PREFAȚĂ LA ÎNȚELEPCIUNEA CABALA

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

In timpul studiului este recomandat să fie studiat albumul cu schițe – Diagrame ale lumilor spirituale

GÂNDUL CREAȚIEI ȘI CELE PATRU FAZE ALE LUMINII DIRECTE

1) Rav Hanania Ben Akaşia spune: „Creatorul şi-a dorit să-l purifice pe Israel; aşadar, le-a dat El din abundenţă Tora și Mițvot (poruncile), după cum este scris: „Domnul doreşte de dragul dreptăţii Lui, să exalte și să glorifice Tora” (Makot 23b). Se știe că Zakut (curăţare) derivă din cuvântul (în ebraică) Hizdakhut (curățare / purificare). Așa cum au spus înțelepții noștri: „Mițvot au fost date numai pentru a-l purifica pe Israel cu ele” (Bereşit Raba, începutul porțiunii 44). Trebuie să înțelegem această Zakut pe care o realizăm prin Tora și Mițvot, și care este Aviut (grosieritatea) din noi, pe care trebuie să o curățăm folosind Tora și Mițvot.

Întrucât am discutat deja această chestiune în cartea mea Panim Maşbirot și în Studiul celor zece Sfirot, voi reaminti pe scurt că Gândul Creației a fost acela de a încânta creaturile în acord cu generozitatea Lui abundentă. Din acest motiv, a fost imprimată în suflete o mare dorință și poftă de a primi abundența Lui.

Este aşa întrucât voința de a primi este Kli-ul (vasul) pentru măsura plăcerii în abundență, deoarece măsura și puterea voinței de a primi abundența corespunde exact măsurii plăcerii și încântării din abundență. Iar acestea sunt într-atât de legate între ele încât sunt indivizibile, în afară de ceea ce constituie elementul de referinţă: plăcerea este legată de abundență, iar marea dorință de a primi abundența este legată de creatura care primește.

Ambele se extind cu necesitate de la Creator şi provin din Gândul Creaţiei. Cu toate acestea, ele ar trebui împărțite în maniera descrisă mai sus: Abundența provine de la Ațmuto (esenţă), extinzând existența din existență, iar voința de a primi  inclusă acolo este rădăcina creaturilor. Asta înseamnă că este rădăcina inițierii, adică generarea existenței din absență, întrucât cu siguranță nu există nici o formă de voință de a primi în a Sa Ațmuto.

Prin urmare, se consideră că dorința de a primi menţionată anterior este întreaga substanță a creației de la început până la sfârșit. Astfel, toate creaturile, toate nenumăratele lor ipostaze și manifestări care au apărut și vor apărea, sunt doar diferitele măsuri și valori ale dorinței de a primi. Tot ce există în acele creaturi, adică tot ceea ce este primit în voința de a primi imprimată în ele, se extinde din esenţa Lui, existență din existență. Nu este deloc o nouă creație, existență din absență, întrucât nu este nouă de fel. Mai degrabă, se extinde din a Sa fără de sfârşit existență din existență.

2) După cum am spus, voința de a primi este inerent inclusă în Gândul Creației cu toate valorile ei, alături de enorma abundență cu care El a plănuit să le încânte și să le-o împartă. Trebuie să ştim că acestea sunt Ohr (lumina) și Kli-ul pe care le distingem în Lumile Superioare. Ele vin neapărat legate împreună și se înlănţuie împreună, în cascadă, din grad în grad. Iar măsura în care gradele coboară din lumina chipului Lui și se îndepărtează de El constituie măsura în care se materializează dorința de a primi conținută în abundență.

Putem afirma şi contrariul: În măsura în care se materializează abundența în voința de a primi, se coboară grad după grad, după cum este scris în continuare, până la locul cel mai de jos, unde voința de a primi este pe deplin materializată. Acest loc este numit „lumea Asiya„, voința de a primi este considerată „trupul omului”, iar abundența pe care omul o primeşte este considerată a fi măsura „vitalității în acel trup”.

Este la fel şi pentru alte creaturi din această lume. Aşadar, singura diferență dintre Lumile Superioare și această lume este aceea că, atâta timp cât voința de a primi, inclusă în abundența Lui, nu a fost pe deplin materializată, este considerată ca fiind încă în lumile spirituale, deasupra acestei lumi. Odată ce voința de a primi este pe deplin materializată, ea este privită ca fiind în această lume.

3) Ordinea înlănţuirii în cascadă menționată mai sus, care aduce voința de a primi la forma sa finală în această lume, urmează o secvență de patru Bhinot (discernăminte) care există în numele format din patru litere – HaVaYaH (YodHeyVavHey). Asta întrucât cele patru litere, HaVaYaH, ale numelui Lui conțin întreaga realitate, fără nicio excepție.

În general, ele sunt descrise în zece Sfirot, Hohma, Bina, Tiferet, Malhut și rădăcina lor. Acestea sunt zece Sfirot, deoarece Sfira (singularul pentru Sfirot) Tiferet conține șase Sfirot interioare, numite HGT NHY (HesedGvuraTiferet NeţahHodYesod), iar rădăcina este numită Keter. Totuși, în principiu, ele sunt numite HB TM (HohmaBina TiferetMalhut).

Acestea sunt patru lumi numite Aţilut, Bria, Yeţira şi Asiya. Lumea Asiya conține în ea lumea aceasta. Aşadar, nu există nicio creatură în această lume care să nu fi fost inițiată în Ein Sof, în Gândul Creaţiei pentru ca El să-şi încânte creaturile Sale. De aceea, ea este inerent compusă din lumină și Kli, adică o anumită măsură de abundență cu voința de a primi această abundență.

Măsura abundenței extinde existența din existență din Esenţa Lui, iar voința de a primi abundența este inițiată ca existență din absență.

Dar pentru ca această voință de a primi să-și capete calitatea finală, ea trebuie să coboare în cascadă împreună cu abundența prin cele patru lumi – Aţilut, Bria, Yeţira şi Asiya. Asta întregeşte creația în Kli și lumină, numite Guf (corp), și „lumina vieții” în el.

4) Raţiunea pentru care voința de a primi trebuie să parcurgă în cascadă cele patru discernăminte menționate mai sus în ABYA (Aţilut, Bria, Yeţira, Asiya) este faptul că există o regulă importantă cu privire la Kelim (pluralul pentru Kli): Expansiunea luminii și dispariţia ei fac Kli-ul să fie potrivit sarcinii sale. Asta înseamnă că atâta timp cât Kli-ul nu a fost separat de lumina sa, el este inclus în lumină și este anulat în ea ca o lumânare în faţa unei torţe.

Această anulare se datorează faptului că sunt complet opuse între ele, la două extreme. Este aşa întrucât lumina se extinde din Esenţa Lui, existență din existență. Din perspectiva Gândului Creaţiei, în Ein Sof (infinit) totul este întru dăruire și nu există nici o urmă de voință de a primi în el. Opusul său este Kli-ul, marea voință de a primi această abundență, care este rădăcina creaturii iniţiate, în care nu există niciun fel de dăruire.

Prin urmare, atunci când sunt legate împreună, voința de a primi este anulată în lumina din ea și își poate determina forma numai după ce lumina s-a îndepărtat odată din ea. După plecarea luminii din ea, ea începe să o dorească, iar această dorință determină și stabilește la modul propriu forma voinței de a primi. Ulterior, atunci când lumina se îmbracă din nou în ea, ele sunt considerate ca două lucruri distincte: Kli și lumină, sau Guf și viață. Să privim acest lucru îndeaproape, întrucât este cel mai profund.

5) Prin urmare, sunt necesare cele patru Bhinot din numele HaVaYaH, numite Hohma, Bina, Tiferet şi Malhut. Bhina Alef (Prima fază / primul discernământ), numită Hohma, este într-adevăr întreaga ființă emanată, lumină și Kli. În ea este marea voință de a primi având inclusă în ea toată lumina, numită Ohr Hohma (Lumina Înțelepciunii) sau Ohr Haya (Lumina Haya), întrucât aceasta este toată lumina vieţii (Haim) în ființa emanată, îmbrăcată în Kli. Totuși, această Bhina Alef este considerată ca fiind toată lumina, iar Kli-ul din ea este abia vizibil, deoarece este amestecat cu lumina și anulat în ea ca o lumânare într-o torță.

Urmează Bhina Bet (Faza a Doua / al doilea discernământ), căci la sfârșitul ei, cel care domină este Kli-ul Hohma care este în echivalență de formă cu Lumina Superioară din ea. Asta înseamnă că se trezește în ea o dorință de a dărui Emanatorului, în funcție de natura Luminii din ea, care este în întregime pentru dăruire.

Apoi, folosind această dorință, care s-a trezit în ea, o nouă lumină se extinde la ea de la Emanator, numită Ohr Hasadim (lumina milei). Drept rezultat, ea devine aproape complet separată de Ohr Hohma pe care Emanatorul a imprimat-o în ea, întrucât Ohr Hohma poate fi primită numai în propriul său Kli – dorința de a primi care a crescut la întreaga sa măsură.

Astfel, lumina și Kli-ul în Bhina Bet sunt complet diferite de cele din Bhina Alef, deoarece Kli-ul din ea este dorința de a dărui. Lumina din ea este considerată Ohr Hasadim, o lumină care provine din Dvekut (contopire) a celei emanate în Emanator, întrucât dorința de a dărui induce echivalența de formă a sa cu Emanatorul, iar în spiritualitate, echivalența de formă este Dvekut.

Mai departe urmează Bhina Gimel (A Treia fază / al treilea discernământ). Odată ce lumina din ființa emanată s-a diminuat în Ohr Hasadim fără nicio Hohma, noi ştiind că Ohr Hohma este esența ființei emanate, la sfârșitul lui Bhina Bet, ea s-a trezit și a atras în ea o măsură de Ohr Hohma pentru a străluci în Ohr Hasadim. Această trezire extinde din nou o anumită măsură a voinței de a primi, care formează un nou Kli numit Bhina Gimel sau Tiferet. Iar lumina din el este numită „lumina Hasadim în iluminarea Hohma„, întrucât majoritatea acestei lumini este Ohr Hasadim, iar partea mai mică este Ohr Hohma.

După aceea vine Bhina Dalet (Faza a Patra / al patrulea discernământ), întrucât Kli-ul din Bhina Gimel s-a trezit de asemenea la sfârşitul ei pentru a atrage toată Ohr Hohma, așa cum fusese în Bhina Alef. Astfel, această trezire este considerată o „dorință puternică” în măsura voinței de a primi din Bhina Alef depăşind-o pe aceasta deoarece acum ea este deja separată de acea lumină, întrucât lumina lui Hohma nu mai este îmbrăcată în ea, dar ea şi-o dorește. Aşadar, forma voinței de a primi a fost pe deplin determinată, deoarece Kli-ul este determinat în urma expansiunii luminii și dispariţia ei de acolo. Mai târziu, când aceasta se va întoarce, va primi încă o dată lumina. Rezultă că Kli-ul precede lumina și de aceea acest Bhina Dalet este considerată întregirea Kli-ului și se numește Malhut (împărăţie).

6) Aceste patru discernăminte de mai sus sunt zece Sfirot evidenţiate în fiecare emanație și în fiecare creatură, atât în ​​ansamblu, care sunt cele patru lumi cât şi în cea mai mică parte a realității. Bhina Alef este numită Hohma sau „lumea Aţilut„, Bhina Bet este numită Bina sau „lumea Bria„, Bhina Gimel este numită Tiferet sau „lumea Yeţira„, iar Bhina Dalet este numită Malhut sau „lumea Asiya.“

Să explicăm cele patru Bhinot care se aplică în fiecare suflet. Când sufletul se extinde de la Ein Sof și intră în lumea Aţilut, aceasta este Bhina Alef a sufletului. Nu se discerne încă prin acest nume, întrucât numele Neşama (sufletul) presupune ezistenţa unei anumite diferențe între el și Emanator și că anume prin această diferență el a părăsit Ein Sof și s-a revelat ca propria sa autoritate. Atâta timp, însă, cât nu are o formă a unui Kli, nu există nimic care să-l distingă de Esenţa Lui, pentru a-și merita propriul nume.

Știm deja că Bhina Alef a Kli-ului nu este considerată deloc a fi un Kli și este anulată în totalitate în lumină. Acesta este semnificaţia celor spuse despre lumea Aţilut anume că este vorba de o totală Sfinţenie, precum în „El, viața Lui și esenţa lui sunt unu”. Chiar și sufletele tuturor creaturilor vii, în timp ce parcurg lumea Aţilut, sunt considerate încă a fi contopite cu esenţa Lui.

7) Această Bhina Bet, menționată mai sus, guvernează în lumea BriaKli-ul dorinței de a dărui. De aceea, atunci când sufletul se revarsă în lumea Bria și atinge Kli-ul care există acolo, el este privit ca Neşama. Asta înseamnă că el s-a separat deja de esenţa Lui şi  îşi merită propriul nume – Neşama. Totuși, acesta este un Kli foarte pur și fin, întrucât este în echivalență de formă cu Emanatorul. Din acest motiv, este privit ca spiritualitate totală.

8) Bhina Gimel menționată mai sus guvernează în lumea Yeţira, conținând un pic din forma de voință de a primi. Prin urmare, atunci când sufletul se revarsă în lumea Yeţira și atinge acest Kli, el apare din spiritualitatea lui Neşama și este apoi numit Ruah. Asta întrucât aici Kli-ul său se amestecă deja cu ceva Aviut, adică acea puțină voință de a primi care este în el. Cu toate acestea, este încă considerată a fi spiritualitate deoarece această măsură de Aviut este insuficientă pentru a o separa complet de esenţa Lui și a merita numele de „trup”, având propria sa autoritate.

9) Bhina Dalet guvernează în lumea Asiya, care este Kli-ul complet al uriaşei dorințe de a primi. Aşadar, ea obține un trup complet separat și distinct de esenţa Lui, având propria sa autoritate.  Lumina din el este numită Nefeş (“repaus” în ebraică), indicând faptul că lumina este nemișcată în sine și pentru sine. Trebuie ştiut faptul că nu există niciun element în realitate care să nu fie alcătuit din ansamblul lumilor ABYA.

10) Astfel, aflăm că această Nefeş, Lumina Vieții care este îmbrăcată în trup, este o prelungire a esenţei Lui însăși, existență din existență. Pe măsură ce parcurge cele patru lumi ABYA, ea devine din ce în ce mai îndepărtată de lumina chipului Lui până când întra în Kli-ul ce-i este destinat, numit Guf (trup). Se consideră că atunci  Kli-ul și-a împlinit forma dorită.

Și chiar dacă lumina din el s-a diminuat într-atât de mult încât originea ei devine nedetectabilă, prin angajarea în Torah și Mițvot pentru a dărui încântare Creatorului, el îşi purifică Kli-ul, numit Guf, până când devine vrednic de a primi marea abundență în întreaga măsură cuprinsă în Gândul Creației atunci când El l-a creat. Este ceea ce a vrut să spună Rav Hanania Ben Akaşia prin: „Creatorul a dorit să-l purifice pe Israel; prin urmare, El le-a dat abundenţa Tora și Mițvot.

11) Acum putem înțelege diferența reală dintre spiritualitate și corporalitate: Orice conține o dorință completă de a primi, în toate aspectele sale, adică Bhina Dalet, este considerat „corporal”. Asta este ceea ce există în toate elementele realității înaintea noastră în această lume. Dimpotrivă, orice se situează deasupra acestei uriaşe măsuri a dorinței de a primi este considerat „spiritualitate”. Acestea sunt lumile ABYA, care sunt deasupra acestei lumi, ele și întreaga realitate din ele.

Acum putem vedea că întreaga problemă a ascensiunilor și coborârilor descrise în lumile superioare nu se referă la un loc imaginar, ci numai la cele patru Bhinot în dorința de a primi. Cu cât este mai departe de Bhina Dalet, cu atât este considerată a fi mai înaltă. Și, dimpotrivă, cu cât este mai aproape de Bhina Dalet, cu atât este considerată a fi mai joasă (inferioară).

12) Trebuie să înțelegem că esența creaturii și a creației ca întreg este numai voința de a primi. Orice este dincolo de ea nu face parte din creație, ci se extinde din esenţa Lui ca existență din existență. Aşadar, de ce discernem această voință de a primi ca Aviut (grosieritate) și turbiditate (nebulozitate) și ni se poruncește să o curățăm prin Torah și Mițvot, până la punctul în care fără ea nu vom împlini scopul sublim al Gândului Creației?

13) Fapt este că, aşa cum obiectele corporale sunt separate unul de celălalt prin distanța în spaţiu, entităţile spirituale sunt separate una de cealaltă prin disparitatea de formă dintre ele. Acest lucru se regăsește și în lumea noastră. De pildă, atunci când doi oameni împărtășesc opinii similare, se plac unul pe celălalt, iar distanța în spaţiu nu îi face să se îndepărteze unul de celălalt.

Invers, atunci când opiniile lor sunt foarte diferite, ei se urăsc unul pe celălalt iar proximitatea în spaţiu nu-i va apropia mai mult. Astfel, disparitatea de formă în opiniile lor îi îndepărtează unul de celălalt, iar similaritatea de formă în opiniile lor îi aduce mai aproape unul de celălalt. Dacă, de pildă, un om este opus prin  natura lui faţă de altul, ei sunt la fel de îndepărtaţi unul de celălalt, precum estul de vest.

În mod similar, toate problemele legate de apropiere și depărtare, cuplare și unitate care apar în spiritualitate nu sunt decât măsuri ale disparităţii de formă. Obiectele se îndepărtează unul de altul în concordanţă cu măsura disparităţii de formă între ele și se alipesc unele de altele în concordanţă cu măsura  echivalenței de formă a lor.

Până acum, ar trebui să înțelegem că, deși voința de a primi este o lege obligatorie în creatură, întrucât ea constituie esența creaturii și Kli-ul potrivit pentru primirea scopului Gândului Creației, ea separă complet creatura de Emanator întrucât există o disparitate a formei ce merge până la opoziţia între ea şi Emanator. Acest lucru se datorează faptului că Emanatorul este dăruire totală fără nicio urmă de primire, iar creatura este în întregime primire, fără nicio urmă de dăruire. Aşadar, nu există o opoziție de formă mai mare decât aceasta. Prin urmare, această opoziţie de formă o separă în mod necesar de Emanator.

14) Pentru a salva creaturile de această separare uriaşă, a avut loc Ţimţum Alef (prima restricție), separând Bhina Dalet de restul Parţufim (fețe) de Kduşa (sfințenie), astfel încât acea enormă măsură a primirii a rămas un spaţiu gol lipsit de orice lumină, întrucât toți Parţufim de Kduşa au fost generaţi cu un Masah (ecran) ridicat în Kli-ul lor Malhut, astfel încât ei să nu primească lumină în acest Bhina Dalet. Apoi, când Lumina Superioară s-a extins și a fost transmisă către ființa emanată, acest Masah a respins-o. Aceasta este considerată a fi ca o ciocnire între Lumina Superioară și Masah, care ridică Ohr Hozer (Lumina Reflectată) de jos în sus, îmbrăcând cele zece Sfirot ale Luminii Superioare.

Această parte a luminii care a fost respinsă și împinsă înapoi se numeşte Ohr Hozer (Lumina Reflectată). Pe măsură ce îmbracă Lumina Superioară, ea devine un Kli pentru primirea Luminii Superioare în locul lui Bhina Dalet, întrucât după aceea Kli-ul Malhut s-a lărgit în măsura lui Ohr Hozer – lumina respinsă – care  s-a ridicat și a îmbrăcat Lumina Superioară de jos în sus, și s-a extins și de sus în jos. Aşadar, luminile s-au îmbrăcat în Kelim (plural pentru Kli), în interiorul acestei Ohr Hozer.

Aceasta este semnificaţia Roş-ului (cap) și Guf-ului (corp), în fiecare grad. Zivug-ul de Haka’a (cuplare prin impact) al Luminii Superioare în Masah ridică Ohr Hozer de jos în sus și îmbracă cele zece Sfirot ale Luminii Superioare sub forma de zece Sfirot de Roş, adică rădăcinile vaselor (Kelim). Asta întrucât acolo nu poate exista o îmbrăcare adevărată.

Ulterior, atunci când Malhut se extinde cu această Ohr Hozer de sus în jos, Ohr Hozer se termină și devine Kelim pentru Lumina Superioară. În acel moment, există o îmbrăcare a luminilor în Kelim, iar asta poartă numele de Guf al gradului, adică, vase (Kelim) complete.

15) Aşadar, după Ţimţum Alef, în locul lui Bhina Dalet, au fost create noi Kelim în Parţufim de Kduşa. Ele au fost create din Ohr Hozer prin Zivug-ul de Haka’a în Masah.

Într-adevăr, ar trebui să înțelegem această Ohr Hozer și modul în care ea a devenit un vas de primire, întrucât inițial a fost doar o lumină respinsă. Astfel, ea îndeplineşte acum un rol opus esenței sale.

Voi explica asta cu o alegorie din viața de zi cu zi. Natura omului este aceea de a prețui și favoriza calitatea dăruirii și de a disprețui și a respinge primirea de la prietenul său. Prin urmare, când vine cineva în casa prietenului său și el (gazda) îl invită la masă, acesta (oaspetele) va refuza chiar dacă este foarte înfometat, deoarece pentru el este umilitor să primească un dar de la prietenul său.

Cu toate acestea, atunci când prietenul îl imploră îndeajuns   până să-i fie clar că îi va face acestuia o mare favoare mâncând, oaspetele este de acord să mănânce, întrucât nu mai simte că primește un cadou și că prietenul său este cel care dă. Dimpotrivă, el (oaspetele) este dăruitorul, făcându-i prietenului o favoare, primind darul din partea lui.

Aşadar, înţelegem că, deși foamea și apetitul sunt vase de primire destinate mâncatului, și că acel oaspete avea suficientă foame și poftă de mâncare pentru a primi trataţia prietenului său, el nu putea încă să guste ceva datorită rușinii. Cu toate acestea, întrucât prietenul său l-a implorat iar el l-a respins, în el au început să se formeze noi vase pentru mâncat, deoarece puterea pledoariei prietenului său și puterea respingerii sale, împreună, au acumulat o cantitate suficientă care a transformat măsura de primire într-o măsură de dăruire.

În cele din urmă, el a văzut că mâncând, i-ar face o mare favoare prietenului și-i va produce acestuia multă încântare prin faptul că mănâncă. În această situaţie, s-au creat în el noi vase de primire pentru a primi trataţia prietenului său. Acum se consideră că puterea lui de respingere a devenit Kli-ul esențial în care să primească trataţia și nu foamea și pofta de mâncare, deși acestea sunt de fapt vasele obișnuite de primire.

16) Din alegoria de mai sus cu cei doi prieteni, putem înțelege chestiunea cu Zivug-ul de Haka’a și Ohr Hozer care se ridică prin el, şi care se transformă apoi în noi vase de primire pentru Lumina Superioară în locul lui Bhina Dalet. Putem compara Lumina Superioară, care lovește Masah-ul și dorește să se extindă în Bhina Dalet, cu pledoaria gazdei pentru a mânca, întrucât în timp ce el tânjește ca prietenul său să primească trataţia, Lumina Superioară dorește să se răspândească în primitor. Iar Masah-ul, de care se izbeşte lumina, fiind respinsă, poate fi comparat cu respingerea și refuzul oaspetelui de a primi trataţia, deoarece respinge favoarea gazdei.

Așa cum descoperim aici că tocmai respingerea și refuzul sunt cele care au devenit vasele potrivite pentru a primi trataţia gazdei, ne putem imagina că Ohr Hozer care se ridică prin lovirea Masah-ului şi respingerea Luminii Superioare se transformă în noi vase de primire pentru Lumina Superioară în locul lui Bhina Dalet, care a servit ca vas de primire înainte de prima restricție.

Acest lucru a fost stabilit, însă, doar în Parţufim de Kduşa (sfințenie) din ABYA, nu şi în Parţufim de Klipot (cochilii / coji), și în această lume, unde Bhina Dalet este considerată vasul de primire. Prin urmare, ei sunt distincţi faţă de Lumina Superioară, întrucât disparitatea de formă în Bhina Dalet le separă. De aceea, Klipot sunt considerate stricate și moarte, distingându-se de Viața Vieților prin voința de a primi în ele (așa cum este scris la pct. 13).

Cele cinci Discernăminte (Bhinot) în Masah

17) Până acum am clarificat cele trei fundamente ale înțelepciunii. Primul este lumina și Kli-ul, unde lumina este o extensie directă a esenţei Lui, iar Kli-ul este voința de a primi, care este în mod necesar inclus în acea lumină. Una pleacă de la Emanator și devine o ființă emanată în măsura acelei dorinței. De asemenea, această dorință de a primi este considerată Malhut în Lumina Superioară. De aceea se numește Malhut, ca în „El și Numele Lui sunt Unu”, căci numele Lui în Ghematria este Raţon (dorință).

Cea de-a doua chestiune este clarificarea celor zece Sfirot și patru lumi ABYA, care sunt patru grade unul sub altul. Voința de a primi trebuie să le parcurgă coborând până când este completă – Kli-ul și conținutul lui.

A treia chestiune este Ţimţum și Masah-ul plasat pe acest vas de primire, care este Bhina Dalet, în schimbul căreia s-au format  noi vase de primire în cele zece Sfirot, numite Ohr Hozer. Trebuie să înţelegem şi să memorăm aceste trei fundamente și raţiunile lor, așa cum au fost clarificate, întrucât fără acestea nu există nicio înțelegere nici măcar a unui singur cuvânt în această înțelepciune.

18) Acum vom explica cele cinci Bhinot din Masah, prin care se schimbă nivelurile în timpul Zivug-ului de Haka’a, produs cu Lumina Superioară. În primul rând trebuie să înțelegem pe de-a-ntregul faptul că, deşi lui Bhina Dalet i s-a interzis după Ţimţum să fie un vas de primire pentru cele zece Sfirot, iar Ohr Hozer care se ridică de la Masah prin Zivug-ul de Haka’a a devenit vasul de primire în locul său, ea trebuie să însoțească încă Ohr Hozer cu puterea sa de primire. Dacă nu ar fi fost aşa, Ohr Hozer ar fi fost nepotrivită pentru a fi un vas de primire.

Ar trebui să înțelegem acest lucru şi din alegoria de la pct.15. Am demonstrat acolo că puterea de respingere și refuzare a trataţiei a devenit vasul de primire în locul foamei şi poftei de mâncare. Asta întrucât foamei și poftei de mâncare, obișnuitele vase de primire, le-a fost interzis în acest caz să fie vase de primire datorită rușinii și neplăcerii de a primi un cadou de la gazdă. Numai puterile de respingere și de refuz au devenit vase de primire, în locul acestora, căci prin respingere și refuz, primirea a fost inversată în dăruire și astfel oaspetele a obținut vase de primire potrivite pentru a primi trataţia prietenului.

Cu toate acestea, nu se poate spune că nu mai are nevoie de vasele obișnuite de primire, și anume foamea și pofta de mâncare, deoarece este clar că fără pofta de mâncare nu va fi capabil să satisfacă dorința prietenului său și să-i aducă mulțumire mâncând în locul lui. Fapt este, însă, că foamea și pofta de mâncare, care au fost interzise în forma obișnuită, au fost transformate acum de către forțele de respingere și refuz într-o nouă formă – primire pentru a dărui. Astfel, umilirea a devenit demnitate.

Rezultă că vasele obișnuite de primire sunt încă la fel de active ca oricând, dar au dobândit o nouă formă. Vom concluziona, de asemenea, cu privire la chestiunea noastră, că este adevărat faptul că lui Bhina Dalet i s-a interzis să fie Kli-ul pentru primirea celor zece Sfirot din cauza lui Aviut, adică a disparităţii de formă cu Cel care Dăruie, care face distincţia de Acesta. Totuși, prin corectarea Masah-ului în Bhina Dalet, care izbeşte Lumina Superioară și o respinge, forma sa anterioară, deficitară, a fost transformată și, astfel, dobândită o nouă formă, numită Ohr Hozer, precum transformarea formei de primire într-o formă de dăruire în alegoria de mai sus.

Conținutul formei sale inițiale nu s-a schimbat; tot nu poate mânca fără să aibă poftă. În mod similar, toată Aviut, care este forța de primire în Bhina Dalet, a intrat în Ohr Hozer; prin urmare, Ohr Hozer a devenit potrivită pentru a fi un vas de primire.

De aceea, trebuie întotdeauna să distingem în Masah două forțe:

 1. Prima este Kaşiut (duritatea), care este forța din ea care respinge lumina superioară.
 2. A doua este Aviut (grosieritatea), care este măsura voinței de a primi din Bhina Dalet inclusă în Masah. Prin Zivug-ul de Haka’a datorită forței lui Kaşiut, Aviut s-a transformat în Zakut (puritate), adică primirea se transformă în dăruire.

Aceste două forțe din Masah funcționează în cele cinci Bhinot: cele patru Bhinot HB TM și rădăcina lor, numită Keter.

19) Am explicat deja că primele trei Bhinot nu sunt încă considerate Kli, ci numai Bhina Dalet (așa cum este scris la pct. 5). Totuși, deoarece primele trei Bhinot sunt cauzele ei și induc finalizarea lui Bhina Dalet, odată ce Bhina Dalet este finalizată, se înregistrează patru măsuri în ceea ce privește calitatea primirii.

 • Bhina Alef este cea mai mică măsură a calității primirii.
 • Bhina Bet este oarecum mai grosieră (are mai multă Aviut) decât Bhina Alef în ceea ce privește calitatea primirii.
 • Bhina Gimel este mai grosieră decât Bhina Bet în calitatea sa de primire.
 • În cele din urmă, Bhina Dalet, calitatea proprie, este cea mai grosieră dintre toate, iar calitatea ei de primire este completă în toate privințele.
 • De asemenea, trebuie să discernem faptul că rădăcina celor patru Bhinot, care este și cea mai pură dintre ele, este inclusă în ea.

