PREFAŢĂ GENERALĂ

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

Celor care sunt specialiști în Pomul Vieții și tuturor celorlalţi, aşa cum se spune: „Mai întâi învaţă; apoi, înțelege.”

1) Înțelepții noștri au spus: „Nu există niciun fir de iarbă jos, care să nu aibă Sus un înger care să-i dea brânci și să-i spună: «Crește!»” Acest lucru pare foarte derutant, căci de ce ar deranja oare Creatorul un înger de Sus pentru a stimula şi a se îngriji de un firişor de iarbă neînsemnat?

Totuși, această zicală ascunde unul dintre secretele Creaţiei care necesită o interpretare mai dezvoltată. Asta întrucât inima celor infinit de înțelepți dorește să dezvăluie o parte și să ascundă alte două părţi cu alegoriile lor de aur, deoarece sunt preocupaţi să nu dezvăluie Tora unui ucenic nevrednic. De aceea, înțelepții noștri au spus că nu se învață din legende, deoarece legendele sunt sigilate și blocate pentru mase și sunt dezvăluite doar unui număr de câțiva aleși dintr-o generație.

Și găsim, de asemenea, în Cartea Zohar că Raşbi (Rav Şimon Bar Yochai) l-a instruit pe Rav Aba să scrie secretele, pentru că el știa să dezvăluie prin aluzii. De pildă în Idra, este scris că pentru fiecare secret pe care Raşbi l-a dezvăluit în înțelepciune, el ar fi plâns spunând: „Vai, dacă spun; Vai dacă nu spun. Dacă nu spun, prietenii mei vor pierde acel cuvânt; iar dacă spun, cei răi vor ști cum să slujească Stăpânului lor.”

Asta înseamnă că el era într-o situaţie dificilă din ambele perspective: dacă nu ar fi dezvăluit tainele Torei, secretele ar fi fost pierdute de adevărații înțelepți cu frică de Dumnezeu. Iar dacă ar fi dezvăluit secretele, cei nemerituoşi s-ar fi încurcat în ele, căci nu vor fi înțeles rădăcinile lucrurilor și s-ar fi hrănit cu fructe necoapte.

Prin urmare, Raşbi l-a ales pe Rav Aba să scrie, datorită priceperii sale în a imagina alegorii, pentru a aranja lucrurile în aşa fel încât să fie suficient dezvăluite celor care merită să le afle înţelesurile și ascunse și blocate celor nevrednici să le înțeleagă. De aceea a spus că Rav Aba a știut cum să dezvăluie prin aluzii. Cu alte cuvinte, deși el a dezvăluit secretul, acesta a rămas totuşi inaccesibil celor nevrednici.

Cu toate acestea, în Zohar, ei ne-au promis că această înțelepciune este destinată pentru a fi dezvăluită complet la sfârșitul zilelor, chiar și celor tineri. Și, de asemenea, au mai spus că, prin această compoziție, copiii lui Israel vor fi izbăviţi din exil, ceea ce înseamnă că, odată cu apariția înțelepciunii adevărului, Israel vor fi răsplătiţi cu izbăvirea totală. Și vedem de asemenea cum cuvintele din Zohar și secretele ascunse în înțelepciunea adevărului sunt revelate treptat, generație după generație, până când suntem răsplătiți cu revelarea în întregime a acestei înțelepciuni și atunci vom fi răsplătiți cu o izbăvire totală.

Pentru a clarifica textul cu care am început, vom explica mai întâi versetul din celebra Carte a Creației, în care este scris despre cele zece Sfirot care sunt zece și nu nouă, zece și nu unsprezece. Majoritatea exegeţilor au examinat-o deja, dar o vom explica în felul nostru, astfel încât lucrurile vor fi dezvăluite tuturor celor care caută Cuvântul lui Dumnezeu.

Se știe că cele zece Sfirot sunt numite Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod, Malhut. Este scris în cartea lui ARI Poarta introducerilor, în secțiunea „HaDa’at„, că sunt de fapt cinci Bhinot: Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin și Malhut; iar Zeir Anpin cuprinde șase Sfirot, HGT NHY. Am scris în detaliu despre cele zece Sfirot din această compoziție (comentariul Panim Meirot uMasbirot la Cartea Pomul Vieţii), așadar aici aș spune pe scurt că în această prefață generală doresc să dau studentului o cunoaștere adevărată și generală a majorității acestei vaste înțelepciuni și o reală orientare privind modul de a studia cartea „Pomul vieții„. Cei mai mulţi dintre studenți nu reușesc să înțeleagă lucrurile, întrucât conceptele spirituale sunt dincolo de timp și spaţiu, fiind însă exprimate în termeni corporali, figuraţi și stabiliţi în timp și spaţiu.

În plus, în scrierile lui ARI, nu este prevăzută o ordine în această înțelepciune pentru începători. Cărțile au fost compuse din cuvintele sfinte pe care el le-ar fi spus în fața studenților săi zi de zi, iar studenții înșiși erau experţi în înțelepciunea adevărului.

Prin urmare, nu există nici un text – lung sau scurt – în toate cărțile care au fost alcătuite, care să nu necesite o adevărată expertiză în înțelepciune în general. De aceea, studenții obosesc și nu pot să pună lucrurile împreună, cap la cap.

Aşadar, am conceput această prefață, pentru a pune împreună lucrurile și fundamentele înțelepciunii într-o manieră concisă, astfel încât să fie ușor accesibile studentului indiferent de textul pe care ar dori să-l studieze din scrierile lui ARI. Și de aceea, nu am elaborat sau interpretat fiecare problemă in extenso, pentru că acest lucru va fi clarificat în lucrarea mea. În schimb, am rezumat suficiente lucruri pentru a-mi atinge scopul. Întrucât înțelepții noștri au spus: „Mai întâi, învaţă; apoi înțelege.”

ARI ne-a învăţat că cele zece Sfirot KHB, HGT, NHYM sunt de fapt cinci Bhinot, KHB, ZA și Malhut. Acesta este sensul numelui format din patru litere, Yod, Hey, Vav, Hey. Vârful lui Yod este Keter; Yod este Hohma; Hey este Bina, Vav este Zeir Anpin – care conține șase Sfirot HGTNHY – iar ultimul Hey este Malhut.

Trebuie ştiut că Otiot (literele) și Sfirot sunt acelaşi lucru. Dar urmând regula că nici o lumină nu se extinde fără un Kli (vas), atunci când vorbim despre amândouă împreună, adică atunci când lumina este îmbrăcată în Kli, acestea se numesc Sfirot. Iar când vorbim despre Kelim (pluralul pentru Kli) singure, acestea se numesc Otiot.

Este scris despre lumină că albul din cartea Torei implică lumina, iar negrul din cartea Torei, adică literele, implică Kelim. Asta înseamnă, conform interpretării date de Ramban cu privire la „Eu formez lumina și creez întunericul”, că problema de a extrage existența din absență este numită „Creator”, întrucât este o inovaţie, ceva ce nu exista înainte de a fi creat. Iar în lumină și în toată încântarea și plăcerea inclusă în lumină, nu există o inovare și o extragere existenţă din absență, ci mai degrabă o existență din existență, deoarece lumina și toată abundența sunt deja incluse în Esența Sa.

De aceea, se spune „formează lumina”, pentru că nu este o chestiune de creație, ci de formare, adică de a forma lumina într-un mod pe care locuitorii de jos o pot primi. Dar întunericul este o inovație generată de creație, în extragerea existenţei din absenţă, adică nu este inclus în esența Sa. Acesta este motivul pentru care se spune „și a crea întuneric”. Dar întunericul este opusul real față de lumină; prin urmare, ar trebui să înțelegem cum se poate extinde întunericul din lumină.

În Panim Maşbirot („Feţe Primitoare„), „Ramura Unu”, am elaborat asupra acestui punct, aşa că aici doar voi trece repede prin el. Se știe că în Zohar este scris că Scopul Creației este acela de a încânta creaturile Sale, întrucât regula este aceea că Cel Bun face numai bine. În mod clar, fiecare dorință în El este o lege obligatorie pentru creaturi. Rezultă că, de vreme ce Creatorul a urmărit încântarea creațiilor Sale, a fost imediat imprimată în creatură o natură obligatorie a dorinței de a primi plăcerea de la El, adică o mare dorință de a primi Abundența Lui. Trebuie ştiut că această poftă se numește Kli, în relaţie cu rădăcina sa.

Din acest motiv, Cabaliștii au spus că nu există lumină fără Kli, deoarece voința de a primi inclusă în fiecare ființă și creatură emanată este Kli-ul și, totodată, este măsura completă a luminii. Cu alte cuvinte, el primește întocmai măsura pe care o dorește, nici mai mult, nici mai puțin, întrucât nu există nicio constrângere în spiritualitate și nici chiar în corporalitate nu este din partea lui Kduşa (sfințenie).

În mod clar, forma Kli-ului este diferită de cea a luminii. De aceea se numește Kli și nu lumină. Dar trebuie să înțelegem sensul acestei diferențe de formă. Într-adevăr, voința de a primi pentru sine constituie o mare disparitate de formă, deoarece această formă nu se aplică Emanatorului, întrucât de unde ar putea El să primească? Mai degrabă, ea a fost inițiată în prima emanată prin crearea acesteia ca existența din absență. În ea, voința de a primi este Cauza Cauzelor (Panim Maşbirot, „Ramura Unu”).

Asta lămureşte ceea ce este scris în Sfântul Zohar, anume că Keter Superioară este întuneric în comparație cu Cauza Cauzelor. Se referă la voința de a primi inclusă în prima emanată; această disparitate a formei este numită „întuneric”, deoarece ea nu există în Emanator. De aceea, este rădăcina întunericului, care este culoarea negru, în comparație cu lumina și opusă ei.

De asemenea, a fost explicat în Panim Masbirot că, în timp ce lucrurile corporale sunt separate unul de celălalt cu un topor și un ciocan, lucrurile spirituale sunt separate unul de altul prin disparitatea de formă între ele. Iar atunci când disparitatea de formă crește până la punctul de opoziţie, ca o extremă faţă de cealaltă, se creează o distincţie completă între ele.

De aceea, s-a explicat aici că forma voinței de a primi este imediat inclusă în toată lumina care se extinde de la El, dar ca o forță potențială ascunsă. Această forță nu este revelată creaturii, cu excepția cazului în care aceasta îşi intensifică nevoia de a dori o abundență suplimentară, mai mult decât măsura care s-a extins în ea de la Creator.

De exemplu, atunci când mâncarea este gustoasă, dorința cuiva de a mânca mai mult crește mai mult decât poate el mânca. Prin urmare, după ce creatura îşi sporeşte nevoia de a dori o abundenţă suplimentară, peste măsura extinderii sale, apare adevăratul “vas de primire”. Și problema este aceea că, întrucât această disparitate de formă nu se aplică în El, ci în creatură, aceasta este completă numai după ce se trezeşte şi înţelege perfect.

2) Prin urmare, expansiunea luminii Lui nu-I extinde limita ca fiind un Emanator și devine o emanată, până ce trece prin cele patru Bhinot (discernăminte) numite Hohma, Bina, Zeir Anpin și Malhut. Întrucât expansiunea luminii Lui se numește Hohma, care este măsura completă a esenței luminii a ceea ce a fost emanată. Atunci când intensifică și extinde mai multă abundență decât măsura expansiunii sale, este considerată a fi Bhina (singularul pentru Bhinot) Bet (cea de-a doua Bhina), numită Bina.

