68. Legătura dintre om şi Sfirot

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 12 adar, 17 februarie 1943

Înainte de păcatul lui Adam ha Rishon:

  1. Guf-ul său a fost din Bina de Malhut  de Malhut  de Asiya;
  2. Şi el a avut NRN de Bria şi NRN de Ațilut.

După ce a păcătuit: Guf-ul său a căzut în discernământul pielii şarpelui, care este Klipa (coajă) din Bhina Dalet, numită „praful acestei lumi“. Îmbrăcat în ea se află Guf-ul interior al Klipa Noga, care este jumătate bun şi jumătate rău. Toate faptele bune le face doar cu acest Guf de Noga. Iar prin angajarea în Tora şi în Mițvot el duce acest Guf înapoi, îl face în întregime bun, iar Guf-ul pielii de şarpe se îndepărtează de el. Apoi, este răsplătit cu NRN de Kduşa, în funcţie de acţiunile sale.

Legătura dintre NRN al omului şi Sfirot:

Esenţa NRN a omului este din Bhinat Malhut  a celor trei Sfirot, Bina şi ZON ale fiecărei lumi ABYA. Dacă este răsplătit cu NRN de Nefeş, primeşte de la cele trei Bhinot, Malhut  de Bina şi ZON de Asiya. Dacă este răsplătit cu NRN de Ruah, primeşte de la cele trei Bhinot, Malhut  de Bina şi ZON de Yeţira. Dacă este răsplătit cu NRN de Neşama, el primeşte de la cele trei Bhinot, Malhut  de Bina şi ZON de Bria. Iar dacă este răsplătit cu NRN de Haya, primeşte de la cele trei Bhinot, Malhut  de Bina şi ZON de Ațilut.

Aceasta este ceea ce au spus înţelepţii noştri, că omul judecă doar prin prisma gândurilor din inima lui şi că întregul corp este considerat inimă“. Chiar dacă este alcătuit din patru discernăminte: mineral, vegetal, animal şi vorbitor, ele toate se găsesc în inima lui.

Deoarece după păcat Guf-ul lui Adam ha Rishon a căzut în pielea şarpelui, care este Klipa de Bhina Dalet, numită „praful acestei lumi“, atunci când îşi face calcule, toate gândurile lui aparţin inimii, adică Gufu-lui său din Bhina pielii de şarpe. Iar când omul se ridică prin angajarea în Tora şi Mițvot (singurul remediu care există), dacă scopul lui este să aducă mulţumire Creatorului, atunci Tora şi Mițvot îi vor purifica corpul. Adică pielea şarpelui se îndepărtează de el. Apoi, manifestarea anterioară a Torei şi Mițvot, numită „Klipa Noga“, considerată „Guf interior“, cel care era jumătate bun şi jumătate rău, devine în întregime bun. Aceasta înseamnă că acum omul a realizat echivalenţa de formă.

Ulterior, în funcţie de faptele lui, este răsplătit cu NRN de Kduşa. Cu alte cuvinte, la început el realizează NRN de Nefeş din lumea Asiya. Apoi, după ce examinează toate discernămintele care aparţin lumii Asiya, îi este acordat NRN de Ruah a lumii Yeţira, până când atinge NRN de Haya din Ațilut.

În acest mod se creează, de fiecare dată, o nouă structură în inima lui: acolo unde înainte a existat Guf-ul interior al Klipa Noga, care era jumătate bun şi jumătate rău, acum acest Guf este transformat în totalitate într-unul bun prin curăţarea realizată de Tora şi Mițvot.

Prin urmare, atunci când corpul lui era pielea şarpelui, el a trebuit să se gândească şi să reflecteze doar le ceea ce îi dicta inima. Aceasta înseamnă că toate gândurile lui aveau ca scop satisfacerea dorinţelor pe care Klipa i le impunea. El nu a avut nicio posibilitate de a emite gânduri şi de a îndrepta intenţii împotriva dorinţelor inimii lui. Atunci, inima lui a fost pielea şarpelui, care este cea mai rea Klipa.

De asemenea, când omul este răsplătit cu angajarea în Tora şi Mițvot chiar şi în Lo Lișma (nu pentru Numele Ei), el cere ajutor Creatorului ca să se angajeze în Tora şi Mițvot în forma: „tot ce este la îndemâna ta să faci prin propria-ţi putere, fă“, şi aşteaptă mila Creatorului ca să îl ajute să realizeze Lișma. Toată recompensa pe care o cere pentru efortul lui este munca cu scopul de a aduce mulţumire Creatorului său, aşa cum spun înţelepţii noştri: „Lumina din interior îl reformează.“

În această stare, corpul pielii de şarpe este purificat, adică acel corp este separat de el, iar lui îi este acordată o structură cu totul diferită – structura Nefeş de Asiya. El creşte în continuare, până când realizează structurile: Nefeş şi Ruah de Bina, ZA şi Malhut  de Ațilut.

Şi nici atunci omul nu are posibilitatea de a gândi altfel, ci numai în conformitate cu ceea ce dictează structura de Kduşa. Aceasta înseamnă că nu are cum să gândească împotriva propriei sale structuri. El trebuie să gândească şi să acţioneze doar cu intenţia de a dărui mulţumire Creatorului său, aşa cum îi cere propria structură de Kduşa.

Toate cele de mai sus arată faptul că nimeni nu îşi poate corecta propriile gânduri şi, de aceea, ar trebui să se concentreze doar asupra inimii, pentru a o îndrepta direct către Creator.

Atunci, toate gândurile şi acţiunile sale vor fi, în mod natural, orientate spre a dărui mulţumire Creatorului său. Iar când îşi corectează inima pentru a avea dragoste şi dorinţă de Kduşa, inima va deveni Kli-ul în care intră Lumina Superioară. Iar când Lumina Superioară străluceşte în inimă, inima se întăreşte, iar el va acumula şi va adăuga continuu.

Acum putem înţelege cuvintele înţelepţilor noştri: „Măreţ este studiul care duce la acţiune.“ Aceasta înseamnă că prin Lumina Torei el este direcţionat către acţiune, aşa cum Lumina din interior îl reformează. Aceasta se numeşte o acţiune“. Acest lucru înseamnă că Lumina Torei construieşte o nouă structură în inima lui. Astfel, Guf-ul anterior, cel pe care l-a primit de la pielea şarpelui, s-a separat de el şi i s-a acordat un Guf spiritual. Guf-ul interior numit „Klipa Noga“, cel care a fost jumătate bun şi jumătate rău, a devenit în întregime bun şi acum are înăuntru NRN pe care l-a dobândit prin acţiunile sale, pe măsură ce a acumulat şi a adăugat.

Înainte de a i se acorda o nouă structură, inima lui este tot neschimbată, deşi el încearcă să o cureţe. În această stare se consideră că el este în forma celui „care îndeplineşte cuvântul Său“. Trebuie să ştim că începutul muncii este tocmai în forma celui „care îndeplineşte cuvântul Său“.

Însă aceasta nu este o stare de plenitudine, pentru că omul nu îşi poate curăţa gândurile în această stare, din moment ce nu poate fi salvat de gândurile referitoare la încălcarea legii, pentru că inima lui este un Guf de Klipa, iar omul gândeşte doar în funcţie de ceea ce se află în inima lui. De fapt, doar Lumina din el îl reformează. În acel moment Guf-ul care s-a separat de el pleacă, iar Guf-ul interior, Klipa Noga care a fost jumătate rău, devine bun în întregime. În această stare, Tora conduce omul la acţiune, prin crearea unei noi structuri. Iar aceasta se numeşte „o acţiune“.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!