Acestea sunt cele cinci Bhinot de primire conținute în Bhina Dalet, numite și cu numele celor zece Sfirot KHB (KeterHohmaBina) TM (TiferetMalhut), incluse în Bhina Dalet, întrucât cele patru Bhinot sunt HB TM (așa cum este scris la pct. 5), iar rădăcina se numește Keter.

20) Cele cinci grade (calități) de primire în Bhina Dalet sunt numite după numele Sfirot KHB TM. Este aşa pentru că înainte de Ţimţum, în timp ce Bhina Dalet era în continuare vasul de primire pentru cele zece Sfirot incluse în Lumina Superioară ca în „El și Numele Lui sunt Unu”, întrucât toate lumile sunt incluse acolo, așa cum este scris în Studiul celor Zece Sfirot, Partea 1, îmbrăcarea de către ea cu zece Sfirot în acel loc a urmat acestor cinci Bhinot. Fiecare dintre cele cinci Bhinot din ea îmbracă Bhina corespunzătoare în cele zece Sfirot din Lumina Superioară.

 • Bhinat Şoreş (faza de rădăcină) din Bhina Dalet îmbracă lumina lui Keter în cele zece Sfirot;
 • Bhina Alef în Bhina Dalet îmbracă lumina lui Hohma în cele zece Sfirot;
 • Bhina Bet în Bhina Dalet se îmbracă cu lumina lui Bina;
 • Bhina Gimel în Bhina Dalet se îmbracă cu lumina lui Tiferet;
 • iar Bhina Dalet în Bhina Dalet se îmbracă cu lumina lui Malhut.

Prin urmare, chiar și acum, după prima restricție, când lui Bhina Dalet i-a fost interzis să fie un vas de primire, cele cinci discernăminte ale lui Aviut în ea sunt numite după cele cinci Sfirot KHB TM.

21) Știm deja că, în general, substanța Masah-ului este numită Kaşiut, ceea ce înseamnă ceva foarte greu, care nu dă voie la nimic să pătrundă în limitele sale. În mod similar, Masah-ul nu lasă nici o Lumină Superioară să treacă prin el către Malhut, care este Bhina Dalet. Astfel, se consideră că Masah-ul oprește și respinge întreaga măsură a luminii care ar fi putut să se îmbrace în Kli-ul Malhut.

De asemenea, s-a arătat clar că aceste cinci Bhinot de Aviut în Bhina Dalet sunt incluse și vin în Masah și se alătură măsurii lui Kaşiut. Prin urmare, cinci tipuri de Zivug de Haka’a sunt percepute în Masah, care corespund celor cinci măsuri ale lui Aviut:

 • Un Zivug de Haka’a pe un Masah complet, cu toate nivelurile de Aviut ridică suficientă Ohr Hozer pentru a îmbrăca toate cele zece Sfirot, până la nivel de Keter.
 • Un Zivug de Haka’a pe un Masah care nu are Aviut a lui Bhina Dalet și conține doar Aviut de Bhina Gimel ridică suficientă Ohr Hozer pentru a îmbrăca zece Sfirot numai până la nivelul lui Hohma, fără Keter.
 • Iar dacă are doar Aviut de Bhina Bet, Ohr Hozer se diminuează și este suficientă numai pentru a îmbrăca zece Sfirot până la nivelul lui Bina, lipsind Keter și Hohma.
 • Dacă conține doar Aviut de Bhina Alef, Ohr Hozer se diminuează și mai mult și este suficientă doar pentru a  îmbrăca până la nivelul lui Tiferet, lipsită fiind de KHB.
 • Iar dacă îi lipsește și Aviut de Bhina Alef, rămasă doar cu Aviut de Bhinat Şoreş, lovirea lui este foarte slabă și este suficientă pentru a îmbrăca numai până la nivelul lui Malhut, lipsită fiind de primele nouă Sfirot, care sunt KHB și Tiferet.

22) Astfel vedem cum se formează cele cinci niveluri ale celor zece Sfirot prin intermediul a cinci tipuri de Zivug de Haka’a din Masah, aplicate în cele cinci măsuri ale lui Aviut în el. Și acum vom vedea care este raţiunea pentru care, după cum se știe, lumina nu este dobândită fără un Kli.

Ştim totodată că aceste cinci măsuri ale lui Aviut provin din cele cinci măsuri ale lui Aviut în Bhina Dalet. Înainte de Ţimţum, au existat cinci Kelim în Bhina Dalet, îmbrăcând cele zece Sfirot KHB TM (pct.18). După Ţimţum Alef, acestea au fost încorporate în cele cinci măsuri (Bhinot) ale Masah-ului, care în timp ce ridică Ohr Hozer, revine la a fi cinci Kelim, în raport cu Ohr Hozer pe cele zece Sfirot KHB TM, în locul celor cinci Kelim din Bhina Dalet înainte de Ţimţum.

În consecință, este clar că dacă un Masah conține toate aceste cinci niveluri de Aviut, acesta conține cele cinci Kelim care să îmbrace cele zece Sfirot. Atunci, însă, când nu conține toate cele cinci măsuri, întrucât Aviut a lui Bhina Dalet este absentă în el, el conține numai patru Kelim. Prin urmare, el poate îmbrăca numai patru lumini, HB TM, și îi lipseşte o lumină – lumina Keter – tot așa cum îi lipsește un Kli Aviut de Bhina Dalet. Iar atunci când Masah-ul conține numai două măsuri de Aviut, adică Bhinat Şoreş și Bhina Alef, el conține numai două Kelim. Prin urmare, el îmbracă numai două lumini: lumina Tiferet şi lumina Malhut. Astfel, nivelului îi lipsesc cele trei lumini KHB, tot aşa cum îi lipsesc cele trei Kelim, Bhina Bet, Bhina Gimel și Bhina Dalet.

Atunci când Masah-ul are doar un nivel de Aviut, care înseamnă doar Bhinat Şoreş a lui Aviut, el are numai un singur Kli; prin urmare, poate îmbrăca o singură lumină: lumina Malhut. Acest nivel nu are cele patru lumini KHB și Tiferet, întrucât îi lipsesc cele patru Kelim, Aviut de Bhina Dalet, Bhina Gimel, Bhina Bet și Bhina Alef.

Aşadar, nivelul fiecărui Parţuf depinde exact de măsura lui Aviut în Masah. Masah-ul lui Bhina Dalet generează nivelul de Keter, Bhina Gimel generează nivelul de Hohma, Bhina Bet generează nivelul de Bina, Bhina Alef generează nivelul de Tiferet, iar Bhinat Şoreş generează nivelul de Malhut.

23) Totuși, încă trebuie să aflăm de ce, atunci când Kli-ul Malhut Bhina Dalet – lipsește din Masah, acestuia îi lipsește lumina Keter, iar când lipsește Kli-ul Tiferet, acestuia îi lipsește lumina Hohma ş.a.m.d. S-ar părea că ar fi trebuit să fie contrariul, adică atunci când Kliî-ul de Malhut, Bhina Dalet, este absent în Masah, ar lipsi numai lumina Malhut în acest nivel, nivelul având cele patru lumini KHB și Tiferet. De asemenea, în absența a două Kelim, Bhina Gimel și Bhina Dalet, ar trebui să lipsească luminile Tiferet și Malhut, iar nivelul ar trebui să aibă cele trei lumini KHB ş.a.m.d.   (vezi pct. 20).

24) Răspunsul este că întotdeauna există o relație inversă între lumini și vase. În Kelim, cele mai înalte se dezvoltă primele în Parţuf: mai întâi Keter, apoi Kli-ul Hohma, ş.a.m.d., iar Kli-ul Malhut se dezvoltă ultimul. De aceea numim Kelim în ordinea KHB TM, de sus în jos, deoarece aceasta este natura dezvoltării lor.

Este invers în ce priveşte luminile. În lumini, cele inferioare sunt primele care intră în Parţuf. Prima intră Nefeş, care este lumina Malhut, apoi Ruah, care este lumina ZA ş.a.m.d., iar lumina Yechida intră ultima. De aceea numim luminile în ordinea NRNHY(1) de jos în sus, deoarece aceasta este ordinea în care intră ele – de jos în sus.

Astfel, atunci când numai un Kli s-a dezvoltat în Parţuf, care este în mod necesar cel mai înalt Kli Keter – nu lumina Yechida, legată de acel Kli, este cea care intră în Parţuf, ci doar cea mai mică lumină – lumina Nefeş. Astfel, lumina Nefeş se îmbracă în Kli-ul Keter.

Când două Kelim se dezvoltă în Parţuf, care sunt cele două cele mai înalte – Keter și Hohma – lumina Ruah intră și ea. În acel moment, lumina Nefeş coboară Kli-ul Keter către Kli-ul Hohma iar lumina Ruah se îmbracă în Kli-ul Keter.

În mod similar, atunci când se dezvoltă un al treilea Kli în ParţufKli-ul Bina – lumina Neşama intră în el. În acel moment, lumina Nefeş coboară Kli-ul Hohma spre Kli-ul Bina, lumina Ruah către Kli-ul Hohma și lumina Neşama se îmbracă în Kli-ul Keter.

Când un al patrulea Kli se dezvoltă în ParţufKli-ul Tiferet – lumina Haya intră în Parţuf. Apoi lumina Nefeş coboară Kli-ul Bina către Kli-ul Tiferet, lumina Ruah către Kli-ul Bina, lumina Neşama către Kli-ul Hohma și lumina Haya către Kli-ul Keter.

Iar atunci când un al cincilea Kli se dezvoltă în Parţuf, Kli-ul Malhut, lumina Yechida intră în el. În acel moment, toate luminile intră în Kelim. Lumina Nefeş coboară Kli-ul Tiferet la Kli­-ul Malhut, lumina Ruah către Kli-ul Tiferet, lumina Neşama către Kli-ul Bina, lumina Haya către Kli-ul Hohma și lumina Yechida la Kli-ul Keter.

25) Aşadar, atâta timp cât nu toate cele cinci Kelim KHB TM se dezvoltă într-un Parţuf, luminile nu sunt în locurile destinate lor. Mai mult, ele sunt într-o relație inversă: în absența Kli-ului Malhut, lumina Yechida lipsește, iar atunci când cele două Kelim, TM, lipsesc, Yechida și Haya sunt absente acolo ş.a.m.d. Kelim cele mai înalte se dezvoltă primele, iar în ce priveşte luminile, ultimele sunt primele care intră.

Vom găsi, de asemenea, că fiecare lumină nouă care reintră se îmbracă numai în Kli-ul Keter. Asta întrucât primitorul trebuie să primească în cel mai pur Kli, anume Kli-ul Keter.

Din acest motiv, după primirea fiecărei lumini noi, luminile care sunt deja îmbrăcate în Parţuf trebuie să coboare un grad faţă de locul lor. De pildă, atunci când intră lumina Ruah, lumina Nefeş trebuie să coboare din Kli-ul Keter la Kli-ul Hohma făcând loc în Kli-ul Keter pentru noua lumină – Ruah. În mod similar, dacă noua lumină este Neşama, lumina Ruah trebuie să coboare din Kli-ul Keter la Kli-ul Hohma eliberând locul în Keter pentru noua lumină – Neşama. Ca urmare, Nefeş, care era în Kli-ul Hohma, trebuie să coboare la Kli-ul Bina ş.a.m.d. Toate acestea se fac pentru a face loc în Kli-ul Keter pentru noua lumină.

Dacă ţinem cont de această regulă vom fi întotdeauna capabili să facem distincţia în orice problemă dacă aceasta se referă la Kelim sau la lumini. Atunci nu vom face confuzii, întrucât există întotdeauna o relație inversă între ele. Aşadar, am clarificat în totalitate problema celor cinci discernăminte din Masah și cum, prin ele, nivelurile se succed unul sub cealalt.

Cei cinci Parţufim de AK

26) Am clarificat în totalitate problema Masah-ului plasat în Kli-ul MalhutBhina Dalet după ce a avut loc restricţia – și problema celor cinci tipuri de Zivug de Haka’a din el, care generează cinci niveluri a câte zece Sfirot unul sub celălalt. Acum vom explica cei cinci Parţufim ai lumii Adam Kadmon care preced lumile ABYA.

Știm deja că această Ohr Hozer, care se ridică prin Zivug-ul de Haka’a de jos în sus și îmbracă cele zece Sfirot ale Luminii Superioare, este suficientă numai pentru rădăcinile vaselor (Kelim), numite „zece Sfirot ale Roş-ului Parţuf-ului.” Pentru a completa Kelim, Malhut de Roş se extinde din cele zece Sfirot ale lui Ohr Hozer, care au îmbrăcat cele zece Sfirot de Roş și se extind de la ea și în ea de sus în jos în aceeași măsură ca în cele zece Sfirot de Roş. Această extindere completează Kelim, numite „Guf-ul Parţuf-ului”(pct. 14). De aceea, ar trebui să distingem întotdeauna două Bhinot de câte zece Sfirot în fiecare Parţuf: Roş-ul și Guf-ul.

27) La început, a apărut primul Parţuf al lumii AK. Asta întrucât imediat după Ţimţum Alef, când Bhina Dalet a avut interdicţia de a fi un vas de primire pentru Lumina Superioară și a fost ridicată cu un Masah, Lumina Superioară a fost atrasă să se îmbrace în Kli-ul  Malhut, ca înainte. Cu toate acestea, Masah-ul din Kli-ul Malhut a oprit și a respins lumina. Prin această ciocnire în Masah-ul lui Bhina Dalet, acesta a ridicat Ohr Hozer până la nivelul de Keter în Lumina Superioară iar această Ohr Hozer a devenit îmbrăcămintea și rădăcinile vaselor (Kelim) pentru cele zece Sfirot în Lumina Superioară, numite „zece Sfirot ale Roş-ului primului Parţuf de AK „.

Ulterior, Malhut cu Ohr Hozer s-au extins de la ea și în ea prin forța celor zece Sfirot de Roş în zece noi Sfirot de sus în jos. Asta a completat Kelim ale Guf-ului. Apoi, măsura completă care a apărut în cele zece Sfirot de Roş s-a îmbrăcat în cele zece Sfirot de Guf, de asemenea. Asta a completat primul Parţuf de AK, cu Roş și Guf.

28) Ulterior, același Zivug de Haka’a s-a repetat pe Masah-ul ridicat în Kli-ul Malhut, care are doar Aviut de Bhina Gimel. Atunci a fost generat pe el numai nivelul de Hohma, Roş și Guf, întrucât absența Masah-ului în Aviut de Bhina Dalet l-a făcut să aibă numai patru Kelim, KHB Tiferet. De aceea, Ohr Hozer are loc să îmbrace numai patru lumini, HNRN (Haya, Neşama, Ruah, Nefeş), lipsindu-i lumina Yechida. Aceasta se numește Parţuf-ul AB de AK.

În continuare, același Zivug de Haka’a s-a repetat pe Masah în Kli-ul Malhut care conține doar Aviut de Bhina Bet. Atunci au foste generate pe el zece Sfirot, Roş și Guf, la nivelul de Bina. Acesta se numește Parţuf-ul SAG de AK. Îi lipsesc cele două Kelim, ZA și Malhut, și cele două lumini, Haya și Yechida.

După aceea, Zivug de Haka’a a apărut pe un Masah care are doar Aviut de Bhina Alef. Atunci zece Sfirot, Roş și Guf, au fost generate la nivelul de Tiferet, lipsind cele trei Kelim, Bina, ZA și Malhut, și cele trei lumini, Neşama, Haya și Yechida. Acesta are numai luminile Ruah și Nefeş, îmbrăcate în Kelim Keter și Hohma. El se numește Parţuf-ul MA și BON de AK. Să ne amintim de relația inversă dintre Kelim și lumini. (vezi pct. 24)

29) Astfel, am explicat apariția celor cinci Parţufim ai lumii AK, numiți Galgalta, AB, SAG, MA și BON, unul sub celălalt. Fiecărui Parţuf inferior îi lipseşte Bhina mai înaltă a Parţuf-ului superior. Parţuf-ul AB nu are lumina Yechida. Parţuf-ul SAG nu are lumina  Haya, de asemenea, pe care superiorul său, AB, o are. Parţuf-ului MA și BON îi lipseşte lumina Neşama, pe care o are superiorul său, SAG.

Este aşa întrucăt depinde de măsura lui Aviut din Masah pe care are loc Zivug-ul de Haka’a, (conform pct. 18). Totuși, trebuie să înțelegem cine și ce a determinat Masah-ul să-şi diminueze treptat propria Aviut, Bhina după Bhina, până când s-a împărțit în cele cinci niveluri care există în aceste cinci tipuri de Zivugim (pluralul pentru Zivug – cuplare).

Hizdakhut (Purificarea) Masah-ului pentru emanarea Parţuf-ului

30) Pentru a înțelege problema succedării în cascadă a gradelor în cinci niveluri unul sub celălalt, explicată mai sus cu privire la cei cinci Parţufim de AK, precum și în toate gradele care apar în cei cinci Parţufim din fiecare lume a celor patru lumi ABYA, prin Malhut de Asiya, trebuie să înțelegem pe de-a-ntregul problema lui Hizdakhut (devenind mai mult Zach) a Masah-ului Guf-ului, implementată în fiecare dintre Parţufim ai lumii AK, şi ai lumilor Nekudim și Tikun (corecție).

31) Fapt este că nu există nici un Parţuf, sau grad, care să nu conțină două lumini, numite Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare) și Ohr Pnimi (Lumina Interioară), și le vom explica în AK. Ohr Makif a primului Parţuf de AK este lumina Ein Sof, care umple întreaga realitate. După Ţimţum Alef și Masah-ul care a fost ridicat în Malhut, a avut loc un Zivug de Haka’a din lumina Ein Sof pe acel Masah. Și folosind Ohr Hozer pe care Masah-ul a ridicat-o, el a redirecţionat Lumina Superioară către lumea restricţionată sub forma a zece Sfirot de Roş și zece Sfirot de Guf. (vezi pct. 25)

În orice caz, această extindere din Ein Sof în Parţuf-ul AK nu umple întreaga realitate ca înainte de Ţimţum. Dimpotrivă, ea este în Roş și Sof:

 • De sus în jos, lumina sa se oprește în punctul acestei lumi, care este Malhut terminală, ca în versetul „Și picioarele Lui vor sta … pe Muntele Măslinilor.”
 • Iar din interior către exterior, tot aşa cum sunt zece Sfirot KHB TM de sus în jos, și Malhut încheie AK de jos, există şi  zece Sfirot KHB TM din interior către exterior, numite Mocha, Aţamot, Gidin, Basar și Or. Or este Malhut, care încheie Parţuf-ul din afară. În acest sens, Parţuf-ul AK este considerat a fi o linie simplă în comparație cu Ein Sof, care umple toată realitatea. Asta întrucât Parţuf-ul Or îl încheie şi îl limitează din toate părțile, din afară, și nu se poate extinde pentru a umple întregul spațiu restricţionat. Astfel, doar o linie subțire rămâne pe vertical în mijlocul spațiului.

Măsura luminii primită în AK, linia subțire, se numește Ohr Pnimi. Diferența dintre Ohr Pnimi în AK și lumina Ein Sof înainte de Ţimţum este numită Ohr Makif, deoarece rămâne ca Ohr Makif în jurul Parţuf-ului AK, întrucât nu s-a pututa îmbrăca în Parţuf.

32) Acest lucru clarifică în detaliu semnificația lui Ohr Makif a lui AK, a cărei imensitate este nemăsurată. Totuși, asta nu înseamnă că Ein Sof, care umple toată realitatea, este în sine considerată a fi Ohr Makif a lui AK. Mai degrabă, înseamnă că un Zivug de Haka’a a fost făcut pe Malhut de Roș de AK, şi că Ein Sof a lovit Masah-ul poziționat acolo. Cu alte cuvinte, dorea să se îmbrace în Bhina Dalet de AK, aşa cum fusese înainte de Ţimţum, dar Masah-ul din Malhut de Roş AK a lovit-o. Asta înseamnă că a oprit-o să se răspândească în Bhina Dalet și a respins-o (pct. 14). Această Ohr Hozer care a rezultat din respingerea luminii a devenit totodată Kelim pentru îmbrăcarea Luminii Superioare.

Există, totuşi, o diferență foarte mare între primirea în Bhina Dalet înainte de Ţimţum și primirea în Ohr Hozer după Ţimţum, întrucât acum ea îmbracă doar o linie subțire în Roş și Sof. Asta este ceea ce a făcut Masah-ul prin lovirea Luminii Superioare. Iar măsura care a fost respinsă din AK de către Masah, întreaga măsură a Luminii Superioare din Ein Sof, care dorea să se îmbrace în Bhina Dalet – dacă nu ar fi fost Masah-ul să o oprească – a devenit Ohr Makif înconjurând AK.

Motivul este acela că nu există nici o schimbare sau absență în spiritualitate. Și întrucât lumina Ein Sof este atrasă de AK, pentru a se îmbrăca în Bhina Dalet, aşa trebuie să fie. Prin urmare, chiar dacă Masah-ul a oprit-o și a respins-o, el nu exclude extinderea lui Ein Sof. Dimpotrivă, el o susține, însă într-o manieră diferită: prin proliferarea unor Zivugim (pluralul pentru Zivug) în cele cinci lumi AK și ABYA, până la sfârșitul corectării, când Bhina Dalet este în întregime corectată prin ele. În acel moment, Ein Sof se va îmbrăca în ea ca la început.

Aşadar, nici o schimbare sau absență nu s-a produs acolo prin lovirea Masah-ului în Lumina Superioară. Acesta este înțelesul celor scrise în Zohar: „Zivug-ul lui Ein Sof nu coboară până nu i se dă perechea”. Între timp, adică până la acel moment, se consideră că această lumină Ein Sof a devenit Ohr Makif, adică se va îmbrăca în el în viitor. Deocamdată, îl înconjoară și strălucește din afară cu o anumită iluminare. Această iluminare îl obișnuiește să se extindă conform legilor corecte care îl vor aduce la a primi această Ohr Makif în măsura în care Ein Sof a fost inițial atrasă de el.

33) Acum vom clarifica problema Bituş-ului (ciocnirea) dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif, care generează Hizdakhut (purificarea) Masah-ului și pierderea ultimei Bhina de Aviut. Întrucât aceste două lumini sunt opuse, deşi conectate prin Masah-ul din Malhut a Roş-ului de AK, ele se ciocnesc şi se lovesc una pe cealaltă.

Interpretare: Zivug-ul de Haka’a în Peh (gura) de Roş de AK, în Masah-ul din Malhut de Roş, numit Peh, care a fost raţiunea îmbrăcării Ohr Pnimi de AK de către Ohr Hozer pe care a ridicat-o (pct. 14) constituie şi motivul ieșirii Ohr Makif de AK. Întrucât a oprit lumina Ein Sof să se îmbrace în Bhina Dalet, lumina a ieșit sub forma de Ohr Makif.

Cu alte cuvinte, acea parte a luminii pe care Ohr Hozer nu o poate imbrăca, precum Bhina Dalet însăşi, a ieşit si a devenit Ohr Makif. Aşadar, Masah-ul din Peh constituie raţiunea lui Ohr Makif, tot atât cât şi raţiunea lui Ohr Pnimi.

34) Am învăţat că atât Ohr Pnimi, cât și Ohr Makif sunt conectate la Masah, dar în acțiuni opuse. Și în măsura în care Masah-ul extinde o parte din Lumina Superioară în Parţuf prin Ohr Hozer care o îmbracă, tot aşa îndepărtează Ohr Makif de la a se îmbrăca în Parţuf.

Și pentru că partea luminii care rămâne în afară ca Ohr Makif este foarte mare, datorită faptului că Masah-ul o oprește să se îmbrace în AK (vezi pct.32), se consideră că ea loveşte Masah-ul care o îndepărtează, întrucât aceasta dorește să se îmbrace în Parţuf. Dimpotrivă, se consideră că forța lui Aviut și a lui Kaşiut în Masah lovesc Ohr Makif, care dorește să se îmbrace în el și o opresc, întrucât lovesc Lumina Superioară în timpul Zivug-ului. Aceste ciocniri prin care Ohr Makif și Aviut a Masah-ului se lovesc una pe cealaltă poartă numele de Bituş de Ohr Makif și Ohr Pnimi.

Cu toate acestea, Bituş-ul dintre ele a avut loc numai în Guf-ul Parţuf-ului, întrucât îmbrăcarea luminii în Kelim, care lasă Ohr Makif în afara Kli-ului, este vizibilă acolo. Totuși, acest Bituş nu se aplică celor zece Sfirot de Roş, deoarece Ohr Hozer nu este considerată acolo ca fiind Kelim, ci doar ca nişte rădăcini firave. De aceea,  lumina din ele nu este considerată ca fiind o Ohr Pnimi limitată, într-atât încât să se facă distincţia între ea și lumina care rămâne în afară ca Ohr Makif. Și întrucât această distincție între ele nu există, nu există nicio ciocnire între Ohr Pnimi și Ohr Makif în cele zece Sfirot de Roş.

Numai atunci când luminile se extind din Peh, în jos, la cele zece Sfirot ale Guf-ului, unde luminile se îmbracă în Kelim, care sunt cele zece Sfirot ale lui Ohr Hozer de la Peh în jos, se petrece ciocnirea dintre Ohr Pnimi din interiorul Kelim şi Ohr Makif care rămâne în exterior.

35) Acest Bituş a continuat până când Ohr Makif a purificat Masah-ul de întreaga sa Aviut și l-a înălțat până la rădăcina sa superioară în Peh de Roş. Asta înseamnă că a purificat toată Aviut de sus în jos, numită Masah și Aviut de Guf, lăsându-l numai cu Şoreş (rădăcina) de Guf, Masah-ul lui Malhut de Roş, numit Peh. Cu alte cuvinte, a fost purificat de întreaga sa Aviut de sus în jos, care se împarte între Ohr Pnimi și Ohr Makif, lăsând doar Aviut de jos în sus, unde nu s-a făcut încă distincția între Ohr Pnimi și Ohr Makif.

Se știe că echivalența de formă îmbină entităţile spirituale într-una singură. Prin urmare, odată ce Masah de Guf a fost curățat de toată Aviut de Guf, lăsând în el doar Aviut, care este egală cu Masah-ul din Peh de Roş, forma sa a fost egalizată cu Masah-ul de Roş. Astfel, a fost integrat și a devenit literalmente unu cu acesta, întrucât nu a existat nimic care să le împartă în două. Se consideră că Masah de Guf s-a ridicat la Peh de Roş.

Întrucât Masah de Guf a fost integrat în Masah de Roş, a fost inclus din  nou în Zivug-ul de Haka’a din Masah-ul de Peh de Roş și un nou Zivug de Haka’a a fost făcut pe el. În consecință, în el au apărut zece noi Sfirot, numite AB de AK sau Parţuf-ul Hohma de AK. Acesta este considerat ca fiind „fiu”, un descendent al primului Parţuf de AK.

36) După apariția Parţuf-ului AB de AK, completat cu Roş și Guf, Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi se repetă și acolo, așa cum s-a explicat mai sus referitor la primul Parţuf al lui AK. Masah de Guf a fost purificat de întreaga Aviut de Guf, până când şi-a egalizat forma cu Masah de Roş și a fost apoi inclus în Zivug în Peh de Roş.

Ulterior, a fost realizat un nou Zivug de Haka’a, producând un nou nivel de zece Sfirot la nivel de Bina, numit SAG de AK. Acesta este considerat fiu și descendent al Parţuf-ului AB de AK, deoarece a rezultat din Zivug-ul din Peh de Roş. Iar Parţufim de la SAG de AK în jos au apărut în mod similar.

37) Aşadar, am explicat apariția acestor Parţufim unul sub altul ca urmare a Bituş-ului dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, care purifică Masah de Guf până când îl aduce înapoi în starea de Masah de Peh de Roş. În acel moment, el este inclus acolo într-un Zivug de Haka’a, care are loc în Peh de Roş, iar prin acest Zivug este generat un nou nivel de zece Sfirot. Acest nou nivel este considerat fiul Parţuf-ului precedent.

În acest mod, AB a ieșit din Parţuf-ul Keter, SAG din Parţuf-ul AB, MA din Parţuf-ul SAG și aşa mai departe cu restul de grade din Nekudim și ABYA. Cu toate acestea, ar trebui să mai înțelegem şi de ce zece Sfirot de AB au apărut numai pe Bhina Gimel, și nu pe Bhina Dalet și de ce SAG a fost doar pe Bhina Bet ş.a.m.d., ceea ce înseamnă că fiecare dintre cei inferiori este inferior superiorului său cu un grad. De ce nu au ieșit toți unul din celălalt la același nivel?

38) În primul rând, trebuie să înțelegem de ce cele zece Sfirot de AB sunt considerate o ramură a primului Parţuf de AK, atâta vreme cât au rezultat din Zivug-ul din Peh de Roş al primului Parţuf, ca și cele zece Sfirot ale Guf-ului Parţuf-ului. Aşadar, în ce mod au rezultat din primul Parţuf, ca să poată fi considerate un al doilea Parţuf, ramură a acestuia?

Aici trebuie să înțelegem marea diferență dintre Masah-ul de Roş și Masah-ul de Guf. Există două tipuri de Malhut în Parţuf:

 • Prima este Malhut de cuplare – cu Lumina Superioară – prin forța Masah-ului ridicat în ea.
 • A doua este Malhut terminală – de limitare a Luminii Superioare din cele zece Sfirot de Guf – prin forța Masah-ului ridicat în ea.

Diferența dintre ele este ca diferența dintre Emanator și emanată. Malhut de Roş, care se cuplează într-un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară, este considerată „Emanatorul Guf-ului”, întrucât Masah-ul ridicat în ea nu a respins lumina superioară așa cum a lovit-o. Dimpotrivă, prin Ohr Hozer, care a ridicat-o, a îmbrăcat și a extins Lumina Superioară sub forma a zece Sfirot de Roş. Astfel, se extinde de sus în jos până când cele zece Sfirot ale Luminii Superioare s-au îmbrăcat în Kli-ul din Ohr Hozer, numit Guf.