Totodată, în cea de-a doua Bhina ar trebui să se facă trei discernăminte:

 • Primul discernământ: Esența lui Sfira Bina este Hohma.
 • Al doilea discernământ: intensificarea dorinței pe care a manifestat-o, urmare a căreia a fost revelat în ea vasul de primire; în acest sens, există o disparitate de formă în ea, adică între Aviut (grosieritate), şi Ohr (lumina) Hohma. Aceasta se numește Gvura superioară.
 • Al treilea discernământ: Aceasta este esența abundenței pe care ea a dobândit-o prin trezirea propriei sale dorințe. Această lumină primeşte propriul nume – Ohr Hassadim, care este mult mai mică decât Ohr Hohma, care se extinde numai de la Emanator. Ohr Hassadim este asociată cu intensificarea emanatei, așa cum s-a menționat, anume că Gvura, care este o lumină care a devenit mai grosieră, a devenit rădăcina lui Ohr Hassadim.

Aceste trei discernăminte împreună sunt numite Bina, fiind a doua Bhina după Hohma. Astfel, cele două Bhinot, Hohma și Bina, au fost clarificate, iar Keter este Ein Sof (Infinitatea), rădăcina emanatei.

Deși Bhina Bet a manifestat o dorință intensificată pentru Operator, ea este încă nepotrivită pentru a fi un vas complet de primire. Fapt este că, în spiritualitate, Kli-ul cu lumina din el sunt foarte apropiate, practic interdependente. Când lumina dispare, Kli-ul este anulat, iar când Kli-ul dispare, lumina este anulată. Astfel, importanța Kli-ului este la fel cu cea a luminii.

Aşadar, forma vasului de primire nu a fost desăvârşită în Bina, întrucât esența acesteia este Ohr Hohma. De aceea, Ohr Hassadim, pe care ea a extins-o intensificându-se, a fost anulată în faţa esenței ei precum o lumânare în fața unei torţe. Astfel, această Ohr Hassadim s-a extins dincolo de Bina înspre exterior și a câștigat puterea de a extinde abundența suplimentară, mai mult decât măsura extinderii sale prin Bina. În acel moment, vasul de primire a fost complet.

Prin urmare, distingem încă două Bhinot, Bhina Gimel (al treia discernământ) și Bhina Dalet (al patrulea discernământ), care constituie expansiuni care se extind din Bina, unde forma vasului de primire este încă în potenţial, ascunsă, şi atâta timp cât nu s-a intensificat pentru suplimentare, se numește Zeir Anpin. Iar intensificarea sa pentru mai multă abundență este numită „Kli­-ul Malhut„, care este un vas de primire care a fost desăvârşit în ceea ce a fost emanată care acum este făcut din lumină și Kli. Datorită acestui fapt, nu mai este considerată a fi Emanator și se distinge ca emanată.

Acestea sunt cele patru Bhinot cunoscute sub numele de HB, ZA și Malhut, care constituie numele-din-patru-litere (Yod-Hey-Vav-Hey, HaVaYaH). HB sunt Yod-Hey iar ZON sunt VavHey. Ele sunt considerate a fi zece Sfirot, deoarece Zeir Anpin conține șase Sfirot, care sunt Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod şi Yesod.

Fapt este că esența lui ZA este lumina lui Hesed și Gvura, adică cele două Bhinot, Ohr Hassadim și Gvura superioară, care s-au dezvoltat de la Bina înspre exterior. Și ar trebui să remarcăm aici că în Bina, Gvura este prima și rădăcina lui Ohr Hassadim; în Tiferet, însă, este invers: Hesed precede lumina Gvura, întrucât lumina principală care se extinde este Hesed, iar Gvura este subordonată în interiorul ei, în Bina.

Acum putem înțelege cele scrise în Pomul Vieții și de către Raşbi, anume că în lumea Nekudim, Gvura de ZA a precedat Hesed, întrucât ZON al lumii Nekudim este considerat ZON de Bina și nu ZON propriu-zis, ca în cele două Bhinot inferioare dintre cele patru Bhinot menționate mai sus. De aceea Gvura de ZA precede Hesed.

De asemenea, Sfira Tiferet de ZA constituie unificarea lui Hohma și Gvura de deasupra cu acţiunea Kli-ului Malhut. Se numește Tiferet întrucât lumina străluceşte în Bhina Alef (prima Bhina), care este Hohma, a cărei dorință nu este suficientă pentru a crea un Kli. Dar Bhina Gimel, care este Hassadim și Gvurot (pluralul pentru Gvura) care se dezvoltă din Bina înspre exterior, este suficientă pentru a crea Kli-ul Malhut. Acesta este sensul expresiei „în funcţie de frumusețea (Tiferet) unui bărbat, să locuieşti în casă”. Acest lucru explică cele trei Sfirot HGT de ZA iar ele sunt numite „cei trei patriarhi”, întrucât aceștia reprezintă esența lui ZA. De asemenea, Nețah, Hod și Yesod sunt numite „fii”, deoarece se dezvoltă din HGT.

Fapt este că din cauza lui Țimțum Alef (prima restricție), care este explicată în detaliu în cuprinsul cărții, a fost făcut un Masah (ecran) greu în Kli-ul Malhut. Asta înseamnă că Bhina Dalet (cea de-a patra Bhina) din Kli-ul Malhut reține Lumina Superioară să nu pătrundă în Bhina Dalet, datorită disparității formei de acolo, așa cum este scris acolo.

Cu toate acestea, lumina se extinde și dorește să vină și la Bhina Dalet, întrucât natura Luminii Superioare este aceea de a se extinde spre cele inferioare până la a fi aproape separată de locul ei, așa cum este scris în Panim Masbirot. Aşadar, a fost realizat un Zivug de Haka’a (cuplare prin lovire) între Lumina Superioară care se răspândește în Kli-ul Malhut și ecranul (Masah) de restricţionare al Kli-ului Malhut.

Este precum lumina soarelui lovindu-se de o oglindă, cu scântei care sunt reflectate. De aici, zece Sfirot noi sunt generate din acest Zivug de Haka’a, numite zece Sfirot ale Luminii Reflectate (Ohr Hozer). Rezultă că sunt două seturi de câte zece Sfirot în fiecare ființă emanată: zece Sfirot de Ohr Yaşar (Lumina Directă) în cele patru Bhinot și zece Sfirot de Ohr Hozer (Lumina Reflectată).

Trebuie ştiut că aceasta este Lumina Superioară care s-a re-dezvoltat din HGT de ZA pentru a face un Zivug de Haka’a în Masah-ul  Kli-ului Malhut. Ele se numesc Nețah, Hod, Yesod.

Acum putem înțelege ceea ce este scris în Tikuney Zohar (Corecţiile Zohar-ului), anume că Malhut este al patrulea între părinţi și al șaptelea între fii. Asta înseamnă că atunci când este emanată prima dată, Malhut este distinsă separat de acţiunea lui Tiferet de ZA și urmează lui HGT, care sunt numite „părinți”. Iar din perspectiva iluminării lui Ohr Hozer în Masah-ul ei, ea urmează lui NHY care s-au prelungit până la ea pentru Zivug-ul de Haka’a. Iar NHY sunt numite „fiii lui HGT„; de aceea este a șaptea între fii.

Aşadar, am explicat cum trebuie esența celor zece Sfirot KHB, HGT, NHY și Malhut la rădăcina lor. Acesta este primul concept în înțelepciunea adevărului și trebuie ca studentul să-l aibă întotdeauna în fața ochilor, în timp ce aprofundează această înțelepciune.

Acum înțelegem vocea care avertizează în Cartea creației, „zece și nu nouă”. Sensul este acela că, întrucât a fost creat un ecran (Masah) de restricţionare în Bhina Dalet după Țimțum (restricție), este imposibil să se spună din greşeală că Bhina Dalet este exclusă din cele zece Sfirot, și rămână numai nouă Sfirot în Kduşa (sfințenie). De aici, avertizarea „zece și nu nouă”.

Și urmează avertizarea „zece și nu unsprezece”. Asta înseamnă că nu trebuie să spunem în mod eronat că, după Țimțum, Bhina Dalet a devenit un vas de primire. Aşadar, într-o Malhut există două Sfirot: una este Masah-ul care reflectă fără întrerupere Ohr Hozer și, totodată, un vas de primire pentru a primi Ohr Yaşar. De aici, avertizarea: „zece și nu unsprezece”.

3) Există cinci discernăminte evidente în cele zece Sfirot menționate mai sus, pe care studentul nu ar trebui să le piardă din ochi și care îi vor îndrepta căile în studierea înțelepciunii.

 • Primul discernământ este lumina Ațmuto (sine), care este lumina atotcuprinzătoare din Ein Sof, care există în cea emanată. Aceasta este esența, întrucât cel inferior nu participă aici deloc; și se numește Hohma de Ohr Yaşar.
 • Al doilea discernământ este Ohr Hassadim, care se extinde de sus în jos. Această lumină este îmbinată cu trezirea lui Gvura a emanatei lui Bhina Bet, care este lumina lui Bina pe care ea a atras-o.
 • Al treilea discernământ este Ohr Hassadim care se ridică de jos în sus urmare a unui Zivug de Haka’a. Se numește Ohr Hozer, care se ridică și se dezvoltă numai de la emanată, datorită restricţiei menționate mai sus.
 • Al patrulea discernământ este Lumina din Gvura superioară, adică Bhina Bet, care este Aviut de Bina pe care ea a căpătat-o prin intensificarea ei.
 • Cel de-al cincilea discernământ este Gvura inferioară, adică Bhina Dalet, unde intensificarea dorinței este activată în Ohr Hassadim, care a fost adăugată de emanată. Aceasta este numită „Kli-ul Malhut de Ohr Yaşar„, iar această Gvura este Kli-ul celor zece Sfirot și trebuie să ţinem minte asta.

Știm că Masah-ul Kli-ului Malhut este rădăcina întunericului, din cauza forței de restricţie care există în Masah, pentru a opri Lumina Superioară să se răspândească în Bhina Dalet. Aceasta este și rădăcina muncii pentru primirea recompensei, căci munca nu este un act voluntar, întrucât cel care munceşte se simte confortabil numai atunci când se odihnește. Dar pentru că stăpânul îi plătește un salariu, el își anulează voința în fața voinței acestuia.

Trebuie ştiut că aici, în această lume, nu există ființă sau manifestare care să nu aibă rădăcini în Lumile Superioare, de unde se extind ramurile spre lumile inferioare, până când ele ne vor fi revelate în această lume. Și observăm că, în general, lucrarea și munca îşi au rădăcina în Masah-ul Kli-ului Malhut, care restricţionează lumina pe care aceasta o râvneşte, datorită Emanatorului, care dorește să dăruiască încântare, iar tot ceea ce este în Gândul Emanatorului este o lege obligatorie în cea emanată. În mod normal, El nu are nevoie de nici o acțiune, dar Gândul Lui finalizează. Prin urmare, ea alege să nu primească Lumina Superioară, ca nu cumva să ajungă la o disparitate de formă (Panim Masbirot, Ramura 1).

Rezultă că forța de restricţionare a Masah-ului este egală cu munca. Iar răsplata pe care stăpânul o dă celui care munceşte îşi are rădăcina în Ohr Hozer emisă ca urmare a Zivug-ului de Haka’a unde, prin Masah, s-a creat o rădăcină pentru Ohr Hozer. Rezultă că ea revine la a fi Keter a acestor zece Sfirot de Ohr Hozer, la fel ca şi pentru Ohr Yaşar. După cum va fi explicat mai jos, tot acest beneficiu îi revine ca urmare a acestui act de restricţionare.

Din cele menționate mai sus, rezultă că cele zece Sfirot constituie cu adevărat un Kli, numit Malhut. Dar, pentru a-și desăvârşi forma, i se disting trei rădăcini: cele trei Bhinot Hohma, Bina și ZA care se dezvoltă una din cealaltă. Trebuie ştiut că această Malhut face încă parte din Ohr Ein Sof, înainte de Țimțum, fiind numită Malhut de Ein Sof, în care a avut loc prima restricție.

