Scrisoarea nr.18

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Manchester, 11 Mai 1956

Pentru prieteni, fie ca ei să trăiască mult:

Am primit scrisorile … și ceilalți prieteni sunt inactivi în scrisul lor, deoarece ei cred că nu pot exista profituri din corespondență, fiindcă se îndoiesc că pot exista profituri din corespondență. Acest lucru ridică întrebarea: „Ce poate aduce profit?” Unii cred că au deja răspunsuri la toate întrebările. În acest caz, ce nevoie este aici de întrebări, deoarece răspunsurile sunt deja plasate într-o cutie pentru ei și tot ce au nevoie este să facă ceea ce deja știu.

Sau unul care presupune că mai are nevoie să-și corecteze calitățile rele, deci ce înseamnă asta? Se gândește să-mi spună că regretă aceasta zi și noapte, ceea ce înseamnă că pentru el este ca în „Și păcatul meu este întotdeauna înaintea mea”, ceea ce înseamnă că el este întotdeauna îngrijorat și neliniștit de acest lucru și alte preocupări nu are? Dacă aceasta ar fi intenția lui, mi-ar plăcea foarte mult.

Totuși, este scris: „O îngrijorare în inima sa l-a lăsat să vorbească despre asta cu alții”. Și de când se apropie sarbătoarea Șavuot și avem nevoie de multă pregătire pentru a fi răsplătiți cu darul Torei, voi aduce aici câteva cuvinte în numele tatălui meu.

Această chestiune este adusă în articolul „Arvut” („Garanția reciprocă”) și acestea sunt cuvintele sale: „Acum, dacă ascultați glasul Meu și veți fi virtutea Mea din toate neamurile, căci tot pământul este al Meu și voi veți fi o împărăție de preoți și un popor sfânt”. Nu voi detalia întrebările, dar principalul lucru care se explică aici este că, prin poporul Israel, care este mai capabil decât toate națiunile să se apropie de Creator, El va revărsa apoi abundența asupra celorlalte națiuni.

Prin urmare, știți prietenii mei, că de când suntem împreună cu Baal HaSulam, suntem mai capabili să ne apropiem de Creator, dar trebuie să ascultăm vocea lui și să păstrăm legământul său, pentru că glasul lui Ari cel viu [Baal HaSulam] cu siguranță nu ne va opri. Când eram aproape de el, el vorbea cu siguranță în numele nostru, iar vocea lui se auzea când intra în locul sfânt. Când o persoană se apropie de Kdușa (sfințenie), vocea lui se aude și suntem siguri că reușim.

Acesta este înțelesul „Pentru binele fraților și prietenilor mei voi spune: „Lăsați pacea să fie în voi”. Aceasta înseamnă că tocmai din cauza fraternității și a prieteniei „eu voi vorbi în pace”. În caz contrar, ei vor vorbi în dispute și certuri.

Interpreții au interpretat că „voi spune, și pacea fie în tine” se referă la Ierusalim. Ar trebui să înțelegem conform modului nostru. Ierusalim este numit „inima lumii”, iar în suflet, Ierusalimul este numit „inima omului”, adică dorința omului este numită Ierusalim și există o dispută acolo, adică dorințele națiunilor lumii din care este făcut omul, iar acolo există și dorințe ale lui Israel și fiecare vrea să domnească asupra celuilalt.

Se pare că în inimă, numită Ierusalim, doresc să se certe și să se ciocnească unele cu altele și în acel moment nimeni nu stăpânește. Desigur, nimeni nu-și poate dobândi deplinătatea. Acesta este sensul a ceea ce a spus Raba: „Vă implor, nu moșteniți poarta iadului”. Adică, există suferințe atât din dorințele corporale cât și din dorințele spirituale.

Aceasta se aplică studenților care încep să intre în lucrarea Creatorului. Din moment ce nimeni nu-și poate arăta toată forța, sunt ca niște vase sparte, adică dorințe care vin din spargere, în care s-au amestecat scânteile sfințeniei numite scântei de dăruire, în Klipot [coji] care sunt numite „scântei de primire”.

Dar, „de dragul fraților și prietenilor mei”, însemnând că scopul creației fiind de a face bine creațiilor Sale și, într-un loc de ură, este inadecvat pentru lumina Creatorului, numită „lumina iubirii” să apară. „Voi spune, ‚Lăsați pacea să fie în voi’”, unde „în voi” înseamnă că în interiorul inimii va fi pace. Este ca și în „Creatorul dorește să locuiască în cei de jos”, adică să fie cu cei inferiori în dragoste, fraternitate și prietenie, pentru ca cei de jos să atingă lumina Creatorului, așa cum este scris „Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai ca ei să nu cadă iarăşi în nebunie”.