De aceea, Masah-ul și Malhut din Roş sunt considerate Emanatorul celor zece Sfirot ale Guf-ului, și nici o limitare sau respingere nu sunt vizibile în Masah și Malhut. Adică, Masah-ul şi Malhut de Guf, cea care, după ce cele zece Sfirot s-au extins de la Peh de Roş de sus în jos, s-a extins numai în jos către Malhut în cele zece Sfirot. Asta întrucât Lumina Superioară nu se poate răspândi în Malhut de Guf din cauza poziţionării Masah-ului, care o împiedică să se extindă în Malhut. Aşadar, Parţuf-ul se oprește acolo, iar capătul și încheierea Parţuf-ului sunt făcute.

Astfel, întreaga putere a restricţiei (Ţimţum) și limitării apare numai în acest Masah și în Malhut de Guf. De aceea, întregul Bituş dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi este făcut numai în Masah-ul din Guf, întrucât acesta este cel care limitează și îndepărtează Ohr Makif de la a străluci în Parţuf, şi nu în Masah-ul din Roş, deoarece Masah de Roş doar se extinde și îmbracă lumina, dar puterea limitării este încă complet ascunsă în el.

39) Rezultă că, prin Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, Masah-ul din Malhut terminală, devine încă o dată Masah-ul şi Malhut din Malhut de cuplare (pct. 35). Asta întrucât Bituş-ul lui Ohr Makif a purificat Masah-ul final de toate Aviut de Guf, lăsând în el doar o Reshimo (amintire) din Aviut, egală cu Aviut de Masah de Roş.

De asemenea, se știe că echivalența de formă alipeşte și unește entităţile spirituale. De aceea, odată ce Masah de Guf şi-a egalizat propria Aviut cu cea a Masah­-ului de Roş, a fost imediat inclus în el și au devenit în mod evident un singur Masah. În această stare, a primit puterea pentru un Zivug de Haka’a ca şi Masah-ul de Roş, iar zece Sfirot ale noului nivel au fost generate pe el.

Totuși, împreună cu acest Zivug, acele Reshimot ale lui Aviut de Guf, care se aflau în el de la început, au fost reînnoite în Masah-ul Guf-ului. În această stare, disparitatea de formă dintre el și Masah-ul Roş-ului inclus în el s-a manifestat din nou în el într-o oarecare măsură. Recunoașterea acestei disparităţi îl separă și îl îndepărtează de Peh de Roş a celui superior, întrucât după ce a revenit și originea sa a devenit cunoscută – din Peh a celui superior în jos – nu putea continua să stea deasupra lui Peh a celui superior, deoarece disparitatea de formă separă entităţile spirituale între ele.  Rezultă că a fost nevoit să se refugieze de acolo până la locul de la Peh a celui superior în în jos.

Aşadar, el este în mod necesar considerat o a doua entitate față de cel superior, atâta timp cât și Roş-ul noului nivel este considerat doar corpul noului nivel, întrucât se extinde de la al său  Masah de Guf. Astfel, această disparitate de formă le distinge ca două entități separate. Și întrucât noul nivel este în întregime rezultatul Masah-ului din Guf-ul Parţuf-ului anterior, el este considerat a fi descendentul său, ca o ramură care se extinde din acesta.

40) Există şi o altă diferență între cel inferior și cel superior: fiecare inferior apare cu un nivel diferit față de cel al celor cinci Bhinot din Masah (pct. 22 și 24). Totodată, fiecărui inferior îi lipseşte cea mai înaltă Bhina a luminilor celui superior și cea mai de jos Bhina a vaselor (Kelim) ale celui superior. Motivul este acela că natura  Bituş-ului lui Ohr Makif din Masah este aceea de a exclude ultima Bhina de Aviut.

De pildă, în primul Parţuf de AK, al cărui Masah conține toate cele cinci niveluri de Aviut, până la Bhina Dalet, Bituş-ul lui Ohr Makif din Masah de Guf purifică în întregime Aviut de Bhina Dalet, fără a lăsa nici măcar o Reshimo a acelei Aviut. Doar Reshimot din Aviut de Bhina Gimel și de mai sus rămân în Masah.

De aceea, când Masah-ul este inclus în Roş și primește un Zivug de Haka’a pe Aviut rămasă în Reshimot din Guf, Zivug-ul apare în Masah numai pe Bhina Gimel de Aviut. Asta întrucât Reshimo de Aviut de Bhina Dalet a dispărut de acolo. Prin urmare, nivelul care apare pe acel Masah este doar la nivelul de Hohma, numit HaVaYaH de AB de AK sau Parţuf­-ul AB de AK.

Am învăţat deja (pct. 22) că nivelului de Hohma care este generat  pe Masah-ul lui Bhina Gimel îi lipseşte Malhut din Kelim și lumina Yechida din lumini, care este lumina Keter. Aşadar, Parţuf-ul AB nu are ultimul discernământ al vaselor (Kelim) celui superior și cea mai înaltă Bhina a luminilor celui superior. Datorită acestei mari disparități de formă, cel inferior este considerat un Parţuf distinct faţă de cel superior.

41) În mod asemănător, odată ce Parţuf-ul AB s-a extins în Roş și Guf și a avut loc Bituş-ul lui Ohr Makif pe Masah-ul Guf-ului de AB, care este Masah-ul de Bhina Gimel, acest Bituş anulează și şterge Reshimo de Aviut a ultimei Bhina în Masah, care este Bhina Gimel. Rezultă că în timpul ridicării Masah-ului la Peh de Roş și includerii sale în Zivug-ul de Haka’a, loviturile au avut loc numai pe Aviut de Bhina Bet, care a rămas în acel Masah, întrucât Bhina Gimel a dispărut din el. Aşadar, el generează numai zece Sfirot la nivelul de Bina, numite HaVaYaH de SAG de AK, sau Parţuf-ul SAG, lipsindu-i ZA și Malhut în Kelim precum şi HayaYechida în lumini.

În mod similar, atunci când acest Parţuf SAG s-a extins în Roş și Guf, a avut loc Bituş-ul lui Ohr Makif în Masah-ul de Guf, care este un Masah de Bhina Bet. Acest Bituş anulează și şterge ultima Bhina de Aviut în Masah, care este Bhina Bet, lăsând numai Reshimot de Aviut din Bhina Alef și mai sus în Masah.

Prin urmare, în timpul ridicării Masah-ului la Peh de Roş și prin includerea lui în Zivug-ul de Haka’a de acolo, loviturile au avut loc numai pe Masah-ul lui Bhina Alef, care a rămas în Masah, întrucât Bhina Bet dispăruse deja din el. De aceea, el generează  numai zece Sfirot la nivelul de Tiferet, numit „nivelul de ZA„, lipsindu-i Bina, ZA și Malhut în Kelim, și Neşama, Haya, Yechida în lumină, ş.a.m.d.

42) Asta clarifică pe deplin raţiunea pentru care nivelurile se succed unul sub altul în timpul succedării în cascadă a Parţufim unul din celălalt. Este aşa întrucât Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, aplicat în fiecare Parţuf, anulează întotdeauna acolo ultima Bhina de Reshimo de Aviut. În orice caz, ar trebui să știm că există două discernăminte în Reshimot care rămân în Masah după Hizdakhut (purificare).  

 1. Primul se numește Reshimo de Aviut,
 2. Al doilea se numește Reshimo de Hitlabşut (îmbrăcare).

De pildă, odată ce Masah de Guf al primului Parţuf de AK a fost purificat, am spus că ultima Bhina din Reshimot de Aviut, Reshimo a lui Bhina Dalet, s-a pierdut și tot ce a rămas în Masah a fost Reshimo de Aviut de Bhina Gimel. Totuși, deși Reshimo a lui Bhina Dalet conține două discernăminte, așa cum am spus – Hitlabşut și Aviut – numai Reshimo de Aviut de Bhina Dalet a dispărut din Masah prin acea Hizdakhut. Dar Reshimo de Hitlabşut de Bhina Dalet a rămas în acel Masah și nu a dispărut din el.

Reshimo de Hitlabşut se referă la o foarte subtilă Bhina (discernământ) din Reshimo a lui Bhina Dalet, care nu conține suficientă Aviut pentru un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară. Această Reshimo rămâne de la ultima Bhina în fiecare Parţuf în timpul purificării (Hizdakhut). Iar afirmația noastră că ultima Bhina dispare din fiecare Parţuf în timpul Hizdakhut se referă numai la Reshimo de Aviut din ea.

43) Restul Reshimot de Hitlabşut din ultima Bhina care au rămas în fiecare Masah au promovat generarea a două niveluri – masculin și feminin – în capetele tuturor Parţufim: începând cu AB de AK, SAG de AK, MA și BON de AK, și în toţi Parţufim de Aţilut. Este aşa întrucât în Parţuf AB de AK, unde există în Masah numai Reshimo de Aviut de Bhina Gimel, care generează Zece Sfirot la nivelul de Hohma, Reshimo de Hitlabşut din Bhina Dalet, rămasă acolo în Masah, este nepotrivită pentru Zivug cu Lumina Superioară, datorită purității sale. Totuși, ea este inclusă în Aviut de Bhina Gimel și devine o Reshimo. În acel moment, Reshimo de Hitlabşut dobândește puterea pentru cuplare cu Lumina Superioară. De aceea, Zivug-ul de Haka’a cu Lumina Superioară a apărut pe ea, generând zece Sfirot în proximitatea nivelului Keter.

Este aşa întrucât ea a avut Hitlabşut de Bhina Dalet. Această Hitkalelut (amestec / integrare) se numește Hitkalelut a femininului în masculin, întrucât Reshimo de Aviut din Bhina Gimel este numită „feminin”, fiindcă poartă Aviut. Iar Reshimo de Hitlabşut de Bhina Dalet este numită „masculin”, întrucât provine dintr-un loc mai înalt și pentru că este purificat de Aviut. Astfel, deși Reshimo a masculinului este insuficientă în sine pentru un Zivug de Haka’a, devine aptă pentru un Zivug de Haka’a prin Hitkalelut cu femininul din ea.

44) Ulterior, există și Hitkalelut a masculinului în feminin. Asta înseamnă că Reshimo de Hitlabşut este integrată cu Reshimo de Aviut. Asta generează un Zivug de Haka’a numai la nivelul femininului, nivelul lui Bhina Gimel, care este nivelul de Hohma, numit HaVaYaH de AB. Zivug-ul superior, atunci când femininul este inclus în masculin, este considerat nivelul masculinului, care este în proximitatea nivelului Keter. Iar Zivug-ul inferior, când masculinul este inclus în feminin, este considerat nivelul feminin, care este doar nivelul de Hohma.

Cu toate acestea, Aviut în nivelul masculin nu vine de la sine, ci prin intermediul Hitkalelut cu femininul. Și, deși este suficient să fie generat nivelul celor zece Sfirot de jos în sus, numit Roş, acest nivel încă nu se poate extinde de sus în jos în formă de Guf, ceea ce înseamnă îmbrăcarea luminilor în Kelim. Asta întrucât un Zivug de Haka’a pe Aviut care rezultă din Hitkalelut este insuficient pentru expansiunea vaselor (Kelim).

Aşadar, nivelul masculin conține doar un discernământ privind Roş-ul, fără un Guf. Guf-ul Parţuf-ului se extinde numai din nivelul feminin, care are propria sa Aviut. De aceea, numim Parţuf-ul numai după nivelul feminin, adică Parţuf AB. Asta întrucât inima Parţuf-ului o constituie Guf-ul – îmbrăcarea luminilor în Kelim. Și aceasta este generată numai din nivelul feminin, așa cum am explicat. De aceea Parţuf-ul este numit după acesta.

45) Aşa cum am explicat referitor la cele două niveluri – masculin și feminin – în Roş-ul Parţuf-ului AB, exact în același mod aceste două niveluri apar şi în Roş de SAG. Numai că acolo, nivelul masculin se află în proximitatea nivelului de Hohma, întrucât rezultă din Reshimo de Hitlabşut de Bhina Gimel în Hitkalelut cu Aviut de Bhina Bet. Nivelul feminin este la nivelul de Bina, rezultat din Aviut de Bhina Bet. Şi aici Parţuf-ul este numit numai după nivelul feminin, întrucât masculinul este un Roş fără un Guf.

În mod similar, în Parţuf-ul MA de AK, nivelul masculin în proximitatea nivelului de Bina, numit „nivelul YESHSUT„, întrucât este apărut din Reshimo de Bhina Bet de Hitlabşut, în Hitkalelut cu Aviut de Bhina Alef, în timp ce nivelul feminin este doar nivelul  ZA, întrucât este numai Bhina Alef de Aviut. Şi aici Parţuf-ul este numit numai după feminin, adică Parţuf MA sau Parţuf VAK, întrucât masculinul este un Roş fără un Guf. Vom găsi acelaşi lucru în toate Parţufim.

Ta’amim, Nekudot, Tagin şi Otiot

46) Acum am clarificat Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, care a avut loc după extinderea Parţuf-ului într-un Guf. Asta determină purificarea Masah-ului de Guf, dispariţia tuturor luminilor din Guf, şi ridicarea Masah-ului cu Reshimot rămase în el la Peh de Roş, unde acestea sunt reînnoite cu un nou Zivug de Haka’a și generează un nou nivel pe măsura lui Aviut din Reshimot. Acum vom explica cele patru tipuri de lumini, TANTA (Ta’amim, Nekudot, Tagin, Otiot), care apar cu Bituş-ul lui Ohr Makif și ascensiunile Masah-ului la Peh de Roş.

47) S-a explicat că, prin Bituş-ul lui Ohr Makif în Masah de Guf, acesta purifică Masah-ul de întreaga Aviut a Guf-uluipână când este purificat și egalizat cu Masah-ul din Peh de Roş. Echivalența de formă cu Peh de Roş îi cuplează ca unul singur care este inclus în Zivug-ul de Haka’a din el.

Cu toate acestea, Masah-ul nu este purificat imediat, ci treptat: mai întâi de la Bhina Dalet la Bhina Gimel, apoi de la Bhina Gimel la Bhina Bet, apoi de la Bhina Bet la Bhina Alef și apoi de Bhina Alef la Bhinat (Bhina lui) Şoreş. În cele din urmă, este purificat de toate Aviut și devine la fel de pur ca Masah-ul din Peh de Roş.

Lumina Superioară nu încetează să strălucească nici măcar o clipă și se cuplează cu Masah-ul în fiecare etapă a purificării (Hizdakhut) acestuia. Asta întrucât odată curățat de Bhina Dalet şi nivelul de Keter a fost înlăturat în întregime, Masah-ul ajungând la Aviut de Bhina Gimel, Lumina Superioară se cuplează cu Masah-ul pe restul de Aviut de Bhina Gimel și generează zece Sfirot la nivelul de Hohma.

Apoi, când Masah-ul pleacă din Bhina Gimel, iar nivelul Hohma dispare, lăsând în Masah doar Bhina Bet, Lumina Superioară se cuplează cu el pe Bhina Bet și generează zece Sfirot la nivelul de Bina. Atunci, când a fost curățat de Bhina Bet, iar acest nivel a dispărut, lăsând în el doar Aviut de Bhina Alef, Lumina Superioară se cuplează cu Masah-ul pe restul de Aviut al lui Bhina Alef și generează zece Sfirot la nivelul de ZA. Iar când a fost curățat și de Aviut de Bhina Alef, iar nivelul ZA a dispărut, rămâne doar cu Aviut Şoreş (rădăcină).

În această stare, Lumina Superioară face un Zivug pe Aviut Şoreş care rămâne în Masah și generează zece Sfirot la nivelul de Malhut. Iar când Masah-ul este purificat de Aviut Şoreş, de asemenea, nivelul Malhut dispare de aici, de vreme ce nici un Aviut de Guf nu rămâne acolo. În această stare se consideră că Masah-ul și Reshimot ale sale s-au înălțat și s-au unit cu Masah de Roş, au fost incluse acolo într-un Zivug de Haka’a și au generat un zece noi Sfirot pe el, numit „copil” și o „consecință” a primul Parţuf.

Astfel, am explicat că Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi care purifică Masah-ul din Guf-ul primul Parţuf de AK și îl ridică la Peh de Roş, prin care este generat cel de-al doilea Parţuf, AB de AK, nu are loc imediat. Mai degrabă se produce treptat, pe măsură ce Lumina Superioară se cuplează cu el în fiecare etapă în cele patru grade pe care le traversează în perioada de Hizdakhut, până când se egalizează cu Peh de Roş.

Și așa cum s-a explicat în legătură cu generarea celor patru niveluri, în perioada de Hizdakhut a Guf-ului primului Parţuf pentru a se ajunge la AB, apar trei niveluri în timpul perioadei de Hizdakhut a Masah-ului Guf-ului Parţuf-ului AB, şi astfel este generat Parţuf-ul SAG și la fel se întâmplă cu toate gradele. Regula este aceasta: Un Masah nu se purifică imediat, ci treptat. Iar Lumina Superioară, care nu încetează să strălucească înspre cel inferior, se cuplează cu Masah-ul la fiecare grad pe parcursul purificării sale.

48) Totuși, aceste niveluri, care apar treptat pe Masah în perioada de Hizdakhut, nu sunt considerate Hitpaştut (expansiune) a unor grade reale, ca primul nivel care a apărut înainte de a începe Hizdakhut. Mai degrabă, ele sunt considerate Nekudot și se numesc Ohr Hozer și Din (judecată), deoarece forţa lui Din de îndepărtare a luminilor este deja amestecată în ele. Este aşa întrucât în primul Parţuf, de îndată ce Bituş-ul a început să apară și a purificat Masah-ul Guf-uluidin Bhina Dalet, acesta este considerat ca fiind “complet” purificat, pentru că în spiritualitate nu există conceptul de “oarecum”.

Şi odată ce începe să se purifice, trebuie să se purifice complet. Şi totuși, din moment ce Masah-ul se purifică progresiv, este momentul ca Lumina Superioară să se cupleze cu el la fiecare grad de Aviut pe care Masah-ul îl primeşte în timpul acestei Hizdakchut, până când este complet purificat. Aşadar, forța de îndepărtare este amestecată cu nivelurile care au apărut în timpul îndepărtării lui și sunt considerate ca fiind numai Nekudot, și Ohr Hozer şi Din.

De aceea distingem două tipuri de niveluri în fiecare Parţuf: Ta’amim și Nekudot. Este aşa întrucât primele zece Sfirot de Guf care apar în fiecare Parţuf sunt numite Ta’amim, iar nivelurile care apar în Parţuf pe măsură ce acesta se purifică, după ce Masah-ul a început deja să se purifice până la a ajunge la Peh de Roş, sunt numite Nekudot.

49) Reshimot care rămân în jos, în Guf, după îndepărtarea luminilor Ta’amim, se numesc Tagin, iar Reshimot care rămân din nivelurile lui Nekudot se numesc Otiot, care sunt Kelim. De asemenea, Tagin, care sunt Reshimot ale luminilor Ta’amim, planează deasupra Otiot și Kelim și le fac să trăiască.

Am învățat, astfel, cele patru tipuri de lumină, numite Ta’amim, Nekudot, Tagin şi Otiot. Primul nivel care apare în fiecare Parţuf din cei cinci Parţufim numiţi Galgalta, AB, SAG, MA și BON, se numește Ta’amim. Nivelurile care apar în fiecare Parţuf odată ce acesta a început să se purifice, până când este complet purificat, se numesc Nekudot. Reshimot care rămân din luminile Ta’amim în fiecare nivel, după îndepărtarea, se numesc Tagin, iar Reshimot care rămân din lumina nivelurilor Nekudot după îndepărtarea lor se numesc Otiot sau Kelim. Să ne amintim că în toţi cei cinci Parţufim numiţi Galgalta, AB, SAG, MA și BON, există Hizdakhut în fiecare dintre ei şi că toți au aceste patru tipuri de lumini.

Roş, Toh, Sof în fiecare Parţuf și Ordinea Îmbrăcării (Hitlabşut) Parţufim unul în altul

50) Știm deja diferența dintre cele două Malhut din fiecare ParţufMalhut de cuplare și Malhut terminală. Zece Sfirot de Ohr Hozer apar din Masah în Malhut de cuplare, îmbrăcând cele zece Sfirot ale Luminii Superioare, numite „zece Sfirot de Roş„, adică doar rădăcinile. De acolo în jos, cele zece Sfirot ale Guf-ului Parţuf-ului se extind sub forma de Hitlabşut (îmbrăcare) a luminilor în vasele (Kelim) complete.

Aceste zece Sfirot de Guf se împart în două discernăminte a câte zece Sfirot: zece Sfirot de Toh (interior / tors) și zece Sfirot de Sof (sfârșit / capăt). Poziția celor zece Sfirot de Toh este de la Peh până la Tabur (buric), locul îmbrăcării luminilor în Kelim. Cele zece Sfirot ale capătului Parţuf-ului sunt poziționate de la Tabur în jospână la Sium Raglin (labele picioarelor).

Asta înseamnă că Malhut încheie fiecare Sfira până când  ajunge la propria sa calitate, care nu este potrivită să primească nici o lumină şi, de aceea, Parţuf-ul se termină acolo. Această terminaţia este numită „capătul degetelor de la picioare (Eţbaot Raglin) ale Parţuf-ului”, iar de acolo în jos este un spațiu gol, un gol fără lumină.

Trebuie ştiut că aceste două tipuri de câte zece Sfirot se extind din rădăcina celor zece Sfirot, numită Roş, întrucât ambele sunt incluse în Malhut de cuplare. Este aşa întrucât există acolo forţa care îmbracă – Ohr Hozer care se ridică și îmbrăca Lumina Superioară. Există, de asemenea, forța de restricţionare a Masah-ului pe Malhut, care face ca aceasta să nu poată primi lumina prin intermediul căreia a fost făcut Zivug-ul de Haka’a care ridică Ohr Hozer. La nivel de Roş, aceste două forțe sunt doar rădăcini.

Mai mult, atunci când se extind de sus în jos, prima forță, care este o forță de îmbrăcare, se dezvoltă în cele zece Sfirot de Toh, de la Peh până la Tabur. Iar cea de-a doua forță, care o împiedică pe Malhut să primească lumină, se dezvoltă în cele zece Sfirot de Sof și Sium, de la Tabur până la sfârşitul Eţbaot Raglin.

Aceste două tipuri de câte zece Sfirot sunt numite întotdeauna HGT NHYM. Cele zece Sfirot de Toh, de la Peh la Tabur, sunt numite HGT, iar cele zece Sfirot de Sof de la Tabur în jos sunt numite NHYM.

51) Trebuie să știm, de asemenea, că Ţimţum se face numai pe Ohr Hohma, al cărei Kli este voința de a primi care se termină la Bhina Dalet, unde s-au produs Ţimţum și Masah-ul. Nu exista, însă, nici un Ţimţum pe Ohr de Hasadim acolo, deoarece Kli­-ul acesteia este voința de a dărui, în care nu există nicio Aviut şi nicio disparitate de formă faţă de Emanator și, prin urmare, nu are nevoie de nicio corecție.

De aceea, în cele zece Sfirot ale Luminii Superioare, aceste două lumini, Hohma și Hasadim, sunt legate fără nici o diferență între ele, întrucât sunt o singură lumină care se extinde în funcție de calitatea sa. Din acest motiv, când ajung să se îmbrace în Kelim după Ţimţum, Ohr Hasadim (Lumina Milei) se oprește şi ea la Malhut, deși nu era restricționată. Este aşa întrucât Ohr Hasadim s-a extins într-un loc în care Ohr Hohma (Lumina Înțelepciunii) nu putea să se extindă nici măcar un pic, adică în Malhut terminală;   s-ar fi spulberat în Lumina Superioară întrucât ar fi trebuit să fie Ohr Hasadim complet distinctă de Ohr Hohma. Aşadar, Malhut terminală a devenit un spațiu gol, lipsit chiar şi de Ohr Hasadim.

52) Acum putem înțelege conținutul celor zece Sfirot de Sof din Parţuf de la Tabur în jos. Nu se poate spune că ele sunt considerate doar Ohr Hasadim, fără urmă de Hohma, deoarece Ohr Hasadim nu este niciodată complet distinctă de Ohr Hohma. Mai degrabă, există în mod necesar și o mică iluminare a lui Ohr Hohma în ea. Ar trebui să știm că numim întotdeauna această mică iluminare „VAK fără Roş„. Astfel, au fost explicate cele trei discernăminte ale celor zece Sfirot din Parţuf, numite Roş, Toh şi Sof.

53) Iar acum vom explica ordinea de îmbrăcare unii în alţii a Parţufim Galgalta, AB și SAG de AK. Știm că fiecare dintre cei inferiori apare din Masah-ul Guf-ului celui superior, după ce a fost purificat și și-a egalizat forma cu Malhut și Masah-ul din Roş. Este aşa întrucât atunci este inclus în Masah-ul din Roş, în Zivug-ul de Haka’a din acesta.

Și, odată ce s-a produs Zivug-ul de Haka’a în cele două Reshimot Aviut și Hitlabşut – care rămân în Masah de Guf, propria Aviut este considerată ca Aviut de Guf. Prin această recunoaștere, discernem faptul că nivelul este generat din Roş al primului Parţuf de AK,  coboară şi îmbracă Guf-ul său, adică la rădăcina sa, întrucât ea provine din Masah de Guf.

Într-adevăr, Masah-ul cu Malhut de cuplare a noului Parţuf a trebuit să coboare la locul Tabur-ului primului Parţuf, întrucât Masah-ul Guf-ului cu Malhut terminală a primului Parţuf începe acolo. De asemenea, rădăcina noului Parţuf și controlul acestuia sunt acolo. Cu toate acestea, ultima Bhina de Aviut a dispărut din Masah-ul Bituş-ului dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif (vezi pct. 40), și a rămas în Masah numai Aviut de Bhina Gimel. Această Bhina Gimel de Aviut este numită Hazeh (piept). De aceea, Masah-ul și Malhut de cuplare ale noului Parţuf nu au nicio susţinere și nici o rădăcină în Tabur-ul celui superior, ci numai în Hazeh, unde este atașat ca o ramură de rădăcina ei.

54) De aceea, Masah-ul noului Parţuf coboară spre locul Hazeh-ului primului Parţuf, unde face să apară din el și deasupra lui zece Sfirot de Roş printr-un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară, până la Peh al celui superior, care este Malhut de Roş al primul Parţuf. Dar cel inferior nu poate îmbrăca deloc cele zece Sfirot ale Roş­-ului Parţuf-ului superior, întrucât este considerat doar ca Masah  al Guf-ului celui superior. Ulterior, acesta produce zece Sfirot de sus în jos, numite „zece Sfirot de Guf” în Toh-ul și Sof-ul celui inferior.

Locul lor este numai de la Hazeh al Parţuf-ului superior până la Tabur-ul acestuia, întrucât de la Tabur în jos este locul celor zece Sfirot ale Sium-ului celui superior, care este Bhina Dalet. Cel inferior nu are niciun ataşament la ultima Bhina a celui superior, întrucât   l-a pierdut în perioada de Hizdakhut (vezi pct. 40). Din acest motiv, acel Parţuf inferior, numit Parţuf Hohma de AK sau Parţuf AB de AK, trebuie să se termine deasupra Tabur-ului primului Parţuf de AK.

Astfel, s-a explicat foarte clar că Roş, Toh şi Sof ale Parţuf-ului AB de AK, care conbstituie partea inferioară a primului Parţuf de AK, se situează sub Peh a primului Parţuf până la Tabur-ul acestuia. Astfel, Hazeh-ul primului Parţuf este locul lui Peh a Roş-ului Parţuf-ului AB, adică Malhut de cuplare, iar Tabur-ul primului Parţuf este locul lui Sium Raglin al Parţuf-ului AB, adică Malhut terminală.

55) După cum s-a explicat deja cu privire la ordinea apariției Parţuf-ului AB din primul Parţuf de AK, la fel se petrec lucrurile cu toţi Parţufim până la sfârșitul lumii Asiya. Fiecare dintre cei inferiori apare din Masah de Guf al celui superior, după ce a fost purificat și inclus în Masah de Malhut de Roş a celui superior în Zivug-ul de Haka’a.

După care, coboară de acolo până la punctul de ancorare al lui în Guf-ul celui superior și generează cele zece Sfirot de Roş de jos în sus în locul său printr-un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară. Se extinde, şi de sus în jos, în cele zece Sfirot de Guf din Toh și Sof, după cum s-a explicat în Parţuf-ul AB de AK. Există, însă, diferențe privind terminaţia Parţuf-ului, așa cum este scris în altă parte.

Ţimţum Bet, numit Ţimţum NHY de AK

56) Am explicat în detaliu Ţimţum Alef (prima restricție), efectuată pe Kli-ul Malhut, care este Bhina Dalet, astfel încât să nu poată primi Lumina Superioară în interiorul lui. Am explicat, de asemenea, problema Masah-ului și Zivug-ului de Haka’a cu Lumina Superioară, care ridică Ohr Hozer. Această Ohr Hozer a devenit vase noi de primire în loc de Bhina Dalet.

De asemenea, s-a explicat Hizdakhut a Masah-ului de Guf, realizată în Gufim (pluralul pentru Guf) ale fiecărui Parţuf al Bituş-ului dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, care produce cele patru Bhinot TANTA din Guf-ul fiecărui Parţuf și ridică Masah de Guf pentru a fi considerat Masah de Roş. Asta îl califică pentru un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară, pe care s-a născut un alt Parţuf, cu un grad mai mic decât Parţuf-ul precedent. În cele din urmă, am explicat generarea primilor trei Parţufim de AK, numiţi Galgalta, AB, SAG, și ordinea în care se îmbracă unul în altul.

57) Știm că în aceşti trei Parţufim, Galgalta, AB și SAG de AK, nu există nici măcar o rădăcină pentru cele patru lumi ABYA, întrucât nici măcar nu există loc pentru cele trei lumi BYA aici. Este aşa întrucât Parţuf-ul interior al lumii AK s-a extins în jos până la punctul acestei lumi, iar rădăcina corecției dezirabile, care a fost cauza Ţimţum, nu a fost revelată. Asta întrucât scopul restricţiei (Ţimţum) care a avut loc în Bhina Dalet a fost acela de a o corecta, astfel încât să nu existe nicio disparitate de formă în interiorul ei, atunci când primește Lumina Superioară (vezi pct. 14).