Așa cum este scris în Panim Masbirot, Ramura 1, din cauza echivalenței de formă cu Emanatorul, dorința ei a luat naştere din dorința de a primi din Bhina Dalet, iar lumina liniei (Kav) s-a extins până la ea din Ein Sof. Lumina liniei (Kav) conține toată lumina care se extinde în cele cinci lumi, numite Adam Kadmon, Ațilut, Bria, Yețira și Asiya. Această lumină este în general menționată ca şi Kav, de la cuvântul Kav Midah (măsurare), deoarece ea se extinde în lumi după măsură și un număr raționalizat în fiecare lume, în funcție de forma Kli-ului Malhut în acea lume, așa cum este explicat în detaliu în Panim (Panim Meirot uMasbirot).

Chestiunea celor cinci lumi menționate mai sus este de fapt legată de Keter și cele patru Bhinot cunoscute ale celor zece Sfirot. Astfel, lumea AK este lumea lui Keter; lumea Ațilut este lumea lui Hohma; lumea Bria este lumea lui Bina; lumea Yețira este lumea lui Zeir Anpin; iar lumea Asiya este lumea lui Malhut. În fiecare lume, însă, există zece Sfirot și fiecare dintre cele zece Sfirot ale acelei lumi cuprinde, de asemenea, zece Sfirot așa cum este scris în carte.

Ele sunt împărțite în cele cinci lumi menționate mai sus, întrucât Kli-ul Malhut ar trebui mai întâi să fie inclus în fiecare Sfira, începând cu Keter. Acest lucru se întâmplă

 1. în Hitpaştut Alef (prima expansiune) a vaselor AHP de AK, unde a fost inclus în ZON.
 2. În Hitpaştut Bet (a doua expansiune) a vaselor AHP, el a fost inclus în Bina.
 3. În lumea Nekudim, el a fost inclus în Hohma,
 4. iar în lumea Ațilut a fost inclus în Keter.

Și din moment ce Malhut a fost inclusă în fiecare Sfira, începe lumea Tikun (corecție): Al său Roş (cap) este lumea Ațilut menţionată mai sus, unde lumina Ein Sof se îmbracă în Bhina Alef. Apoi, lumina Ein Sof se îmbracă în Bhina Bet, creând lumea Bria. În continuare, se îmbracă în Bhina Gimel, creând lumea Yețira, apoi se îmbracă în Bhina Dalet, creând lumea Asiya. În Panim (Panim Meirot uMasbirot) se va detalia modul în care toate se nasc unele din altele prin relaţia obligatorie de cauză-şi-consecinţă şi cum sunt legate unele de celelalte.

4) În primul rând, trebuie să înțelegem calitatea fiecăreia dintre lumile AK și ABYA, pe care o voi explica una câte una. Să începem cu lumea lui Keter, care este lumea Adam Kadmon. Primul său Kli este lumea Akudim (legată). În Poarta lui Akudim, Capitolul 3, ARI a scris că au apărut toate cele zece Sfirot, dar nu împreună. La început, în lumea Akudim a apărut numai Malhut, iar această Malhut a apărut sub forma lui Nefeş. După aceasta, au apărut şi celelate părți, prin Keter.

Atunci când a apărut Keter, Malhut a fost completată cu toate cele cinci lumini Interioare – Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yehida. Cu toate acestea, încă lipseau toate Sfirot menţionate mai sus, care au apărut incomplete. De aceea, ele au trebuit să urce înapoi la Emanator pentru a fi completate. Dar acum, la întoarcere, Keter s-a întors mai întâi.

Atunci când s-a ridicat Keter, lumina Hohma a urcat la locul lui Keter, Bina la locul lui Hohma, ZA la locul lui Bina și Malhut la locul lui ZA. Ulterior, Hohma s-a ridicat și la Emanator. Atunci Bina a urcat la Keter, urmând lui Hohma, ZA la Hohma și Malhut la Bina. Apoi Bina a urcat şi ea și ZA s-a ridicat la Keter, şi Malhut la Hohma. În cele din urmă, ZA a urcat, de asemenea, iar Malhut s-a ridicat la Keter, până când și Malhut a urcat la Emanator.

După aceea, Lumina s-a întors de la Emanator și s-a extins în ele, deși nu în ordinea inițială. Dimpotrivă, lumina lui Keter nu s-a întors, ci s-a îndepărtat și a rămas absentă. De aceea, lumina lui Hohma a apărut în Kli-ul Keter, lumina lui Bina în Kli-ul Hohma, lumina lui ZA în Kli-ul Bina și lumina lui Malhut în Kli-ul ZA. Kli-ul Malhut a rămas fără nicio lumină, după spusele lui, pe scurt. În plus, cele zece Sfirot de Akudim au apărut de jos în sus. Malhut a apărut prima, apoi ZA, apoi Bina, apoi Hohma și, în cele din urmă, Keter, conform spuselor lui.

Ar trebui să înțelegem în detaliu ordinea generării celor zece Sfirot de sus în jos și de jos în sus, menționată în cuvintele lui ARI. Cu siguranţă, nu este vorba despre despre aprecieri ca sus, jos,  înainte şi după, în timp și spaţiu. Mai degrabă, este vorba de rațiune și rezultat, cauză și consecință. Prin urmare, cum poate să apară Malhut prima, urmată de ZA, urmată apoi de Bina, pentru ca ultima să apară Keter, rădăcina tuturor? Acest fapt pare uimitor. Și cine și ce anume a făcut ca cel Superior să fie inferior iar cel inferior să ajungă deasupra?

Fapt este că ordinea celor zece Sfirot de Ohr Yaşar a fost deja explicată mai sus, constând din cinci grade unul sub celălat, în funcţie de măsura purificării (Hizdakhut) fiecăreia dintre ele începând cu lumina grosieră a cărei formă s-a schimbat, adică Bhina Dalet. Întrucât Bhina Alef, este considerată a fi potențialul ascuns, ea este cea mai importantă în grad. Bhina Bet a trecut deja de la potențial la real prin intensificarea cu o dorință mai rea decât în ​​Bhina Alef. Bhina Gimel este mai rea decât Bhina Bet, iar Bhina Dalet, Malhut, este cea mai rea, deoarece are Aviut (grosieritate)  mai mare decât a celorlalte.

Se știe, în acelaşi timp, că odată ce a apărut Kli-ul Malhut, acesta a trăit experienţa restricţiei (Țimțum Alef) de a nu primi în Bhina Dalet. Această forță de respingere se numește Masah (ecran), şi atunci când Ohr Yaşar care coboară din Ein Sof lovește Masah-ul din Malhut, se produce un Zivug de Haka’a și astfel apar cele zece Sfirot de Ohr Hozer, așa cum este scris în Panim, Ramura Trei.

În aceste zece Sfirot de Ohr Hozer, gradele sunt inversate comparativ cu valoarea celor zece Sfirot de Ohr Yaşar. În cele zece Sfirot de Ohr Yaşar, cea mai pură este cea mai înaltă ca merit și cea mai bună. Însă la cele zece Sfirot de Ohr Hozer, cu cât grosimea (Av) este mai mare cu atât este mai înaltă și mai bună, căci Malhut este Keter și rădăcină a acestor zece Sfirot de Ohr Hozer, întrucât Masah-ul său gros împiedică lumina să coboare în Bhina Dalet. Aşadar, Malhut revine la a fi Keter căci “sfârşitul ei se află în începutul ei” aşa cum este scris în Panim Maşbirot, Ramura 3.

Rezultă faptul că ZA primește lumina de la Keter de Ohr Hozer; prin urmare, ZA este considerată un grad al lui Hohma, iar Bina este considerată un grad al lui Bina pentru că ea primește de la ZA, care revine la a fi Hohma. De asemenea, Hohma de Ohr Yaşar este considerată ZA, în Ohr Hozer, deoarece primește Ohr Hozer de la Bina. Iar Keter de Ohr Yaşar este considerată Malhut în Ohr Hozer, deoarece primește de la ZA. Astfel, vom găsi că cea mai pură în grad va fi mai mică în glorie și merit, și vom înțelege asta până la sfârşit.

Cu toate acestea, cele zece Sfirot de Ohr Hozer se alătură și se integrează în cele zece Kelim. Când se alătură ca unul, toate gradele sunt de valoare egală, deoarece nivelul lui Malhut este egal cu cel al lui Keter din perspectiva lui Ohr Hozer, unde Malhut revine la a fi Keter. De asemenea, ZA este egală cu Hohma, deoarece ZA este considerată Hohma de Ohr Hozer. Nivelul lui Hohma este egal cu cel al lui Keter, deoarece Keter primește Ohr Hozer de la ea, tot așa cum Hohma primește Ohr Yaşar de la Keter.

Întrucât nivelul ZA este egal cu Hohma iar Hohma este egală cu Keter, rezultă că nivelul ZA este egal cu cel al lui Keter. Rezultă că, prin generarea celor zece Sfirot de Ohr Hozer din Bhina Dalet, toate gradele în cele zece Sfirot au fost egalizate, având același nivel prin Keter.

5) Dar cele zece Sfirot ale lumii Akudim au dispărut încă o dată. Și trebuie să înțelegem raţiunea pentru care s-au îndepărtat. ARI spune că motivul este acela că, atunci când au apărut, au apărut incomplete și, prin urmare, s-au îndepărtat din nou pentru a-şi primi completarea.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegem deficiența și corectarea (Tikun) pe care au primit-o prin această îndepărtare. Aici ARI a scris că deficiența s-a datorat faptului că Keter a apărut numai în calitatea Nefeş. În altă parte, el a scris că deficiența era rezultatul faptului că Ohr Pnimi (Lumina Interioară) și Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare) proveneau din același orificiu (foramen) și se ciocneau una cu alta, așa cum scrie el în Heychal AK, Sha’ar Vav, Sha’ar Akudim, Capitolul 1, Ramura 4.

Ca urmare, au apărut Ta’amim inferioare, sub Otiot (litere), care sunt lumini ce apar prin Peh de AK, și de acolo înspre exterior. Iar aici luminile s-au cuplat în totalitate, întrucât au ieșit printr-un singur orificiu. Şi întrucât Lumina Înconjurătoare și Lumina Interioară s-au cuplat, aici începe crearea vaselor (Kelim).

Din acest motiv, cele cinci lumini interioare și luminile înconjurătoare au apărut legate împreună. De aceea ele sunt numite Akudim, din versetul „și l-au legat pe Isaac”. Aşadar, atunci când ies împreună afară din Peh (gură), cuplate, ele se ciocnesc și se lovesc una de cealaltă, iar din ciocnirile lor se naşte existenţa vaselor (Kelim).

Asta înseamnă că luminile Awzen și Hotem sunt cele prin care Ohr Pnimi se extinde prin orificiile din stânga ale urechilor (Awzen) și nasului (Hotem), iar Ohr Makif se extinde prin orificiile din dreapta ale acestora (Awzen și Hotem). Prin urmare, ele au persistat și nu s-au îndepărtat, întrucât există un Kli special pentru Ohr Pnimi și un Kli special pentru Ohr Makif.

Dar în lumina Peh, unde există doar un orificiu, Ohr Pnimi și Ohr Makif erau în același Kli. De aceea, ele se ciocneau între ele, şi drept urmare lumina s-a îndepărtat și Kelim au căzut. Cu alte cuvinte, ele au decăzut din gradul lor, şi o Aviut suplimentară a fost adăugată precedentei, care a creat Kelim, căci îndepărtarea luminii întregeşte Kelim.

Pentru a înțelege complet problema celor două orificii ale lui Awzen și Hotem de AK, problema orificiului unic în Peh de AK și semnificația celor cinci interioare și a celor cinci înconjurătoare, Bituş-ul și Kelim și Ibuy (îngroşarea), trebuie să detaliez, întrucât cuvintele lui ARI cu privire la aceste probleme sunt destul de succinte.

