Scrisoarea nr.48

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Tel Aviv, 13 aprilie 1959

Pace şi tot ce e mai bun prietenului meu,

Am citit cartea despre care mi-ai scris şi m-am bucurat pentru că este exact aşa cum ai spus.

În ceea ce priveşte apropierea Pesahlui, este scris: „Tora a vorbit în legătură cu patru fii” etc.” şi “celui care nu ştie să ceară, i se va deschide”. Trebuie să interpretăm cuvântul „cere”, din cuvintele „Cereţi de la Domnul ploaie”, ceea ce înseamnă rugăciune. Adică, cine nu ştie să se roage, motivul este că el nu are deficienţe, căci rugăciunea se referă în mod specific la un loc de deficienţă. Apoi, „i se va deschide”, adică se va deschide un loc de deficienţă, el va avea la ce să se roage şi Creatorul va putea să-i dea lumina Torei. Acesta este motivul pentru care Tora a vorbit în mod specific în relaţie cu el, pentru cel care nu are deficienţe, însemnând că nu are nici un Kli (vas) în care să primească, deci este imposibil să-i dai.

„Tora a vorbit” înseamnă că ne învaţă cum să ne clarificăm pentru a fi răsplătiţi cu lumina Creatorului, care este tot ce este mai valoros din ce ne-a fost dat, aşa cum este scris: „Căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’ Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?” Asta înseamnă că, Creatorul este aproape de noi prin faptul că El doreşte să ne dăruiască toată bunătatea Lui. Tot ce lipseşte este chemarea, deficienţa, căci numai acolo unde este lipsă e loc de cerere, adică rugăciune, şi anume Kli pentru primirea abundenţei. Acesta este sensul pentru „şi celui care nu ştie să ceară, i se va deschide”, i se va deschide un loc de deficienţă.

Când are lipsă şi cere şi solicită Creatorului să o satisfacă, se spune: „Cel care are o sută, vrea două sute”. Rezultă că prin satisfacerea lipsei pe care o ai pentru spiritualitate apare o lipsă mai mare. Adică, el obţine mai multe Kelim (vase) şi prin aceste Kelim primeşte lumini mai mari, deoarece el poate să-L cheme pe Creator, aşa cum spuneau înţelepţii noştri: „Deschide pentru mine o despicătură de pocăinţă, ca vârful unui ac şi îţi voi deschide porţile prin care să intre vagoane şi căruţe”. Asta înseamnă că o persoană trebuie să insiste „să i se deschidă” chiar dacă este o deschidere doar cât vârful unui ac.

Există două sensuri:

1) Este la fel de mică, precum vârful unui ac. Aceasta înseamnă că, dacă există o deficienţă a spiritualităţii, chiar dacă deficienţa este mică, este deja posibil să-L cheme pe Creator ca să-l ajute să-i satisfacă lipsa. Când Creatorul satisface lipsa, atunci, „Cel care are o sută vrea două sute” oricum şi de aceea lumina însăşi creează Kli, adică locul deficienţei până când Creatorul îi promite că El – lumina însăşi – îi va deschide lui porţile prin care să intre vagoane şi căruţe.

2) Un alt înţeles al cuvintelor „ca vârful unui ac”, este că lipsa mică îl va lovi şi îl va înţepa ca vârful unui ac cu care se înţeapă. Omul care ere o lipsă, dar nu o simte şi nu este ajutat. Dar dacă lipsa îi lipseşte, atunci cere şi solicită Creatorului pentru a-şi satisface lipsa.

Fie că Creatorul să ne satisfacă lipsa favorabil în corporalitate şi spiritualitate şi să avem o sărbătoare fericită şi Caşer.

De la prietenul tău care îţi doreşte ţie şi familiei tale ce e mai bun,

Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!