193. Un zid care serveşte ambelor

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Problema Achoraim (spate) se referă în primul rând la absenţa Luminii Hohma, care este esenţa vitalităţii, numită „Lumina Directă“. Această Lumină a fost restricţionată, astfel încât să nu se ajungă la o diferenţă de formă. De aceea ZON nu au Gar când ei nu sunt corectaţi, pentru a nu hrăni Sitra Ahra.

       Întrucât acolo există o lipsă de Gar, există şi teama că cele exterioare vor avea de ce să se agaţe. Acest lucru se datorează faptului că ele se bucură ori de câte ori apare o deficienţă în Kduşa (Sfinţenie), din moment ce întreabă „Unde?“ şi este nerealist să răspundă la această întrebare înainte de a exista Hohma (Înţelepciune).

       Prin urmare, există o corectare pentru ZON, prin care se ridică şi se integrează în Bina, considerate „încântare în milă(36)“, şi respinge Hohma. Bina, în sine, nu are nevoie de Hohma, deoarece ea este, în esenţă, Hohma. Aceasta înseamnă să urmăm întotdeauna opiniile Rav-ului, pentru că sunt fundamentate pe rădăcina lor, adică punctul de vedere al Rav-ului. Şi întrebarea: „Unde este onoarea Lui?“ este irelevantă aici.

       Iar ei rămân în Bina până când sunt corectaţi prin ridicarea MAN, prin eforturi şi muncă, până când sunt curăţaţi de primirea pentru sine. Apoi, sunt pregătiţi să primească Hohma şi doar atunci li se permite să dezvăluie propriul discernământ, adică faptul că sunt în deficit pentru că nu au Hohma, să accepte răspunsul, să extindă Lumina Hohma ca să strălucească în ei ca iluminarea Hohma. În acea stare ei se află sub propria lor autoritate, şi nu sub autoritatea Bina, deoarece au Lumina Înţelepciunii, iar Lumina curăţă şi le elimină pe cele exterioare. Poate că acesta este înţelesul expresiei: „Să ştii ce să răspunzi unui epicurian.“

       Aceasta se numeşte „un zid“, adică Achoraim de Bina, care este suficient pentru ambele şi este scut pentru Sitra Ahra. Cu alte cuvinte, bazându-se pe opiniile Rav-ului său, fiind una cu Ravul, zidul pe care îl are Rav-ul, adică „încântare în milă“, este suficient şi pentru el. Dar dacă omul extinde iluminarea Hohma şi se poate descurca singur, fiind capabil să răspundă tuturor întrebărilor pe care le pune Sitra Ahra, atunci ei se separă.

_______________

(36) Hafetz Hesed (n.t.).

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!