Cu atât mai mult în ceea ce privește cele înconjurătoare, unde în mod evident se contrazice în fiecare secțiune. Odată spune că erau luminile interioare KHB ZON și că cele cinci lumini înconjurătoare KHB ZON de la Hotem în sus, dar de la Peh în jos, luminile înconjurătoare ale lui Bina și ZON dispăruseră și rămăseseră numai două lumini înconjurătoare, Keter și Hohma, şi  cei cinci Parțufim KHB ZON. Altă data, spune că din lumea Nekudim în jos, luminile înconjurătoare inferioare au încetat, dar mai sunt încă cinci lumini înconjurătoare și cinci lumini interioare în lumina din Peh. Iar altă dată, spune că există cinci lumini interioare și cinci înconjurătoare în întregul ansamblu al lumilor ABYA și alte asemenea contradicții.

6) Voi detalia în interiorul cărții (Panim Meirot uMasbirot) iar aici voi fi scurt pentru a nu mă abate de la această chestiune. Se explică în Ramura 1 și în Ramura 4 în ordinea celor zece Sfirot, referitoare la cele patru Bhinot din cele zece Sfirot de Ohr Yaşar și Ohr Hozer, faptul că în fiecare zece Sfirot există două discernăminte referitoare la Hitpaştut (expansiune) și două discernăminte referitoare la Hita’abut (creşterea grosierităţii, Aviut), care se dezvoltă din rădăcină, care este Keter a acestor zece Sfirot.

Hohma, considerată a fi expansiunea (Hitpaştut) globală apare prima. Aceasta înseamnă că această Hitpaştut conține toată lumina care se extinde de la Ein Sof la cea emanată. Iar Kli-ul, numit Ohr ha Av (lumina grosieră), adică voința de a primi conținută în Hitpaştut a luminii, datorită căreia capătă disparitatea de formă faţă de Emanator, în care nu există nicio formă de primire și datorită căreia devine mai întunecată decât lumina, nu este încă dezvăluit în această cuprinzătoare Hitpaştut, atâta timp cât dorința ei nu se intensifică, dorind abundență suplimentară mai mult decât măsura expansiunii (Hitpaştut). În schimb, ea este inclusă în lumina grosieră menționată mai sus din perspectiva Emanatorului, care dorește să îi dăruiască.

De aceea, ea trebuie să-şi reveleze vasul de primire și să îl aducă din potențial la realitate. Prin urmare, ea devine mai grosieră pe măsură ce se răspândește, ceea ce înseamnă că sporeşte dorința ei de a extinde mai multă abundență decât mărimea lui Hitpaştut. Iar acestei Hita’abut (creşterea grosierităţii) produsă în această Hitpaştut îi este dat propriul său nume, datorită intensificării sale. Este numită Bina, deoarece este mai întunecată decât Ohr Hohma, în care voința de a primi a fost practic revelată.

Această Bina este încă inaptă să fie un Kli adevărat, deoarece esența ei este de la Hohma; dar ea constituie rădăcina Kli-ului, întrucât Kli-ulpoate fi întregit numai prin Hita’abut (creşterea grosierităţii) produsă în cea de-a doua Hitpaştut. Ea se numește „Hitpaştut printr-o fereastră”, ceea ce înseamnă că abundența suplimentară pe care Bina a atras-o prin intensificarea ei se produce din afară. Acesta poartă numele de Ohr Hassadim, opusul cuprinzătoarei Hitpaştut Alef (prima Hitpaştut), numită Ohr Ațmuto (Lumina Sinelui).

Hitpaştut printr-o fereastră” care se răspândește din Bina se numește ZA și devine mai grosieră pe măsură ce se răspândește, la fel ca prima Hitpaştut. Aceasta înseamnă că și ea îşi intensifică extinderea abundenței suplimentare, mai mult decât măsura propriei Hitpaştut de la Bina. Prin asta, revelează vasele de primire conținute în ea. Acestei a doua Hita’abut îi este dat propriul nume, întrucât, prin această intensificare, a devenit mai întunecată decât lumina expansiunii (Hitpaştut) și se numește Malhut.

Bhina Dalet, care este Hita’abut produsă în cuprinzătoarea Hitpaştut prin fereastră, numită Malhut, este cea care constituie recipientul complet al primirii și nu cele trei Bhinot care o preced, care s-au succedat în cascadă doar pentru a revela această a patra Bhina. Ea este cea în care are loc prima restricțe, oprindu-se de la a primi abundența în această Bhina Dalet, datorită disparității de formă revelată în ea. Această forță de restricţionare se numește Masah (ecran) sau Pargod (perdea), ceea ce înseamnă că opreşte abundența să strălucească și să pătrundă în ea.

Aceasta este toată diferența între prima Hita’abut produsă în Hitpaştut și Hita’abut produsă într-o “Hitpaştut printr-o fereastră”. Esta aşa întrucât în prima Hita’abut, Țimțum nu operează; de unde rezultă că este potrivită pentru primirea luminii. De aceea i se spune „o fereastră”, însemnând a primi, întrucât casa primește lumina zilei prin fereastrele ei. În cea de-a doua Hita’abut, însă, operează forța lui Țimțum care o opreşte să primească abundența în a sa Aviut. De aceea, o numim Masah, ceea ce înseamnă că reţine lumina.

După ce Bhina Dalet a apărut împreună cu Masah-ul său, lumina se răspândește în continuare către ea, iar Masah-ul o reține, așa cum am menționat mai sus. În consecință, se produce un Zivug de Haka’a și apar zece Sfirot de Ohr Hozer, așa cum este scris în Ramura 3. Aranjamentul acestor zece Sfirot este opus celor zece Sfirot de Ohr Yaşar, care apar de jos în sus, întrucât Masah-ul care a respins acea lumină mare și care este rădăcina ei, a devenit Keter.

Acesta este semnificaţia afirmaţiei „sfârșitul lor este inclus în începutul lor”. Aşa cum Keter este începutul iar Roş-ul (capul) celor zece Sfirot de Ohr Yaşar, care este sfârșitul, adică Malhut, a devenit începutul și Roş al celor zece Sfirot de Ohr Hozer.

Astfel, Malhut a revenit la a fi Keter a acestor zece Sfirot, iar ZA al celor zece Sfirot de Ohr Yaşar a devenit Hohma, întrucât primul primitor de la rădăcină este numit Hohma. În mod similar se petrec lucrurile şi cu celelalte, prin Keter de Ohr Yaşar, care devine Malhut în cele zece Sfirot de Ohr Hozer, întrucât primește de la ZA de Ohr Hozer, care este Hohma de Ohr Yaşar.

Rezultă că în cele zece KHB ZON de Ohr Yaşar, gradele sunt măsurate în funcție de puritatea faţă de lumina grosieră, unde cel mai pur este mai înalt și mai important. Dar în cele zece Sfirot KHB Zon de Ohr Hozer, gradele sunt măsurate prin Aviut, unde cu cât Aviut este mai mare în grad, cu atât este mai mare și mai important. Asta înseamnă că cele mai înalte dintre cele zece Sfirot de Ohr Yaşar sunt cele inferioare în cele zece Sfirot de Ohr Hozer iar cele inferioare dintre cele zece Sfirot de Ohr Yaşar sunt mai înalte în cele zece Sfirot de Ohr Hozer.

Primele zece Sfirot care s-au extins din Ein Sof sunt numite Adam Kadmon. Acestea sunt rădăcinile vaselor (Kelim) ale Roş-ului; de aceea cele zece Sfirot sunt numite după Kli-ul Roş-ului: Galgalta (craniul), Eynaim (ochii), Awznaim (urechile) sunt KHB al celor zece Sfirot de AK iar Hotem (nasul) și Peh (gura) sunt ZA și Malhut din cele zece Sfirot de AK. Se știe, de asemenea, că cele zece Sfirot sunt incluse una în cealaltă, așa cum este scris în Panim. Prin urmare, fiecare dintre cele menționate mai sus, Galgalta, Eynaim și AHP,     s-au dezvoltat în zece Sfirot.

Este interzis să vorbim despre cele zece Sfirot care s-au dezvoltat în Galgalta ve (și) Eynaim, care sunt Keter și Hohma din cele zece Sfirot de AK, și nu avem nici o legătură cu ele. Începem să discutăm de la AHP în jos, de la Bina și ZON de AK.

De asemenea, se știe că cele zece Sfiroț sunt Keter și cele patru Bhinot HB ZON și că în ele există Ohr Pnimi și Ohr Makif. Asta înseamnă că ceea ce a fost deja îmbrăcat în Kli este numit Ohr Pnimi, iar ceea ce nu a fost încă îmbrăcat în Kli este numit Ohr Makif. Astfel, în fiecare din cele zece Sfirot de AHP de AK sunt cinci KHB ZON interioare și cinci KHB ZON exterioare.

7) Acum vom explica calitatea inerentă a lui Ohr Pnimi și Ohr Makif ale celor zece Sfirot de AK. Problema celor zece Sfirot de Ohr Yaşar și a celor zece Sfirot de Ohr Hozer care există în fiecare zece Sfirot a fost deja explicată. În aceste zece Sfirot de AK, există zece Sfirot de Ohr Yaşar de la Keter la Malhut și, de asemenea, zece Sfirot de Ohr Hozer de la Malhut la Keter, iar Ohr Yaşar se extinde și ajunge în deplinătatea sa la cea emanată. Cu toate acestea, cele zece Sfirot de Ohr Hozer nu sunt complete și extinse imediat la cea emanată. În schimb, este extinsă prin toţi Parțufim emanaţi după Adam Kadmon. Fapt este că tot ceea ce se extinde de la Emanator se extinde în întregime și complet. Acestea sunt cele zece Sfirot de Ohr Yaşar.

Dar cele zece Sfirot de Ohr Hozer, care se extind din cea emanată, de la forța de restricţionare din Bhina Dalet, numită Masah, nu apar imediat. În schimb, fiecare ființă emanată are o parte în ea care este înmulțită în funcție de înmulțirea celei emanate, așa cum este scris în Panim. Acum putem vedea că cele zece Sfirot de Ohr Yaşar și o parte din cele zece Sfirot de Ohr Hozer sunt Ohr Pnimi, în timp ce întreaga Ohr Hozer este Ohr Makif.

De asemenea, deja a fost explicat mai sus că există două Nukvaot (pluralul pentru Nukva) în cele zece Sfirot: Hita’abut în Hitpaştut globală, și Hita’abut în Hitpaştut printr-o fereastră, numite Bina și Malhut. Trebuie știut faptul că Bina este percepută ca un Kli interior, în care se îmbracă întreaga Ohr Pnimi, iar Malhut este Kli-ul exterior, în care se îmbracă întreaga Ohr Makif. Asta înseamnă că Ohr Makif este legată de el, întrucât el are un Masah care nu este potrivit pentru a primi, datorită forței de restricţionare din el. În schimb, el este rădăcina celor zece Sfirot de Ohr Hozer.

Aşadar, conținutul lui Ohr Pnimi și Ohr Makif a fost explicat în detaliu, ca şi conținutul Kli-ului interior și al Kli-ului exterior. Acum putem înțelege cuvintele lui ARI, citate mai sus la punctul 5, referitoare la cele cinci interioare și cinci exterioare care au apărut legate unele de altele prin Peh de AK. Aceasta se referă la ceea ce el explicase în Sha’ar TANTA, Capitolul 1, anume că Ohr Pnimi și Ohr Makif ale celor zece Sfirot de Awznaim (urechi) și Ohr Pnimi și Ohr Makif ale celor zece Sfirot de Hotem (nas) au apărut în două Kelim: un Kli interior pentru Ohr Pnimi și un Kli extern pentru Ohr Makif.

Totodată, ele sunt îndepărtate unul de celălalt, deoarece cele cinci KHB ZON exterioare apar din orificiul urechii (Awzen) drepte, iar cele cinci KHB ZON interioare apar din orificiul urechii (Awzen) stângi și, în mod similar, din nas (Hotem). Prin urmare, el ne spune aici că, în cele zece Sfirot de Peh de AK, nu există două Kelim distincte, ci ambele, cele cinci interioare și cele cinci exterioare, au ieșit legate de un singur KliPeh (gura), numit Malhut de AK, ceea ce înseamnă Bhina Dalet. Totuși, Kli-ul interior, care este Bhina Bet și Bhinat Bina, lipseşte aici.

