101. Un comentariu al Psalmului „Pentru cel mai mare peste trandafiri“

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 23 adar Alef, 28 februarie 1943

       Pentru cel mai mare – unul care a câştigat deja. Peste şoşanim (trandafiri), înseamnă Sfânta Șhina (Divinitate) şi se referă la trecerea de la starea de doliu la starea de sărbătoare, dar şi sasson (bucurie). Deoarece există multe stări de ascensiune şi coborâre, numite şoşanim, de la cuvintele „toceşte şinaim (dinţii) lor“, la întrebările celor răi nu ar trebui să se răspundă, ci mai degrabă să li se tocească dinţii. Iar datorită multiplelor loviri, adică prin intensificarea tocirii dinţilor lor, se ajunge la trandafiri. Prin urmare, aici există multe discernăminte de sason (bucurie), motiv pentru care se spune „trandafiri“, la plural.

       Dintre fiii lui Core, de la cuvântul karaha (chel), însemnând că a devenit chel. Se’arot înseamnă hastarot (ascunderi), de la cuvântul se’ara (furtună). Se ştie că „răsplata este pe măsura efortului“. Adică, atunci când există se’arot, este loc de muncă. Iar atunci când este corectat, părul trece înaintea furtunii, după cum este scris: „Aceasta este poarta Creatorului.“

       În clipa în care omul a corectat toate furtunile şi nu mai are ascunderi, atunci nu mai are niciun fel de loc în care să muncească şi, prin urmare, nu mai are loc de răsplată.

       Rezultă că, atunci când omul ajunge la starea de Core, el nu mai poate extinde credinţa numită „poarta către Creator“. Dacă nu există poartă, el nu poate intra în Palatul Regelui, deoarece credinţa este fundaţia pe care este construită întreaga structură.

       „Fiii lui Core“ vine de la cuvântul Bina. Ei au înţeles că Core este considerat linia stângă, de la care se extinde Iadul. Din acest motiv au vrut să-şi continue prietenia din trecut, din timpul când erau în starea: „Doamne, am auzit ce se spune despre Tine şi mă tem“ (Zohar, Bereşit, 4, 7). Cu alte cuvinte, forţa pe care au extins-o din trecut le dă putere să suporte diferite stări şi să crească de la o etapă la alta. Aceasta este ceea ce se înţelege prin „fiii lui Core nu au murit“. Adică, ei au înţeles că dacă rămân într-o stare de „Core“ nu vor fi capabili să continue să trăiască şi, prin urmare, nu au murit.

       Maskil (au învăţat) un cântec de iubire, adică au învăţat că măsura prieteniei cu Creatorul este completă.

       Inima mea s-a revărsat. Inima se revarsă, deoarece „inima nu se dezvăluie gurii“. Asta înseamnă că nu se poate obţine nimic de la gură, ci doar şoptit de buze.

       Ceva bun se referă la credinţă, deoarece credinţa este numită „un lucru bun“.

       Eu spun: „Munca mea este pentru un rege.“ Când primeşte Lumina credinţei, el spune „Munca mea este pentru un rege“, şi nu pentru mine. Apoi, el este recompensat cu limba mea este peniţa unui scriitor iscusit, atunci când îi este dăruit discernământul Torei scrise, care înseamnă limba lui Moise.

       Eşti mai frumoasă decât copiii oamenilor, atunci când spune Sfintei Șhina că frumuseţea ei vine de la oameni. Aceasta înseamnă că frumuseţea ei se naşte tocmai din ceea ce cred oamenii despre ea, deşi această părere este nesemnificativă.

       Harul este turnat pe buzele tale. Harul se referă la lucrurile care nu au avantaje evidente dar, cu toate acestea, noi le dorim. Atunci spunem că ele sunt pline de har.

       Pe ale tale sefataim (buze) se referă la sof (sfârşit), ceea ce înseamnă că a văzut lumea de la un capăt la altul.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!