125. Cel care se bucură de Sabat

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 8 sivan, 15 iunie 1949

       „Celui care se bucură de Șabat   îi este dat un domeniu nemărginit, aşa după cum este spus: «Atunci te vei desfăta în Domnul şi Eu te voi face să călătoreşti deasupra înălţimilor pământului şi te voi hrăni cu moştenirea lui Iacov, tatăl tău …» Spre deosebire de Avraam, despre care este scris: «Ridică-te, mergi prin ţară în lungul ei …» şi diferit de Isaac, aşa după cum e scris că «ţie şi seminţiei tale Eu îi voi da toate aceste pământuri», însă aşa ca Iacov, despre care este scris că «tu te vei răspândi pretutindeni, spre vest şi spre est şi spre nord şi spre sud»“ (Șabat  , 118). Este dificil de înţeles acest pasaj din Gemarah, aşa cum este el. Ar trebui ca fiecăruia din Israel să i se dea întreaga lume, un domeniu nemărginit?

       Ar trebui să începem cu vorbele înţelepţilor noştri: „În viitor, Creatorul va scoate soarele din învelişul său şi îl va întuneca. Cei răi sunt judecaţi de el şi cei drepţi sunt vindecaţi de el, aşa după cum este scris: «Căci iată, vine ziua, arde ca un cuptor; şi toţi cei mândri şi toţi cei care întreţin răutatea vor fi ca paiele rămase după seceriş; şi ziua care va veni îi va transforma în rug, spuse Domnul gazdelor, pentru ca să nu mai rămână din ei nici rădăcină şi nici ram», nici o rădăcină în lumea aceasta şi nici o ramură în lumea viitoare.“ Cei drepţi sunt vindecaţi de el, aşa cum este scris: «Dar asupra ta, care te temi de Numele Meu, se va ridica soarele dreptăţii cu vindecare în aripile sale.» Şi mai mult decât atât, ei sunt purificaţi de acesta.“ (Avoda Zarah, Idolatrie, 3b)

       Iar noi trebuie să înţelegem taina înţelepţilor, ce este un soare  şi ce este un înveliş şi de unde vine caracterul lor opus. De asemenea, ce înseamnă „nici o rădăcină în această lume şi nici o ramură în lumea viitoare“? În plus, ce înseamnă „mai mult, ei sunt purificaţi de acesta“? El ar fi trebuit să spună „vindecat şi purificat de acesta“; dar ce este acest „mai mult“ de care vorbeşte?

       Acum putem lămuri cuvintele înţelepţilor noştri: „Israel socotește după lună, iar naţiunile lumii, după soare“ (Sukah, 29). Astfel, lumina soarelui este un epitet pentru cea mai clară cunoaştere, aşa după cum este scris: „clar ca soarele“. Iar naţiunile lumii nu au primit Tora şi Mițvot, căci este scris cum Creatorul a adus-o la fiecare naţiune şi limbă, deoarece ei nu au vrut să se delecteze în Lumina Torei, considerată „luna“, care primeşte de la Lumina Sa, aceasta fiind lumina soarelui, adică Lumina obişnuită. În schimb, ei simt nevoia şi au dorinţa să studieze în Numele Lui şi să-l cunoască pe El Însuşi. Dar Israel socoteşte după lună, care este Tora şi Mițvot, lumina soarelui fiind îmbrăcată în ele. Prin urmare, Tora este învelişul pentru Creator.

       Este scris în Zohar că „Tora şi Creatorul sunt unul“. Aceasta înseamnă că Lumina Creatorului este îmbrăcată în Tora şi Mițvot, iar El şi învelişul Său sunt unul. Prin urmare, Israel socotește după lună pentru a se completa, pe ei înşişi, în Tora şi Mițvot. De aceea ei sunt răsplătiţi, în mod natural, cu Creatorul. Dar din moment ce naţiunile lumii nu respectă Tora şi Mițvot, adică învelişul, ei nu au parte nici de Lumina soarelui.

       Acesta este înţelesul versetului: „în viitor, El va scoate soarele din învelişul său“. Şi ei au spus: „Șhina (Divinitate) în cei de jos; o necesitate sublimă.“ Cu alte cuvinte, Creatorul doreşte cu putere şi tânjeşte după aceasta.

       Semnificaţia celor şase zile de acţiune este munca în Tora şi Mițvot, deoarece „Domnul a făcut fiecare lucru pentru scopul Său propriu“. Chiar şi munca din cele şase zile este tot munca lui Dumnezeu, aşa cum este scris că „El a creat acest lucru nu ca pe un pustiu, El l-a format pentru a fi locuit“. Din acest motiv este numit „înveliş“.

       Iar Șabat  ul este lumina soarelui, ziua de odihnă în viaţa eternă. Cu alte cuvinte, El a pregătit lumea în două niveluri:

  1. Divinitatea Lui va fi prin Tora şi Mițvot în şase zile de  acţiune;
  2. El va fi revelat în lume fără Tora şi Mițvot.

       Aceasta înseamnă „la timpul său; am să o grăbesc“. Răsplătit – am să o grăbesc, adică prin Tora şi Mițvot. Nerăsplătit – la timpul său. Acest lucru se datorează faptului că evoluţia creaţiei prin creşterea suferinţei aduce sfârşitul şi ispăşirea umanităţii, până când Domnul plasează Divinitatea Sa în cei de jos. Iar asta se numeşte „la timpul său“, adică evoluţie în timp.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!