Ne-am putea întreba despre toate astea: Cum este posibil ca Ohr Pnimi, care sunt cele zece Sfirot de Ohr Yaşar, să se îmbrace în Kli-ul de Peh, care este Bhina Dalet, şicare a fost creată cu un Masah nefiind potrivită pentru a primi? Faptul este că Malhut însăşi se distinge ca având patru Bhinot distincte, numite Ațamot (oase), Gidin (tendoane), Bassar (carne) și Or (piele). Ațamot ale lui Malhut indică Ețem (“os” sau “miez”) al structurii ei. Aceasta este adevărata Bhinat ZA, adică Hitpaştut printr-o fereastră, cu excepția faptului că a căpătat Aviut (grosieritate) pe parcursul expansiunii (Hitpaştut) datorită intensificării dorinței de a extinde mai multă abundență decât în a sa ​​Hitpaştut din Bina.

De aceea, este definită printr-un nume în sine şi despre sine. Astfel, se disting în ea două Bhinot: Bhina Alef care este Ațamot din ea, partea din ZA, și Bhina Bet care este Aviut adăugată la ea prin intensificarea ei. Aceasta se numește Gidin. Și ceea ce ea preia de la forța lui Țimțum – forța de restricţionare de la primirea abundenței în această lumină grosieră – numită Masah, cea cu Zivug-ul celor zece Sfirot de Ohr Hozer, este Bhina Dalet din Malhut, numită Or (piele). Iar Ohr Hozer, care se ridică din Masah prin forța Zivug-ului, se numește Bassar (carne), aceasta fiind Bhina Gimel a lui Malhut.

Descoperim astfel că Malhut constă şi din Hitpaştut de Bina. Mai mult, aceasta constituie miezul structurii sale. Acum vom vedea că Ațamot ale lui Malhut devin Kli-ul interior pentru cele cinci interioare dintre luminile lui Peh, în timp ce a sa Or devine un Kli extern pentru cele cinci exterioare dintre luminile lui Peh. Acum s-a clarificat în detaliu cum au apărut cele cinci KHB ZON interioare și cele cinci KHB ZON exterioare într-un singur Kli Malhut – în care există totodată două Kelim, unul interior și altul extern, deși conectate între ele, întrucât toate cele patru Bhinot nu sunt decât un singur Kli şi anume Malhut.

8) Acum vom explica problema ciocnirii și Bituş-ul care a avut loc între Ohr Makif și Ohr Pnimi, datorită faptului că erau cuplate într-un singur Kli. Vedem în Arborele Vieții, Heychal AK, Sha’ar 2, pct. 3, precum și în Sha’ar Akudim, Capitolul 2, că natura lui Ohr Pnimi este aceea de a purifica Kli-ul în care este îmbrăcată. Prin urmare, întrucât în cele zece Sfirot de Peh de AK, Ohr Pnimi și Ohr Makif au fost cuplate într-un singur Kli în Malhut, Ohr Pnimi a purificat gradul Kli-ului Malhut grad după grad. Aceasta este raţiunea dispariţiei celor zece Sfirot de Peh, numite „lumea Akudim„.

Fapt este că deja s-a explicat în punctele 6 și 4 că cele zece Sfirot de Ohr Hozer au o valoare opusă celor zece Sfirot de Ohr Yaşar. Acest lucru se datorează faptului că, în cele zece Sfirot de Ohr Yaşar, gradele se ridică unul peste altul în funcție de puritatea lor, până la rădăcina lor, care este gradul cel mai pur. În cele zece Sfirot de Ohr Hozer, însă, gradele se ridică unul peste altul, în funcție de Aviut, până la rădăcina, care este gradul cu cea mai mare grosieritate. Aceasta este Bhina Dalet și Malhut care a devenit din nou Keter, în timp ce Bhina Gimel este Hohma, Bhina Bet este Bina, Bhina Alef este ZA, iar Keter este considerată Malhut.

La început, Masah-ul a fost purificat cu un grad. Asta înseamnă că forma brută a luminii Bhina Dalet a fost purificată și a recăpătat forma lui Aviut de Bhina Gimel. Se consideră că lumina  Malhut și-a părăsit locul și s-a ridicat la Kli-ul lui ZA, întrucât atunci și Ohr Yaşar s-a extins de la Ein Sof la Masah, iar forța de restricţionare a controlat Masah-ul până când a fost făcut un Zivug de Haka’a și cele zece Sfirot de Ohr Hozer au ieșit din Masah-ul de Bhina Gimel.

Cu toate acestea, ele nu mai sunt la nivelul lui Keter, așa cum fuseseră inițial, ci sunt la nivelul lui Hohma. Asta întrucât Aviut ale lui Bhinat ZA și Bhina Gimel de Ohr Yaşar au valoarea lui Hohma în Ohr Hozer. Rezultă că Masah-ul nu a revenit la a fi Keter datorită lui Ohr Hozer, dar a revenit la a fi Hohma.

După aceea, ea s-a purificat mai departe și a primit purificarea lui Bhina Bet, care este Bina. Acolo, de asemenea, Ohr Yaşar s-a extins la ea, până la Zivug-ul de Haka’a şi ridicarea lui Ohr Hozer, deși la nivelul lui Bina. Întrucât Aviut de Bhina Gimel și Bhina Dalet s-au  pierdut, ea a pierdut primele două Sfirot de Ohr Hozer.

Ulterior, ea a fost purificată mai departe și a primit purificarea lui Bhina Alef, Ohr Yaşar de la Ein Sof s-a împerecheat cu ea, iar Ohr Hozer s-a ridicat, deși la nivelul ZA, lipsindu-i Bhinat Bina. După aceea, s-a purificat și mai mult, până la forma de Şoreş (rădăcină), care s-a ridicat la nivelul lui Keter.

În acel moment, nu mai era nicio Aviut în Masah; de aceea nu mai funcţiona în el Zivug-ul de Haka’a pe Ohr Yaşar. Din acest motiv, Ohr Hozer a dispărut complet din cele zece Sfirot de Akudim toate acestea putând fi văzute în Panim în Ramura 3 și Ramura 4, unde totul este explicat în detaliu.

Aşadar, am clarificat faptul că, din moment ce Ohr Pnimi este îmbrăcată în Kli-ul Malhut, ea îi purifică gradul, grad după grad și, odată cu purificarea acestuia, cele zece Sfirot KHB ZON de Ohr Hozer dispar şi ele. Acest lucru se datorează faptului că, în timpul ascensiunii sale la Bhinat Keter, Masah-ul își pierde toată puterea de a ridica Ohr Hozer. Astfel, şi cele zece Sfirot de Ohr Yaşar pleacă din el, întrucât Ohr Yaşar și Ohr Hozer sunt interdependente și legate  între ele.

9) Pentru a clarifica acest lucru, voi explica mai întâi starea acestor Sfirot cu o imagine a lui Ta’am (singularul pentru Ta’amim – semne de punctuație) Segolta, după cum urmează: Keter este deasupra, sub ea în partea dreaptă este Hohma, iar la stânga – Bina. Trebuie să înțelegem acest lucru, întrucât El ne interzice să o înțelegem ca pe o reprezentare a unor locuri pe care ochiul tangibil le-ar percepe. La fel şi în chestiunea lui Panim be Panim (față în față) și Achor be Achor (spate la spate), care se aplică în cele zece Sfirot, El ne interzice să le gândim ca fiind spate şi faţă.

Faptul este că a fost deja explicat în cele patru Bhinot din Ohr Yaşar care se extind din Ein Sof, care este Keter, că extinderea lui Keter se numește Hohma. De asemenea, ea devine mai grosieră pe măsură ce se extinde, ceea ce înseamnă intensificarea dorinței de a extinde abundența mai mult decât măsura extinderii sale. Prin urmare, ea este privită ca două discernăminte: Bhina Alef este întreaga Lumină care se extinde de la Ein Sof la cea emanată, numită Hohma, iar Bhina Bet este Hita’abut, dată ei de intensificarea dorinței de a extinde o nouă abundență, iar aceasta este numită Bina.

De aceea, există trei discernăminte în Sfira Bina:

 • primul discernământ este propria ei structură, care este o parte din Hohma însăşi.
 • al doilea discernământ este lumina care a devenit mai grosieră în ea prin intensificarea ei pentru a extinde o nouă abundență de la Keter.
 • al treilea discernământ este esența abundenței pe care o atrage de la Keter, numită Ohr de Hassadim, care este mult mai mică decât Ohr Hohma care se extinde direct de la Emanator. Dar lumina lui Bina pe care aceasta o extinde de la Keter este asociată intensificării ei inițiale, care a devenit mai grosieră pentru ea.

Iar când Bina atrage lumina Hassadim de la Keter, ea nu atrage lumina Hohma din Sfira Hohma. Prin urmare, ea este considerată a fi Achor be Achor (spate la spate) cu Hohma. Rezultă că Ohr Hohma, care este lumina Ațmuto a celor zece Sfirot generale în cea emanată, o părăseşte, întrucât Bina şi-a întors faţa (Panim) pentru a atrage Ohr Hassadim de la Keter.

Cu toate acestea, când apar Bhina Dalet și cele zece Sfirot de Ohr Hozer care se extind de la ea, considerate a fi chiar mai mult Ohr Hassadim decât Ohr Hassadim în Bina, Bina nu mai are nevoie să atragă Ohr Hassadim de la Keter, întrucât primește abundent de la Ohr Hozer de Malhut. De aceea, îşi întoarce faţa (Panim) înapoi la Hohma și atrage din nou Ohr Hohma. În acel moment, şi Ohr Hohma, este atrasă abundent în cele zece Sfirot generale din cea emanată. Asta este ceea ce se numeşţe Panim be Panim (PBP) a lui HB, pe care acestea le-au căpătat prin Ohr Hozer care se ridică de la Malhut.

Cu toate acestea, înainte de revelarea Kli-ului Malhut, Bina și-a întors faţa (Panim) către Keter, ceea ce constituie starea de Ta’am Segolta, unde Bina se află sub Keter, precum Hohma, dar Hohma atrage lumina Ațmuto de la Keter iar Bina atrage lumina Hassadim de la Keter. Şi întrucât lumina Ațmuto este lumina comună în cea emanată, Hohma este considerată a fi “dreapta”, iar lumina  Hassadim este considerată a fi “stânga”, fiind asociată cu Gvura.

Aşadar, am explicat că lumina Ațmuto nu se poate răspândi în întregul celor zece Sfirot de Ohr Yaşar, întrucât Bina este Achor be Achor cu ea, cu excepția unui Zivug de Haka’a din Masah-ul Kli-ului Malhut. În acel moment, Bina nu mai are nevoie de Ohr Hassadim și se întoarce la a fi PBP (Panim be Panim) cu Hohma.

Rezultă că atunci când cele zece Sfirot de Ohr Hozer se îndepărtează de lumea Akudim, lumina Ațmuto a celor zece Sfirot de Ohr Yaşar dispare împreună cu ea. Acest lucru se datorează faptului că Ohr Hohma și Ohr Hozer sunt interdependente și numai Achoraim de Bina rămân acolo în lumea Akudim, adică lumina Hassadim și a sa Gvura.

Acum vom înțelege cuvintele lui ARI pe care le-am citat mai sus, conform cărora natura lui Ohr Pnimi este aceea de a purifica Kli-ul în care este îmbrăcată, întrucât se învârte în jurul lui Ohr Hohma, care îmbracă internalitatea celei emanate prin Bina care revine la a fi PBP cu ea. Astfel, Achoraim de Bina sunt purificate și, întrucât Achoraim de Bina, care sunt Bhina Bet, constituie rădăcina lui Bhina Dalet, din moment ce rădăcina este purificată, ramura, Bhina Dalet, este purificată şi ea împreună cu ea.