Înțelesul când voi asculta glasul Creatorului care vorbește inimii, ca în „Cel care vine să se purifice este ajutat”, a fost interpretat în sfântul Zohar, că este ajutat de un suflet sfânt, ceea ce înseamnă că inima aude glasul Creatorului și apoi în mod special vocea sfințeniei primește guvernarea peste toate dorințele, adică dorința de a dărui. Și, firește, ei nu se vor întoarce la nebunie, adică nu vor mai păcătui din nou, pentru că toate dorințele de primire s-au predat sub dorința de a dărui.

La acea vreme, toată bunăvoința apare în inimă, căci atunci există loc în inimă pentru instilarea Șchina (Divinității), blândețea și plăcerea, aroma și prietenia sunt răspândite și umplu toate organele omului.

Aceasta se aplică în mod special atunci când auziți vocea Creatorului. În acel moment întregul corp se predă și se înrobește sfințeniei. În acel moment, corpul devine sclav servind sfințenia. Dar când nu suntem răsplătiți cu a auzi glasul Creatorului, vedem altfel, după cum spune versetul: „Tu ne dai ca pe nişte oi de mâncat” (Psalmul 44), adică toate dorințele sfințeniei sunt ca hrana înghițită de voința de a primi.

„Vrăjmașii lui își iau pradă pentru ei înșiși”, ceea ce înseamnă că voința de a primi primește toată energia destinată sfințeniei; Este nevoie de ea însăși, adică dacă uneori se poate angaja în Tora și lucrează, este nevoie de toată energia și lucrăm fără nici o forță de impact sau rațiune. „Și ne-ai împrăștiat printre neamuri”, adică toate forțele de dăruire au fost împrăștiate sub guvernarea primirii, numită „națiuni”.

„Vindem oamenii tăi ieftin”, ceea ce înseamnă că, nu există plăcere în lucrarea de primire, încă. Dacă trebuie să facem un act de dăruire, nu există energie deoarece ei sunt conducătorii. „Și nu au profitat prin vânzarea lor” înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm în timp ce facem lucruri corporale, dar chiar și atunci când există doar o fărâmă de speranță că ar putea exista un beneficiu pentru primitor, atunci există deja energie pentru a lucra. La fel și contrariul: dacă există vreo umbră de speranță că o Mițva [faptă bună] va ieși din ea, atunci primitorul este în control.

Ascunderea este atât de mare încât orice lucru care este Lo Lișma [nu de dragul Său] poate fi făcut, iar ceva care este Lișma [pentru dragul Său] este atât de detestabil, de infam și de josnic încât el respinge acel gând extern cu toată puterea, pentru că natura omului nu poate tolera ceva rău.

Acesta este înțelesul: „Ne faci de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară”. Adică voința de a primi numită „națiunile care trăiesc lângă noi”, adică în inimă, aceste națiuni batjocoresc și deranjează lucrarea Lișma cu tot felul de batjocuri până când suntem în stare să luptăm împotriva lor.

Rezultă că toate eforturile omului trebuie să fie favorizate de Creator și să încerce să audă glasul Creatorului care a spus: „Pentru binele fraților și prietenilor mei, voi spune, lăsați pacea să fie în voi”. Vocea Creatorului, pentru că am fost răsplătiți cu auzul în timp ce eram împreună cu vocea lui Ari cel viu, ea, cu siguranță se manifestă în numele nostru.

Tot ce avem nevoie este să fim păzitori, așa vom cunoaște situația noastră apropiată, așa nu-i cerem Creatorului bogății, ci pur și simplu o viață de sfințenie și „cel care vine să se purifice este ajutat”.

Prin aceasta vom înțelege cuvintele „O bâtă și o jimblă legată una de cealaltă ne-au fost date din cer”. Trebuie să întrebăm: „Nu se contrazic una pe alta?”

Chestiunea este că o „bâtă” înseamnă suferință. O bâtă este doar pentru a tiraniza, adică cineva care suferă, iar o „pâine” este plăcere. Aceasta înseamnă că o persoană este răsplătită cu două lucruri împreună, adică să simtă gustul suferinței în timp ce lucrează Lo Lișma, adică în scopul primirii, și gustul plăcerii atunci când se angajează în scopul dăruirii, și apoi cuvintele „Să nu se întoarcă înapoi la nebunie”, se vor împlini.

Semnând cu o binecuvântare și că poate vom fi răsplătiți cu primirea Torei.

Baruch Șalom HaLevi Așlag,

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!