Scrisoarea nr.46

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Tel Aviv. 25 ianuarie 1959

Pace şi tot ce e mai bun prietenului meu, pe care îl iubesc ca pe sufletul meu,

Îţi scriu ceea ce am spus ieri, pe 24 ianuarie.

Gmara spune despre Roş Haşana (începutul anului) pentru pomi: „Care este motivul pentru care [este] pe întâi din luna Şvat? Rabi Elazar a spus: “Rabi Oşaaia a spus, ‘pentru că majoritatea ploilor din an au căzut’. Şi RAȘI [interpretează], ‘Este timpul ploii, iar răşina curge din pomi şi de acum încolo fructele sunt coapte’. Tosfot scrie că motivul de mai sus corespunde şi lui Beit Hilel, care concurează cu cea de-a cincisprezecea zi din Tevet care este Roş Haşana. Se spune în Gmara: ‘Unul care iese pe o zi de Nisan şi vede pomii înfloriţi şi spune: ‘Ferice de El, care nu privează lumea Lui de nimic şi a creat în ea creaţii bune şi pomi buni cu care să bucure oamenii’”.

Trebuie să înţelegem:

  1. Ce înseamnă, „El nu privează lumea Lui”? Pomii înfloriţi dovedesc că nimic nu lipseşte?
  2. „A creat creaţii bune” – ce dovadă avem că sunt bune creaţiile?
  3. Legătura dintre om şi pom;
  4. Se ştie că, dacă majoritatea zilelor ploioase au trecut, este semnul începutului anului.

Trebuie să interpretăm acest lucru în etică. Se ştie că Roş Haşana (începutul anului) este un moment de judecată, când lumea este condamnată favorabil sau nefavorabil. Roş (cap/început) înseamnă „rădăcină”, iar ramurile apar din rădăcină. Ramurile se extind întotdeauna în funcţie de esenţa rădăcinii. Astfel, o rădăcină de smochin nu va produce ramuri de curmal şi aşa mai departe. La fel ca rădăcina, o persoană, aşa cum îşi stabileşte începutul, aşa îşi continuă procesul vieţii. De asemenea, hotărârea ca o persoană să fie judecată la începutul anului înseamnă că persoana se judecă pe sine şi ea îşi este judecătorul, arbitrul, reclamantul şi martorul. Este aşa cum au spus înţelepţii noştri: „Există o judecată de jos, nu există nici o judecată mai sus”.

Ploile se numesc „vitalitate” şi „plăcere”. Omul se bucură de fructele pe care le poartă pomul. Munca principală a omului este pe timpul iernii, în nopţile lungi ale lui Tevet. Din Tişrei, care este generalul Roş Haşana, până la luna Tevet, majoritatea ploilor anului au scăzut, ceea ce înseamnă că o persoană a primit deja vitalitate şi plăcere din Tora şi din munca sa (deoarece ploaia vine de sus, implicând abundenţa care vine de sus, trece prin pom şi se îmbracă în fructe). În acel moment, o persoană se judecă pe sine însăşi, dacă trebuie să continue cu Tora şi Miţvot (porunci/fapte bune) pe tot parcursul anului, sau, dimpotrivă, că este mai bine să-şi concentreze mintea asupra chestiunilor corporale.

Prin aceasta putem interpreta cuvintele menţionate mai sus ale lui RAŞI: „pentru că majoritatea ploilor din an au căzut, iar răşina curge în pomi şi de acum înainte fructele sunt coapte”. Aceasta înseamnă că, dacă majoritatea nopţilor din Tora şi muncă au trecut şi răşina curge din pomi – pentru că pomul implică omul (după cum este scris, „pentru că omul este pomul câmpului”) – şi el vede că un foc arde în inima sa, aşa cum este scris, „Flăcările ei sunt flăcări de foc, flacăra Domnului”, atunci el decide să urmărească acest lucru pe tot parcursul anului. Acesta este sensul la „şi de acum încolo fructele sunt coapte”. Cu alte cuvinte, de acum înainte va fi răsplătit cu fructe din abundenţă. De aceea, cincisprezece din Şvat este începutul anului, atunci omul se inspectează şi vede dacă merită să continue cu Tora şi Miţvot sau nu.

Acum vom înţelege toate cele de mai sus. Din moment ce oamenii sunt la fel cu pomii, „Cel care iese pe o zi de Nisan şi vede pomii înfloriţi”, adică pomii au început deja să-şi demonstreze puterea, că doresc să împartă fructele în favoarea omului, acesta este sensul pentru „pomii buni”. „Bun” înseamnă „a da”, aşa cum este scris: „Inima mea este plină de lucruri bune” şi interpretează ceea ce este bine: „Eu spun: ‘Lucrarea mea este pentru Rege'”. Doreşte să-şi facă toată lucrarea pentru rege, iar acest lucru este considerat ca dorind doar să dăruiască şi nu să-şi satisfacă dorinţele inimii.

De aceea, când vede că pomii înfloresc, adică pomii poartă fructe, el spune, „şi a creat în ea creaţii bune”, căci pe lume trebuie să fie oameni buni care să dăruiască, sau pomii nu şi-ar mai da roadele. Este aşa cum au spus înţelepţii noştri: „Întreaga lume este hrănită prin meritul fiului meu, Hanina”, adică mulţumită celor neprihăniţi, deoarece, în timp ce există oameni în lume care se angajează în dăruire, prin acest merit pomii îşi poartă roadele, de asemenea.

Acesta este sensul la „care nu a privat lumea Lui de nimic”. Asta înseamnă că, deşi prin natura noastră sunt calităţi necinstite în noi, Creatorul a pregătit pentru noi angajarea în Tora şi Miţvot, prin care angajând de dragul Creatorului vom fi răsplătiţi cu toată încântarea şi plăcerea pe care a pregătit-o Creatorul pentru noi.

Îmi voi încheia scrisoare cu cuvinte de binecuvântare: „Fie ca Domnul să ne ajute pe toţi să fim răsplătiţi cu o răscumpărare completă în curând în zilele noastre, Amin!”.

De la prietenul tău, care vă doreşte tot ce este mai bun în corporalitate şi spiritualitate.

Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!