10) Acum vom explica chestiunea Bituş-ului luminilor interioare cu luminile exterioare, întrucât acestea sunt legate unele de altele, adică ceea ce am abordat anterior la punctul 5. Voi cita din nou, cuvintele lui ARI din Sha’ar Akudim, Capitolul 5, unde el însuși explică pe larg chestiunea Bituş-ului. Iată ce scrie el, pe scurt: Rezultă că există trei tipuri de lumină (în Hitpaştut a luminii  în lumea Akudim și revenirea acesteia înapoi la Emanator).

 • Prima lumină este lumina Akudim, numită Ta’amim.
 • Cea de-a doua este Reshimo a acestei lumini, care rămâne după plecarea ei și se numește Tagin.
 • A treia este lumina care ajunge la ea prin înălțarea Sfirot, moment în care este până la Achoraim, care este Din şi se numește Nekudot.

Atunci când a treia lumină, numită Nekudot, vine și lovește a doua lumină, numită Reshimo, care este Rahamim, ele se ciocnesc și se lovesc una pe cealaltă. Asta întrucât ele sunt opuse: una este Ohr Yaşar, care este Rachamim, iar cealaltă este Ohr Hozer, care este Din. Atunci scântei (Nițoțin) cad din Ohr Hozer descendentă, care este Din iar aceste Nițoțin sunt o altă lumină, a patra, numită Otiot.  Acestea sunt cele patru discernăminte – Ta’amim, Nekudot, Tagin, Otiot – toate acestea fiind incluse aici în lumea Akudim. Aceste Nițoțin care au căzut din Ohr Hozer descendentă sunt precum cele 248 Nițoțin din spargerea vaselor în lumea Nekudim.

Interpretând cuvintele sale: Conform explicațiilor de mai sus cu privire la ordinea expansiunii luminii în lumea Akudim, mai întâi lumina se extinde de la Ein Sof la Zivug-ul de Haka’a din Masah-ul Kli-ului Malhut. Apoi, din el se nasc zece Sfirot de Ohr Hozer, de jos în sus, așa cum este scris la punctul 6. Ele se află într-o relaţie inversă, în care cele superioare în Ohr Yaşar sunt inferioare în Ohr Hozer, întrucât în cele zece Sfirot de Ohr Hozer gradele se diminuează în funcție de puritate.

Astfel, ZA, care este mai pură decât Malhut, are un grad mai mic decât Malhut. Dar acest lucru este valabil numai în ceea ce privește Hohma în cele zece Sfirot de Ohr Hozer. Bina, care este mai pură decât ZA, a fost diminuată în grad și ea posedă numai valoarea lui Bina. Hohma, care este mai pură decât Bina, este diminuată în grad și are numai valoarea lui ZA. Iar Keter are valoarea lui Malhut, așa cum este scris acolo și în Panim, Ramura 3.

Însă, odată ce Ohr Yaşar și Ohr Hozer se unesc și se cuplează, se creează o valoare egală, în care nivelul fiecăreia dintre cele zece Sfirot atinge nivelul lui Keter, așa cum este scris la punctul 4. Și întreaga lume Akudim, expansiunea și revenirea luminii Ein Sof de la Keter la Malhut și de la Malhut la Keter, și Ohr Hozer care se cuplează cu Ohr Yaşar la un nivel egal prin Keter, se numește Ta’amim sau Hitpaştut Alef de Akudim.

S-a explicat mai sus (punctul 8) că, pentru că Ohr Pnimi se îmbracă în Kli-ul Malhut, a cărei natură este de a purifica Kli-ul,  ea duce la purificarea Masah-uluigrad după grad. La început primește purificarea ca în Bhina Gimel. Astfel se consideră că Masah-ul s-a ridicat la ZA. În acel moment, Ohr Ein Sof se extinde încă o dată de la Keter la Masah-ul Kli-ului ZA și de la ZA la Keter. Asta diminuează valoarea lui Ohr Hozer care se ridică de la Masah până la gradul lui Hohma, similar valorii lui ZA de Ohr Hozer. În mod similar, gradele coboară în Hizdakhut a Masah-ului prin Hizdakchut de Bhinat Keter de Ohr Yaşar, moment în care Masah-ul este anulat și Zivug-ul de Haka’a încetează.

Aşadar, toată această Ohr Hozer, care coboară grad după grad până dispare complet, se numește „lumina Nekudot” întrucât Masah-ul se extinde din punctul de Țimțum și de aici opreşte şi Ohr Yaşar să se apropie și să se extindă în ea. Este ca și punctul de mijloc al lui Țimțum Alef care s-a împodobit și a îndepărtat lumina din el, și a ales în mod asertiv Hizdakhut din a sa Aviut, pentru a-şi egaliza forma cu Emanatorul, după cum s-a explicat în detaliu în Panim Maşbirot. Prin urmare, această forță, dorința de a fi purificată, este imprimată în Masah.

Acum vom explica ce semnificație are Reshimo – lumina Tagin. Se știe că, deşi lumina se îndepărtează, ea lasă încă o Reshimo în urma ei. De aici, prima Hitpaştut în lumea Akudim, care s-a extins și a revenit de la Keter la Malhut și de la Malhut la Keter, generând zece Sfirot ale căror nivel este egal cu Keter din Ohr Pnimi și, totodată, zece Sfirot de Ohr Makif, cum este scris la punctul 7 (de reţinut că aici nu exista nici un Kli distinct pentru Ohr Pnimi și un Kli distinct pentru Ohr Makif). Acest Kli, în întregul său, se numește Kli de Keter. Acest lucru se datorează faptului că toate cele zece Sfirot erau la nivelul lui Keter. Prin urmare, chiar dacă această Hitpaştut a dispărut încă o dată, a rămas totuşi o Reshimo a acesteia, care păstrează și susține acolo forma anterioară, aşa încât nu vor fi toate revocate datorită plecării luminii.

În consecință, putem vedea cum lumina acestei Reshimo, care a rămas din Hitpaştut Alef, și Ohr Hozer descendentă, care este lumina Nekudot, sunt două contrarii, ciocnindu-se şi lovindu-se una pe cealaltă. Asta întrucât lumina această Reshimo este întărită de Hitpaştut Alef, unde Ohr Yaşar s-a extins prin Masah-ul de Bhina Dalet și a dorit foarte mult ca Masah-ul să rămână anume în Aviut de Bhina Dalet, întrucât numai prin puterea excesivei Aviut din Bhina Dalet ajunge să aibă valoarea nivelului lui Keter. Cu toate acestea, lumina Nekudot, Masah-ul însuși, se intensifică cu toată puterea sa numai pentru a fi purificată de lumina sa grosieră, ce se distinge ca Din. Ea dorește să fie purificată și echivalată total cu Emanatorul, întrucât primul început al punctului de Țimțum a fost imprimat în ea, şi aceasta este rădăcina ei.

11) Acum putem înțelege a patra Lumină, care a căzut prin Bituş-ul dintre lumina Reshimo cu lumina Nekudot, numită Otiot. Sunt ca cele 288 Nițoțin din spargerea vaselor în lumea Nekudim.

Trebuie ştiut că în fiecare loc în Zohar, în Tikunim (corecțiile Zohar-ului) și în scrierile lui ARI, cuvântul Nițoțin sau Națațin sau Hitnoțețut indică Ohr Hozer. Asta întrucât iluminarea lui Ohr Yaşar este definită de numele Orot sau Nehorin, iar iluminarea lui Ohr Hozer este definită de numele Nițoțin sau Zikin sau Hitnoțețut. Vedem, astfel, că problema acestor Nițoțin care au căzut prin    Bituş-ul lui Reshimo în Ohr Hozer descendentă este că şi ele sunt considerate Reshimo, deși este o Reshimo de Ohr Hozer și, prin urmare, definită prin numele de Nițoțin.

Ordinea coborârii lui Ohr Hozer a fost explicată mai sus (punctul 8). La început, a primit pentru purificarea ZA și a fost desprinsă din Bhina Dalet, care este adevăratul Kli Malhut. Iar când Ohr Ein Sof se extinde încă o dată la Masah-ul Kli-ului ZA, această lumină Malhut va fi la nivelul lui Hohma, lipsindu-i Bhinat Keter din lumina generală a lumii Akudim, întrucât Malhut din ZA nu mai  revine la a fi Keter, ci Hohma. (S-a explicat că dăruitorul esențial al nivelului în cele zece Sfirot ale celei emanate este lumina Malhut, cum s-a menționat mai sus (vezi Panim Maşbirot, Ramura 4).

Rezultă că adevăratul Kli Malhut este fără lumină, şi două Reshimot ar fi trebuit să rămână în el. Prima Reshimo este rămasă din lumina Ta’amim, care păstrează și susține Aviut a lui Bhina Dalet atât cât de mult poate. Cea de-a doua Reshimo este rămasă din lumina Nekudot, adică lumina atribuită Masah-ului și care îşi dorește Hizdakhut.

Cu toate acestea, cele două nu pot rămâne împreună, deoarece sunt opuse. Asta întrucât locul lui Reshimo de Ta’amim este numit Kli de Keter, căci cele zece Sfirot sunt la nivelul lui Keter. Iar locul lui Reshimo rămasă din Ohr Hozer descendentă este numit Kli de Hohma sau „de sub Keter„. Prin urmare, şi propria sa Reshimo a dispărut din Malhut și s-a ridicat la Kli-ul ZA. Iar Reshimo din Ohr Hozer descendentă a rămas în locul ei. Astfel, aici Reshimo au fost respinse pentru Nițoțin de Ohr Hozer. Totuși, de aici încolo, Nițoțin de Ohr Hozer sunt respinse pentru lumina  Reshimo.

După aceea, în ascensiunea Masah-ului la locul lui Bina, când a primit purificarea lui Bhina Bet și Ohr Ein Sof se extinde din nou de la Keter la Bina și de la Bina la Keter, Bhinat Hohma este, de asemenea, îndepărtată. Apoi Kli-ul ZA rămâne fără lumină, şi două Reshimot rămân acolo, din lumina Ta’amim și din Ohr Hozer, care sunt opuse. Aici Reshimo pune stăpânire pe Nițoțin de Ohr Hozer, întrucât Reshimo de Ta’amim a rămas în Kli-ul ZA; prin urmare, a rămas sub forma Kli-ului de Keter.

Cu toate acestea, Reshimo de Ohr Hozer, care sunt Nițoțin de Kli Hohma, sunt respinse sub Tabur sub Kli-ul Keter, deoarece Hitpaştut a lumii Akudim se face prin Tabur, căci Malhut de Akudim este numită Tabur. Ştim deja şi faptul că Nițoțin de Keter din Ohr Hozer descendentă, a cărei valoare este considerată a fi Keter de Hohma, rămân acolo întrucât Reshimo de Malhut de Ta’amim, care este adevărata Bhinat Keter, s-a ridicat la ZA. Iar Nițoțin care au căzut din Kli-ul ZA, care sunt Nițoțin de Hohma în Hohma, au căzut sub Tabur, unde se află Keter de Hohma.

În mod similar, în ascensiunea Masah-ului la Hohma, când a fost purificată în Bhina Alef, Ohr Ein Sof se extindea încă de la Keter la Hohma și de la Hohma la Keter și această lumină se află la nivelul lui ZA. Prin urmare, nivelul lui Bina s-a restrâns, de asemenea, şi Kli-ul Bina a rămas gol, fără lumină. Asta au lăsat în urmă două Reshimot, așa cum este scris mai sus: Reshimo de Ta’amim care a rămas în locul lor și Reshimo din Ohr Hozer descendentă care a fost respinsă și a căzut sub Nițoțin de Hohma de sub Tabur.

