102. Şi voi luaţi fructe din eţ hadar – lămâi

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în Ushpizin de Yosef

       În versetul: „Şi voi luaţi … fructe din lămâi“, adică un om drept, numit „un pom care rodeşte“. Aceasta este diferenţa dintre Kduşa (Sfinţenie) şi Sitra Ahra (cealaltă parte), şi anume: „un alt zeu este steril şi nu rodeşte“. Iar un om drept este numit hadar (lămâi) pentru că el dar (trăieşte) dând roade pe tot parcursul anului. Din acest motiv este scris despre Iosif că „el a fost cel care mashbir (a vândut) tuturor popoarelor pământului“, pentru că el i-a shover (zdrobit) cu fructele pe care le avea şi pe care ei nu le aveau. Astfel, fiecare a simţit starea lui, fiecare a simţi dacă el a fost de partea bună sau de partea rea.

       De aceea se spune: „Şi Iosif îi susţinea … cu pâine, în funcţie de dorinţele celor mici.“ „Cei mici“ sunt consideraţi Gar, ca în „şi ei vor fi pentru filactera dintre ochii tăi“, acesta fiind Tefillin-ul de pe cap. Din acest motiv Iosif, fiul născut din părinţi în vârstă, este numit „un fiu înţelept“. Acesta este înţelesul cuvintelor: „am fost trimis înaintea ta pentru a păstra viaţa“, care este „Lumina Haya“, considerată Gar.

       Aceasta este semnificaţia versetului: „Ţi-am dat ţie o parte peste fraţii tăi de sânge, pe care i-am scos din mâna amoriţilor, cu sabia mea şi cu arcul meu.“ (Fiii lui au luat două părţi. Şi, conform lui Raşi, „parte“ înseamnă neted). Aceasta înseamnă prin fiii lui, pentru că fiii sunt numiţi „fructe“. Şi el i-a dat asta lui Iosif.

       Aceasta este semnificaţia a ceea ce este scris despre Saul: „De la umeri în sus el era mai înalt decât oricine altcineva din întreg neamul.“ Şi acesta este înţelesul versetului: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră.“ Aceasta este semnificţia versetului: „Cei mici, de ce au venit? Pentru a-i recompensa pe cei care i-au adus.“ El a întrebat: „De ce au nevoie de înţelepciune, dacă cel mai important lucru nu este studiul, ci fapta?“ Şi a răspuns: „Pentru a-i recompensa pe cei care îi aduc“, întrucât înţelepciunea duce la acţiune.

       În ceea ce priveşte disputa dintre Saul şi David, nu exista nicio deficienţă în Saul. Prin urmare, a avut un an de domine şi nu a trebuit să-şi prelungească domnia, deoarece a terminat totul în scurt timp. Pe de altă parte, David a avut nevoie de patruzeci de ani de domnie. David a fost fiul lui Iuda, care a fost fiul lui Lea – lumea ascunsă. Saul a fost fiul lui Benjamin, care a fost fiul lui Rahela – lumea revelată şi, prin urmare, opus lui David. Din acest motiv David a spus: „Eu sunt doar pace“, adică eu ajung la fiecare şi îi iubesc pe toţi, „dar când vorbesc, ei vor război“.

       Şi Avishalom a fost opus lui David. Aceasta este semnificaţia păcatului lui Jeroboam, fiul lui Nebat: Creatorul l-a apucat de haine şi i-a spus: „Tu şi cu Mine şi fiul lui Yişai vom merge în grădina Edenului.“ Iar el a întrebat: „Cine conduce?“ Şi Creatorul   i-a spus: „Fiul lui Yişai conduce.“ Atunci el a răspuns: „Nu vreau.“

       Dar în conformitate cu ordinea nivelurilor, pe primul loc este lumea ascunsă şi apoi lumea revelată. Acesta este sensul expresiilor: „Am îndeajuns“, „Am totul“. „Îndeajuns“ este Gar, iar „totul“ este Vak. Acesta este, de asemenea, sensul întrebării: „Cum va putea să stea Iacov în picioare, pentru că el este mic?“ Iar aceasta se referă la faptul că Iosif i-a luat dreptul întâiului născut. Ulterior, i-a fost acordat totul, deoarece el a avut deja Gar, care a ajuns la el prin Iosif, după cum este scris: „Şi Iosif îi susţinea.“

       Acesta este înţelesul expresiei „Lea era detestată“, de la care provine toată ura şi toate disputele dintre discipolii înţelepţi. Tot acesta este înţelesul disputei dintre Şimei şi Hilel şi la fel, pe viitor, când cele două tabere se vor uni, tabăra lui Iosif şi tabăra lui Iuda. De aceea i-a spus Iuda lui Iosif: „O, Domnul meu!“, pentru că atunci s-a realizat unirea lui Iuda cu Iosif. Dar Iuda trebuie să fie cel care conduce.

       Aşa se explică faptul că Sfântul Ari este Mesia, fiul lui Iosif. De aceea a putut dezvălui atât de multă înţelepciune, pentru că a avut permisiunea lumii revelate. Iar această dispută provine de la „şi copiii se luptau între ei, în interiorul ei“, pentru că Esau avea haine bune, care erau de la Rebeca.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!