Cu alte cuvinte, pentru a crea Guf-ul lui Adam din acea Bhina Dalet, el va transforma forța de primire în Bhina Dalet pentru a lucra cu intenţia de dăruire, prin angajamentul său în Tora și Mițvot, pentru a da încântare Creatorului său. Prin aceasta el va egaliza forma de primire cu completa dăruire iar asta ar constitui sfârșitul corecției, deoarece ar readuce Bhina Dalet înapoi la a fi un vas de primire pentru Lumina Superioară, fiind în acelaşi timp în  completă Dvekut (contopire) cu lumina, fără nici o disparitate de formă.

Până în prezent, însă, rădăcina acestei corecții nu a fost revelată, întrucât asta presupune ca omul (Adam) să fie inclus în cele mai înalte Bhinot, deasupra lui Bhina Dalet, pentru a putea face fapte bune de dăruire. Iar dacă Adam ar fi ieşit din starea de Parţufim de AK, el ar fi fost în totalitate în starea de spațiu gol întrucât Bhina Dalet, care ar fi trebuit să fie rădăcina Guf-ului lui Adam, ar fi fost sub Raglaim (picioarele) lui AK, în forma unui spațiu gol și întunecat, căci ar fi fost într-o formă opusă față de Lumina Superioară. Astfel ar fi fost considerată separată și moartă.

Iar dacă Adam ar fi fost creat din ea, nu ar fi putut să-și corecteze acțiunile, oricare ar fi fost acestea, întrucât nu ar fi existat nici o scânteie de dăruire în el. El ar fi fost considerat o sălbăticiune care nu are nici o formă de dăruire și a cărei viață este numai pentru sine. Ar fi fost precum cei răi care sunt scufundați în poftele primirii pentru sine, şi care „chiar dacă fac o favoare, o fac pentru ei înșiși”. Se spune despre ei: „Cei răi sunt numiţi «morţi» în viaţa lor” întrucât ei sunt în opoziţie de formă cu Viața Vieților.

58) Aceasta este semnificaţia cuvintelor înțelepților noștri (Bereşit Raba, sfârșitul porțiunii 12): „La început, El s-a gândit să creeze  lumea cu calitatea Din (judecată). El a văzut că lumea nu putea exista și a făcut să prevaleze calitatea lui Rahamim (mila) și a asociat-o cu calitatea lui Din„. Asta înseamnă că, în spiritualitate, oridecâteori vorbim de „primul” și „următorul” ne referim la cauză și consecință.

De aceea este scris că prima raţiune a lumilor, adică Parţufim de AK care au apărut înaintea tuturor lumilor, au fost emanaţi în calitatea lui Din, adică numai în Malhut, numită Midat ​​haDin (calitatea judecății). Asta se referă la Bhina Dalet, care a fost restricţionată și a rămas ca un spațiu gol şi la terminaţia lui Raglaim de AK, care este punctul acestei lumi, sub Sium Raglaim de AK, în forma unui spaţiu gol, lipsit de orice Lumină.

„El a văzut că lumea nu putea exista” înseamnă că în felul acestea era imposibil pentru Adam, care urma să fie creat de această Bhina Dalet, să dobândească acte de dăruire, astfel încât lumea să fie corectată în măsura dorită prin el. De aceea El „a asociat calitatea lui Rahamim cu calitatea lui Din„.

Explicație: Sfira (singularul pentru Sfirot) Bina se numește Midat ​​haRahamim (calitatea milei), iar Sfira Malhut se numește Midat ​​haDin, întrucât Ţimţum a fost făcută pe ea. Emanatorul a ridicat Midat ​​haDin, care este forța de limitare din Sfira Malhut, și a ridicat-o la Bina Midat haRahamim. El le-a asociat una alteia, iar prin această asociere, lui Bhina Dalet Midat ​​haDin – i-au fost încorporate scânteile de dăruire din Kli-ul Bina (vezi pct. 5).

Aceasta a permis ca Guf-ul lui Adam, care a apărut din Bhina Dalet, să fie integrat și cu calitatea de dăruire. Astfel, el va fi capabil să facă fapte bune pentru a-L încânta pe Creatorul său până când va schimba în el calitatea primirii pentru a lucra în întregime în dăruire. Astfel, lumea va împlini corecția dorită pentru care a fost creată.

59) Această asociere a lui Malhut în Bina s-a produs în Parţuf-ul SAG de AK și a determinat o a doua Ţimţum în lumi, de la aceasta în jos. Asta întrucât, la nivelul său, adică în locul lui Bina, a fost făcut un nou Sium pe Lumina Superioară. Rezultă că Malhut terminală, care se afla la Sium Raglaim de SAG de AK, deasupra punctului acestei lumi, s-a ridicat și a pus o limită Luminii Superioare la jumătatea lui Bina a Guf-ului de SAG de AK, numită Tiferet, întrucât KHB de Guf se numesc HGT. Astfel, Tiferet este Bina de Guf.

Mai mult, Malhut de cuplare, care stătea la Peh a Roş-ului de SAG de AK, s-a ridicat la locul lui Nikvey Eynaim (pupile) de AK, care este jumătatea lui Bina care aparţine Roş-ului. Atunci s-a produs un Zivug pentru MA de AK acolo, la Nikvey Eynaim, numite „lumea Nekudim„.

60) Aceasta se numește și Ţimţum NHY de AK, deoarece SAG de AK, care s-a terminat la acelaşi nivel cu Parţuf-ul Galgalta de AK, deasupra punctului acestei lumi, se încheie deasupra Tabur-ului de AK interior prin asocierea și ascensiunea lui Malhut la Bina, la jumătatea lui Tiferet, care este jumătatea lui Bina din Guf de AK interior. Este aşa întrucât Malhut terminală s-a ridicat în acest loc şi a împiedicat Lumina Superioară se se extindă de la ea în jos.

De aceea, acolo s-a creat un spațiu gol, lipsit de lumină. Astfel, TNHY (Tiferet, Neţah, Hod, Yesod) de SAG au fost restricţionate și lipsite de Lumina Superioară. De aceea Ţimţum Bet (cea de-a doua restricție) se numește Ţimţum NHY de AK, întrucât datorită noului Sium plasat în locul Tabur-ului, NHY de SAG de AK au fost golite de lumini.

De asemenea, se consideră că AHP ale Roş-ului de SAG au părăsit gradul Roş-ului de SAG și au devenit Guf, deoarece Malhut de cuplare s-a ridicat la Nikvey Eynaim și cele zece Sfirot de Roş au apărut din Masah la Nikvey Eynaim și deasupra. Totodată, de la Nikvey Eynaim în jos este considerat a fi Guf-ul Parţuf-ului, întrucât poate primi doar iluminare de la Nikvey Eynaim și mai jos, unde se consideră a fi Guf-ul.

Nivelul acestor zece Sfirot care au apărut la Nikvey Eynaim de SAG de AK sunt cele zece Sfirot ale „lumii Nekudim„. Ele au coborât de la Nikvey Eynaim de SAG la locul lor sub Tabur-ul lui AK interior, unde s-au extins cu Roş și Guf. Știm că acest nou Sium, făcut în locul lui Bina de Guf, se numește Parsa. De asemenea, aici există internalitate și externalitate, și numai cele zece Sfirot externe se numesc „lumea Nekudim„, în timp ce cele zece Sfirot interioare sunt numite MA și BON de AK însuși.

61) Mai mult, ar trebui să înțelegem că, din moment ce cele zece Sfirot de Nekudim și MA de AK provin și au ieșit din Nikvey Eynaim de Roş de SAG, ar fi trebuit să îmbrace SAG de la a sa Peh de Roş și mai jos, ca și la celelalte Parţufim, unde fiecare dintre cei inferiori îl îmbracă pe cel superior de la Peh de Roş în jos. De ce nu a fost așa? De ce au coborât ele și au îmbrăcat locul de sub Tabur de AK? Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să înțelegem precis cum a avut loc această asociere, când Bina și Malhut s-au conectat într-una singură.

62) Fapt este că, în timpul apariției Parţuf-ului SAG, el s-a încheiat în întregime deasupra Tabur-ului lui AK interior, așa cum s-a explicat referitor la Parţuf-ul AB de AK. Ei nu se puteau extinde de la Tabur în jos, deoarece guvernarea lui Bhina Dalet de AK interior începe acolo, în cele zece Sfirot de Sium, și nimic din Bhina Dalet nu există în Parţufim AB și SAG (vezi pct. 54).

Aşadar, atunci când au început să apară Nekudot de SAG de AK, după ce Masah-ul de SAG, care este Bhina Dalet deAviut, a fost purificat prin Bituş-ul lui Ohr Makif și a ajuns la Bhina Bet de Hitlabşut și Bhina Alef de Aviut, Ta’amim de SAG au dispărut. Atunci, nivelul lui Nekudot a fost generat pe Aviut rămasă în Masah, în VAK fără Roş.

Este aşa întrucât cele zece Sfirot care apar pe Bhina Alef de Aviut sunt nivelul ZA, lipsit de GAR. De asemenea, nu există Bina la nivelul masculin, care este Bhina Bet de Hitlabşut, ci numai în proximitatea acestuia. Acesta este considerat a fi VAK de Bina.

De aceea, această formă a nivelului Nekudot de SAG a fost egalizată cu zece Sfirot de Sium sub Tabur de AK, considerate VAK  fără Roş (vezi pct. 52). Se știe că echivalența de formă unește entităţile spirituale într-una singură. În orice caz, acest nivel a coborât sub Tabur de AK și s-a amestecat acolo cu ZON de AK, unde au fost ca unul, deoarece sunt la același nivel.

63) S-ar putea să ne mire faptul că încă există o distanță mare între ei în ce privește Aviut, întrucât Nekudot de SAG provine din Aviut de Bhina Bet și nu are nimic din Bhina Dalet. Și, deși sunt nivelul ZA, nu este ca nivelul ZA de sub Tabur de AK, care este ZA de Bhina Dalet. Astfel, există o mare diferență între ele.

Răspunsul este acela că Aviut nu este aparentă în Parţuf în momentul îmbrăcării luminii, ci numai după dispariţia luminii. Prin urmare, atunci când Parzuf-ul Nekudot de SAG a apărut la nivelul de ZA, a coborât și a fost îmbrăcat la nivelul ZON de la Tabur de AK în jos, Bhina Bet a fost amestecată cu Bhina Dalet și a provocat Ţimţum Bet. Acest lucru a creat un nou Sium la locul lui Bina de Guf al acelui Parţuf, tot aşa cum a determinat o schimbare a locului Zivug-ului, la Peh de Roş în loc de Nikvey Eynaim.

64). Astfel, descoperim că sursa asocierii lui Malhut în Bina, numită Ţimţum Bet, a avut loc doar sub Tabur de AK, prin extinderea acolo a Parţuf-ului Nekudot de SAG. Prin urmare, acest nivel de zece Sfirot de Nekudim, care provine din Ţimţum Bet, nu se poate extinde deasupra Tabur-ului de AK, deoarece nici o forță sau guvernare nu poate apărea deasupra originii sale. Și din moment ce locul unde a fost generată Ţimţum Bet a fost de la Tabur în jos, nivelul Nekudim a trebuit să se extindă și acolo.

Locul celor patru lumi ABYA, și Parsa între Aţilut și BYA

65) Aşadar, am aflat că Ţimţum Bet a avut loc numai în Parţuf-ul Nekudot de SAG, poziționat de la Tabur de AK în jos până la Sium Raglin, adică până deasupra punctului acestei lumi. De ştiut că toate schimbările care au urmat celei de-a doua restricții au apărut numai în acel Parţuf Nekudot de SAG și nu deasupra lui.

Când am spus mai sus că, prin ascensiunea lui Malhut până la jumătatea lui Tiferet de AK, ea a încheiat Parţuf-ul, iar jumătatea inferioară a lui Tiferet și NHYM de AK au ieșit afară sub forma unui spațiu gol, acest lucru nu s-a petrecut în TNHY de AK însele, ci numai în TNHY ale Parţuf-ului Nekudot de SAG de AK. Cu toate acestea, aceste schimbări sunt considerate doar o ridicare de MAN în AK însăşi. Cu alte cuvinte, ea s-a îmbrăcat în aceste schimbări pentru a genera chiar cele zece Sfirot de Nekudim, deși nicio schimbare nu a fost indusă în AK în sine.

66) De îndată ce a avut loc Ţimţum, în timpul ascensiunii lui Malhut la Bina, chiar înainte de ridicarea lui MAN și înainte de Zivug-ul care a fost făcut la Nikvey Eynaim de AK, restricţionarea a provocat împărţirea Parţuf-ului Nekudot de SAG de AK în patru diviziuni:

 1. KHB HGT până la Hazeh, considerate a fi locul lui Aţilut.
 2. Cele două treimi inferioare ale lui Tiferet, de la Hazeh până la Sium-ul lui Tiferet, au devenit locul lumii Bria.
 3. Cele trei Sfirot NHY au devenit locul lumii Yeţira.
 4. Malhut din el a devenit locul lumii Asiya.

67) Motivul acestei împărţiri este faptul că locul lumii Aţilut reprezintă locul potrivit pentru expansiunea Luminii Superioare. Și întrucât Malhut terminală s-a ridicat până la locul lui Bina de Guf, numit Tiferet, Parţuf-ul se termină acolo și lumina nu poate trece de acolo în jos. Astfel, locul lui Aţilut se termină la jumătatea lui Tiferet la Hazeh.

Știm deja că acest nou Sium care a fost făcut aici este numit „Parsa de sub lumea Aţilut„. Există trei diviziuni în Sfirot sub Parsa, deoarece într-adevăr, doar două Sfirot, ZON de Guf, numite NHYM, trebuiau să apară sub Aţilut. Asta întrucât Sium-ul a fost făcut la Bina de Guf, care este Tiferet; prin urmare, numai ZON de sub Tiferet se găsesc sub Sium, și nu Tiferet, deși şi jumătate din Tiferet inferior a apărut tot sub Sium.

Motivul este că Bina de Guf constă și din cele zece Sfirot KHB ZON. Întrucât aceste ZON de Bina sunt rădăcinile lui ZON de Guf care au fost incluse în Bina, ele sunt considerate ca şi acestea. Prin urmare, ZON de Bina a apărut sub Parsa de Aţilut, împreună cu ZON general. De aceea, Sfira Tiferet a fost despicată în dreptul Hazeh-ului, întrucât Malhut care s-a ridicat la Bina stă acolo și scoate afară ZON de Bina, adică cele două treimi din Tiferet de la Hazeh în jos până la Sium.

Există, totuşi, încă o diferență între cele două treimi ale lui Tiferet și NHYM. Cele două treimi ale lui Tiferet aparțin cu adevărat lui Bina de Guf și nu au ieșit niciodată sub Sium de Aţilut datorită lor însele, ci doar pentru că sunt rădăcinile lui ZON. Aşadar, nu există în ele deficienţe atât de mari, întrucât ieșirea lor nu este din cauza lor. Astfel, ele sunt acum separate de NHMM și au devenit o lume în sine, numită „lumea Bria„.

68) ZON de Guf, numite şi NHYM, s-au împărțit în două Bhinot: întrucât Malhut este considerată ca Nukva (feminin), deficienţa ei este mai mare şi ea devine locul lumii Asiya, iar ZA, care este NHY, devine lumea Yeţira, deasupra lumii Asiya.

Astfel, am explicat cum Parţuf-ul Nekudot de SAG a fost împărțit datorită lui Ţimţum Bet și a devenit locul a patru lumi: Aţilut, Bria, Yeţira, Asiya. KHB HGT, până la Hazeh-ul lui, au devenit locul lumii Aţilut; jumătatea inferioară a lui Tiferet, de la Hazeh până la Sium de Tiferet, a devenit locul lumii Bria; NHY din el – lumea Yeţira; iar Malhut – lumea Asiya. Locul lor începe în punctul Tabur-ului de AK și se termină deasupra punctului acestei lumi, adică până la Sium Raglin de AK, care este locul unde se termină îmbrăcarea Parţuf-ului Nekudot de SAG peste Parţuf-ul Galgalta de AK.

Katnut și Gadlut inițiate în lumea Nekudim

69) Acum că știm despre Ţimţum Bet, care a avut loc în Parţuf-ul Nekudot de SAG, în scopul emanării celor zece Sfirot din lumea Nekudim, al patrulea Parţuf de AK, ne vom întoarce înapoi pentru a explica în detaliu generarea celor zece Sfirot speciale ale lumii Nekudim. Generarea unui Parţuf din altul a fost deja explicată. Fiecare Parţuf inferior se naște și provine din Masah-ul Guf-ului celui superior, după purificare sa (Hizdakhut) și ascensiunea pentru reînnoirea Zivug-ului în Peh a celui superior. Cauza acestei Hizdakhut este Bituş-ul lui Ohr Makif în Masah-ul Parţuf-ului superior, care purifică Masah-ul de Aviut a Guf-uluiși o egalizează cu Aviut a Roş-ului(vezi pct. 35).

În acest fel, Parţuf-ul AB de AK s-a născut din Parţuf-ul Keter de AK, Parţuf-ul SAG de AK din Parţuf-ul AB de AK, iar cel de-al patrulea Parţuf de AK, numit „Zece Sfirot al lumii Nekudim„, s-a născut și a fost generat în același mod din cel superior, acesta fiind SAG de AK.

70) Există, însă, aici o altă problemă. În Parţufim precedenţi, Masah-ul a fost făcut numai din Reshimot din Aviut a Guf-ului celui superior, în perioada de Hizdakhut a Masah-ului, şi a ascensiunii sale la Peh de Roş a celui superior. Aici, însă, în Hizdakhut a Masah-ului de SAG de AK pentru Nekudim, acest Masah a fost făcut din două tipuri de Reshimot.

Pe lângă faptul că include propriile sale Reshimot de Aviut, adică Sfirot de Guf de SAG de AK, el cuprinde şi Reshimot de Aviut de ZON de AK sub Tabur. Datorită amestecului lor sub Tabur de AK, (vezi pct. 61) Nekudot de SAG au coborât sub Tabur de AK și s-au amestecat acolo cu ZON de AK.

71) Astfel, chestiunea stărilor de Katnut (micime / minorat) și de Gadlut (măreție / maturitate) sunt reluate aici în Parţuf-ul Nekudim. În ce privește Reshimot de Aviut din Masah, zece Sfirot de Katnut Nekudim au fost generate pe ele. În ce privește Reshimot de ZON de AK desub Tabur, care se amestecă și se conectează cu Reshimot ale Masah-ului, zece Sfirot de Gadlut de Nekudim au fost generate pe ele.

72) Trebuie să știm şi faptul că cele zece Sfirot de Katnut Nekudim care au fost generate pe Masah sunt considerate nucleul Parţuf-ului Nekudim, întrucât ele au apărut treptat, adică din centrul Masah-ului din Guf­-ul celui superior, tot aşa cum au apărut şi primii trei Parţufim de AK precedenţi. Dar cele zece Sfirot de Gadlut de Nekudim sunt privite ca o simplă adăugire la Parţuf-ul Nekudim, întrucât au ieșit doar din Zivug-ul pe Reshimot de ZON de AK de mai jos de Tabur, care nu au apărut treptat, ci au fost adăugate și conectate la Masah datorită coborârii Parţuf-ului Nekudot deSAG sub Tabur de AK, (vezi pct. 70).

73) Mai întâi vom clarifica cele zece Sfirot de Katnut Nekudim. Știm deja că după Hitpaştut (expansiune) a lui SAG de AK, a intervenit Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi pe Masah-ul său, care l-a purificat treptat. Nivelurile care au apărut în timp ce se purifica se numesc Nekudot de SAG și au coborât sub Tabur de AK și s-au amestecat cu Bhina Dalet acolo (vezi pct. 62). După ce şi-a încheiat purificarea întregii Aviut de Guf în Masah și a rămas numai cu Aviut de Roş, se consideră că s-a ridicat la Roş de SAG, unde a primit un nou Zivug pe măsura lui Aviut rămasă în Reshimot în Masah, după cum s-a explicat mai sus la pct. 35.

74) Și aici se consideră că ultima Bhina de Aviut, Aviut de Bhina Bet care a fost în Masah, a dispărut complet, lăsând doar Reshimo de Hitlabşut. Astfel, nu a mai rămas nimic din Aviut, în afară de Bhina Alef. Astfel, Masah-ul a primit două tipuri de Zivugim (pluralul pentru Zivug) în Roş de SAG (vezi pct. 43).

 1. Din Hitkalelut (integrarea) lui Bhina Alef de Aviut în Bhina Bet de Hitlabşut (îmbrăcare), numită „Hitkalelut a lui Reshimo feminină în Reshimo masculină”, s-a produs un nivel în proximitatea gradului de Bina, care este gradul de VAK de Bina. Acest nivel este numit „Sfira Keter de Nekudim„.
 2. Hitkalelut a lui Reshimo masculină în Reshimo feminină, Reshimo de Bhina Bet de Hitlabşut (îmbrăcare) în Bhina Alef de Aviut, a produs nivelul ZA, considerat VAK fără Roş, numit „Aba ve Ima de Nekudim spate-la-spate.”

Aceste două niveluri se numesc GAR de Nekudim; adică, ele sunt considerate zece Sfirot de Roş Nekudim, întrucât fiecare Roş este numit GAR sau KHB. Dar există o diferență între ele – Keter de Nekudim, care este nivelul masculin, nu se extinde în Guf și strălucește numai în Roş. Numai AVI de Nekudim, care sunt nivelul feminin, numit „șapte Sfirot inferioare de Nekudim” sau „HGT NHY de Nekudim” se extend în Guf.

75) Astfel, sunt trei grade aici unul sub celălalt.

 1. Primul este Keter de Nekudim, cu nivelul VAK de Bina.
 2. Al doilea este nivelul de AVI (Aba și Ima) de Nekudim, care are nivelul ZA. Acestea sunt ambele considerate ca Roş.
 3. Al treilea este ZAT de Nekudim, HGT NHYM, considerat ca Guf de Nekudim.

76) Știm că, prin urcarea lui Malhut la Bina, aceste două grade de Nekudim s-au împărțit la apariţia lor în două jumătăți, numite Panim (față) și Achoraim (spate). Este aşa întrucât, din moment ce Zivug-ul a fost făcut la Nikvey Eynaim, sunt doar două și jumătate Sfirot în Roş Galgalta, Eynaim (ochii) și Nikvey Eynaim, adică Keter, Hohma și jumătatea superioară a lui Bina. Acestea sunt numite Kelim de Panim (Kelim anterioare / din faţă).

Kelim de AHP, care sunt jumătatea inferioară a lui Bina, ZA și Nukva, au apărut din cele zece Sfirot ale Roş-uluiși au fost considerate gradul de sub Roş. Prin urmare, Kelim de Roş, care au dispărut din Roş, sunt considerate Kelim de Achoraim (Kelim posterioare / din spate). Fiecare grad a fost împărțit în acest fel.

77) Rezultă că nu există niciun grad care să nu aibă Panim și Achoraim. Asta întrucât AHP ale nivelului masculin, Keter de Nekudim, au apărut din gradul Keter și au coborât la gradul AVI de Nekudim, nivelul feminin. Iar AHP ale nivelului feminin – AVI de Nekudim – au coborât și au căzut în gradul lor de Guf, gradul celor șapte Sfirot HGT NHY de Nekudim.

Rezultă că AVI cuprind două Bhinot Panim și Achoraim: în interiorul lor sunt Achoraim ai gradului Keter, adică AHP de Keter, iar în deasupra lor îmbracă Kelim de Panim de AVI, adică propriile lor Galgalta, Eynaim, și Nikvey Eynaim. Tot aşa, ZAT de Nekudim cuprinde Panim și Achoraim: Kelim de Achoraim de AVI, care sunt propriile lor AHP, sunt în ZAT, iar Kelim de Panim de ZAT le îmbracă din afară.

78) Această chestiune a împărțirii gradelor în două jumătăți a făcut ca gradele lui Nekudim să fie incapabile să conțină mai mult decât Bhinat Nefeş Ruah, adică VAK fără GAR. Acest lucru se datorează faptului că fiecărui grad îi lipsesc cele trei Kelim, Bina și ZON, de unde şi absența acolo a luminilor GAR, care sunt Neşama, Haya şi Yechida (vezi pct. 24). Astfel, am explicat complet cele zece Sfirot de Katnut de Nekudim, care sunt cele trei grade numite Keter, AVI și ZAT. Fiecare grad conține numai Keter Hohma în Kelim și Nefeş Ruah în lumină, deoarece Bina și ZON ale fiecărui grad au căzut la gradul de dedesubt.

Ridicarea MAN și apariŢia lui Gadlut de Nekudim

79) Acum vom explica cele zece Sfirot de Gadlut de Nekudim, care au apărut pe MAN de Reshimot din ZON de AK sub Tabur (vezi pct. 71). În primul rând, trebuie să înțelegem ridicarea MAN. Până acum, am discutat doar despre ascensiunea Masah-ului din Guf la Peh de Roş a celui superior, odată ce a fost purificat. De asemenea, a avut loc un Zivug de Haka’a pe Reshimot incluse în el, care produce nivelul de zece Sfirot pentru nevoile celui inferior. Acum, totuși, problema ridicării Mayin Nukvin (MAN / apele feminine) a fost reînnoită, întrucât aceste lumini, care s-au ridicat de sub Tabur-ul de AK la Roş de SAG, care sunt Reshimot de ZON de Guf de AK, se numes “ridicarea MAN. „

80) Ştim că originea ridicării MAN este în ZA și Bina a celor zece Sfirot de Ohr Yaşar (Lumina Directă) explicate mai sus (pct. 5). Se explică acolo că Bina, considerată Ohr Hasadim, s-a reunit cu Hohma când aceasta a generat Sfira Tiferet, numită Bhina Gimel, şi a extins iluminarea Hohma de la ea către Tiferet, care este ZA. ZA a apărut în principal din Ohr Hasadim a lui Bina, şi întrr-o mica parte cu   iluminarea Hohma.

Aici se face conexiunea dintre ZA și Bina, întrucât de fiecare dată Reshimot de ZA se ridică la Bina, Bina se conectează cu Hohma și extinde iluminarea lui Hohma către ZA. Această ascensiune a lui ZA către Bina, care o conectează la Hohma, este întotdeauna numită „ridicarea MAN„. Fără ascensiunea lui ZA la Bina, Bina nu este considerată Nukva pentru Hohma, deoarece în sine ea este numai Ohr Hasadim și nu are nevoie de Ohr Hohma.

Ea este întotdeauna considerată spate-la-spate faţă de Hohma, ceea ce înseamnă că nu dorește să primească de la Hohma. Numai atunci când ZA se ridică la ea, ea devine din nou Nukva pentru Hohma, pentru a primi iluminarea Hohma din ea pentru ZA. Astfel, ascensiunea lui ZA o face o Nukva, și de aceea ascensiunea sa se numește Mayin Nukvin, în timp ce ascensiunea lui ZA o aduce încă o dată față-la-faţă cu Hohma. Asta înseamnă că primește de la ZA în aceeaşi manieră în care face Nukva, adică primeşte de la masculin. Astfel am clarificat complet ridicarea MAN.

81) Știm deja că Parţuf-ul AB de AK este Parţuf-ul Hohma, iar Parţuf-ul SAG de AK este Parţuf-ul Bina. Asta înseamnă că sunt percepuţi după cea mai înaltă Bhina a nivelului lor. AB, a cărui cea mai înaltă Bhina este Hohma, este considerat tot Hohma. SAG, a cărui cea mai înaltă Bhina este Bina, este considerat tot Bina.

Astfel, când Reshimot de ZON de Guf de sub Tabur de AK s-au ridicat la Roş de SAG, ele au devenit MAN în raport cu SAG de acolo, întrucât SAG, care este Bina, s-a cuplat cu Parţuf-ul AB, care este Hohma. Drept urmare, AB i-a dat lui SAG o nouă lumină pentru ZON, sub Tabur-ul care s-a ridicat acolo.

Odată ce ZON de AK au primit această lumină nouă, ei au coborât înapoi în locul lor de sub Tabur de AK,unde sunt cele zece Sfirot de Nekudim, unde au iluminat noua lumină în cele zece Sfirot de Nekudim. Acestea sunt Mochin (lumini) de Gadlut a celor zece Sfirot de Nekudim. Astfel am explicat cele zece Sfirot de Gadlut care au apărut pe al doilea tip de Reshimot, care sunt Reshimot de ZON de mai jos de Tabur de AK (vezi pct. 71). În orice caz, aceste Mochin de Gadlut sunt cele care au provocat spargerea vaselor, după cum se va explica mai jos.

82) S-a explicat anterior (la pct. 74), că există două grade în Roş de Nekudim, numite Keter și AVI. Prin urmare, când ZON de AK au iluminat noua lumină a lui AB SAG către cele zece Sfirot de Nekudim, aceasta a strălucit mai întâi către Keter de Nekudim prin Tabur de AK, unde Keter se îmbracă şi a completat-o cu GAR în lumini și cu Bina și ZON în Kelim. Ulterior, a strălucit către AVI de Nekudim până la Yesod de AK, unde AVI se îmbracă și le-a completat cu GAR în lumini și cu Bina și ZON în Kelim.

83) În primul rând, să explicăm starea de Gadlut pe care această nouă lumină a provocat-o în cele zece Sfirot de Nekudim. Fapt este că ar trebui să ne întrebăm în legătură cu ce este scris mai sus (la pct. 74), anume că nivelul lui Keter și AVI de Nekudim au fost considerate VAK deoarece au apărut pe Aviut de Bhina Alef. Dar am spus că prin coborârea Nekudot de SAG sub Tabur-ul de AK, Bhina Dalet s-a alăturat Masah-ului de Nekudot de SAG, care este Bina. Astfel, acest Masah conține și o Reshimo de Bhina Dalet de Aviut. În acest caz, în perioada de Hitkalelut a Masah-ului din Roş de SAG, zece Sfirot ar fi trebuit să apară la nivelul lui Keter și a luminii  Yechida, și nu la nivelul lui VAK de Bina, în Sfira Keter, și la nivelul lui VAK fără un Roş în AVI.