Ulterior, a fost purificat în sus până la Bhinat Keter, Şoreş (rădăcină) și, prin urmare, a pierdut tot Behinot Aviut în ea. Astfel, Zivug-ul de Haka’a a fost anulat în mod natural, nemai existând Ohr Hozer. Rezultă că Nițoțin au căzut din Bhinat Keter și numai Reshimo de Ta’amim a rămas acolo.

Astfel am explicat în detaliu opusul dintre Reshimo și Ohr Hozer descendentă, datorită căruia pachetul s-a spart, şi Reshimo a celor zece Sfirot de Ta’amim care rămân în locurile lor. Acestea sunt considerate Kelim KHB ZON de Keter, prin Tabur de AK. Iar Nițoțin, care sunt Reshimo din Ohr Hozer descendentă, au căzut în afara gradului în care se aflau. Ele sunt considerate ca fiind sub Tabur, adică sub Malhut de Akudim, care sunt considerate Kelim KHB ZON de Hohma, şi așa cum am spus mai sus, numesc Otiot.

12)Motivul lui Hizdakhut a fost deja explicat mai sus, la sfârșitul punctului 9: Ohr Pnimi este conectată la Kli-ul Malhut, care este de fapt doar un Kli extern pentru Ohr Makif, așa cum este scris la punctul 7. De aceea, atunci când Ohr Hozer se ridică și aduce HB înapoi la PBP, așa cum este scris la punctul 9, Aviut de Bina o părăseşte, pentru că revine la a fi una cu Hohma, așa cum au fost inițial. Iar când Aviut a rădăcinii este anulată, Aviut a ramurii este anulată şi ea. Astfel, când Bina devine un acelaşi obiect cu Hohma, ea purifică Masah-ul odată cu ea, care se înalţă, totodată, grad după grad, prin ea și din cauza ei, până când dispare.

La începutul intrării lui Ohr Hozer în Bina, ea începe să-şi întoarcă Panim înapoi către Hohma. Astfel, Masah-ul se ridică de la Bhina Dalet și Bhina Gimel. Iar arunci când atrage Ohr Hohma de la Panim de Hohma, Masah-ul se ridică la Bhina Bet. Atunci când ea devine un acelaşi obiect cu Hohma, Masah-ul se ridică la Bhina Alef, până când se ridică la Bhinat Şoreş. Acesta este semnificaţia celor menţionate în Idra Raba, „scânteia a fost aspirată”.

Rezultă că Ohr Hohma, care este întreaga lumină Ațmuto în prima emanată, adică lumea Akudim, și Ohr Hozer care se ridică din Kli-ul Malhut, sunt legate una de cealaltă și se gonesc una pe alta. Asta întrucât fără Ohr Hozer, Ohr Hohma nu ar fi putut să se extindă în cea emanată, deoarece Bina își întoarce fața ca să sugă  Ohr Hassadim din Keter și spatele la Hohma. Asta înseamnă că nu va suge Ohr Ațmuto din ea.

Cu toate acestea, atunci când apare Ohr Hozer, Bina își întoarce fața înapoi la Hohma, și abia atunci lumina Ațmuto se poate extinde în cea emanată. Astfel, lumina Ațmuto depinde de Ohr Hozer. Dar atunci când HB revin la a fi PBP și încetează să se alăpteze de la Keter, a sa Aviut este anulată, ceea ce în mod natural anulează Aviut din ramură, adică din Masah. Astfel, dispare și Ohr Hozer. Aşadar, Ohr Hozer este respinsă și îndepărtată din cauza luminii Ațmuto.

Asta va explica în totalitate cuvintele lui ARI, pe care le-am citat mai sus, la punctul 5, anume că Ohr Pnimi și Ohr Makif se lovesc una pe cealaltă, iar loviturile lor generează Kelim. Acest lucru se datorează faptului că Ohr Pnimi este Ohr Hohma care se extinde în cea emanată datorită lui Ohr Hozer. Ohr Makif este Masah-ul, care este Kli-ul extern, ce este legat de întreaga Ohr Makif, destinată să apară în lumi prin intermediul lui Ohr Hozer, așa cum este scris la punctul 7.

Și, deși sunt interdependente, Ohr Pnimi care se extinde prin revenirea HB la PBP loveşte Ohr Makif. Asta purifică Masah-ul și provoacă plecarea luminii din lumea Akudim. Astfel, Reshimot de Ta’amim și de Ohr Hozer sunt separate una de alta, Reshimo de Ohr Hozer este respinsă în afara prezenței ei, adică sub Tabur, fiind numită Otiot, acestea fiind Kelim.

13) Aşadar, am clarificat în detaliu motivul plecării, datorită acestei Hizdakhut graduale a Masah-ului până când dispare toată Ohr Hozer și, odată cu ea, lumina Ațmuto de Keter și Hohma de Ohr Yaşar. Cu toate acestea, lucrurile nu au rămas așa: după dispariția luminii Ațmuto, Bina și-a întors Panim către Keter, datorită abundenței lui Ohr Hassadim și, prin urmare, Achoraim și Aviut anterioare au revenit la ea. Prin urmare, şi a sa Aviut a revenit la Masah, care constituie ramura ei.

Se știe că Ohr Yaşar nu  încetează să curgă de la Emanator la cea emanată nici măcar o clipă. Prin urmare, după ce Masah-ul și-a recâștigat Aviut, Ohr Yaşar de Ein Sof a fost reînnoită pe cele patru Bhinot menționate mai sus, până la Zivug-ullui Ohr Hozer. Și încă o dată, cele zece Sfirot de Ohr Yaşar și Ohr Hozer s-au extins în lumea Akudim. Aceasta este numită Hitpaştut Bet a lumii Akudim.

Totuși, din moment ce HB din ea au revenit la PBP prin Ohr Hozer menționată mai sus, Aviut și Achoraim de Bina s-au purificat din nou, şi odată cu ea şi Aviut de Masah, care este ramura ei. Și încă o dată, Zivug-ul de Haka’a și Ohr Hozer au fost anulate iar Bina revine la a atrage Ohr Hassadim din Keter. Astfel, lumina Ațmuto dispare ca înainte.

În mod similar, odată ce Achoraim și Aviut au revenit la Bina, a fost atrasă Aviut şi pe Masah și, firește, Ohr Yaşar a fost reînnoită pe Masah. Prin ea, lumina Ațmuto s-a extins și ea.

Acest lucru este repetat la fel: atunci când apare Ohr Hozer, lumina Ațmuto se extinde încă o dată. Iar atunci când vine lumina Ațmuto, Ohr Hozer dispare. Atunci când Ohr Hozer dispare, Masah-ul își recapătă Aviut, iar Ohr Hozer este reînnoită, iar lumina Ațmuto se extinde încă o dată ș.a.m.d. Rezultă că această a doua Hitpaştut este ca o flacără constantă care se mișcă încolo şi încoace. De aceea ARI spune că Ohr Pnimi și Ohr Makif care sunt legate într-un singur Kli se ciocnesc şi se lovesc una pe cealaltă.

Asta clarifică marea diferență dintre Hitpaştut Alef de Akudim, care se afla la nivelul lui Keter, deoarece Ohr Yaşar se îmbină cu Masah-ul de Bhina Dalet și actuala Hitpaştut, care este doar la nivelul lui Hohma. Pentru că întreaga Aviut a Masah-ului este doar o Hitpaştut din Aviut de Bina, la fel ca Aviut de ZA, care se extinde numai la nivelul lui Ohr Hohma, după cum este scris la punctul 8. Această lumină nu este, însă, constantă. Mai degrabă, este ca o flacără care se mișcă încolo şi încoace. Asta explică pe de-a-ntregul faptul că problema lui Hitpaştut Bet de Akudim este continuată de la dispariţia însăşi a lui Hitpaştut Alef.

14) Acum înțelegem cuvintele lui ARI din Şa’ar Akudim, capitolele 1 și 2, anume că AK s-a restricţionat și a ridicat toate luminile de sub Tabur până la Tabur și deasupra acestuia, iar acestea s-au ridicat ca MAN la AB de Galgalta. Acolo, a amplasat o limită în interiorul său iar lumina care a s-a ridicat de la NHY a ieşit prin Eynaim, s-a extins sub Tabur și s-a împrăştiat în cele zece Sfirot din lumea Nekudim.

Iar din lumina care a fost reînnoită prin ridicarea MAN, s-a întins și s-a despicat Parsa și a coborât sub Tabur, întinzându-se prin Nekavim (găuri) ale Tabur-uluiși Yesod, în cele zece Sfirot ale lumii Nekudim. Aceste două lumini cuprind cele zece Sfirot de Nekudim. Aceste două lumini și această nouă Țimțum trebuie să fie detaliate, ceea ce vom face la timpul potrivit. Aici voi explica ceea ce este necesar aici.

S-a explicat deja că luminile de sub Tabur de AK sunt Otiot și Nițoțin care au căzut în urma Bituş-ului dintre Reshimo de Keter și Ta’amim în Reshimo de Hohma și Nekudot. Ele au dispărut sub întreaga Reshimo de Keter, iar acest loc de ieșire este numit NHY și „sub Tabur„.

Acum, după Hitpaştut Bet – care este doar Ohr Hohma în Kli-ul de Keter – ele s-au întors în lumea Akudim, echivalența dintre Reshimot de Ta’amim și Reshimot de Nekudot fiind făcută încă o dată. Asta întrucât ambele sunt considerate Hohma și, prin urmare, toate KHB ZON de Reshimot de Nekudot de sub Tabur au fost atrase, ridicate și reconectate cu Reshimot de deasupra Tabur-ului. De aceea ARI spune că AK a ridicat lumina de sub Tabur deasupra propriului Tabur.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegem de ce se numește Țimțum. Fapt este că există două discernăminte în aceste Nițoțin care s-au ridicat.

 • Primul este Nițoțin de Keter al lui Ohr Hozer descendentă care a rămas chiar în Tabur, care este Malhut de Akudim și Bhina Dalet. Lumina din Hitpaştut Bet nu ajunge la ea, deoarece este de la Bhina Gimel și are Aviut din Hitpaştut de Achoraim de Bina.
 • Al doilea discernământ este Nițoțin de HB și ZON de la Bhina Gimel, așa cum este scris în articolele 11 și 12.

Prin urmare, odată ce HB ZON de Nițoțin s-au ridicat, luminile au crescut acolo mai mult decât înainte, datorită faptului că li s-a adăugat Aviut prin căderea lor sub Tabur. Aşadar, Nițoțin de Keter din Tabur, care sunt Bhina Dalet, s-au extins și acolo. Și, bineînțeles, lumina Ohr Yaşar de Ein Sof, care nu încetează niciodată, a fost reînnoită asupra lor. Astfel, Zivug-ul de Ohr Hozer s-a produs în Bhina Dalet și, drept rezultat, zece noi Sfirot au apărut la nivelul lui Keter, la fel ca în Hitpaştut Alef.

Deci, vedem cum două Bhinot din câte zece Sfirot au fost făcute din aceste Nițoțin care s-au ridicat: zece Sfirot la nivelul lui Hohma au fost făcute din HB ZON de Nițoțin care au fost corectate numai în ascensiunea lor, întrucât ele sunt din Bhina Gimel, ca Hitpaştut Bet, și zece Sfirot noi, la nivelul lui Keter, care au fost făcute din Nițoțin de Keter.

Aceste două Parțufim constituie rădăcinile Parțufim AVI și YESHSUT de Ațilut. Noul Parțuf la nivelul lui Keter este AVI și se numește Hohma și Aba de Ațilut. Iar Parțuf-ul vechii lumini, la nivelul lui Hohma, este YESHSUT și se numește Bina și Ima de Ațilut.

