pentru care omul a fost creat. Astfel, toate lumile și tot ce este în ele au fost create doar pentru om.

10) Acum, că am ajuns să cunoaștem toate aceste lucruri, ni se permite să studiem această înțelepciune, fără nicio teamă de a materializa. Acest lucru se datorează faptului că studenţii sunt foarte confuzi: pe de o parte, se spune că cele zece Sfirot și Parţufim, începând cu cele zece Sfirot de Aţilut şi terminând cu cele zece Sfirot de Asyia, sunt Dumnezeire completă și unitate.

Pe de altă parte, însă, se spune că toate aceste lumi sunt generate și apar după Țimțum (restricție); dar cum pot fi concepute acestea în Dumnezeire? Și, există totodată şi numerele, Sus și jos, și alte asemenea schimbări, urcări și coborâri, și Zivugim (cuplări). Dar, este scris: „Eu Domnul, nu Mă schimb”.

11) Din ceea ce s-a limpezit în fața noastră, apare clar faptul că toate aceste urcări, coborâri, restricții și numere sunt considerate doar ca vase (Kelim) ale primitorilor – sufletelor. Și ar trebui să facem distincţie între ce este potențial și real în acestea, la fel ca o atunci când construiești o casă – finalul acțiunii se găseşte în gândirea sa preliminară.

Dar calitatea casei din mintea ta nu seamănă cu acea casă care trebuie să fie construită de fapt, întrucât casa concepută este spiritualitate, o substanță conceptuală, şi este considerată substanța gândirii tale. În acel moment, casa există doar în potențial. Dar când construcția casei începe în realitate, ea dobândește o substanță care este cu totul diferită – din lemn și cărămizi.

În mod similar, trebuie să discernem și potențialul real din suflete. Începutul generării lor din Emanator ca sufletele „reale” se petrece doar în lumea Bria. Iar integrarea lor în Ein Sof înainte de Țimțum, conform Gândului Creației, așa cum scrie la punctul 2, se referă numai la „potențial”, fără nicio manifestare reală.

În acest sens, se spune că toate sufletele au fost integrate în Malhut de Ein Sof, numit „punctul din mijloc”, din moment ce acest punct este inclus în „potențial” în toate Kelim (vasele) sufletelor care sunt destinate să apară „efectiv” de la lumea Bria în jos. Iar prima restricție a avut loc numai în acest punct de mijloc, adică exact în acea măsură și discernământ considerat „potențial” al sufletelor viitoare, și deloc în sine.

Trebuie știut faptul că toate Kelim de Sfirot și lumile, prin lumea Bria, care coboară în jos și ies din acest punct, sau datorită propriului Zivug de Haka’a, numite Ohr Hozer, sunt de asemenea considerate doar în potențial, fără nici o esență a sufletelor. Dar, aceste schimbări sunt destinate să afecteze ulterior sufletele a căror esență începe să apară din lumea Bria în jos, deoarece ele nu s-au depărtat de esența Emanatorului.

12) Și o să prezint o alegorie despre comportamentele acestei lumi. De exemplu, dacă o persoană se acoperă și se ascunde în spatele hainelor și a altor articole de îmbrăcăminte, astfel încât prietenul să nu o vadă și să o observe, își poate oare imagina că ea însăși va fi afectată de ascunderea realizată prin toate hainele cu care s-a acoperit?

În mod similar, să luăm ca exemplu cele zece Sfirot pe care noi le numimKeter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod, Malhut . Acestea sunt doar zece îmbrăcăminți prin care Ein Sof este acoperit și ascuns. Sufletele care sunt destinate să primească de la aceasta, vor fi obligate să primească în măsura în care le este destinat de către cele zece Sfirot. Astfel, primitoarele sunt afectate de acest număr de zece Sfirot, și nu de lumina Lui, care este Unu, unic și de neschimbat.

Primitoarele se împart în zece grade, tocmai în funcție de calitățile acestor nume. Mai mult decât atât, chiar și aceste acoperiri de care am vorbit se referă numai de la lumea Bria în jos, din moment ce acolo se regăsesc sufletele care primesc de la aceste zece Sfirot. Dar, în lumile AK (Adam Kadmon) și Aţilut, nu există nicio existență chiar și a sufletelor, din moment ce ele sunt acolo doar în potențial.