Răspunsul este că locul constituie însăşi cauza. Întrucât Bhina Dalet este inclusă în Bina, care este Nikvey Eynaim, Aviut Dalet a dispărut acolo în interiorul lui Bina, de parcă n-ar fi fost acolo deloc. Drept urmare, Zivug-ul s-a făcut numai pe Reshimot de Bhina Bet de Hitlabşut și Bhina Alef de Aviut, care provin în special şi numai din Masah-ul de Bina (vezi pct. 74), și doar două niveluri au fost generate acolo: VAK de Bina și VAK complet.

84) Prin urmare, acum ZON de AK de sub Tabur au extins noua lumină prin MAN a lor din AB SAG de AK și l-au iluminat la Roş de Nekudim (vezi pct. 81). Și întrucât Parţuf-ul AB de AK nu are niciun contact cu această Ţimţum Bet, care a ridicat Bhina Dalet la Nikvey Eynaim, atunci când lumina lui a fost atrasă de Roş de Nekudim, a anulat din nou Ţimţum Bet, care a ridicat locul Zivug-ului la Nikvey Eynaim. De asememea, a coborât Bhina Dalet înapoi la locul ei la Peh, aşa cum era înainte de Ţimţum Alef, adică la Peh de Roş.

Astfel, cele trei Kelim Ozen (ureche), Hotem (nas) și Peh (gura) – care au căzut din grad urmare a lui Ţimţum Bet (vezi pct. 76), s-au întors acum la locul lor – adică în gradul lor – la fel ca înainte. În acel moment, locul Zivug-ului a coborât încă o dată de la Nikvey Eynaim la Bhina Dalet la locul lui Peh de Roş. Întrucât Bhina Dalet se află deja la locul ei, zece Sfirot au apărut acolo la gradul de Keter.

Astfel s-a explicat faptul că, prin noua lumină pe care ZON de AK a extins-o la Roş de Nekudim, ele au câștigat cele trei lumini Neşama, Haya şi Yechida și cele trei Kelim AHP, care sunt Bina și ZON care lipseau atunci când au apărut pentru prima dată.

85) Acum am clarificat complet Katnut și Gadlut de Nekudim. Ţimţum Bet, care a ridicat pe Hey-ul inferior Bhina Dalet – la locul lui Nikvey Eynaim, unde a fost ascuns, a generat nivelul lui Katnut de Nekudim – nivelul VAK sau ZA în lumina lui Nefeş Ruah. Acolo îi lipsesc Bina și ZON în Kelim și Neşama, Haya şi Yechida în lumini. Și prin apropierea unei noi lumini a lui AB SAG de AK de Nekudim, Ţimţum Alef a revenit la locul său.

Bina și ZON din Kelim s-au întors la Roş, întrucât Hey-ul inferior a coborât din Nikvey Eynaim și a revenit la locul său – adică Malhut, numit Peh. Atunci, a fost făcut un Zivug pe Bhina Dalet, care a revenit la locul ei și au apărut zece Sfirot la nivelul lui Keter și Yechida. Acest lucru a completat NRNHY ale luminilor și KHB ZON ale vaselor (Kelim).

Pe scurt, de acum înainte ne vom referi la Ţimţum Bet și Katnut cu numele de „ascensiunea lui Hey-ul inferior la Nikvey Eynaim și coborârea lui AHP dedesubt”. De asemenea, ne vom referi la Gadlut cu numele de „apropierea luminii AB SAG, care coboară Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim și readuce AHP la locul lor.” Este bine să memorăm această explicație de mai sus.

Trebuie, de asemenea, să ne amintim că GE (Galgalta Eynaim) și AHP sunt numele celor zece Sfirot KHB ZON de Roş, iar cele zece Sfirot de Guf sunt numite HGT NHYM. Ele se împart, de asemenea, în GE și AHP, întrucât Hesed și Gvura și treimea superioară a lui Tiferet până la Hazeh sunt Galgalta ve (și) Eynaim şi Nikvey Eynaim, iar celelalte două treimi ale lui Tiferet și NHYM sunt AHP, așa cum a fost scris anterior.

Totodată, să ne amintim că Galgalta, Eynaim și Nikvey Eynaim sau HGT până la Hazeh sunt numite Kelim de Panim (Kelim anterioare) iar AHP sau cele două treimi inferioare ale lui Tiferet și NHYM de la Hazeh în jos sunt numite Kelim de Achoraim (Kelim posterioare), după cum este scris la pct. 76. Trebuie, tot aşa, să ne amintim că despicarea gradului care s-a produs cu Ţimţum Bet, care a lăsat în fiecare grad numai Kelim de Panim, iar fiecare inferior conține în el Kelim de Achoraim ale celui superior. (vezi pct. 77)

Explicarea celor trei punctE (Nekudot): Holam, Şuruk, Hirik

86) Trebuie ştiut faptul că Nekudot (puncte) sunt împărțite în trei Bhinot Roş, Toh și Sof. Acestea sunt:

 • Nekudot superioare, deasupra literelor (Otiot), incluse în numele Holam,
 • Nekudot mediane, în interiorul literelor (Otiot), incluse în numele Şuruk sau Melafom, adică un Vav și un punct în interiorul lui, și
 • Nekudot inferioare, sub Otiot, incluse în numele Hirik.

87) Iată explicația lor: Otiot (literele) sunt Kelim, adică Sfirot de Guf, întrucât cele zece Sfirot de Roş sunt doar rădăcini pentru Kelim, nu autenticele Kelim. Nekudot (puncte) semnifică luminile care menţin în viaţă Kelim și le mișcă, adică Ohr Hohma, numită Ohr Haya.(2) Aceasta este considerată o nouă lumină, pe care ZON de AK a primit-o de la AB SAG și a iluminat Kelim de Nekudim, aducând pe Hey-ul inferior înapoi la Peh a fiecărui grad și aducând înapoi AHP de Kelim și GAR ale luminilor în fiecare grad.

Aşadar, această lumină mișcă Kelim de AHP și le înălță din gradul inferior, conectându-le cu cel superior, ca la început. Acesta este sensul acestor Nekudot care mișcă Otiot. Întrucât această lumină se extinde din AB de AK, care este Ohr Haya, ea reînvie acele Kelim de AHP îmbrăcându-se în ele.

88) Știm deja că ZON de AK au făcut să strălucească această nouă lumină către cele zece Sfirot de Nekudim prin două locuri: iluminând Keter de Nekudim până la Tabur și AVI de Nekudim până la Yesod.

Știm că această iluminare până la Tabur este numită Holam, care strălucește pentru Otiot de deasupra lor, întrucât iluminarea Tabur-ului ajunge doar la Keter de Nekudim, nivelul masculin al lui Roş de Nekudim, (vezi pct. 74). Iar nivelul masculin nu se extinde în ZAT de Nekudim, care sunt Kelim de Guf, numite Otiot; aşadar, se consideră că străluceşte către acestea numai din locul ei de deasupra, fără să se extindă în Otiot însele.

Această iluminare până la Yesod este numită Şuruk, adică Vav cu un punct care se află în interiorul liniei literelor (Otiot). Raţiunea este aceea că această iluminare ajunge la AVI de Nekudim, care este nivelul feminin al Roş-ului de Nekudim, ale cărui lumini se extind și la Guf, care sunt ZAT de Nekudim, numite Otiot. De aceea vom găsi punctul lui Şuruk în interiorul liniei literelor (Otiot).

89) Aşadar, Holam și Şuruk au fost explicate în detaliu. Iluminarea unei noi lumini până la Tabur, care coboară Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim de Keter la Peh și ridică încă o dată AHP de Keter, este punctul Holam peste Otiot. Iluminarea unei lumini noi până la Yesod, care coboară Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim de AVI la Peh și readuce propriile lor AHP, este punctul Şuruk din interiorul Otiot. Asta întrucât şi aceste Mochin vin în ZAT de Nekudim, numite Otiot.

90) Hirik este considerat noua lumină pe care ZAT însele o primesc de la AVI, pentru a aduce in jos Hey-ul inferior terminal, care se află la Hazeh-ul lor, la locul lui Sium Raglin de AK. Astfel, ale lor AHP revin la ele, adică vasele (Kelim) de la Hazeh în jos, care au devenit atunci locul lumilor BYA. În acel moment, BYA vor redeveni ca Aţilut.

Dar ZAT de Nekudim nu au putut să-l aducă pe Hey-ul inferior de la Hazeh și să revoce complet Ţimţum Bet, Parsa și locul lumilor BYA. Mai curând, atunci când au extins lumina în BYA, toate Kelim de ZAT s-au spart imediat, întrucât forța inferioară a lui Hey-ul inferior terminal, care este situat la Parsa, a fost amestecată cu aceste Kelim.

Astfel, lumina a trebuit să dispară instantaneu de acolo și Kelim s-au spart, au murit și au căzut în BYA. De asemenea, ale lor Kelim de Panim, de peste Parsa, Kelim de deasupra Hazeh-ului, s-au spart şi ele, întrucât toată lumina a ieşit din ele. Aşadar, ele s-au spart și au căzut în BYA datorită alăturării lor într-un singur Guf cu Kelim de Achoraim.

91) Astfel, vedem că punctul Hirik nu a putut să apară și să  controleze în lumea Nekudim întrucât, mai mult decât atât, a provocat ruperea vaselor. Asta fost pentru că el dorea să se îmbrace în interiorul Otiot, în TNHYM de sub Parsa de Aţilut, care au devenit BYA.

Cu toate acestea, mai târziu, în lumea Tikun, punctul Hirik a primit corecția, deoarece a fost corectat prin a străluci sub Otiot. Aceasta înseamnă că atunci când ZAT de Aţilut primesc lumina  Gadlut de la AVI, care ar trebui să coboare Hey-ul inferior terminal de la locul Hazeh-ului la Sium Raglin de AK și să se conecteze cu Kelim de TNHYM la Aţilut, luminile se vor întinde până la Sium Raglin de AK. Ele nu fac, însă, acest lucru ci ridică aceste TNHY de la locul lumilor BYA la locul lui Aţilut, peste Parsa, și primesc luminile în timp ce se află peste Parsa de Aţilut, astfel încât să nu se mai producă în ele nicio spargere a vaselor, ca în lumea lui Nekudim.

Se consideră că punctul Hirik, care ridică Kelim de TNHY de ZAT de Aţilut, se află sub Kelim de TNHYM pe care le-a ridicat; ceea ce înseamnă că el se află la locul lui Parsa de Aţilut. Aşadar, punctul Hirik e de folos sub Otiot. Asta explică cele trei puncte, Holam, Şuruk, Hirik, în general.

Ridicarea MAN de ZAT de Nekudim la AVI și Explicarea lui Sfira Da’at

92) S-a explicat deja că în urma ascensiunii lui Hey-ul inferior la Nikvey Eynaim, care a avut loc în Ţimţum Bet, când a apărut starea de Katnut a celor zece Sfirot de Nekudim, fiecare grad s-a împărțit în două jumătăți.

 • Galgalta veEynaim au rămas în grad; prin urmare, ele sunt numite Kelim de Panim (Kelim anterioare).
 • Ozen, Hotem şi Peh, care au căzut din grad la cel de dedesubt; prin urmare, ele sunt numite Kelim de Achoraim (Kelim posteriaore), vezi pct.76.

Aşadar, fiecare grad este acum dublat, compus din interioritate și externalitate, întrucât Kelim de Achoraim ale gradului superior au căzut în interioritatea propriilor sale Kelim de Panim. Iar AHP de Keter Nekudim căzute sunt îmbrăcate în interiorul lui Galgalta veEynaim de AVI, şi AHP de AVI căzute sunt îmbrăcate în interiorul lui Galgalta veEynaim de ZAT de Nekudim.

93) În consecință, atunci când noua lumină a lui AB SAG de AK ajunge în grad și coboară înapoi Hey-ul inferior la locul lui la Peh, în starea de Gadlut de Nekudim, gradul îi aduce AHP înapoi iar cele zece Sfirot de Kelim ale sale și zece Sfirot ale luminilor sunt completate. Se consideră atunci că şi gradul inferior, care a fost atașat la AHP ale celui superior, se ridică împreună cu ele la cel superior.

Este aşa întrucât regula este aceea că „nu există absență în spiritualitate”. Întrucât cel inferior a fost atașat la AHP ale celui superior în timpul stării de Katnut, ei nu sunt separați unul de celălalt nici în timpul stării de Gadlut, atunci când AHP ale celui superior revin în gradul lor. Rezultă că gradul inferior a devenit de fapt un grad mai înalt, de vreme ce cel inferior, care se ridică la cel superior, devine la fel cu acesta.

94) Rezultă că atunci când AVI au primit noua lumină AB SAG, au coborât Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim înapoi la Peh și au ridicat propriile lor AHP la ei, iar ZAT, care îmbrăcau aceste AHP în timpul stării de Katnut, s-au ridicat acum împreună cu ele la AVI. Astfel, ZAT au devenit un singur grad cu AVI. Această ascensiune a lui ZAT la AVI se numeşte (înseamnă) „a ridica MAN„. Iar când sunt în același  grad cu AVI, ele primesc și luminile AVI.

95) Se numește MAN întrucât ascensiunea lui ZA la Bina o aduce pe aceasta înapoi la a fi în relaţie de faţă-la-faţă cu Hohma. Ştim că orice ZAT sunt ZON; prin urmare, atunci când ZAT s-au ridicat cu AHP de AVI la gradul lui AVI, au devenit MAN pentru Bina a celor zece Sfirot de AVI. Atunci ea revine la a fi faţă-la-faţă cu Hohma de AVI și dă iluminarea Hohma către ZON, care sunt ZAT de Nekudim care s-au ridicat la ele.

96) În ciuda ascensiunii lui ZAT la AVI menționată mai sus, asta nu înseamnă că ele au fost total absente de la locul lor și s-au ridicat la AVI, deoarece nu există absență în spiritualitate. De asemenea, orice „schimbare a locului” în spiritualitate nu înseamnă plecarea din locul anterior și mutarea într-o nouă locație, aşa cum se întâmplă în corporalitate. Mai curând, este vorba aici numai de o adăugare: au venit în noua locație rămânând în acelaşi timp în prima. Aşadar, deși ZAT s-au ridicat la AVI, pentru MAN, ele au rămas în locul lor, la gradul lor inferior, ca și mai înainte.

97) În mod similar, putem înțelege că, şi dacă spunem că, odată ce ZON s-au ridicat pentru MAN la AVI și au primit lumina lor acolo și au plecat de acolo și s-au întors la locul lor de dedesubt, asta nu înseamnă că ele au plecat din locul lor de sus și s-au mutat în locul de mai jos. Dacă ZON ar fi fost absente de la locul lor de mai sus în AVI, Zivug-ul de AVI față-la-față s-ar fi oprit instantaneu iar ele s-ar fi întors spate-la-spate ca și mai înainte. Asta le-ar opri abundența, iar ZON, mai jos, și-ar pierde și Mochin.

S-a explicat deja mai sus că Bina tânjeşte în mod natural numai după Ohr Hasadim, ca în expresia „pentru că dorește mila”. Nu are nici un interes să primească Ohr Hohma; de aceea, ea este spate-la-spate cu Hohma. Numai atunci când ZON urcă la ele pentru MAN, Bina se întoarce în Zivug fața-la-faţă cu Hohma, pentru a dărui iluminarea Hohma lui ZA. (vezi pct. 80)

Prin urmare, este necesar ca ZON să rămână întotdeauna acolo pentru a oferi susținere și subzistență Zivug-ului de AVI față-la-faţă. De aceea, nu se poate spune că ZON lipsesc din locul lui AVI când ajung la locul lor de dedesubt. Dimpotrivă, după cum am spus, orice schimbare a locului nu este decât o adăugare. Aşadar, deși ZON au coborât din locul lor, au rămas și  deasupra.

98)-99) Acum putem înțelege Sfira Da’at care a fost generată în lumea Nekudim. În toţi Parţufim de AK, până la Nekudim, există doar zece Sfirot KHB ZHK. Dar de la lumea Nekudim în continuare mai există Sfira Da’at, pe care noi o considerăm drept KHBD ZON.

Fapt este că a fost deja explicat la pct.79 că nu a existat o ascensiune a lui MAN în Parţufim de AK, ci doar ascensiunea Masah -ului către Peh de Roş. Ar mai trebui, însă, să știm că Sfira Da’at se extinde de la ascensiunea lui MAN de ZON la AVI, întrucât a fost deja clarificat faptul că ZON, care a urcat acolo pentru MAN până la Hohma și Bina, rămân acolo chiar și după ce ies de acolo spre locul lor de dedesubt, pentru a oferi susținere și subzistență Zivug-ului de AVI față-la-față. Aceste ZON, care rămân în AVI, sunt numite „Sfira Da’at„. Deci, acum HB au Sfira Da’at, care le susține și le poziționează față-la-față. Acestea sunt ZON care s-au ridicat pentru MAN acolo și au rămas acolo chiar și după ieșirea ZON către locul lor.

Prin urmare, de acum înainte numim zece Sfirot cu numele KHBD ZON. Însă în Parţufim din AK, anterior lumii Nekudim, înainte de înălțarea lui MAN, nu exista acolo nicio Sfira Da’at. Totodată, trebuie să știm că Sfira Da’at este numită întotdeauna „cinci Hasadim și cinci Gvurot„, întrucât ZA care rămâne acolo este considerată cinci Hasadim, iar Nukva care a rămas acolo este considerată cinci Gvurot.

100) Ne-am putea întreba despre ceea ce s-a scris în Cartea Creației anume că zece Sfirot sunt „zece și nu nouă, zece și nu unsprezece”. S-a spus că Sfira Da’at a fost generată în lumea Nekudim; aşadar, există unsprezece Sfirot KHBD ZON.

Răspunsul este acela că nu este deloc o adăugare la cele zece Sfirot, întrucât am învăţat că Sfira Da’at este ZON care s-au ridicat pentru MAN și au rămas acolo. Prin urmare, nu există nicio adăugare aici, ci mai degrabă două discernăminte în ZON.

 1. Primul îl constituie ZON la locul lor de mai jos, care sunt considerate a fi Guf-ul.
 2. Al doilea îl constituie ZON care au rămas în Roş de AVI, întrucât erau deja acolo în timpul înălțării MAN și nu există nicio absență în spiritualitate.

Aşadar, nu există nici o adăugare la cele zece Sfirot de aici, de niciun fel întrucât, până la urmă, există aici doar zece Sfirot KHB ZON. Iar dacă discernământul lui ZON rămâne în Roş de AVI, nu adaugă nimic celor zece Sfirot.

Spargerea vaselor (Kelim) și căderea lor în BYA

101) Acum am explicat în detaliu ridicarea lui MAN precum şi Sfira Da’at, considerate Kelim de Panim de ZAT de Nekudim, care s-au extins și s-au ridicat la AVI. Căci AVI a primit noua lumină AB SAG de AK de la ZON de AK sub forma punctului Şuruk. Ele au coborât Hey-ul inferior de la propriile lor Nikvey Eynaim la Peh și au ridicat propriile lor Kelim de Achoraim, care erau căzute în ZAT de Nekudim. Drept rezultat, Kelim de Panim de ZAT, care au fost atașate la Kelim de Achoraim de AVI (vezi pct. 89 și 94), s-au ridicat şi ele iar ZAT de Nekudim au devenit aici MAN și au readus AVI față-la-față.

De vreme ce Hey inferior, care este Bhina Dalet, revenise deja la locul său la Peh, Zivug-ul de Haka’a care a fost făcut pe acel Masah al lui Bhina Dalet a produs zece Sfirot complete la nivelul de Keter în lumina Yechida (pct. 84). Astfel, ZAT, care sunt incluse aici ca MAN, au primit și acele lumini mari ale lui AVI. Toate acestea, însă, sunt privite doar ca fiind de jos în sus, deoarece AVI sunt consideraţi Roş de Nekudim, unde apare Zivug-ul care produce zece Sfirot de jos în sus.

Ulterior, ele se extind și într-un Guf de sus în jos (vezi pct. 50). În acel moment, ZAT se extind cu toate luminile pe care le-au primit în AVI la locul lor de dedesubt, iar Roş și Guf ale Parţuf-ului Gadlut de Nekudim se încheie. Această Hitpaştut (expansiune) este considerată Ta’amim (miresmele) Parţuf-ului Gadlut de Nekudim. (vezi pct. 26)

102) Cele patru Bhinot Ta’amim, Nekudot, Tagin, Otiot – sunt percepute și în Parţuf-ul Nekudim (vezi pct. 47), întrucât toate forțele care există în cei superiori trebuie să existe și în cei inferiori. În cel inferior, însă, există probleme suplimentare faţă de cel superior. S-a explicat că inima expansiunii (Hitpaştut) fiecărui Parţuf este numită Ta’amim. După ce acesta se extinde,apare în el Bituş-ul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, și prin acest Bituş, Masah-ul este purificat treptat până când acesta se egalizează cu Peh de Roş.

Și întrucât Lumina Superioară nu conteneşte să strălucească, Lumina Superioară se cuplează cu Masah-ul în fiecare stare a lui Aviut de-a lungul purificării sale. Aceasta înseamnă că atunci când aceasta se purifică de la Bhina Dalet la Bhina Gimel, apare pe ea nivelul de Hohma. Iar atunci când vine vorba de Bhina Bet, apare pe ea nivelul lui Bina. Când vine vorba de Bhina Alef, apare pe ea nivelul de ZA, iar când vine vorba de Bhinat Şoreş, apare pe ea nivelul de Malhut. Toate nivelurile care apar pe Masah prin purificarea lui se numesc Nekudot

Reshimot care rămân din lumini, odată ce acestea au dispărut, se numesc Tagin. Kelim care rămân după îndepărtarea luminilor din ele se numesc Otiot și, odată ce Masah-ul a fost complet purificat de Aviut de Guf, acesta este inclus în Masah de Peh de Roş în Zivug-ul de acolo și pe el apare un al doilea Parţuf.

103) Și aici, în Parţuf-ul Nekudim, s-a făcut exact în aceeaşi manieră. Şi aici, sunt generaţi doi ParţufimAB și SAG – unul sub celălalt. Și în fiecare dintre ei există Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot.

Singura diferență este că Hizdakhut (purificarea) Masah-ului nu a fost făcută aici în urma Bituş-ului dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, ci datorită forței lui Din din Malhut terminală, inclusă în aceste Kelim. (vezi pct. 90) De aceea, Kelim goale nu au rămas în Parţuf după dispariţia luminilor, ca în cei trei Parţufim Galgalta, AB, SAG de AK, ci s-au spart și au murit și au căzut în lumile BYA.

104) Parţuf-ul Ta’amim, apărut în lumea Nekudim, ca prim Parţuf în Nekudim şi care a apărut la nivelul de Keter, s-a explicat (pct. 98) că a apărut împreună cu Roş și Guf. Roş-ul a apărut în AVI, iar Guf-ul este Hitpaştut din ZAT de la Peh de AVI în jos. Această Hitpaştut de la Peh de AVI în jos este numită Meleh haDa’at (Regele lui Da’at).

Iar, după ridicarea MAN, cele care s-au extins din nou către locul lor, sunt într-adevăr în totalitate ZAT de Nekudim. Întrucât, însă, rădăcinile lor au rămas în AVI pentru susținerea şi subzistenţa lui AVI față-în-față (vezi pct. 98), numiţi Moach ha Da’at, care cuplează AVI, expansiunea lor de sus în jos într-un Guf este de asemenea numită cu acelaşi nume – Meleh haDa’at. Acesta este primul Meleh (rege) al lumii Nekudim.

105) Se știe că toată cantitatea și calitatea în cele zece Sfirot de Roş apar şi în Hitpaştut de sus în jos către Guf. De aceea, la fel ca în luminile Roş-ului, Malhut de cuplare a revenit şi a coborât de la Nikvey Eynaim la Peh. Atunci, GE (Galgalta Eynaim) și Nikvey Eynaim, care sunt Kelim de Panim, și-au reunit Kelim de Achoraim, cu ale lor AHP, iar luminile s-au extins în ele. În mod similar, pe măsură ce s-au extins de sus în jos către Guf, luminile au fost atrase către ale lor Kelim de Achoraim, care sunt TNHYM în BYA, sub Parsa de Aţilut.

În orice caz, întrucât forța lui Malhut terminală în Parsa de Aţilut este amestecată în acele Kelim, de îndată ce luminile lui Meleh ha Da’at au întâlnit această forță, toate au părăsit Kelim și     s-au ridicat la rădăcină. Atunci, toate Kelim ale lui Meleh ha Da’at   s-au spart din faţă şi din spate, au murit și au căzut în lumile BYA, întrucât dispariţia luminilor din Kelim este precum dispariţia   vitalității dintr-un trup material, pe care o numim „moarte”. În acel moment, Masah ul a fost purificat de Aviut de Bhina Dalet, deoarece aceste Kelim erau deja sparte și au murit și numai Aviut de Bhina Gimel a rămas în el.

106) Și atunci când Aviut de Bhina Dalet a fost revocată din Masah de Guf prin spargere, Aviut a fost revocată și în Malhut de cuplare al Roş-ului în AVI. Asta întrucât Aviut de Roş și Aviut de Guf sunt același lucru, cu excepția faptului că unul este în potențial, iar celălalt este în concret (vezi pct. 50). Prin urmare, Zivug-ul de la nivelul de Keter s-a oprit și în Roş de AVI, iar Kelim de Achoraim, AHP care au completat nivelul Keter, au căzut încă o dată în gradul de dedesubt, adică în ZAT. Asta se numește „anularea Achoraim ale nivelului Keter de AVI„. Rezultă că întregul nivel al lui Ta’amim de Nekudim, Roş-ul și Guf-ul au dispărut.

107) Și întrucât Lumina Superioară nu conteneşte să strălucească, s-a cuplat încă o dată pe Aviut de Bhina Gimel care a rămas în Masah de Roş în AVI, producând zece Sfirot la nivelul de Hohma. Guf-ul s-a extins de sus în jos la Sfira Hesed și constituie al doilea Meleh al lui Nekudim. S-a extins şi către lumile BYA, s-a spart şi a murit, moment în care Aviut de Bhina Gimel a fost revocată din Masah-ul din Guf și din Roş. Totodată, Kelim de Achoraim, AHP care completaseră acest nivel Hohma de AVI, au fost anulate din nou, și au căzut în gradul de dedesubt, la ZAT, așa cum s-a întâmplat la nivelul de Keter.

În continuare, Zivug-ul a fost făcut pe Aviut de Bhina Bet, care a rămas în Masah, producând zece Sfirot la nivelul de Bina. Guf-ul,   s-a extins de sus în jos în Sfira Gvura, iar acesta este al treilea Meleh al lui Nekudim.

S-a extins şi în BYA, s-a spart și a murit, anulând și Aviut de Bhina Bet atât în Roş cât şi în Guf, încheind și Zivug-ul de la nivelul Bina de Roş. Achoraim ale nivelului Bina de Roş au căzut în gradul de dedesubt, în ZAT, şi atunci Zivug-ul a fost făcut pe Aviut de Bhina Alef, care a rămas în Masah, producând pe ea zece Sfirot la nivelul ZA. Şi Guf-ul său s-a extins de sus în jos în treimea superioară a lui Tiferet. Nici aici nu a putut exista şi lumina l-a părăsit. Astfel, Aviut de Bhina Alef s-a purificat atât în Guf cât și în Roş, iar Achoraim ale nivelului ZA au căzut în gradul de dedesubt, la ZAT.

108) Asta încheie coborârea tuturor Achoraim de AVI, care sunt AHP, întrucât odată cu spargerea lui Meleh haDa’at, numai AHP care aparțin nivelului Keter au fost anulate în AVI. La fel, odată cu spargerea lui Meleh haHesed, numai AHP care aparțin nivelului  Hohma au fost anulate în AVI. Si odată cu spargerea lui Meleh de Gvura, AHP care aparțineau nivelului Bina au fost anulate; iar odată cu dispariţia treimii superioare a lui Tiferet, AHP ale nivelului ZA au fost anulate.

Rezultă că întrega stare de Gadlut de AVI a fost anulată și numai GE de Katnut au rămas în ei și numai Aviut Şoreş a rămas în Masah. Ulterior, Masah­-ul Guf-uluia fost purificat de toate Aviut și egalizat cu Masah-ul Roş-ului. În acel moment fost inclus într-un Zivug de Haka’a din Roş, iar Reshimot din el au fost reînnoite, în afară de ultima Bhina (vezi pct. 41). Prin această reînnoire, a apărut un nou nivel, numit YESHSUT.

109) Şi întrucât ultima Bhina a fost pierdută, numai Bhina Gimel a rămas în el, pe care au apărut zece Sfirot la nivelul de Hohma. Iar atunci când a sa Aviut de Guf este recunoscută, a părăsit Roş de AVI, a coborât și a îmbrăcat locul Hazeh-ului de Guf de Nekudim (vezi pct. 55), a produs zece Sfirot de Roş de la Hazeh în sus și acest Roş este numit YESHSUT. Guf-ul său apare de la Hazeh în jos din cele două treimi ale lui Tiferet până la Sium-ul lui Tiferet. Acesta este cel de-al patrulea Meleh al lui Nekudim, și el, de asemenea, s-a extins în lumile BYA, s-a spart și a murit. Astfel, Aviut de Bhina Gimel s-a purificat atât în Roş cât şi în Guf. Ale sale Kelim de Achoraim de Roş au căzut în gradul de dedesubt, la locul Guf-ului lor.

Mai departe, Zivug-ul a fost făcut pe Aviut de Bhina Bet, care a rămas în el, generând pe el nivelul Bina. Guf-ul său, s-a extins de sus în jos, în cele două Kelim Neţah și Hod, care sunt ambele Meleh – al cincilea Meleh al lui Nekudim. Și ele s-au extins în lumile BYA, s-au spart și au murit. Astfel, Aviut de Bhina Bet s-a purificat atât în Roş cât și în Guf, iar Kelim de Achoraim ale nivelului au căzut la nivelul de dedesubt: în Guf.

