143. Bun este Dumnezeu cu Israel

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit de la tatăl, maestrul şi învăţătorul meu

       „Bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.“ Se ştie că „numai“ şi „doar“ sunt diminutive. Acest lucru înseamnă că în fiecare loc din Tora în care este scris „numai“ şi „doar“ este vorba de o diminuare.

       Prin urmare, în chestiunile legate de muncă trebuie să interpretăm aceşti termeni în sensul că omul se diminuează pe sine. Starea de micime se aplică atunci când omul vrea să fie mândru, adică vrea să fie în Gadlut (măreţie). Aceasta înseamnă că deşi omul vrea să înţeleagă totul, că sufletul lui tânjeşte să vadă şi să audă totul, el se diminuează pe sine şi este de acord să meargă înainte cu ochii închişi şi să respecte Tora şi Mițvot în cea mai mare simplitate. Aceasta reprezintă „bun cu Israel“. Cuvântul Ysar-El (Israel) are aceleaşi litere cu Li Roş (capul, mintea este a mea).

       Cu alte cuvinte, omul crede că are o minte de Kduşa (Sfinţenie), deşi el este considerat a fi „doar“, adică se găseşte într-o stare de diminuare. Iar el spune despre acest „doar“ că este bun. Atunci „cu cei cu inima curată“ există în el, adică este răsplătit cu o inimă curată. Acesta este înţelesul versetului „voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă din carne“. Inima din carne este Mochin de Vak, numit Mochin de îmbrăcăminte, care vine de la Cel Superior. Însă Mochin de Gar ar trebui să vină de la cel inferior, prin propria sa clarificare.

       Conceptele Vak de Mochin şi Gar de Mochin necesită explicaţii suplimentare. Există multe discernăminte de Vak şi de Gar la fiecare nivel. Poate că el se referă la ceea ce a mai scris şi în alte locuri, şi anume că starea de Katnut (micime), numită „GE al celor de jos“, se înalţă la MAN prin Kli-ul care ridică MAN, numit „AHP-ul Celui Superior“. Cu alte cuvinte, Cel Superior îl ridică pe cel inferior. Apoi, pentru a primi Gar al Luminilor şi AHP de Kelim, cel de jos trebuie să se ridice de unul singur.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!