175. Iar de va fi pentru tine drumul lung

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în timpul unei mese de şevat, Paraşat Behar-Bechukotai, 22 iyar, 21 mai 1949

       „Iar de va fi pentru tine drumul lung, încât să nu poţi aduce acestea.“ El a întrebat de ce este drumul atât de lung. Pentru că „nu poţi aduce acestea“, adică omul nu poate suporta povara Torei şi Mițvot; de aceea drumul i se pare lung. În acest caz, sfatul este aşa cum spune versetul: „ia argintul în mâna ta“. Kesef (bani) reprezintă kisufin (dorinţă), faptul că omul va atrage dorinţa arzătoare în munca sa. Astfel, prin dorinţă, prin nevoia arzătoare pentru Creator, el va fi capabil să poarte povara Torei şi Mițva.

       Kesef înseamnă şi ruşine, pentru că omul a fost creat cu scopul de a înălţa măreţia Creatorului, aşa după cum este scris: „Binecuvântat este … care ne-a creat în slava Lui.“

       În general, Tora şi Mițvot sunt lucruri pe care omul le face pentru a fi favorizat de Creator. Motivul este faptul că natura sclavului este să fie plăcut stăpânului său, pentru a-i câştiga inima. La fel este şi aici: multiplele acţiuni şi meticulozitatea în care devine expert sunt doar mijloacele prin care omul este favorizat în ochii Lui, şi atunci va atinge obiectivul dorit de Creator.

       Dar omul respectă Tora şi Mițvot pentru a fi bine văzut de oameni şi transformă nevoia de Creator într-un mijloc prin intermediul căruia vrea să fie plăcut în ochii oamenilor. Atâta timp cât nu a fost răsplătit cu Tora Lișma (pentru Numele Ei), el lucrează pentru oameni. Deşi nu are altă opţiune decât să lucreze pentru oameni, ar trebui totuşi să fie ruşinat de o asemenea servitute. Apoi, prin acest Kesef, el va fi răsplătit cu Kesef de Kduşa (Sfinţenie), care este dorinţa de Kduşa.

       „Ia argintul în mâna ta“ înseamnă că deşi omul nu are putere asupra dorinţei lui, dacă nu are nicio dorinţă pentru aceasta, el nu poate face nimic. Totuşi, el trebuie să manifeste dorinţă pentru Kisufin, dorinţa de a dobândi această aspiraţie. Şi probabil că ve tzarta (legătură) vine de la cuvântul ratzita (dorit).

       Omul trebuie să arate că doreşte aceasta, să îşi exprime dorinţa  şi nevoia arzătoare de Creator, adică să vrea să crească gloria cerului, să îi aducă Lui mulţumire, să fie plăcut Creatorului.

       Există discernământul zahav (aur) şi există discernământul kesef (argint/bani). Kesef înseamnă să ai kisufin (dorinţă), în general; iar zahav (aur, alcătuit din cuvintele „dă acest lucru“) înseamnă că el doreşte un singur lucru şi toată tânjirea şi nevoia arzătoare pe care le simte după anumite lucruri sunt anulate în această dorinţă. Şi el spune doar „dă acest lucru“, ceea ce înseamnă că nu vrea altceva decât să ridice Divinitatea din praf. Asta este tot ceea ce îşi doreşte.

       Prin urmare, chiar dacă omul vede că nu are dorinţa corectă, el trebuie să continue să se străduiască, în faptele şi gândurile lui, pentru a o obţine. Această acţiune este numită „ia argintul în mâna ta“. Nu trebuie să credem că dacă asta se află în mâinile omului, atunci este un lucru mic. Mai degrabă, au fost „boi (favoruri) sau oi“, pentru că prin aceasta el va fi răsplătit cu cele mai sublime Lumini.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!