83. Despre Vav din dreapta şi Vav din stânga

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 19 adar, 24 februarie 1943

       Există discernământul Ze („acesta“, ca formă masculină) şi discernământul Zot („aceasta“, ca formă feminină). Moise, care este cel mai important om al Regelui, este considerat Ze. Restul profeţilor sunt consideraţi Zot sau Koh (literele Chaf şi Hey), acesta fiind sensul cuvântului Yadecha (mâna ta), un Vav din stânga. Există, de asemenea, discernământul pentru Vav din dreapta. Acesta este înţelesul expresiei „Zayns reunite“, care reuneşte doi Vavs. Aceasta înseamnă „şi unul care îi conţine“, care este treisprezece, considerat un nivel complet.

       Există un Vav în dreapta şi există un Vav în stânga. Vav din dreapta se numeşte „Pomul vieţii“, iar Vav din stânga este numit „Pomul cunoaşterii“, care este un loc păzit. Cei doi Vavs sunt numiţi „cele douăsprezece Halahs (18)“: două rânduri, câte şase pe fiecare rând, care înseamnă treisprezece Tikunim (corectări), adică douăsprezece, plus una care le conţine, numită „noroc şi curăţare“.

       Aceasta conţine, de asemenea, a treisprezecea corectare, numită „nu va fi curăţat“ şi se referă la Zeyins reunite. Zayin este Malhut ; ea le conţine. Înainte ca omul să fie recompensat cu „nu se va întoarce la prostie“, el este numit „nu va fi curăţat“. Iar cei care au fost deja recompensaţi cu lipsa întoarcerii la prostie sunt numiţi „purificaţi“.

       Aceasta înseamnă că „va dezvălui aromele sale în douăsprezece strigăte, care sunt un semn în cerul său, de două ori şi fără putere“ (în cântecul „Mă voi pregăti pentru o masă“). Este scris, de asemenea, că „ea va fi încoronată cu Vavs şi Zeyins reuniţi“ (în cântecul „Voi slăvi cu un cântec“). Trebuie să interpretăm încoronarea cu Vavs, înţelegând că unificarea celor doi Vavs înseamnă cele douăsprezece strigăte (adică cele douăsprezece Halahs) care sunt un semn în cer.

       Un semn se numeşte Yesod şi înseamnă „de două ori şi fără putere“. Aceasta înseamnă că Vav a fost dublat: Vav din stânga este numit „Pomul cunoaşterii“, locul păzit. Apoi, ei au devenit slabi (numiţi „uşori“), şi astfel a apărut un spaţiu prin care era uşor de trecut. Dacă nu ar fi existat dublarea cu Pomul cunoaşterii ei ar fi trebuit să lucreze cu Vav din dreapta, perceput ca „Pomul vieţii“. Şi atunci, cine ar fi putut să se ridice pe sine şi să primească Mochin?

       Totuşi, cu Vav din stânga, considerat protecţie, omul este mereu în această formă. Iar prin meritul protecţiei, atunci când şi-o asumă mai presus de raţiune, munca lui devine dorită. De aceea se numeşte „slabă“, uşoară, pentru că va găsi cu uşurinţă un loc în care să muncească.

       Aceasta înseamnă că în orice stare s-ar află, omul poate să muncească pentru Creator, deoarece nu are nevoie de nimic şi face totul mai presus de raţiune. Prin urmare, el nu are nevoie de Mochin pentru a fi slujitorul Creatorului.

       Acum putem interpreta ceea ce este scris: „aşterne o masă în faţa mea, împotriva duşmanilor mei“. „O masă“ înseamnă, aşa cum

este scris:„să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece” (Deuteronomul, 24, 1, 2). Şulchan (masa) este ca VeŞlacha (să-i dea drumul), adică a părăsit muncă. Trebuie să înţelegem că până şi în perioada în care abandonează munca, însemnând că este în starea de declin, omul tot mai are un loc în care să muncească. Atunci când în timpul declinului se ridică deasupra raţiunii, spunându-şi că aceste căderi i-au fost, de asemenea, date de Sus, duşmanii sunt anulaţi. Acest lucru se întâmplă pentru că duşmanii au crezut că datorită căderilor omul va atinge umilirea totală şi va fugi, abandonând munca, însă în final se întâmplă exact opusul – duşmanii sunt anihilaţi.

       Acesta este înţelesul a ceea ce este scris: „masa care este înaintea Domnului“, adică tocmai în acest mod omul primeşte faţa Creatorului. Şi asta înseamnă să-şi supună toate judecăţile, chiar şi pe cele mai mari, atunci când îşi asumă povara Împărăţiei Cerurilor în fiecare moment. Astfel, omul găseşte mereu un loc în care să muncească, aşa cum este scris că Rav Şimon Bar-Yochai a spus: „nu există nici un loc unde să se ascundă de Tine“.

_______________

(18) Pâine împletită (preparat tradiţional de Șabat  ).

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!