Cu aceste rădăcini vom înțelege ceea ce este scris în Idra Zuta, anume că Aba l-a adus pe Ima din pricina fiului ei, iar Aba însuși a fost construit ca un fel de bărbat și femeie. Asta întrucât Parțuf-ul superior, care este la nivelul lui Keter, numit Aba, a fost construit ca un fel de bărbat și femeie, căci a ridicat la el Bhina DaletNukva și Malhut. Iar Bina, partea inferioară a Parțuf-ului, al cărui nivel este sub Keter, a îndepărtat Aba din cauza lui Nukva, care este Bhina Dalet, care se sfârşeşte și împiedică Lumina Superioară să se extindă sub ea. De aceea, această Bhina Dalet este numită Parsa, fără Nekev (gaură) care există în Bhina Bet. Iar din cauza acestei Parsa, YESHSUT nu îmbracă Lumina lui Keter.

Rezultă că Bhina Bet, care este Bina, pe care nu a funcţionat deloc Țimțum Alef, a devenit acum deficientă, întrucât a fost şi ea restricţionată, aflându-se sub Bhina Dalet. De aceea a spus ARI că AK s-a restricţionat prin ridicarea luminii de sub Tabur, referindu-se la Bhina Bet, care a fost acum restricţionată datorită ridicării MAN.

15) Trebui știut că este o mare diferență între Roş și Guf. Roş-ul este numit GAR, iar Guf-ul este numit VAK, ZAT sau ZON. Guf-ul însuşi este, de asemenea, împărțit în GAR și ZON.

Rădăcina acestei divizări este că până la PehMalhut – structura este constituită în esență din Ohr Yaşar. Iar Ohr Hozer, care se ridică și i se alătură, este doar o îmbrăcăminte peste ea. Opusul îl constituie Guf-ul, care este o Hitpaştut a Masah-ului însuși, în măsura în care îmbracă Sfirot ale Roş-ului. De aceea, el este făcut în primul rând din Ohr Hozer, iar cele zece Sfirot de Ohr Yaşar sunt precum ramurile lui.

Deși se numește ZON, el este în esență doar Malhut. Asta întrucât nu există nicio lumină a lui Malhut în realitate, cu excepția  NHY de ZA care se unesc cu ea într-un Zivug de Haka’a. Prin urmare, ele sunt privite ca fiind una, ce se extinde prin Ohr Hozer. Și s-a explicat deja mai sus că Masah-ul ce restricţionează și Ohr Hozer care apare drept rezultat al acestei restricţionări nu sunt atribuite Emanatorului, ci numai celei emanate. Din acest motiv, Roş-ul este privit ca Ațmuto a luminii Emanatorului, iar Guf-ul este privit doar ca acţiune a celei emanate însăşi.

Acum înțelegem cei cinci Parţufim ai lui AK, numiţi Galgalta, AB, SAG, MA și BON, și ordinea creării lor și a modului în care se îmbracă unul în celălalt, modul în care sunt interconectați și generaţi unul din altul pe cale de cauză-și-consecință. Este aşa  datorită Gândului Lui care este unu, unic și unitar – ceea ce este explicat în detaliu în Panim Masbirot, Ramura 1 – anume acela de a-şi încânta creaturile Sale. Acest Gând este rădăcina Kli-ului și a lui Țimțum Alef care a avut loc în Bhina Dalet, deși indirect, așa cum este scrisă în carte la punctul 7, ca în alegoria despre omul bogat. Vezi la punctul 8, că acest Gând unic înclude întreaga realitate, toate lumile și toate multiplele formele și manifestările până la sfârșitul corecției, când toate acestea se reunesc cu lumina lui Ein Sof, de dinainte de Țimțum, în simplă unitate, în unica formă care stă deasupra noastră – „de a-și încânta creaturile”.

Imediat după Țimțum din Bhina Dalet, care este forma Gadlut (măreţie, maturitate) a dorinței în Malhut de Ein Sof, au apărut patru forme de gradaţii în Reshimo care a fost golită de lumină – în Kli. Acestea sunt numite HB, ZA și Malhut și ele conțin Ohr Pnimi și Ohr Makif, rezultând astfel douăsprezece forme.

După aceea, lumina s-a extins pe Reshimo menționată mai sus, până la punctul de Țimțum, întrucât lumina Lui nu se oprește deloc și trebuie să ţinem minte asta. Apoi, linia subțire se extinde în Reshimo și se numește „subțire”, deoarece Lumina Ațmuto se extinde până la cea emanată numai în Ohr Hozer care se ridică într-un Zivug de la Masah. Și, prin puterea lui Ohr Hozer, Țelem de AK a fost descoperit sub forma Parțuf-ului Galgalta, care se numește, în exemplu, „începutul liniei”.

Lumina se extinde peste cele douăzeci și cinci de Bhinot, întrucât există KHB ZON în lungime și KHB ZON în grosime. Aşa cum am spus, întrucât Malhut a revenit la a fi Keter, fiecare dintre aceste KHB ZON se extinde în zece Sfirot prin Keter și se numesc, în exemplu, Galgalta, Eynaim, AHP sau Galgalta, AB, SAG, MA și BON. Nivelul fiecăreia dintre ele ajunge la Galgalta, iar luminile lor apar din internalitatea celei emanate, așa cum se explică în Panim Masbirot, Ramura 3, Punctul 2, referitor la ordinea ridicării luminilor ca urmare a Hizdakhut a Masah-ului.

16) Aşadar, initial a fost generat AB. Generare înseamnă deficiență. Datorită lui Hizdakhut de Bhina Dalet a interiorului lumii AK, numită Peh, ea a primit Aviut de Bhina Gimel. Iar după ce lumina  Ein Sof a fost atrasă peste acest Masah, au apărut zece Sfirot noi la nivelul lui Hohma, numit AB. Rezultă că AB care apare este sustras lui AB care rămâne în AK, la nivelul lui Keter.

Astfel, Keter a lui AB extern îmbracă Hohma de Galgalta, și se răspândește prin Tabur-ul lui AK Interioară. Iar ea conține de asemenea douăzeci și cinci de Bhinot din ale sale zece Sfirot de Ohr Yaşar, care sunt Galgalta, Eynaim, Awzen, Hotem şi Peh, fiecare dintre ele răspândindu-se prin puterea lui Ohr Hozer peste cele cinci Bhinot, prin Keter de AB.

Cu toate acestea, Keter globală a lui AK interioară rămâne dezvăluită și i se disting Roş-ul și Guf-ul. De la Peh în jos, se numește Guf, întrucât este doar Hitpaştut a Masah-ului. Prin urmare, Ohr Pnimi și Ohr Makif sunt legate acolo numai în Bhina Dalet. De aceea au trebuit să se îndepărteze încă o dată, iar asta numim „lumea Nekudim„, fiind ZON și Guf ale lui AB extern.

S-a explicat deja şi faptul că Aviut a revenit la Masah după Histaklut a propriului Guf, şi că a avut loc acolo o a doua Hitpaştut, așa cum este scris în articolele 13 și 14. Ea extinde luminile de sub Tabur deasupra Tabur-ului și, prin această ascensiune, AVI superior este corectat. O Parsa este întinsă dedesubtul lor, YESHSUT fiind  de la Parsa la Tabur. Toată această înălțare este numită „Parțuf-ul SAG extern”, ceea ce înseamnă că și-a depăşit gradul precedent, care în AB extern era Bina la nivelul lui Keter Hohma, care este lumina lui Awzen prin Şibolet ha Zakan.

Cu toate acestea, la acest Parțuf, care a fost creat din Nițoțin căzute din lumina Peh a lui AB extern, Bina se află sub toate cele zece Sfirot ale lui AVI superior, de aceea este deficient, lipsindu-i Keter. Astfel, locul lui este de la Peh în jos, adică de la Şibolet ha Zakan, care este al său Galgalta.

Întrucât AB extern îmbracă numai Malhut a lui Keter globală și primele nouă rămân descoperite, şi SAG extern îmbracă numai pe  Malhut de Keter de AB, de la Peh în jos, în timp ce primele nouă ale sale – întregul Roş – rămân dezvăluite. Întrucât AB şi-a generat ramurile prin Se’arot (păr) al Roş-ului, acest SAG și-a generat ramurile prin Se’arot AHP, care vor fi explicate la timpul potrivit. Aceasta este semnificația luminii care dispare din ele datorită ieşirii lor, faţă de cea de superioară care rămâne acolo în Se’arot ca exterioară.

Iar acest SAG îmbracă AK de la Şibolet ha Zakan până la capăt. Asta înseamnă că Bhinat Roş, care sunt GAR, se extind prin Tabur, fiind la valoarea lui Galgalta, Eynaim, Awzen și Hotem. A sa Peh se extinde în zece Sfirot de Guf în sine, ca și în Peh a lui AB extern. Atât în cazul luminilor din Peh a lui SAG extern, cât și în cazul luminilor din Peh a lui AB extern, întrucât sunt legate într-un singur Kli, a existat în ele și o Hizdakhut graduală, până când acesta s-a purificat în Bhinat Keter, iar întreaga Hitpaştut a dispărut.

Acesta este sensul spergerii vaselor și căderii celor 248 Niţoțin. Totuși, asta s-a întâmplat numai în ZON, nu și în GAR, datorită corecției la nivel de Parsa, aşa cum se va explica la timpul potrivit. După aceea, Nițoțin care au căzut de la Peh a lui SAG extern s-au extins și s-au ridicat sub forma de MAN, a apărut noul MA, iar cele zece Sfirot de Ațilut au fost consacrate sub forma a doisprezece Parțufim.

Astfel, toate Bhinot precedente sunt incluse în lumea Ațilut, așa cum este scris în „Pomul Vieții„, iar lumea Bria a fost imprimată de lumea Ațilut, într-o manieră în care tot ceea ce există în Ațilut este imprimat în Bria. Yețira este imprimată de Bria, Asiya este imprimată de Yețira și, astfel, nu există nicio manifestare sau fiinţă în cele inferioare, care să nu fie direct legată de cele superioare, de unde provine și se extinde prin esența sa inferioară.

De aceea au spus înțelepții noștri că: „Nu există niciun fir de iarbă jos, care să nu aibă Sus un înger care să-i dea brânci și să-i spună: «Crește!»”  Este aşa întrucât tot ce se extinde de la o lume superioară la una inferioară, se produce prin Zivugim (pluralul pentru Zivug). Dar lumile sunt împărțite în interioritate și externalitate. Internalitatea lumilor, de la Ațilut în jos, nu se extinde printr-un Zivug de Haka’a în Masah, ci prin Zivug de Yesodot (pluralul pentru Yesod). Dar externalitatea, care se extinde de la o lume la alta, se produce printr-un Zivug de Haka’a.

Acesta este sensul ciocnirilor și de aceea înțelepții noștri au stabilit cu meticulozitate că îngerul din lumea lui Yețira, care este rădăcina firicelului de iarbă din lumea Asiya, îi dăruiește și îl hraneşte sub forma unui Zivug de Haka’a. Cu alte cuvinte, el îl lovește și îi spune, „Crește!”, întrucât cuvintele înseamnă dăruire.

Aşadar, chestiunea privind cauza-și-consecința în Galgalta, AB, SAG de AK a fost explicată pe îndelete, ca şi calitatea îmbrăcării unuia în celălalt. Fiecare dintre cele inferioare are valoarea lui ZON a celui superior, care se extinde numai de la Nițoțin ale luminilor lui Peh a celui superior.

S-a clarificat faptul că la apariția lui AB, Masah-ul a fost inclus în Bhina Gimel. La apariția lui SAG, Masah-ul a fost inclus în Bhina Bet, la Nukva de Aba. Iar la apariția lui MA dinăuntru în afară,  Masah-ul a fost inclus în Bhina Alef. Toate acestea vor fi explicate la timpul lor.

De asemenea, Malhut de Bhina Gimel se numește Tabur, cea din Bhina Bet se numește Parsa, iar cea din Bhina Alef se numește Kruma (crustă). Nu mai este nimic de adăugat aici; Nu am făcut decât să leg lucrurile de rădăcina lor într-un mod simplu și succint. Aceasta a fost intenția aici; în interiorul cărții, însă, lucrurile sunt explicate în detaliu.

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

error: Content is protected !!