Apoi Zivug-ul a fost făcut pe Aviut de Bhina Alef care a rămas în el și a generat nivelul ZA. Guf-ul său s-a extins de sus în jos în Kli de Yesod și acesta este al șaselea Meleh al lui Nekudim. Și el s-a extins în BYA, s-a spart și a murit. Astfel, Aviut de Bhina Alef s-a purificat și în Roş şi în Guf, iar Kelim de Achoraim din Roş au căzut în gradul de dedesubt, în Guf.

Apoi a fost Zivug-ul pe Aviut de Bhinat Şoreş care a rămas în Masah, generând nivelul Malhut. De sus în jos s-a extins în Kli­-ul Malhut, iar acesta este al șaptelea Meleh al lui Nekudim. Și el s-a extins în BYA, s-a rupt și a murit. Astfel, Aviut Şoreş s-a purificat şi în Roş și în Guf, iar Achoraim de Roş au căzut în gradul de dedesubt, în Guf. Acum, toate Kelim de Achoraim de YESHSUT au fost anulate, la fel ca şi spargerea vaselor tuturor ZAT de Nekudim, numite „cei șapte Melahim (regi)”.

110) Astfel, am explicat Ta’amim și Nekudot care au apărut în cei doi Parţufim AVI și YESHSUT de Nekudim, denumiţi AB SAG. În AVI, patru niveluri au apărut unul sub cealălalt. Acestea sunt:

 • Nivelul Keter, numit „privirea ochilor (Eynaim) de AVI„.
 • Nivelul Hohma numit Guf de Aba.
 • Nivelul Bina numit Guf de Ima.
 • Nivelul ZA numit Yesodot (fundamentele) de AVI,

din care s-au extins patru corpuri:

 • Meleh ha (rege al lui) Da’at;
 • Meleh haHesed;
 • Meleh haGvura;
 • și Meleh al treimii superioare a lui Tiferet, până la Hazeh.

Aceste patru Gufim (pluralul pentru Guf) s-au spart atât ca        ​​Panim, cât și ca Achoraim. În raport cu Roşim (pluralul pentru Roş), însă, adică faţă de cele patru niveluri din AVI, toate Kelim de Panim au rămas în niveluri, adică GE și Nikvey Eynaim alefiecărui nivel, care au fost în ele din starea de Katnut de Nekudim. Numai Kelim de Achoraim în fiecare grad, care li s-au alăturat în starea de Gadlut, au fost din nou anulate de spargere, au căzut în gradul de dedesubt și au rămas așa cum erau înainte de apariția stării de Gadlut de Nekudim. (vezi pct. 76- 77)

111) Generarea celor patru niveluri, unul sub cealălalt, în Parţuf-ul YESHSUT s-a petrecut exact în același mod.

 • Primul nivel este nivelul Hohma, numit „privirea ochilor (Eynaim) lui YESHSUT unul la altul”.
 • nivelul Bina,
 • nivelul ZA și
 • nivelul Malhut:

Patru Gufim s-au extins din ele:

 • Meleh-ul celor două treimi inferioare ale lui Tiferet,
 • Meleh-ul lui Neţah și Hod,
 • Meleh-ul lui Yesod și
 • Malhut.

Cei patru Gufim s-au spart atât în ​​Panim cât și în Achor. Dar în Roşim, adică în cele patru niveluri ale lui YESHSUT, Kelim de Panim din ele au rămas și numai Kelim de Achoraim au fost anulate de spargere și au căzut sub gradul lor. După anularea celor doi Parţufim AVI și YESHSUT, a apărut nivelul MA de Nekudim. Și întrucât tot ceea ce s-a extins din ea către Guf nu au fost decât corecţii ale vaselor (Kelim), nu voi dezvolta aici mai mult, fiind deja explicat în Studiul celor Zece Sfirot, Partea 7, punctul 70.

Lumea lui Tikun și noul MA care a apărut din Meţah de AK

112) De la începutul prefeţei („Prefață la Înțelepciunea Cabala”) până la acest punct, am detaliat primii patru Parţufim de AK.

 • Primul Parţuf de AK este numit Parţuf-ul Galgalta, al cărui Zivug de Haka’a este desfăşurat pe Bhina Dalet iar cele zece Sfirot ale sale sunt la nivelul de Keter.
 • Cel de-al doilea Parţuf de AK este numit AB de AK. Zivug­-ul de Haka’a în el se face pe Aviut de Bhina Gimel, iar cele zece Sfirot ale sale sunt la nivelul de Hohma. El îmbrăcă Parţuf-ul Galgalta de la Peh în jos.
 • Al treilea Parţuf de AK este numit SAG de AK. Zivug-ul de Haka’a apare pe Aviut de Bhina Bet, iar cele zece Sfirot ale sale sunt la nivelul de Bina. El îmbrăca Parţuf­-ul AB de AK de la Peh în jos.
 • Al patrulea Parţuf de AK este numit MA de AK. Zivug-ul de Haka’a apare pe Aviut de Bhina Alef, iar cele zece Sfirot ale sale sunt la nivelul de ZA. Acesta îmbracă Parţuf-ul SAG de AK de la Tabur în jos și este împărțit în internalitate și externalitate. Internalitatea se numește MA și BON de AK, iar externalitatea se numește „lumea Nekudim.” Aici are loc asocierea lui Malhut în Bina, numită Ţimţum Bet, precum și Katnut, Gadlut, ridicarea MAN, și Da’at, care determină și cuplează HB față-la-față și problema spargerii vaselor. Este aşa întrucât toate acestea au fost inițiate în al patrulea Parţuf de AK, numit MA sau „lumea Nekudim„.

113) Aceste cinci discernăminte ale lui Aviut în Masah sunt numite după Sfirot din Roş, adică Galgalta Eynaim (GE) și AHP.

 • Aviut de Bhina Dalet este numită Peh, pe care apare primul Parţuf de AK.
 • Aviut de Bhina Gimel este numită Hotem, pe care apare Parţuf-ul AB de AK.
 • Aviut de Bhina Bet este numită Ozen, pe care apare Parţuf-ul SAG de AK.
 • Aviut de Bhina Alef este numită Nikvey Eynaim, pe care apar Parzuf-ul MA de AK și lumea Nekudim.
 • Aviut de Bhinat Şoreş este numită Galgalta sau Meţah, pe care apare lumea Tikun (corecție). Se numește „noul MA„, deoarece al patrulea Parţuf de AK constituie miezul Parţuf-ului MA de AK, întrucât a provenit din Nikvey Eynaim la nivelul de ZA, numit HaVaYaH de MA.

Dar cel de-al cincilea Parţuf de AK, care a apărut din Meţah, adică Bhinat Galgalta, considerat Aviut Şoreş, are de fapt doar nivelul lui Malhut, numit BON. Şi totuși, pentru că Bhina Alef de Hitlabşut, considerată ZA, a rămas acolo, și ea se numește MA. Cu toate acestea, se numește MA care a apărut din Meţah de AK, ceea ce înseamnă că provine din Hitkalelut de Aviut Şoreş, numită Meţah. Se mai numește „noul MA„, pentru a o deosebi de MA, care a apărut din Nikvey Eynaim de AK. Acest nou Parţuf MA se numește „lumea Tikun” sau „lumea Aţilut„.

114) Ar trebui să mai înțelegem şi de ce primele trei niveluri ale lui AK, numite Galgalta, AB, SAG, nu sunt considerate trei lumi, ci trei Parţufim și de ce al patrulea Parţuf de AK este diferit pentru a merita numele de „lume”. La fel este şi cu cel de-al cincilea Parţuf de AK, întrucât cel de-al patrulea Parţuf este numit „lumea  Nekudim„, iar cel de-al cincilea Parţuf este numit „lumea Aţilut” sau „lumea Tikun„.

115) Ar trebui să cunoaștem diferența dintre un Parţuf și o lume. Orice nivel de zece Sfirot care apare pe un Masah de Guf al unuia superior după ce a fost purificat și inclus în Peh de Roş al celui superior (vezi pct. 50) se numește Parţuf. După plecarea lui din Roș-ul celui superior, se extinde în propriile sale Roş, Toh, Sof și include cinci niveluri unul sub altul, numite Ta’amim și Nekudot (vezi pct. 47). Este, însă, numit doar după nivelul Ta’amim din el. Primii trei Parţufim de AK Galgalta, AB, SAG (vezi pct. 47) – au evoluat în acest mod. O lume, însă, înseamnă că ea conține tot ce există în lumea de deasupra ei, la fel cum sunt sigiliul și amprenta, în sensul că tot ce există în sigiliu este transferat în amprenta sa în totalitate.

116) Astfel, vedem că primii trei Parţufim, Galgalta, AB și SAG de AK sunt consideraţi o lume, lumea AK, care a apărut în prima restricție. Al patrulea Parţuf de AK, însă, unde a avut loc Ţimţum Bet, a devenit o lume în sine, datorită dualității care a avut loc în Masah de Nekudot de SAG, în coborârea sa de la Tabur de AK. Asta întrucât el a fost dublat de Aviut de Bhina Dalet sub forma lui Hey-ul inferior în Eynaim (vezi pct. 63).

În timpul stării de Gadlut, Bhina Dalet s-a întors la locul său la Peh și a generat nivelul Keter (vezi pct. 84), iar acest nivel s-a egalat cu primul Parţuf de AK. După ce s-a extins în Roş, Toh, Sof în Ta’amim și Nekudot, a apărut un al doilea Parţuf, la nivelul de Hohma, numit YESHSUT, care este similar celui de al doilea Parţuf de AK, numit AB de AK. După Hitpaştut în Ta’amim și Nekudot, a apărut un al treilea Parţuf, numit MA de Nekudim (vezi pct. 111), care este similar celui de-al treilea Parţuf de AK.

Astfel, tot ce a existat în lumea lui AK a apărut aici în lumea Nekudim, adică trei Parţufim unul sub altul. Fiecare dintre ei conține Ta’amim și Nekudot și toate rădăcinile lor, cum sunt cei trei Parţufim Galgalta, AB, SAG de AK din lumea AK. De aceea lumea Nekudim este privită ca o amprentă a lumii AK.

Este considerată ca o lume completă în sine şi prin sine. (Iar motivul pentru care cei trei Parţufim de Nekudim nu sunt numiți Galgalta, AB, SAG, ci mai degrabă AB, SAG, MA este acela că Aviut de Bhina Dalet care s-a conectat Masah-ului de SAG este incompletă datorită purificării (Hizdakhut) care a avut loc în primul Parţuf de AK. De aceea au coborât pentru a fi ​​AB, SAG și MA.)

117) Astfel, am învățat cum lumea Nekudim este o copie a lumii AK. În mod similar, cel de-al cincilea Parţuf de AK, adică noul MA, este în întregime o copie imprimată a lumii Nekudim. Astfel, deși toate discernămintele care au servit în lumea Nekudim au fost sparte și anulate acolo, ele au fost reînnoite în noul MA. De aceea acesta este considerat o lume distinctă.

El este numit „lumea Aţilut„, întrucât se termină complet deasupra lui Parsa care a fost creată în a doua restricție. Se numește și „lumea Tikun” (a corecției), deoarece lumea Nekudim nu a putut persista din cauza spargerii și anulării care au avut loc în ea. Numai după aceea, în noul MA, când toate acele Bhinot care se aflau în lumea Nekudim au revenit și au venit în noul MA, ele s-au stabilit și persistă acolo.

De aceea se numește „lumea Tikun„, pentru că, într-adevăr, este de fapt lumea Nekudim, dar aici, în noul MA, primește corecţia completă. Asta întrucât, prin intermediul noului MA, toate Achoraim căzute din AVI și YESHSUT în Guf, precum și Panim și Achoraim din toate ZAT căzute în BYA unde au murit, se reconectează la GAR și se ridică prin ele la Aţilut.

118) Motivul este că fiecare Parţuf inferior revine și umple Kelim ale celui de sus după dispariţia luminilor în perioada de Hizdakhut a Masah-ului. Asta întrucât, după dispariţia luminilor din Guf-ul primului Parţuf de AK, din cauza Hizdakhut a Masah-ului, Masah-ul a primit un nou Zivug la nivelul lui AB, care a umplut din nou Kelim goale ale Guf-ului celui superior, adică primul Parţuf.

În plus, în urma dispariţiei luminilor din Guf de AB din cauza lui Hizdakhut a Masah-ului, Masah-ul a primit un nou Zivug la nivelul SAG, care a umplut iar Kelim goale ale celui superior, care este AB. La fel, după dispariţia luminilor SAG, datorită lui Hizdakhut a Masah-ului, Masah-ul a primit un nou Zivug la nivelul MA, care a apărut din Nikvey Eynaim, care sunt Nekudim, care au umplut din nou Kelim goale ale celui superior, care este Nekudot de SAG.

În aceeaşi manieră, după dispariţia luminilor din Nekudim din cauza anulării Achoraim și a ruperii vaselor, Masah-ul a primit un nou Zivug la nivelul MA, care a ieșit din Meţah-ul Parţuf-ului SAG de AK. Aceasta umple iar Kelim goale ale Guf-ului celui superior, care sunt Kelim de Nekudim, care fuseseră anulate și sparte.

119) Totuși, în noul MA există o diferență esențială: acesta a devenit masculinul și cel superior pentru Kelim de Nekudim pe care le corectează. În timp ce, în Parţufim precedenţi, cel inferior nu devine masculinul și cel superior pentru Kelim de Guf ale celui superior, chiar dacă le umple din nou prin nivelul său.

Această schimbare se datorează faptului că în Parţufim precedenţi nu a existat nicio anomalie în dispariţia luminilor, întrucât numai purificarea Masah-ului a provocat îndepărtarea lor. Aici, însă, în lumea Nekudim, a existat o anomalie în Kelim, întrucât forța lui Malhut terminală a fost amestecată cu Kelim de Achoraim de ZAT, făcându-i să fie nepotriviţi pentru a primi lumina. De aceea s-au spart și au murit și au căzut în lumile BYA.

Prin urmare, ele sunt complet dependente de noul MA pentru a le reînvia, a le sorta și a le ridica la Aţilut. Drept rezultat, noul MA este privit ca masculin și dăruitor. Iar aceste Kelim de Nekudim, sortate de el, devin Nukva (femininul) pentru MA. De aceea, numele lor a fost schimbat în BON, ceea ce înseamnă că au devenit inferiori pentru MA, chiar dacă sunt superiori noului MA, întrucât sunt Kelim din lumea Nekudim și sunt consideraţi MA și Nikvey Eynaim, a căror cea mai înaltă Bhina este VAK de SAG de AK.(vezi pct. 74) Chiar dacă au devenit acum cei inferiori pentru noul MA, motiv pentru care se numesc BON.

CeI cinci Parţufim din Aţilut și MA și BON în fiecare Parţuf

120) S-a explicat că nivelul noului MA s-a extins într-o lume întreagă prin el însuşi, la fel ca lumea Nekudim. Motivul este, așa cum s-a explicat referitor la nivelul Nekudim, dublarea Masah-ului de Bhina Dalet (vezi pct. 116). Întrucât iluminarea lui ZON de AK, care strălucea până la Tabur și Yesod din GAR de Nekudim, a adus Ţimţum Alef la locul său, iar Hey-ul inferior a coborât de la al său Nikvey Eynaim, la Peh, făcând să apară toate aceste niveluri ale stării de Gadlut de Nekudim (vezi pct. 101). În orice caz, toate aceste niveluri au fost anulate și sparte din nou, fiind părăsite de toate luminile. În consecință, Ţimţum Bet a revenit la locul ei iar Bhina Dalet s-a reconectat cu Masah-ul.

121) Prin urmare, şi în noul MA, care a apărut din Meţah, există cele două Bhinot de Katnut şi de Gadlut, la fel ca în lumea Nekudim. Starea de Katnut apare prima dată, conform cu Aviut descoperită în Masah, care este nivelul de ZA de Hitlabşut, numit HGT, și nivelul   de Malhut de Aviut, numit NHY, datorită celor trei linii făcute la nivelul de Malhut. Linia dreaptă este numită Neţah, linia stângă este numită Hod, iar linia de mijloc este numită Yesod.

Totuși, întrucât în Bhina Alef există doar Hitlabşut, fără Aviut, aceasta nu are Kelim. Astfel, nivelul HGT este lipsit de Kelim, şi se îmbracă în Kelim de NHY. Acest nivel se numește Ubar (embrion / făt), ceea ce înseamnă că acolo există numai Aviut de Şoreş, care a rămas în Masah după Hizdakhut, în timpul ascensiunii sale pentru Zivug-ul din Meţah-ul superior. Nivelul care apare aici este doar nivelul de Malhut.

În tot cazul, în interioritatea sa se află ascuns Hey inferior, considerat drept „Hey-ul inferior în Meţah„. Odată ce nivelul de Ubar primeşte Zivug-ul celui superior, el coboară la locul său (pct. 54) și primește Mochin de Yenika de la cel superior, care sunt Aviut de Bhina Alef, considerate „Hey-ul inferior în Nikvey Eynaim„. Astfel, el capătă Kelim și pentru HGT, iar HGT se extind din NHY și au nivelul de ZA.

122) Apoi, se ridică pentru MAN până la cel superior încă o dată. Aceasta se numește Ibur Bet (a doua fecundare / impregnare), unde primește Mochin de la AB SAG de AK. În acel moment, Bhina Dalet coboară de la Nikvey Eynaim la locul ei la Peh (vezi pct. 101), şi se face un Zivug pe Bhina Dalet la locul ei, generând zece Sfirot la nivelul de Keter. Astfel, Kelim de AHP se ridică înapoi la locul lor în Roş, iar Parţuf-ul este completat cu zece Sfirot de lumini și vase. Aceste Mochin sunt numite Mochin de Gadlut ale Parţuf-ului iar acesta este nivelul primului Parţuf de Aţilut, numit Parţuf-ul Keter sau Parţuf-ul Atik de Aţilut.

123) Știm deja că, după spargerea vaselor, toate AHP au căzut din gradele lor, fiecare în gradul de dedesubt (vezi pct. 77, 106). Astfel, AHP ale nivelului Keter de Nekudim sunt în GE ale nivelului Hohma, iar AHP ale nivelului Hohma sunt în GE ale nivelului Bina etc. De aceea, în starea de Ibur Bet de Gadlut a primului Parţuf de Aţilut, numit Atik, care a ridicat încă o dată AHP ale acestuia, GE alenivelului Hohma s-au ridicat împreună cu ele. Acestea au fost corectate împreună cu AHP ale nivelului lui Atik și au primit acolo primul Ibur.

124) Odată ce GE de Hohma au primit nivelul lor de Ibur și Yenika (vezi pct. 121), s-au ridicat din nou la Roş de Atik, unde au primit un al doilea Ibur pentru Mochin de Gadlut. Bhina Gimel a coborât la locul ei la Peh, a generat zece Sfirot pe ea, la nivelul de Hohma, iar Kelim de AHP au revenit la locul lor în Roş. Astfel, Parţuf-ul Hohma a fost completat cu zece Sfirot de lumini și Kelim. Acest Parţuf este numit Arich Anpin de Aţilut.

125) GE ale nivelului Bina s-au ridicat alături de aceste AHP de AA, unde au primit primele lor Ibur și Yenika. După aceea, ele s-au ridicat la Roş de AA pentru un al doilea Ibur, au ridicat propriile AHP, au primit Mochin de Gadlut, iar Parţuf-ul Bina a fost completat cu zece Sfirot, lumini și vase. Acest Parţuf este numit AVI și YESHSUT, întrucât GAR sunt numite AVI, iar ZAT sunt numite YESHSUT.

126) Iar GE de ZON s-au ridicat împreună cu aceste AHP de AVI, unde au primit primele lor Ibur și Yenika. Asta completează ZON în starea de VAK în ZA și de Nekuda (punct) în Nukva. Astfel, am explicat cei cinci Parţufim ai noului MA care au apărut în lumea Aţilut, în stare permanentă, numiţi Atik, AA, AVI și ZON.

 • Atik a apărut la nivelul de Hohma,
 • AVI la nivelul de Bina, iar
 • ZON în VAK și Nekuda, care este nivelul ZA.

Astfel, nu poate exista niciodată o diminuare în aceste cinci niveluri, întrucât acţiunile celor inferiori nu ajung niciodată la GAR într-un mod care să le poată afecta. Acțiunile celor inferiori ajung la ZA și Nukva, adică la Kelim de Achoraim, pe care le obțin în timpul stării de Gadlut. Dar acțiunile celor inferiori nu pot ajunge la Kelim de Panim, care sunt GE în luminile VAK și Nekuda. Prin urmare, aceste cinci niveluri sunt considerate ca nişte Mochin permanente în lumea Aţilut.

127) Ordinea după care se îmbracă unul pe altul și împreună Parţuf­-ul AK este aceea că Parţuf-ul Atik de Aţilut, deși a apărut din Roş de SAG de AK (vezi pct. 118), încă nu se poate îmbrăca de la Peh de SAG în jos, ci numai sub Tabur. Asta întrucât deasupra Tabur-ului de AK se consideră a fi Ţimţum Alef, Akudim.

Atâta timp cât Parţuf-ul Atik este primul Roş de Aţilut, el nu este controlat de Ţimţum Bet, așa că ar fi trebuit să fie potrivit pentru a îmbrăca deasupra Tabur­-ului de AK. Întrucât, însă, Ţimţum Bet a fost deja instalată în Peh de Roş, pentru restul Parţufim de Aţilut, de acolo în jos, el poate îmbrăca numai de la Tabur de AK în jos.

Rezultă că nivelul de Atik începe la Tabur de AK și se încheie la nivelul de Raglaim de AK, adică deasupra punctului acestei lumi. Este aşa datorită propriului său Parţuf. În orice caz, datorită conexiunii sale cu restul Parţufim de Aţilut, din perspectiva cărora este considerat ca fiind inclus şi în Ţimţum Bet, se consideră că ale sale Raglaim se încheie deasupra lui Parsa de Aţilut, deoarece Parsa este noul Sium (terminaţie / capăt) al lui Ţimţum Bet. (vezi pct. 68)

128) Cel de-al doilea Parţuf din noul MA, numit AA, care a fost generat și a apărut din Peh de Roş de Atik, începe din locul apariției sale, de la Peh de Roş de Atik, și îmbracă ZAT de Atik, care se termină deasupra lui Parsa de Aţilut. Cel de-al treilea Parţuf, numit AVI, care a apărut din Peh de Roş de AA, începe de la Peh de Roş de AA și se termină deasupra Tabur-ului de AA. ZON începe în Tabur de AA și se termină la nivelul Sium-ului lui AA, adică deasupra lui Parsa de Aţilut.

129) Trebuie știut faptul că, atunci când a apărut fiecare nivel al acestor cinci Parţufim ai noului MA, el a sortat și a conectat la el o parte din Kelim de Nekudim, care au devenit Nukva lui. Astfel, atunci când a apărut Parţuf-ul Atik, el a luat și le-a conectat la sine însuşi toate GAR de Nekudim, care au rămas complete în timpul spargerii vaselor. Asta se referă la GE din ele, care au apărut în starea lor de Katnut, numite Kelim de Panim (vezi pct. 76). În starea de Katnut de Nekudim, numai jumătatea superioară a fiecărui grad a venit cu ele, adică GE și Nikvey Eynaim. Partea inferioară a fiecăruia, numite AHP, au coborât în gradul inferior.

Prin urmare, se consideră că Parţuf-ul Atik din noul MA a luat jumătatea superioară a lui Keter din Kelim de Nekudim, precum și jumătatea superioară din HB și cele șapte rădăcini ale lui ZAT, incluse în GAR de Nekudim. Acestea au devenit un Parţuf Nukva pentru Atik al noului MA și s-au unit unul cu celălalt. Acestea sunt numite MA și BON de Atik de Aţilut, deoarece masculinul lui Atik este numit MA, iar Kelim de Nekudim care i s-au alăturat acestuia este numit BON (aşa cum s-a explicat la pct. 119). Ele sunt dispuse față-la-spate: Atik de MA în Panim și Atik de BON în Achor.

130) Parţuf-ul AA al noului MA, care a apărut la nivelul de Hohma, a sortat și a conectat la sine însuşi jumătatea inferioară a lui Keter de Nekudim AHP de Keter – care, în starea de Katnut, erau la gradul de sub Keter, în Hohma și Bina de Nekudim (vezi pct.77). El a devenit o Nukva pentru AA al noului MA, și au fost alăturaţi unul altuia. Poziția lor este dreapta și stânga: AA de MA, care este masculinul, stă în dreapta, iar AA de BON, care este Nukva, stă în stânga.

Iar motivul pentru care Parţuf-ul Atik de MA nu a luat jumătatea inferioară a lui Keter de Nekudim este și faptul că, întrucât Atik este primul Roş de Aţilut, a cărui importanţă este foarte mare, el se conectează numai la Kelim de Panim de GAR de Nekudim, unde nu a apărut nicio anomalie în timpul spargerii. Nu acelaşi lucru se petrece în jumătatea inferioară a lui Keter, AHP care au căzut în HB în starea de Katnut. După aceea, în starea de Gadlut, ele s-au ridicat de la HB și s-au alăturat lui Keter de Nekudim (vezi pct. 84). Apoi, după spargerea vaselor, au căzut din nou de la Keter de Nekudim și au fost anulate. Aşadar, ele au fost afectate de căderea și anularea lor și, prin urmare, sunt nepotrivite pentru Atik. De aceea au fost luate de AA de MA.

131) Noul Parţuf AVI, la nivelul de Bina, a sortat și conectat la el jumătatea inferioară din HB de Nekudim, care sunt AHP de HB care au căzut în ZAT de Nekudim în starea de Katnut. După aceea, însă, în starea de Gadlut de Nekudim, s-au ridicat și s-au alăturat la HB de Nekudim (vezi pct. 94). În timpul spargerii vaselor, au căzut din nou în ZAT de Nekudim și au fost anulate (vezi pct. 107), iar AVI de MA le-a ales ca fiind Nukva a lor.

Acestea sunt numite ZAT de Hohma și VAT (cele şase inferioare) de Bina de BON, întrucât Hesed de Bina a rămas cu GAR de HB de BON în Parţufî-ul Atik, şi numai Vav inferior, de la Gvura în jos, a rămas în jumătatea inferioară a lui Bina. Rezultă că masculinul din AVI este nivelul Bina de MA, iar Nukva de AVI este ZAT de HB de BON. Ele stau în dreapta și în stânga: AVI de MA în dreapta și AVI de BON în stânga. Iar YESHSUT de MA, care sunt ZAT de AVI, au luat Malhut ale lui HB de BON.

132) Parţuf-ul ZON al noului MA, la nivelul de VAK și Nekuda, a analizat și şi-au ataşat Kelim de Panim de ZAT de Nekudim, provenite din căderea lor în BYA, adică GE ale lui ZAT de Nekudim (vezi pct. 78). Ei au devenit Nukva pentru ZON de MA și stau în dreapta și în stânga: ZON de MA în dreapta și ZON de BON în stânga.

133) Aşadar, am explicat MA și BON în cele cinci Parţufim din Aţilut. Cele cinci niveluri ale noului MA care au apărut în lumea Aţilut au ales vechile Kelim care au funcţionat în Nekudim și le-au făcut Nukva, numită BON.

 • BON de Atik au fost sortate și făcute din jumătatea superioară a lui GAR de Nekudim.
 • BON de AA și AVI au fost sortate și făcute din jumătatea inferioară a lui GAR de Nekudim, care le-au servit în starea de Gadlut de Nekudim și au fost anulate încă o data.
 • BON de ZON au fost sortate și făcute din Kelim de Panim, care au apărut în starea de Katnut de Nekudim, care s-au spart și au căzut împreună cu Kelim de Achoraim în starea de Gadlut.

O regulă importantă referitoare la Mochin permanente şi ascensiunile Parţufim şi ale lumilor în timpul celor 6.000 de ani

134) S-a explicat deja (pct. 86 și următoarele) că apariția stării de Gadlut în GAR și ZAT de Nekudim s-a derulat în trei secvențe, prin cele trei puncte Holam, Şuruk şi Hirik. De aici se poate înţelege că există două moduri de completare a celor zece Sfirot pentru a primi Mochin de Gadlut.

Prima modalitate este prin ascensiune și integrare în cel superior, adică atunci când ZON de AK au iluminat noua lumină până la Tabur către Keter de Nekudim și au coborât Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim de Keter la Peh. Astfel, AHP de Keter căzute, care se aflau în AVI, s-au înălțat și au revenit în gradul lor la Keter, completând cele zece Sfirot ale lor.

Se consideră că, în acea stare, GE de AVI atașate la AHP de Keter s-au ridicat împreună cu ele. Prin urmare şi AVI sunt incluse în cele zece Sfirot de Keter complete (vezi pct. 93), întrucât cel inferior, care se ridică la cel superior, devine precum acesta. Prin urmare, se consideră că şi AVI au obținut AHP care le lipseau pentru a-și completa cele zece Sfirot, prin integrarea acestora în Keter. Acesta este primul tip de Mochin de Gadlut.

135) Cel de-al doilea tip este un grad care a fost completat cu zece Sfirot de la sine când ZON de AK au iluminat noua lumină până la Yesod de AK, numit „punctul Şuruk„, către AVI și a coborât Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim de AVI la Peh. Prin asta, ei au ridicat Kelim de AHP de AVI din locul în care căzuseră în ZAT la Roş de AVI și au completat cele zece Sfirot ale lor. Astfel, acum AVI sunt completaţi prin ei înșiși, întrucât au obținut autenticele Kelim de AHP care le lipseau.

Oricum, în cazul primului tip, când au primit completarea lor de la Keter prin Dvekut cu AHP ale acesteia, erau de fapt încă deficienți de AHP. Însă, datorită contopirii (Hitkalelut) lor în Keter, ele au primit o iluminare de la AHP ale lor, care era suficientă doar pentru a le completa în zece Sfirot în timp ce erau încă la locul lui Keter, și nicidecum atunci când au plecat de acolo pentru a ajunge la locul lor.

136) În mod similar, există și două tipuri de completare în ZAT.

