194. Cele şapte complete

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Copiat din scrierile tatălui, domnului şi învăţătorului meu

       În privinţa celor şapte(37) complete ale Sanctificării Lunii Noi, există obiceiul de a aştepta şapte zile întregi, inclusiv sfârşitul Șabat  ului. Acesta nu seamănă cu obiceiul de a sanctifica luna când sfârşitul Șabat  ului cade la mijlocul celor şapte zile, iar dacă cele şapte zile s-au încheiat, nu aşteptăm sfârşitul Șabat  ului. Aici nu este aceeaşi situaţie şi ar trebui să aşteptăm, în mod special, împlinirea celor şapte zile până la terminarea Șabat  ului.  De fapt, luna este considerată Malhut , numit „al şaptelea“, care înseamnă „El este în mine“, adică atunci când Șabat  ul este complet în privinţa cele şase zile de acţiune, numite „El“, Șabat  ul spune: „El este în mine.“ „El“ este soarele şi „eu“ este luna, care primeşte în întregime lumina de la soare, pentru că nu are nimic al ei.

       Însă există două Bhinot (discernăminte) în ea, numite „Șabat  “ şi „lună“(38), deoarece Malhut  însuşi este considerat ca fiind cele patru discernăminte cunoscute: HB şi TM. Primele trei Bhinot (Hohma, Bina şi Tiferet) sunt Șabat  ul. Acestea trei sunt cele trei mese, numite şi sugerate în Sfânta Tora de trei ori prin „această zi“. Bhina Dalet din ea este sfârşitul Șabat  ului sau al lunii şi nu este inclusă în „această zi“, ea fiind noapte, şi nu zi.

       Şi am putea întreba: „Prima masă a Șabat  ului are loc, de  asemenea, noaptea. Atunci, de ce Sfânta Tora o numeşte «această zi»?“ În orice caz, ajunul Șabat  ului „va fi singura zi care va fi cunoscută ca fiind a Domnului, nici zi şi nici noapte, şi se va întâmpla că va fi lumină la vremea serii“.

       Cu toate acestea, în noaptea de la sfârşitul Șabat  ului este încă întuneric, şi nu lumină. De aceea în Tora orală înţelepţii noştri ne-au învăţat să aşternem o masă şi la sfârşitul Șabat  ului pentru a corecta acest întuneric care încă este necorectat. Aceasta se numeşte „Melaveh Malkah“ (Însoţind Regina(39), care susţine şi completează acest „Os Luz“, care este Bhina Dalet şi care nu primeşte nimic de la cele trei mese ale Șabat  ului, aşa după cum am explicat. Totuşi, această Bhina Dalet este completată treptat prin „lună, zi“. Acesta este motivul pentru care are loc sanctificarea lunii, faptul că Israel sanctifică timpul, adică acel reziduu al Israelului care nu este hrănit de masa de Șabat  .

       Ca atare, chiar şi cel mai mare dintre preoţi este avertizat să fie atent să nu se întineze prin atingerea trupului mort al rudelor sale. Scrierile îl avertizează: „cu excepţia rudelor sale … prin ele se poate pângări“. Din cele de mai sus puteţi înţelege că orice Kduşa (Sfinţenie) Superioară provine din Șabat  . Şi din moment ce „Osul Luz“, adică Bhina Dalet, numită „neamurile lui“, nu primeşte de la masa de Șabat, chiar şi marele preot poate să fie pângărit de aceasta.

       Într-adevăr, semnificaţia corectării prin sanctificarea lunii se extinde de la Șabat   şi iluminările lui. Acesta este sensul versetului: „Moise a fost nedumerit, până când Creatorul i-a arătat asemănarea cu o monedă de foc şi i-a spus: «Vezi asta şi sfinţeşte-o.»“ Aceasta înseamnă că Moise a fost foarte confuz pentru că nu putea să o sfinţească, din moment ce toată puterea lui este Șabat  ul, pentru că Tora a fost dată de Șabat  .

       Prin urmare, el nu a putut găsi o corectare pentru acest reziduu în toate Luminile Sfintei Tora, pentru că acest reziduu nu este hrănit de toate acestea. Din acest motiv Moise a fost nedumerit. Şi ce a făcut Creatorul? El l-a luat şi a modelat o formă în interiorul matriţei, ca o monedă de foc care are imprimată pe o faţă o formă diferită de cea imprimată pe cealaltă faţă. Aşa cum au spus înţelepţii noştri despre moneda lui Avraam că pe o parte erau imprimaţi un om bătrân şi o femeie bătrână, reprezentând Bhina Bet, calitatea milei, iar pe cealaltă parte, un bărbat tânăr şi o fecioară, adică Bhina Dalet, calitatea aspră a judecăţii, din cuvintele „nici nu a fost cunoscută de vreun bărbat“.

       Aceste două forme au colaborat în aşa fel, încât atunci când   Creatorul a dorit să extindă corectarea Luminilor Șabat  ului acolo, prin munca celor drepţi, El le-a arătat celor drepţi forma care se extinde de la primele trei discernăminte ale lui Malhut . Noi o numim Bhina Bet, iar cel drept o poate sanctifica cu ajutorul Luminilor Șabat  ului. Acesta este sensul …

_______________

(37) Zile (n.t.).

(38) Ca peroiadă de timp (n.t.).

(39) Regina este Șabat-ul (n.t.).

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!