Prin urmare, cele zece acoperiri menţionate din cele zece Sfirot guvernează numai în cele trei lumi inferioare, numite Bria, Yețira și Asyia. Dar, în lumile BYA, cele zece Sfirot sunt considerate Dumnezeire până la capătul lumii Asyia, la fel ca și în AK și ABYA, și la fel ca înainte de Țimțum.

Singura diferență este în Kelim ale celor zece Sfirot: în AK și Aţilut, ele nu-și dezvăluie dominația lor, deoarece acestea sunt acolo doar în „potențial”, și numai în BYA, Kelim din cele zece Sfirot încep să-și manifeste ascunderea lor și forța ascunsă. Dar, în lumina din cele zece Sfirot, nu există nicio schimbare de niciun fel din cauza acestor acoperiri, așa cum este înfăţişat în alegorie. Acesta este înțelesul lui „Eu Domnul, nu Mă schimb”.

13) Ne-am putea întreba: „Întrucât nu există nicio dezvăluire a esenței sufletelor primitorilor în AK și Aţilut, la ce servesc aceste Kelim, numite zece Sfirot, și pe cine ascund și acoperă ele în aceste măsuri?”.

Există două răspunsuri la asta: Primul este coborârea, după cum vom găsi în conținutul cărții. Al doilea este că sufletele, de asemenea, sunt destinate să primească de la cele zece Sfirot în AK și Aţilut, prin ascensiunea celor trei lumi BYAla acestea (așa cum este scris la punctul 163, în „Prefață la Înțelepciunea Cabala”). De aceea, trebuie să discernem aceste schimbări în cele zece Sfirot din AK și Aţilut, precum și, în funcție de Lumina care este destinată să strălucească asupra sufletelor odată ce se ridică acolo cu lumile BYA, căci atunci ele vor primi în funcție de gradul celor zece Sfirot.

14) Astfel, am clarificat temeinic că lumile, generarea, schimbările, precum și numărul de grade etc., au fost numite numai în raport cu Kelim care dau sufletelor, și ascund și măsoară pentru ele, în aşa fel încât să poată primi în ele, treptat, de la Lumina Ein Sof. Dar ele nu afectează lumina Ein Sof în sine în niciun fel, întrucât nicio acoperire nu-l afectează pe cel acoperit, ci numai pe celălalt, care dorește să-l simtă și să primească de la el, așa cum s-a spus în alegorie.

15) În general, trebuie să distingem aceste trei discernăminte în Sfirot și Parţufim oriunde s-ar afla ele: Ațmuto (sinele/esența), Kelim (vasele) și Luminile.

În Ațilut– nu există niciun gând sau percepție de niciun fel. În Kelim– există întotdeauna două discernăminte opuse: ascunderea și dezvăluirea. Acest lucru se datorează faptului că la început, Kli-ul acoperă Ațmuto într-un mod în care aceste zece Kelim din cele zece Sfirot sunt zece grade de ascundere.

Dar odată ce sufletele primesc aceste Kelim în toate condițiile care există în ele, aceste ascunderi devin dezvăluiri pentru dobândirea sufletelor. Aşadar, Kelim conțin două discernăminte opuse, care sunt unu. Acest lucru se datorează faptului că măsura dezvăluirii în Kli este exact ca și măsura ascunderii în Kli, şi cu cât Kli-ul este mai grosier, el ascunde mai mult Ațmuto, și dezvăluie un grad mai înalt. Astfel, aceste două opuse sunt unu.

Iar luminile din Sfirot se referă la acea măsură a gradului potrivit să apară pentru dobândirea sufletelor. Întrucât totul se extinde de la Ațmuto, și totuși, nu există nicio atingere în El, ci numai în calitățile Kelim, există în mod necesar zece lumini în aceste zece Kelim, adică grade de revelare pentru cei care primesc în calitățile acelor Kelim.

Astfel, Lumina Lui și esența Lui sunt identice, cu excepția faptului că, în esența Lui, nu există niciun fel de percepție sau de dobândire, cu excepția a ceea ce ne vine de la El, prin îmbrăcarea în Kelim ale celor zece Sfirot. Și, în această privință, ne referim la tot ceea ce dobândim cu numele de „lumini”.

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

error: Content is protected !!