 1. În timpul iluminării Şuruk și a ascensiunii AHP de AVI. În acel moment, GE de ZAT care le-au fost atașate s-au ridicat, de asemenea, împreună cu ele în AVI, unde au primit nişte AHP pentru a-și completa cele zece Sfirot ale lor. Aceste AHP nu mai sunt AHP ale lor autentice, ci doar o iluminare a lui AHP, suficientă pentru a completa cele zece Sfirot în timp ce sunt în AVI, și nicidecum în urma coborârii la locul lor.
 2. Completarea celor zece Sfirot, pe care ZAT le-au obținut în timpul expansiunii (Hitpaştut) Mochin de la AVI la ZAT, prin care și ele și-au coborât Hey-ul inferior de la Hazeh la Sium Raglin de AK, și-au ridicat TNHY din BYA, și le-au conectat la gradul lor, în Aţilut. Astfel, dacă nu ar fi fost sparte şi nu ar fi murit, s-ar fi completat singure cu zece Sfirot complete, întrucât acum ele au obţinut AHP autentice care le lipseau.

137) La fel,  în cei patru Parţufim care au apărut din AVI în Kelim de HGT, precum și în cei patru Parţufim apăruţi din YESHSUT pentru Kelim de TNHYM (pct. 107,109), există și cele două tipuri de completare a celor zece Sfirot. Asta întrucât, înainte de orice, fiecare dintre ele a fost completată prin ataşarea de AHP de AVI și YESHSUT în timp ce erau încă în Roş. Acesta este primul tip de completare a celor zece Sfirot. Ulterior, când s-au extins în BYA, au vrut să fie completate prin completarea celui de-al doilea tip de zece Sfirot. Acest lucru se aplică și la Sfirot din interiorul Sfirot până în cel mai mic detaliu.

138) Trebuie să știm că acești cinci Parţufim de Aţilut, Atik, AA, AVI și ZON au fost stabiliți în permanenţă(3) și nu li se aplică nici o diminuare (vezi pct.126). Atik a apărut la nivelul de Keter, AA la nivelul de Hohma, AVI la nivelul de Bina și ZON la nivelul de ZA, VAK fără Roş.

Astfel, Kelim de AHP care au fost sortate pentru ei, din starea de Gadlut, au fost considerate completarea primului tip de zece Sfirot, prin punctul Holam, care a strălucit în Keter de Nekudim. În acel moment şi AVI, de asemenea, au fost completaţi cu Keter și au obținut iluminarea Kelim de AHP (vezi pct.134). Prin urmare, deși Atik, AA și AVI au avut zece Sfirot complete în Roş, niciun GAR nu s-a extins de acolo în Gufim ale lor. Chiar și Parţuf-ul Atik a avut doar VAK, fără Roş, în Guf, la fel fiind și pentru AA și AVI.

Motivul pentru această situaţie este acela că primul este ales întotdeauna cel pur. Așadar, doar completarea primului tip de zece Sfirot a fost sortat în ei, din perspectiva ascensiunii la cel superior, adică iluminarea vaselor (Kelim) de AHP, care este suficientă pentru a completa cele zece Sfirot din Roş. Însă nu există, încă, nicio Hitpaştut de la Roş la Guf, întrucât atunci când AVI au fost incluşi în Keter de Nekudim, ei s-au stabilit pentru iluminarea AHP până la Keter și nicidecum pentru Hitpaştut către locul lor, de la Peh de Keter de Nekudim în jos (vezi pct.135). Și întrucât corpurile lui Atik și AA și AVI au fost în VAK fără Roş, cu atât mai mult sunt aşa în ce priveşte ZON însele, considerate a fi Guf­-ul general al lui Aţilut – aşadar au apărut în VAK fără Roş.

139) Nu este, însă, cazul în AK. Mai degrabă, întreaga cantitate care a apărut în Roşim de Parţufim de AK s-a extins și la Gufim. Prin urmare, toți cei cinci Parţufim din Aţilut sunt considerați doar VAK ai Parţufim de AK. De aceea, ei sunt numiți „noul MA” sau „MA al celor cinci Parţufim de AK„, însemnând nivelul de ZA, care este MA fără GAR. GAR sunt Galgalta, AB, SAG, deoarece inima gradului este măsurată în funcție de expansiunea sa către Guf, de la Peh în jos. Întrucât primii trei Parţufim nu se extind în Guf, ci numai VAK fără Roş, sunt consideraţi a fi MA, care este nivelul VAK fără Roş, în raport cu cei cinci Parţufim de AK.

140) Astfel, Atik de Aţilut, care are nivelul de Keter în Roş, este considerat VAK pentru Parţuf-ul Keter de AK lipsindu-i Neşama, Haya, Yechida de Keter de AK. AA de Aţilut, având nivelul de Hohma în Roş, este considerat VAK pentru Parţuf-ul AB de AK, care este Hohma, lipsindu-i Neşama, Haya, Yechida de AB de AK.

AVI de Aţilut, cu nivelul de Bina în Roş, sunt consideraţi VAK pentru Parţuf-ul SAG de AK lipsindu-le Neşama, Haya, Yechida de SAG de AK. ZON de Aţilut sunt consideraţi VAK pentru Parţuf-ul MA și BON de AK, lipsindu-le Neşama, Haya, Yechida de MA și BON de AK. Iar YESHSUT și ZON sunt întotdeauna în același grad – unul fiind Roş, iar celălalt fiind Guf.

141) Completarea vaselor AHP ale celor zece Sfirot de tipul al doilea este lămurită prin ridicarea MAN din acţiunile bune ale celor inferiori. Asta înseamnă că ele completează AVI, în raport cu ei înşişi, ca în punctul Şuruk. În acel moment, AVI înşişi coboară Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim și își ridică AHP ale lor. Atunci au şi puterea de a da către ZAT, care sunt ZON, însemnând către Gufim de sus în jos. Asta întrucât GE de ZON, atașate la AHP de AVI, sunt atrase împreună cu acestea la AVI și primesc de la ei completarea celor zece Sfirot ale lor. (vezi pct.94)

În acel moment, cantitatea totală de Mochin în AVI este dată, de asemenea, lui ZON care s-au ridicat împreună cu ele la AHP ale lor. Drept urmare, atunci când cei cinci Parţufim de Aţilut primesc această completare de tipul al doilea, există GAR pentru Gufim ai primilor trei Parţufim Atik, AA și AVI de Aţilut, precum și pentru ZON de Aţilut, Guf­-ul general al lui Aţilut .

În acel moment, cei cinci Parţufim de Aţilut se ridică și îmbracă cei cinci Parţufim de AK. Asta întrucât, în timpul de Hitpaştut al GAR-ului la Gufim ai celor cinci Parţufim de Aţilut, aceștia se egalizează cu cei cinci Parţufim de AK:

 • Atik de Aţilut se ridică și îmbracă Parţuf-ul Keter de AK,
 • AA îmbracă AB de AK,
 • AVI îmbracă SAG de AK, și
 • ZON îmbracă MA și BON de AK.

Astfel fiecare dintre ei primește Neşama, Haya și Yechida de la Bhina corespunzătoare din AK.

142) În orice caz, în ceea ce privește ZON de Aţilut, aceste Mochin sunt considerate ca fiind doar primul fel de completare a celor zece Sfirot. Este aşa întrucât aceste AHP nu sunt AHP complete, ci doar o iluminare a AHP, pe care ele o primesc prin AVI atunci când se află la locul lui AVI. Însă, în expansiunea lor către propriul lor loc, ele nu dispun încă de propriile lor AHP. (vezi pct.136).

De aceea, toate Mochin obținute de ZON în decursul celor 6.000 de ani sunt considerate „Mochin de ascensiune”, întrucât pot obține Mochin de GAR numai atunci când se ridică la locul lui GAR, şi când sunt completate de acestea. Dar dacă nu se ridică la locul lui GAR, ele nu pot avea Mochin, întrucât ZON trebuie să sorteze al doilea tip de Mochin, iar asta se va întâmpla numai la sfârșitul corecției.

143) Astfel, am explicat că Mochin ale celor cinci Parţufim permanenți din Aţilut sunt din primul tip de sortare a vaselor (Kelim) de AVI. În lumea Nekudim, această iluminare se numește „iluminarea Tabur-ului” sau „punctul Holam„. Chiar și AVI au numai primul tip de completare; prin urmare, nici o iluminare a lui GAR nu se propagă de la Roşim de Atik, AA și AVI la propriile lor Gufim și la ZON, întrucât ZAT de Nekudim nu au primit nici o iluminare Holam (vezi pct. 88).

Mochin ale celor 6.000 de ani, până la sfârșitul corecției, care au venit prin ridicarea de MAN a celor inferiori, sunt considerate sortarea Kelim pentru a completa al doilea tip de zece Sfirot de AVI. În lumea Nekudim, această iluminare se numește „iluminarea lui Yesod” sau „punctul Şuruk„, întrucât atunci AVI își ridică propriile AHP, la care sunt ataşate şi GE de ZAT. Prin urmare, și ZAT primesc Mochin de GAR la locul lui AVI. Astfel, aceste Mochin ajung la Gufim ale celor cinci Parţufim de Aţilut și la ZON comun, în afară de faptul că trebuie să fie deasupra, la locul lui GAR, și să le îmbrace.

În viitor, la sfârșitul corecției, ZON vor primi completarea celui de-al doilea tip de zece Sfirot și vor coborî Hey-ul inferior final de la Hazeh, care este Parsa de Aţilut, până la locul lui Sium Raglin de AK (vezi pct.136). În acel moment TNHY de ZON din BYA se vor conecta la gradul lui ZON de Aţilut, iar Sium Raglin de Aţilut se va egaliza cu Sium Raglin de AK. Apoi Împăratul Mesia va apărea, așa cum este scris: „Și picioarele Lui vor sta … pe Muntele Măslinilor”. Astfel, s-a clarificat cu precizie faptul că nu există nicio corecție a lumilor în timpul celor 6.000 de ani, decât prin ascensiune.

Explicarea celor trei lumi Bria, Yeţira și Asiya

144) Există șapte discernăminte fundamentale ce trebuie remarcate în cele trei lumi BYA:

 1. De unde a fost creat locul pentru aceste trei lumi?
 2. Nivelurile Parţufim de BYA și poziția inițială a lumilor când au fost create și emanate din Nukva de Aţilut.
 3. Toate nivelurile de Mochin adăugate și poziția pe care acestea au obţinut-o înainte de păcatul lui Adam haRishon.
 4. Mochin care au rămas în Parţufim de BYA și locul în care lumile au căzut după ce au fost corupte de păcatul lui Adam haRishon.
 5. Mochin de Ima pe care Parţufim de BYA le-au primit după căderea lor sub Parsa de Aţilut.
 6. Parţufim de Achor ai celor cinci Parţufim de Aţilut, care au coborât și au îmbrăcat Parţufim de BYA devenind ceea ce este definit pentru aceştia ca Neşama de Neşama.
 7. Malhut de Aţilut care a coborât și a devenit Atik pentru Parţufim de BYA.

145) Primul discernământ a fost deja explicat (anterior, începând cu pct. 66 şi mai departe): Urmare a ascensiunii lui Malhut terminală, care era sub Raglin de Sium de AK, la locul Hazeh­-ului de ZAT de Nekudot de SAG, care s-a petrecut în Ţimţum Bet, cele două treimi inferioare ale lui Tiferet și NHYM au căzut sub noul punct al Sium-ului la Hazeh de Nekudot. Astfel, ele nu mai sunt potrivite pentru a primi Lumina Superioară, iar locul celor trei lumi BYA a fost făcut din ele:

 • Locul lumii Bria a fost făcut din cele două treimi inferioare ale lui Tiferet,
 • locul lumii Yeţira a fost făcut din cele trei Sfirot NHY, iar
 • locul lumii Asiya a fost făcut din Malhut.

146) Al doilea discernământ este legat de nivelurile Parţufim de BYA și poziția acestora la apariţia și nașterea lor din Nukva de Aţilut. Știm că în acel moment ZA obţinuse deja Bhinat Haya din Aba, iar Nukva obţinuse deja Bhinat Neşama de la Ima.

Știm deja că ZON primește Mochin din AVI numai prin ascensiune și îmbrăcare (vezi pct.142). Prin urmare, ZA îmbracă Aba de Aţilut, numite AVI superioare, Nukva îmbracă Ima de Aţilut, numite YESHSUT. Atunci Nukva de Aţilut a sortat și a generat lumea Bria cu cei cinci Parţufim.

147) Şi întrucât Nukva stă la locul lui Ima, se consideră că ar avea gradul de Ima, deoarece cel inferior care se ridică la cel superior devine la fel cu acesta. Drept urmare, lumea Bria, care a fost sortată de ea, este considerată ca fiind gradul de ZA, întrucât este un grad inferior față de Nukva, considerată Ima, iar cel inferior lui Ima este ZA. Rezultă că lumea Bria, care se află la locul lui ZA de Aţilut, se află sub Nukva de Aţilut, care a fost atunci considerată Ima de Aţilut.

148) Astfel, se consideră că lumea Yeţira, care a fost sortată și emanată de lumea Bria, este atunci în gradul lui Nukva de Aţilut. Asta întrucât este gradul de sub lumea Bria, care a fost atunci considerat ZA de Aţilut. Iar cel de sub ZA este considerat Nukva.

În orice caz, nu toate cele zece Sfirot din lumea Yeţira sunt considerate Nukva de Aţilut, ci doar primele patru din Yeţira. Motivul este că există două stări ale lui Nukva: față-la-față și spate-la-spate.

 • Când este față-la-față cu ZA, nivelul ei este egal cu cel al lui ZA.
 • Când este spate-la-spate, ea ocupă numai cele patru Sfirot TNHY de ZA.

Și întrucât în acel moment starea tuturor lumilor era doar spate-la-spate, în Nukva erau doar patru Sfirot. Drept urmare, și lumea Yeţira are numai primele sale patru Sfirot la locul lui Nukva de Aţilut, iar cele șase inferioare ale lumii Yeţira erau în primele şase Sfirot ale actualei lumi Bria, în funcție de calitățile din locul lumilor BYA în primul discernământ (pct. 145), unde lumile BYA au căzut după păcatul lui Adam haRishon, şi care este în prezent locul lor permanent.

149) Lumea Asiya, care a fost sortată de lumea Yeţira, este considerată gradul actual al lumii Bria. Întrucât lumea Yeţira a fost anterior în gradul de Nukva de Aţilut, gradul de dedesubt – lumea Asiya – este considerată actuala lume a lui Bria. Însă, întrucât numai primele patru Sfirot din Yeţira erau considerate ca Nukva de Aţilut, iar cele șase inferioare erau în lumea Bria, tot aşa, numai primele patru Sfirot ale lumii Asiya, de dedesubt, sunt considerate ca cele patru Sfirot inferioare ale lumii Bria. Iar cele șase Sfirot inferioare ale lumii din Asiya erau în locul primelor șase din lumea curentă Yeţira.

În acel moment, cele paisprezece Sfirot – NHYM ale actualei lumi Yeţira și toate cele zece Sfirot ale actualei lumi Asiya – erau lipsite de orice Kduşa (sfințenie) și deveniseră Mador haKlipot (parte a cojilor). Asta întrucât în locul acestor paisprezece Sfirot erau numai Klipot (cochilii / coji), deoarece lumile Kduşa se încheiaseră la locul Hazeh-ului actualei lumi Yeţira. Astfel am învățat nivelurile Parţufim de BYA și poziția lor atunci când au apărut prima dată.

150) Acum vom explica al treilea discernământ – nivelurile acestor  Parţufim de BYA și poziția pe care au avut-o în urma adăugării Mochin anterior păcatului lui Adam haRishon. Asta întrucât prin iluminarea adăugării Şabat-ului ei au avut două ascensiuni.

 1. Prima ascensiune a fost în al cincilea ceas, în ajun de Șabat, când s-a născut Adam haRishon. În acel moment, iluminarea suplimentară a Șabat-ului începe să strălucească sub forma celui de-al cincilea ceas al zilei a şasea. În acel moment:
 2. ZA a obținut Bhinat Yechida și s-a ridicat și l-au îmbrăcat pe AA de Aţilut.
 3. Nukva, a obținut Bhinat Haya, s-a ridicat și l-au îmbrăcat pe AVI de Aţilut,
 4. Bria s-a ridicat la YESHSUT,
 5. toată Yeţira s-a ridicat la ZA,
 6. primele patru Sfirot din Asiya s-au ridicat la locul lui Nukva de Aţilut,
 7. iar cele şase inferioare din Asiya s-au ridicat la locul primelor șase din Bria.
 8. A doua ascensiune a fost în ajun de Șabat, în amurg. Prin adăugarea Șabat-ului, cele șase Sfirot inferioare din Asiya   s-au ridicat, de asemenea, la locul lui Nukva de Aţilut, iar lumile Yeţira și Asiya au rămas în lumea Aţilut, la locul ZON de Aţilut, faţă-la-faţă.

151) Acum vom explica al patrulea discernământ – nivelul lui Mochin care au rămas în BYA și locul unde au căzut după păcat. Din cauza răului făcut prin păcatul Pomului Cunoașterii, toate Mochin adăugate obținute prin cele două ascensiuni au dispărut din lumi, iar ZON au revenit la a fi VAK și Nekuda. Iar cele trei lumi BYA au rămas doar cu Mochin cu care apăruseră inițial. Lumea Bria era la gradul de ZA, ceea ce înseamnă VAK, iar Yeţira și Asiya în măsura menționată mai sus (pct. 148).

În plus, Bhina de Aţilut le-a părăsit complet și au căzut sub Parsa de Aţilut, la calitatea locului lumilor BYA, pregătită de Ţimţum Bet (vezi pct. 145). Astfel, cele patru Sfirot inferioare ale lumii Yeţira și cele zece Sfirot ale lumii Asiya au căzut și s-au așezat la locul celor paisprezece Sfirot de Klipot (vezi pct. 149), numite Mador haKlipot.

152) Cel de-al cincilea discernământ se referă la Mochin de Ima pe care BYA le-a primit în locul în care ele au căzut. După ce BYA au plecat din Aţilut și au căzut sub Parsa de Aţilut, nu aveau decât VAK (vezi pct.151). Atunci, YESHSUT s-au îmbrăcat în ZON de Aţilut și YESHSUT s-au cuplat cu scopul de a se îmbrăca în ZON și au împărțit Mochin de Neşama către Parţufim BYA la locul lor:

 • Lumea Bria a primit de la ele zece Sfirot complete la nivelul de Bina,
 • lumea Yeţira a primit de la ele VAK, iar
 • lumea Asiya, numai discernământul de spate-la-spate.

153) Cea de-al șaselea discernământ este Neşama de Neşama, pe care Parţufim BYA l-au obținut de la Parţufim de Achor ale celor cinci Parţufim de Aţilut. Asta întrucât, în timpul diminuării lunii (luna descendentă), Parţuf-ul de Achor de Nukva de Aţilut a căzut și s-a  îmbrăcat în Parţufim BYA. Acesta conține trei Parţufim, numiţi Ibur, Yenika şi Mochin:

 • Bhinat (calitatea lui) Mochin a căzut în Bria,
 • Bhinat Yenika a căzut în Yeţira,
 • iar Bhinat Ibur a căzut în Asiya.

Ele au devenit Bhinat Neşama de Neşama pentru toţi Parţufim BYA, fiind considerată Haya, pentru ei.

154) Cel de-al șaptelea discernământ este Nukva de Aţilut, care a devenit RADLA și iluminarea lui Yechida în BYA. Asta întrucât s-a explicat că, în timpul diminuării lunii, cele trei discernăminte – Ibur, Yenika şi Mochin – ale Parţuf-ului Achor de Nukva de Aţilut au căzut și au fost îmbrăcate în BYA. Acestea sunt considerate Achoraim ale celor nouă Sfirot inferioare ale lui Nukva, care sunt Ibur, Yenika și Mochin:

 • NHY sunt numite Ibur,
 • HGT sunt numite Yenika,
 • iar HBD sunt numite Mochin.

În orice caz, Achor a lui Bhinat Keter de Nukva a devenit Atik pentru Parţufim BYA într-o manieră în care luminile actualilor Parţufim BYA constau în principal din rămășițele rămase în ei după păcatul lui Adam haRishon, care sunt VAK ale fiecăruia (vezi pct.151).

Ei au primit Bhinat Neşama de la Mochin de Ima (vezi pct.152)şi au primit Bhinat Neşama de Neşama, care este Bhinat Haya, de la cele nouă inferioare ale Parţuf-ului Achor de Nukva şi au primit Bhinat Yechida de la Bhinat Achor de Keter de Nukva de Aţilut .

Explicarea ascensiunilor lumilor

155) Principala diferență dintre Parţufim de AK și Parţufim de Aţilut este aceea că Parţufim de AK sunt proveniţi din Ţimţum Alef, unde fiecare grad cuprinde zece Sfirot complete. De asemenea, există doar un Kli în cele zece SfirotKli-ul Malhut, dar primele nouă Sfirot sunt considerate doar lumini.

În schimb, Parţufim de Aţilut sunt provenite din Ţimţum Bet, așa cum este scris: „În ziua în care Domnul Dumnezeu a făcut pământul și cerul”, când a asociat Rahamim (mila) cu Din (vezi pct. 59). Midat ​​haDin (calitatea judecății), care este Malhut, s-a înălțat și s-a conectat la Bina, care este Midat haRahamim (calitatea milei), și ele au fost unite. Astfel, un nou Sium a fost plasat peste Lumina Superioară în locul lui Bina. Malhut care încheie Guf-ul se ridică la Bina de Guf, care este Tiferet, la locul Hazeh-ului, iar Malhut de cuplare de la Peh de Roş s-a ridicat la Bina de Roş, numită Nikvey Eynaim (vei pct.61).

Astfel, nivelul acestor Parţufim s-a diminuat în GE, care sunt Keter Hohma în Kelim, la nivelul de VAK fără Roş, care sunt Nefeş Ruah în lumini (vezi pct.74). Prin urmare, ei sunt deficienți de AHP de Kelim, care sunt Bina și ZON, și luminile Neşama, Haya şi Yechida.

156) S-a explicat enterior (la pct.124), că prin ridicarea MAN pentru al doilea Ibur, Parţufim de Aţilut au obținut iluminarea Mochin de la AB SAG de AK, care coboară Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim la locul lui la Peh, ca și în Ţimţum Alef. Astfel, ei își recapătă AHP de Kelim și Neşama, Haya şi Yechida din lumini. În orice caz, acest lucru le-a fost de folos numai celor zece Sfirot de Roş de Parţufim, dar nu şi organelor propriilor Gufim (corpuri), întrucât aceste Mochin nu    s-au răspândit de la Peh în jos la Gufim (vezi pct.138).

Prin urmare, chiar și după Mochin de Gadlut, Gufim au rămas în Ţimţum Bet, ca în starea de Katnut. Prin urmare, toţi cei cinci Parţufim de Aţilut sunt consideraţi a avea doar nivelul celor zece Sfirot care apar pe Aviut de Bhina Alef, la nivelul de ZA, VAK fără Roş, numit „nivelul MA„. Ei îmbracă nivelul MA al celor cinci Parţufim de AK, adică de la Tabur-ul celor cinci Parţufim de AK în jos.

157) Astfel, Parţuf-ul Atik de Aţilut îmbracă Parţuf-ul Keter de AK de la Tabur în jos și primește acolo abundenţa sa de la nivelul MA al Parţuf-ului Keter de AK. Parţuf­ul AA de Aţilut îmbracă Parţuf-ul AB de AK de la Tabur în jos și primește acolo abundenţa sa de la nivelul MA de AB de AK. AVI de Aţilut îmbracă Parţuf-ul SAG de AK de la Tabur în jos și primește acolo abundenţa sa de la nivelul MA de SAG. ZON de Aţilut îmbracă Parţuf-ul MA și BON de AK de la Tabur și primește abundenţa lor de la nivelul MA al Parţuf-ului MA și BON de AK.

Astfel, fiecare dintre cei cinci Parţufim de Aţilut primește de la Parţuf-ul corespunzător din AK, numai VAK fără un Roş, numit „nivelul MA„. Și chiar dacă există GAR în Roşim ale celor cinci Parţufim de Aţilut, numai Mochin care se extind de la Peh până la Gufim ai lor, care sunt doar VAK fără Roş, sunt luate în considerare (vezi pct.139).

158) Asta nu înseamnă că fiecare dintre cei cinci Parţufim de Aţilut îmbracă Bhina corespunzătoare din AK. Acest lucru este imposibil, deoarece cei cinci Parţufim de Aţilut se îmbracă unul pe altul, la fel ca și cei cinci Parţufim de Aţilut. Mai degrabă, acest lucru înseamnă că nivelul fiecărui Parţuf din Parţufim de Aţilut îşi urmăreşte Bhina  corespunzatoare din cei cinci Parţufim de AK, de la care primeşte abundenţa sa (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 3).

159) Pentru ca Mochin să se reverse de la Peh până la Gufim ai celor cinci Parţufim de Aţilut, este nevoie (aşa cum s-a explicat la pct.141) de ridicarea MAN de către cei inferiori, atunci când le este dată completarea celor zece Sfirot de tipul al doilea, ceea ce este suficient și pentru Gufim.

Există trei discernăminte în aceste MAN, pe care le ridică cei inferiori:

 • Atunci când ei ridică MAN de la Aviut de Bhina Bet, apar zece Sfirot la nivelul de Bina, numit „nivelul SAG„. Acestea sunt Mochin ale luminii Neşama.
 • Atunci când ei ridică MAN de la Aviut de Bhina Gimel, apar zece Sfirot la nivelul de Hohma, numit „nivelul AB„. Acestea sunt Mochin ale luminii Haya.
 • Atunci când ei ridică MAN de la Aviut de Bhina Dalet, apar zece Sfirot la nivelul de Keter, numit „nivelul Galgalta„. Acestea sunt Mochin ale luminii Yechida (vezi punctul 29).

160) Trebuie ştiut că cei inferiori care sunt potriviți pentru a ridica MAN sunt considerați numai NRN (Nefeş, Ruah, Neşama) de Ţadikim (drepți), care sunt deja incluși în BYA și pot ridica MAN la ZON de Aţilut, considerat ca superiorul lor. În acel moment, ZON ridică MAN către superiorul lor, care sunt AVI, iar de la AVI mai sus, până când ajung la Parţufim de AK. Apoi, Lumina Superioară coboară din Ein Sof către Parţufim de AK pe MAN care se ridică acolo și apare nivelul de zece Sfirot, conform măsurii lui Aviut din MAN pe care au ridicat-o:

 • dacă este Aviut de Bhina Bet, este la nivelul de Neşama;
 • dacă este Aviut de Bhina Gimel, este nivelul de Haya.

De acolo Mochin coboară grad după grad prin Parţufim de AK până când ajung la Parţufim de Aţilut. Și ei parcurg de asemenea grad după grad prin toţi Parţufim de Aţilut pănă când ajung la Parţufim ZON de Aţilut, care distribuie aceste Mochin către NRN de Ţadikim care au ridicat aceste MAN din BYA. Regula este că orice inițiere a acestor Mochin provine numai din Ein Sof, și nici un grad nu poate ridica MAN sau primi abundenţa decât prin cel superior imediat adiacent.

161) Acest fapt ne spune că este imposibil ca cei inferiori să primească ceva de la ZON de Aţilut, înainte ca toţi Parţufim superiori din lumea Aţilut şi din lumea AK să fi fost aduşi în starea de Gadlut. Asta întrucât, aşa cum s-a explicat, nu există nici o inițiere a Mochin, decât din Ein Sof.

În orice caz, NRN de Ţadikim pot numai să le primească de la cel superior imediat adiacent, care sunt ZON de Aţilut. Prin urmare, Mochin trebuie să coboare în cascadă prin lumile superioare și Parţufim până când ajung la ZON, care apoi le dau către NRN de Ţadikim.

Știm deja că nu există nici o absență în spiritualitate și că transferul dintr-un loc în altul nu înseamnă a deveni absent în locul iniţial pentru a fi prezent în locul următor, ca în corporalitate. Dimpotrivă, ceea ce se mută într-un alt lor, rămâne în locul iniţial chiar după ce s-a mutat și a ajuns în următorul loc, de parcă s-ar fi aprins o lumânare de la alta, fără ca prima să aibă o deficienţă.

În plus, regula este că esența și rădăcina luminii rămân în locul iniţial și numai o ramură a acesteia se extinde către locul următor. Acum putem vedea că abundenţa care-i traversează pe cei superiori până când ajunge la NRN de Ţadikim rămâne în fiecare grad prin care a trecut. Astfel, toate gradele se dezvoltă din cauza abundenţei pe care o transmit către NRN de Ţadikim.

162) Acum putem înțelege cum acțiunile celor inferiori determină ascensiuni si coborâri în Parţufim superiori și în lumi. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când își îmbunătățesc acțiunile şi ridică MAN și extind abundenţa, toate lumile și gradele prin care abundenţa a trecut se dezvoltă și se ridică drept urmare a abundenţei pe care au transmis-o. Atunci când își corup din nou acțiunile, MAN sunt stricate, iar Mochin dispar şi ele din gradele superioare, întrucât transferul abundenţei de la ele la cei inferiori încetează și aceştia coboară din nou la starea lor permanentă de la început.

163) Acum vom explica ordinea ascensiunii celor cinci Parţufim de Aţilut către cei cinci Parţufim de AK și a celor trei lumi BYA către YESHSUT și ZON de Aţilut, începând cu starea lor permanentă până la nivelul care poate fi atins în timpul celor 6.000 de ani înainte de sfârșitul corecției.

În general, există trei ascensiuni, dar ele sunt împărțite în mai multe în detaliu. Starea constantă a lumilor AK și ABYA a fost deja explicată mai sus: Primul Parţuf care a fost emanat după Ţimţum Alef este Parţuf-ul Galgalta de AK, îmbrăcat de către cei patru Parţufim de AK: AB, SAG, MA și BON. Iar Sium Raglin de AK se află deasupra punctului acestei lumi (vezi pct.27, 31). El este încercuit de toată lumea AK din Ein Sof, a cărei mărime este infinită și de nemăsurat (vezi pct. 32). Tot aşa cum Ein Sof îl înconjoară, ea se şi îmbracă în el și se numește „linia lui Ein Sof„.

164) În interiorul lui MA și BON de AK se află Parţuf-ul TNHYM de AK, numite Nekudot de SAG de AK (pct. 63, 66). În timpul Ţimţum Bet, Malhut terminală, care se afla deasupra punctului acestei lumi, s-a ridicat și şi-a stabilit locul la Hazeh-ul acestui Parţuf, sub treimea superioară a propriei Tiferet, unde a creat un nou Sium pe Lumina Superioară, astfel încât să nu se extindă de acolo în jos. Acest nou Sium este numit „Parsa de sub Aţilut” (vezi pct. 68).

Aceste Sfirot de la Hazeh-ul Parţuf-ului Nekudot de SAG de AK, care au rămas sub Parsa devin locul celor trei lumi BYA:

 • Cele două treimi ale lui Tiferet de până la Hazeh au devenit locul lumii Bria;
 • NHY au devenit locul lumii Yeţira; și
 • Malhut, locul lumii Asiya (vezi pct. 67).

Rezultă că locul celor trei lumi BYA începe sub Parsa și se termină deasupra punctului acestei lumi.

165) Aşadar, cele patru lumi, Aţilut, Bria, Yeţira, și Asiya încep de la locul de sub Tabur de AK și se termină deasupra punctului acestei lumi. Este aşa întrucât cei cinci Parţufim de Aţilut încep de la locul de sub Tabur de AK și se termină deasupra Parsa. Iar de la Parsa până la această lume se află cele trei lumi BYA. Aceasta este starea permanentă a lumilor AK și ABYA și nu va exista niciodată o diminuare a acestora.

S-a explicat deja (pct. 138) că în acea stare, în toţi Parţufim și în toate lumile, există numai Bhinat VAK fără un Roş. Este aşa întrucât chiar și în primii trei Parţufim de Aţilut, în ai căror Roşim există GAR, acestea nu sunt transmise încă de la Peh în jos, şi toate Gufim sunt VAK fără Roş, cu atât mai mult în Parţufim de BYA. Chiar și Parţufim de AK, în raport cu ceea ce-i înconjoară, sunt priviţi ca fiind lipsiţi de GAR (vezi pct. 32).

166) Aşadar, în general, există trei ascensiuni pentru a completa lumile cu cele trei niveluri, Neşama, Haya şi Yechida, care le lipsesc. Aceste ascensiuni depind de înălțarea MAN de către cei inferiori. Prima dintre ele este atunci când cei inferiori ridică MAN din Aviut de Bhina Bet. În acel moment, AHP ale nivelului de Bina și Neşama, în raport cu cele zece Sfirot de tipul al doilea, sunt sortate, de la iluminarea punctului Şuruk (vezi pct.135). Aceste Mochin strălucesc către ZAT și Gufim, ca și în Parţufim de AK, atunci când cantitatea totală care există în cele zece Sfirot din Roşim de Parţufim de AK traversează și se extinde și la Gufim.

167) Rezultă că atunci când aceste Mochin traversează Parţufim de Aţilut, fiecare dintre cei cinci Parţufim de Aţilut primește Mochin de Bina și Neşama, numite Mochin de SAG, care iluminează GAR pentru Parţufim ai lor, ca și în AK. De aceea, putem considera acum că ele se dezvoltă și se înalță și îmbracă Parţufim de AK, în măsura acelor Mochin pe care le-au dobândit.

168) Astfel, atunci când Parţuf-ul Atik de Aţilut a dobândit aceste Mochin de Bina, el se ridică și îmbracă Parţuf-ul Bina de AK, vizavi de nivelul lui SAG de Parzuf Galgalta de AK, de unde îşi primește Bhinat Neşama de Yechida de AK, care strălucește şi pentru ale sale ZAT.

Când Mochin ajunge la Parţuf-ul AA de Aţilut, el se ridică și îmbracă Roş de Atik al stării permanente, vizavi de nivelul SAG al Parţuf-ului AB de AK, de la care primește Bhinat Neşama de Haya de AK, care strălucește pentru ale sale ZAT. Când Mochin ajunge la Parţuf-ul AVI de Aţilut, acesta se ridică și îmbracă GAR de AA permanente, vizavi de nivelul de Bina de SAG de AK, de la care primește Bhinat Neşama de Neşama de AK, care strălucește și pentru ale sale ZAT. Iar atunci când aceste Mochin ajung la YESHSUT și ZON de Aţilut, aceştia urcă și îmbracă AVI permanenţi, vizavi de nivelul de Bina de Parţuf MA și BON de AK, de la care primesc Bhinat Neşama de Nefeş Ruah de AK. Atunci NRN de Ţadikim primesc Mochin de Neşama de Aţilut.

Când Mochin ajung la Parţufim ai lumii Bria, lumea Bria urcă și îmbracă Nukva de Aţilut, de la care primește Bhinat Nefeş de Aţilut. Iar atunci când Mochin ajung la lumea Yeţira, aceasta se ridică și îmbracă lumea permanentă Bria, de unde primește Bhinat Neşama și GAR de Bria. Când Mochin ajung la lumea Asiya, aceasta se ridică și îmbracă lumea Yeţira, de la care primește Bhinat Mochin de VAK în Yeţira. Astfel am explicat prima ascensiune pe care fiecare Parţuf din ABYA a dobândit-o prin MAN de Bhina Bet, pe care cei inferiori au ridicat-o (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 7).

169) Cea de-a doua ascensiune apare atunci când cei inferiori ridică MAN din Aviut de Bhina Gimel. În acel moment, AHP ale nivelului de Hohma și Haya sunt sortate în raport cu completarea  celor zece Sfirot de tipul al doilea. Aceste Mochin strălucesc atât pentru ZAT, cât și pentru Gufim, ca și în Parţufim de AK. Iar când Mochin traversează Parţufim de ABYA, fiecare Parţuf se ridică și se dezvoltă prin ele, conform acelor Mochin pe care le-au dobândit.

170) Astfel, când Mochin au ajuns la Parţuf-ul Atik de Aţilut, acesta s-a ridicat și a îmbrăcat GAR ale Parţuf-ului Hohma de AK, numit AB de AK, vizavi de nivelul lui AB de Galgalta de AK, de unde primește lumina Haya de Yechida. Când Mochin ating Parţuf­-ul AA de Aţilut, acesta se ridică și îmbracă GAR de SAG de AK, găsindu-se vizavi de nivelul lui AB de Parţuf AB de AK, de unde primește lumina  Haya de Haya de AK. Când Mochin ating Parţufim AVI de Aţilut, ei se ridică și îmbracă GAR de Atik permanente, găsindu-se vizavi de nivelul AB al Parţuf-ului SAG de AK, de unde primesc lumina Haya de Neşama de AK, care strălucește atât pentru ZAT cât și pentru Gufim. Când Mochin ating YESHSUT de Aţilut, ei se ridică și îmbracă GAR de AA permanente, găsindu-se vizavi de nivelul AB de MA deAK, de unde primesc lumina Haya de MA de AK. Când Mochin ating ZON de Aţilut, aceştia se ridică la GAR de AVI, găsindu-se vizavi de nivelul AB de BON de AK, de unde primesc lumina Haya de BON de AK. De asemenea, ei primesc sufletele celor drepţi de la ZON.

Când Mochin ajung în lumea Bria, aceasta se ridică și îmbracă ZA de Aţilut, de unde primește Bhinat Ruah de Aţilut. Când Mochin ajung în lumea Yeţira, Yeţira urcă și îmbracă Nukva de Aţilut și primește de la aceasta lumina Nefeş de Aţilut. Când Mochin ajung în lumea Asiya, aceasta se ridică și îmbracă lumea Bria și primește de la ea Bhinat GAR și Neşama de Bria. În acel moment, lumea Asiya este completată cu NRN de BYA. Astfel am explicat cea de-a doua ascensiune a fiecărui Parţuf din Parţufim de ABYA, care s-au ridicat și s-au dezvoltat prin MAN de Bhina Gimel, pe care NRN de Ţadikim au ridicat-o (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 8).

171) A treia ascensiune este atunci când cei inferiori ridică MAN din Aviut de Bhina Dalet. În acel moment, AHP ale nivelului Keter de Yechida sunt sortate referitor la completarea celor zece Sfirot de tipul al doilea. Aceste Mochin strălucesc pentru ZAT și Gufim, ca și în Parţufim de AK. Când aceste Mochin traversează Parţufim ABYA, fiecare Parţuf se ridică, se dezvoltă și îl îmbracă pe cel superior conform măsurii respectivelor Mochin.

172) Astfel, când Mochin ajung la Parţuf-ul Atik de Aţilut, el se ridică și îmbracă GAR ale Parţuf-ului Galgalta de AK și primește lumina Yechida de Yechida de acolo. Când Mochin ajung la Parţuf-ul AA de Aţilut, el se ridică și îmbracă GAR ale Parţuf-ului AB de AK și primește lumina Yechida de Haya de AK de acolo. Când Mochin ajung la Parţuf­ul AVI de Aţilut, aceştia se ridică și îmbracă GAR de SAG de AK și primesc lumina Yechida de Neşama de AK de acolo. Când Mochin ajung la Parţuf-ul YESHSUT, aceştia se ridică și îmbracă GAR de MA de AK și primesc lumina Yechida de MA de acolo. Când Mochin ajung la ZON de Aţilut, aceştia se ridică și îmbracă GAR de BON de AK și primesc lumina Yechida de BON de AK de acolo. Atunci NRN de Ţadikim primesc lumina Yechida de la ZON de Aţilut.

Când Mochin ajung în lumea Bria, ea se ridică și îmbracă Parţuf-ul YESHSUT de Aţilut și primește Neşama de Aţilut de acolo. Când Mochin ajung în lumea Yeţira, ea se ridică și îmbracă Parţuf-ul ZA de Aţilut și primește Behina Ruah de Aţilut de la el. Când Mochin ajung în lumea Asiya, ea se ridică și îmbracă Nukva de Aţilut și primește de la ea Behina Nefeş de Aţilut (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea nr.9).

173) Rezultă că acum, în timpul celei de-a treia ascensiuni, cei cinci Parţufim de Aţilut au fost completaţi cu trei niveluri: Neşama, Haya şi Yechida din AK, care le lipseau în starea permanentă. Se consideră, aşadar, că cei cinci Parţufim de Aţilut s-au dezvoltat și au îmbrăcat cei cinci Parţufim de AK, fiecare în Bhina corespunzătoare în Parţufim de AK.

De asemenea, NRN de Ţadikim au primit GAR care le lipseau, iar cele trei lumi BYA care erau sub Parsa de Aţilut aveau numai NRN din lumina Hasadim în stare permanentă, fără Hohma datorită existenţei Parsa deasupra lor. Acum, în orice caz, ele s-au ridicat peste Parsa și au îmbrăcat YESHSUT și ZON de Aţilut și au NRN de Aţilut, unde lumina lui Hohma strălucește în a lor Hasadim.

174) Ştim că NRN de Ţadikim îmbracă în permanenţă numai  Parţufim BYA sub Parsa:

 • Nefeş îmbracă cele zece Sfirot din Asiya;
 • Ruah îmbracă cele zece Sfirot din Yeţira; și
 • Neşama îmbracă cele zece Sfirot din Bria.

Rezultă că, deși primesc de la ZON de Aţilut, asta nu ajunge la ei decât prin prin Parţufim BYA, care îi îmbracă. Astfel, şi NRN de Ţadikim, se ridică odată cu ascensiunile celor trei lumi BYA. Rezultă că lumile BYA se dezvoltă, şi ele, numai în funcție de măsura în care NRN de Ţadikim primesc abundența, în funcție de MAN sortate de ei.

175) Aşadar, s-a clarificat faptul că în starea permanentă există doar VAK fără Roş în toate lumile și Parţufim, fiecare în funcţie de propria Bhina. Chiar și NRN de Ţadikim sunt considerate a fi doar VAK. Deși au GAR de Neşama din lumea Bria, aceste GAR sunt considerate VAK în raport cu lumea Aţilut, întrucât sunt considerate lumina Hasadim, distinctă de Hohma.

De asemenea, deși există GAR în Roşim de Parţufim de Aţilut, acestea sunt considerate doar ca VAK, întrucât nu strălucesc către Gufim. Iar toate Mochin care ajung în lumi, care sunt mai mult decât VAK, vin numai prin MAN pe care Ţadikim (cei drepţi) le ridică.

În orice caz, aceste Mochin pot fi primite numai în Parţufim prin urcarea celui inferior spre locul celui superior. Asta întrucât, deși sunt considerate a fi completarea celor zece Sfirot de tipul al doilea, în raport cu Gufim și ZAT însele, ele sunt încă privite ca fiind o sortare a AHP de primul fel, care nu sunt completate la locul lor, ci numai atunci când se află la locul celui superior (vezi pct.142). Prin urmare, cei cinci Parţufim de Aţilut nu pot primi Neşama, Haya și Yechida de AK, cu excepția cazului în care se ridică și le îmbracă.

La fel, NRN și cele trei lumi BYA nu pot primi NRN de Aţilut decât atunci când se ridică și îi îmbracă pe YESHSUT și ZON de Aţilut, întrucât aceste AHP de tipul al doilea, care aparțin lui ZAT și se extind de sus în jos în locul lui ZAT, vor să fie sortate numai la sfârșitul corecției. Prin urmare, atunci când cele trei lumi BYA se ridică și îi îmbracă pe YESHSUT și ZON de Aţilut, locul lor permanent, de la Parsa în jos, rămâne complet lipsit de orice lumină a lui Kduşa.

Și există o diferență între a fi de la Hazeh-ul lumii Yeţira în sus, și de la Hazeh-ul său în jos. Asta întrucât, aşa cum s-a explicat anterior, de la Hazeh-ul lumii Yeţira în jos este locul permanent pentru Klipot (vezi pct. 149). Dar din pricina răului făcut prin păcatul lui Adam HaRishon, cele patru inferioare ale lumii Yeţira din Kduşa și cele zece Sfirot ale lumii Asiya din Kduşa au coborât și s-au îmbrăcat acolo. (vezi pct. 156) Prin urmare, în timpul ascensiunilor lumilor BYA la Aţilut, nu există nici Kduşa nici Klipot de la Hazeh-ul lumii Yeţira în sus. Însă, de la Hazeh-ul lumii Yeţira în jos există Klipot, întrucât aceasta este secțiunea lor.

176) Şi întrucât Mochin suplimentare ale nivelurilor de VAK nu ajung decât prin MAN ale celor inferiori, ele nu sunt prezente permanent în Parţufim, deoarece depind de acțiunile celor inferiori. Când aceştia își corup acțiunile, Mochin dispar (vezi pct. 162). În orice caz, Mochin permanente din Parţufim, care au fost stabilite de forța Emanatorului Însuși, nu vor suferi niciodată nicio schimbare, întrucât ele nu se dezvoltă datorită celor inferiori și, drept urmare, nu sunt corupte de aceştia.

177) Nu trebuie să ne întrebăm de ce AA de BON este considerat ca şi Keter de Aţilut iar AVI ca şi AB (vezi pct. 130). Este aşa întrucât AA este jumătatea inferioară a lui Keter de BON, iar AVI sunt jumătatea inferioară a lui HB de Nekudim. De aceea, Bhina corespunzătoare lui AA de AK ar fi trebuit să fie Parţuf-ul Keter de AK, iar Bhina corespunzătoare lui AVI de AK ar fi trebuit să fie AB de AK.

Răspunsul este acela că Parţufim de BON sunt feminini, neavănd nicio primire pentru ei înşişi, în afară de ceea ce le dau cei masculini – Parţufim de MA. Aşadar, toate aceste discernăminte în ascensiuni, care înseamnă dobândirea de Mochin de la cel superior, sunt stabilite numai în cei masculini, care sunt Parţufim de MA. Întrucât AA de MA nu are nimic din Bhinat Keter, ci numai nivelul de Hohma iar AVI de MA nu au nimic din Bhinat Hohma, ci doar nivelul de Bina (vezi pct. 126), se consideră că Bhina lor corespunzătoare în AK este AB de AK pentru AA și SAG de AK pentru AVI iar Parţuf­-ul Keter de AK are legătură numai cu Atik, care a preluat întregul nivel al lui Keter de MA.

178) Trebuie să reținem şi ceea ce se spune privind faptul că scara de grade, așa cum sunt acestea în Mochin permanente, nu se schimbă niciodată urmare a tuturor acestor ascensiuni. Până la urmă, s-a explicat (pct. 161) că motivul tuturor acestor ascensiuni a fost acela că NRN de Ţadikim, care se află în BYA, nu pot primi nimic înainte ca toţi Parţufim superiori să le fi transferat acestora din Ein Sof. În funcţie de asta, cei superiori înșiși, prin Ein Sof, se dezvoltă și se ridică, fiecare, la propriul superior.

Rezultă că, în măsura în care un grad se ridică, toate gradele până la Ein Sof trebuie să se ridice și ele. De pildă, atunci când ZON s-au ridicat din starea lor permanentă – sub Tabur de AA, îmbrăcând Hazeh de AA în jos – s-a ridicat şi AA cu un grad peste starea sa permanentă – de la Peh de Atik în jos, îmbrăcând GAR de Atik. În urma acestuia, toate gradele lui interioare s-au ridicat şi ele: ale sale HGT s-au ridicat la locul permanent al lui GAR, iar ale sale de la Hazeh până la Tabur s-au ridicat la locul permanent al  HGT, şi ale sale de la Tabur s-au ridicat la locul de la Hazeh până la Tabur.

În consecință, ZON, care s-au ridicat la locul de la Hazeh până la Tabur-ul lui AA permanent, se află încă sub Tabur de AA. Asta întrucât, în acel moment, Tabur de AA de dedesubt urcase deja de la locul dintre Hazeh şi Tabur (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 4, unde pot fi văzute ascensiunile lui ZON în starea permanentă a celor cinci Parţufim de Aţilut, care se ridică și se îmbracă în timpul dobândirii Neşama pentru GAR de YESHSUT,care se află de la Peh de AVI în jos, care se află de la Hazeh de AA în jos).

În orice caz, toţi Parţufim de Aţilut se ridică în acel moment (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 7). De aceea, vom găsi că acolo ZON îmbracă încă YESHSUT de la Peh în jos, de deasupra Hazeh-ului de AVI în jos, de deasupra Tabur-ului de AA în jos. Astfel, scara de grade nu s-a schimbat deloc urmare a ascensiunii. Și acelaşi lucru se întâmplă în toate ascensiunile (vezi cartea Ha’Ilan, Imaginea 3 până la sfârșitul cărții).

179) Trebuie să știm, de asemenea, că și după ascensiunea Parţufim ei își lasă întregul grad în locul lor permanent sau în locul unde erau iniţial, deoarece nu există nici o absență în spiritualitate (vezi pct. 96). Astfel, atunci când GAR de AVI se ridică la GAR de AA, GAR de AVI rămân încă în locul permanent de la Peh de AA în jos. Iar YESHSUT se ridică peste HGT al lui AVI înălţat și primește de la actualul GAR de AVI, care erau acolo înainte de ascensiune.

În plus, se consideră că acolo există trei grade la un loc. GAR de AVI ce s-au ridicat se află la locul lui GAR de AA permanente și dau către locul lor permanent de la Peh de AA în jos, unde sunt acum prezenți YESHSUT. Astfel, GAR de AA și AVI și YESHSUT iluminează în acelaşi timp acelaşi loc.

La fel se petrec lucrurile cu toţi Parţufim de AK și ABYA în timpul ascensiunilor. De aceea, atunci când un Parţuf urcă, trebuie să observăm mereu semnificația ascensiunii în relaţie cu cei superiori în starea lor permanentă și valoarea acesteia față de cei superiori, care au urcat şi ei cu un grad. (Toate aceste lucruri pot fi examinate în cartea Ha’Ilan. În imaginea 3 vom găsi situaţia Parţufim în starea lor permanentă iar în imaginile 4-6 putem găsi cele trei ascensiuni ale lui ZA în raport cu valoarea celor cinci Parţufim de Aţilut permanenţi. În imaginile 7-9 putem găsi cele trei ascensiuni ale tuturor celor cinci Parţufim de Aţilut în raport cu valoarea celor cinci Parţufim de AK permanenți iar în imaginile 10-12 vom găsi cele trei ascensiuni ale tuturor celor cinci Parţufim de AK în raport cu linia permanentă a lui Ein Sof.)

Divizizarea fiecărui Parţuf în Keter și ABYA

180) Ar trebui să știm că generalul și particularul sunt echivalente. Tot aşa, ceea ce este desluşit în general îl găsim şi în detaliile sale, și chiar și în cel mai mic detaliu care poate exista. De asemenea, realitatea este în general desluşită ca fiind împărţită în cinci lumi, AK și ABYA, unde lumea AK este considerată a fi Keter a lumilor, iar cele patru lumi ABYA sunt considerate HB și ZON (vezi pct. 3). În mod similar, nu există nici cel mai mic detaliu în toate cele patru lumi ABYA care să nu cuprindă aceleaşi cinci elemente: Roş-ul fiecărui Parţuf este considerat a fi Keter a sa, corespunzând lumii AK, iar Guf-ul, de la Peh la Hazeh se consideră a fi în el, Aţilut. De la Hazeh până la Tabur, se consideră a fi Bria, iar de la Tabur până la Sium Raglin, se consideră a fi Yeţira și Asiya.

181) Trebuie să știm că există numeroase denumiri pentru cele zece Sfirot KHB, HGT, NHYM. Uneori se numesc GE și AHP sau KHB și ZON sau NRNHY sau vârful lui Yod și cele patru litere YodHeyVavHey sau mai simplu HaVaYaH iar AB, SAG, MA și BON sunt cele patru tipuri de umpleri în HaVaYaH.

 • Umplerea lui AB este Yod, Hey, Viv, Hey (Alef în Vav este înlocuit cu Yod);
 • umplerea lui SAG este Yod, Hey, Vav, Hey;
 • umplerea lui MA este Yod, He (Alef îl înlocuiește pe Yod), Vav, He;
 • umplerea lui BON este Yod, Heh (Heh îl înlocuiește pe Yod), Vav, Heh.

Ele sunt de asemenea numite AA, AVI și ZON. AA este Keter, Aba este Hohma, Ima este Bina, ZA este HGT NHY, iar Nukva de ZA este Malhut.

Ele sunt, de asemenea, numite AK și ABYA, sau Keter și ABYA. Malhut de Keter se numește Peh, Malhut de Aţilut se numește Hazeh, Malhut de Bria se numește Tabur, Malhut de Yeţira se numește Ateret Yesod, iar Malhut general este numit Sium Raglin.

182) Trebuie ştiut faptul că este necesar să distingem întotdeauna două instrucțiuni în aceste nume diferite ale celor zece Sfirot:

 1. Prima este egalitatea sa cu Sfira la care se referă.
 2. A doua constituie modul în care el diferă de Sfira la care se referă, motiv pentru care numele său s-a schimbat în denumirea specifică.

De pildă, Keter al celor zece Sfirot din Ohr Yaşar este Ein Sof, iar fiecare Roş al unui Parţuf este de asemenea numit Keter. În mod similar, toate cele cinci Parţufim de AK sunt numite și Keter. Parţuf-ul Atik este, de asemenea, numit Keter, iar AA este şi el numit Keter. Prin urmare, ar trebui să luăm în considerare acest lucru: Dacă toți sunt Keter, de ce se schimbă numele lor prin aceste denumiri? De asemenea, dacă toți se referă la Keter, nu ar trebui să fie echivalenţi cu Keter?

Într-adevăr, într-un anumit sens, toți sunt echivalenţi cu Keter, fiind considerați Ein Sof, pentru că regula este că atâta timp cât Lumina Superioară nu este îmbrăcată într-un Kli, ea este considerată Ein Sof. Prin urmare, toţi cei cinci Parţufim de AK sunt priviţi ca o lumină fără Kli în raport cu lumea Tikun, întrucât nu avem percepție în Kelim din Ţimţum Alef. Astfel, pentru noi, lumina sa este considerată Ein Sof.

De asemenea, Atik și AA de Aţilut sunt considerați amândoi Keter de Nekudim. Cu toate acestea, dintr-o perspectivă diferită, ei sunt îndepărtați unul de celălalt, întrucât Keter de Ohr Yaşar este o Sfira, în timp ce în AK conține cinci Parţufim compleţi, fiecare conținând Roş, Toh şi Sof (vezi pct. 142). La fel, Parţuf-ul Atik este doar jumătate din jumătatea superioară a lui Keter de Nekudim, iar Parţuf-ul AA este jumătate din jumătatea inferioară a lui Keter de Nekudim (vezi pct. 129). În mod similar, aceste două instrucțiuni ar trebui să fie discutate referitor la denumirile tuturor Sfirot.

183) Trebuie ştiut că instrucțiunea specială privind aceste denumiri ale celor zece Sfirot numite Keter și ABYA este aceea de a arăta că se referă anume la împărțirea celor zece Sfirot în Kelim de Panim și Kelim deAchoraim, făcută urmare a lui Ţimţum Bet. S-a explicat mai sus (pct. 60), că în acel moment, Malhut terminală s-a ridicat la locul lui Bina de Guf, numit „Tiferet la locul Hazeh-ului”, și a încheiat acolo gradul creând un nou Sium, numit „Parsa de sub Aţilut” (vezi pct. 68).

Iar Kelim de la Hazeh jos au apărut din Aţilut, și se numesc  BYA. Cele două treimi ale lui Tiferet de la Hazeh la Sium sunt numite Bria, NHY sunt numite Yeţira, iar Malhut se numește Asiya. De asemenea, s-a explicat că, de aceea, fiecare grad s-a împărțit în Kelim de Panim și Kelim de Achoraim: de la Hazeh, deasupra acestuia se numesc Kelim de Panim, iar de la Hazeh¸ sub el se numesc Kelim de Achoraim.

184). În plus, Parsa de la nivelul Hazeh-ului, împarte gradul în patru Bhinot speciale numite ABYA: Aţilut – până la Hazeh și BYA – de la Hazeh în jos. Începutul distincției este în AK însuşi. Dar acolo, Parsa a coborât până la Tabur-ul lui (vezi pct. 68); Rezultă că Aţilut în acesta este AB SAG care se termină deasupra Tabur-ului lui.

De la Tabur în jos sunt BYA, locul celor doi Parţufim MA și BON. Acesta este modul în care cei cinci Parţufim de AK s-au împărțit în ABYA prin forța Sium-ului lui Ţimţum Bet, numit Parsa: Galgalta este Roş-ul, AB SAG până la Tabur sunt Aţilut, iar MA și BON de la Tabur în jos sunt BYA.

185) În mod similar, toți cei cinci Parţufim de Aţilut s-au împărțit în propriul lor Keter și ABYA:

 • AA este Roş-ul întregii lumi Aţilut.
 • AVI superiori, care sunt AB, îmbrăcaţi de la Peh de AA în jos până la Hazeh, sunt Aţilut.

Acolo, în punctul lui Hazeh, se află Parsa, care sfârșește Bhinat Aţilut a lumii Aţilut.

 • YESHSUT, care sunt SAG, îmbrăccaţi de la Hazeh de AA până la Tabur, sunt Bria de Aţilut.
 • ZON, care sunt MA și BON, îmbrăcaţi de la Tabur de AA până la Sium-ul lui Aţilut, sunt Yeţira şi Asiya de Aţilut.

Astfel, lumea Aţilut, cu cei cinci Parţufim, se împarte în Roş și ABYA, la fel ca cei cinci Parţufim de AK. Aici, însă, Parsa se află la locul ei la Hazeh de AA, care este adevăratul ei loc (vezi pct. 127).

186) În orice caz, în lumi pe ansamblu, toţi cei trei Parţufim Galgalta, AB şi SAG de AK sunt priviţi ca fiind Roş-ul general. Şi cei cinci Parţufim ai lumii lui Aţilut, care se îmbracă de la Tabur de AK în jos până la Parsa generală, care este Parsa ce a fost creată la Hazeh de Nekudot de SAG (vezi pct. 66), sunt Aţilut generală. Iar cele trei lumi BYA generale se află de la Parsa în jos (vezi pct. 67-68).

187) Exact în acest fel, fiecare grad în parte în fiecare dintre lumile ABYA a fost împărțit în Roş și ABYA, chiar şi Malhut de Malhut de Asiya, întrucât şi ea conține un Roş și un Guf.

 • Guf-ul s-a împărțit în Hazeh, Tabur și Sium Raglin;
 • Parsa de sub Aţilut a acelui grad se află la Hazeh și termină Aţilut.
 • De la Hazeh până la Tabur, se consideră a fi Bria a gradului, pe care punctul Tabur îl încheie.
 • De la Tabur până la Sium Raglin, se consideră a fi Yeţira și Asiya ale gradului.

Referitor la Sfirot, HGT până la Hazeh sunt considerate Aţilut, cele două treimi ale lui Tiferet de la Hazeh până la Tabur sunt considerate Bria, NHY sunt Yeţira, iar Malhut este Asiya.

188) De aceea, Roș-ul fiecărui grad este atribuit lui Bhinat Keter, lui Yechida sau Parţuf-ului Galgalta. Aţilut din el, de la Peh la Hazeh, este atribuit lui Hohma, lui Ohr Haya sau Parţuf-ului AB. Bria, de la Hazeh până la Tabur, este atribuită lui Bina, lui Ohr Neşama sau Parţuf-ului SAG. Yeţira şi Asiya din el, de la Tabur în jos, sunt atribuite lui ZON, luminilor Ruah Nefeş, sau Parţuf-ului MA și BON. (În cartea Ha’Ilan, la imaginea nr. 3 vom vedea cum fiecare Parţuf se împarte datorită acestor Bhinot).

_______________

 • (1) Nota trad.: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yechida, pronunţate NaRaNHaY
 • (2) Nota trad: Haya provine de la cuvântul Hayim (viata, în ebraică).
 • (3) Nota trad: „În permanență” se mai numește și „starea constantă”.

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

error: Content is protected !!