GLOSAR BIBLIC – LITERA I

00 A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ș T Ț U V Z

Ieşi din ţara ta

Ieşi din dorința ta, indiferent cât de bună îţi poate părea. Trebuie să ajungi la un nouă stare, un nou grad. De fiecare dată, „Ieşi din ţara ta” indică faptul că vei fi mereu în mișcare, mereu în urcare, în ascensiune.

Ietro

„Ietro” este dorința de a primi care poate fi sfințită și alăturată lui Moise, și care, împreună cu el face legătura dintre sistemul superior – Keter, Hohma și Bina GAR al sufletului și dorința de a primi, poporul de jos, ZAT al sufletului, Zeir Anpin și Malhut. Ietro a fost inclus în Moise, când Moise a trăit împreună cu el; el este ca forța lui Malhut inclusă în Bina. De aceea, Bina se poate conecta la Malhut și poate aduce în ea noul sistem.

Idolatria

„Idolatria” este slujirea forței care în mod constant dorește numai pentru ea însăși. Această muncă este străină acelora dintre noi care doresc cu adevărat să respecte poruncile Naturii, ale Creatorului.

Impuritate

„Impuritatea” este o forță care acţionează pentru a primi, forța egoistă care apare în noi.

Impurul

Cel care este „impur” este plin de interese proprii. Un astfel de om infectează tot ceea ce atinge, pentru că tot ceea ce doreşte este doar pentru automulțumire, în loc să le dăruiască celorlalţi. În schimb, dăruirea sau dăruirea pentru ceilalţi este numită Kdușa (sfințenie), puritate.

Inamicul și Biruinţa

„Inamicul” este egoismul nostru. Biruinţa este atunci când ne putem ridica deasupra egoismului, după cum este scris: „Dragostea acoperă toate greşelile” (Proverbe, 10:12). Egoismul se află sub o „umbrelă” în garanția mutuală, iar caracterul fiecăruia rămâne înăuntru. El arde, şi este foarte bine, dar suntem deasupra lui, uniți.

Inaugurarea Tabernacolului

„Inaugurarea Tabernacolului” este ca cea a unei case. Terminăm construirea unei anumite etape a lucrării, de la care putem începe să ne corectăm noi înşine. Tabernacolul este locul corectării.

„Inaugurarea Tabernacolului” este punctul de unde putem începe să aducem ofrande, adică să ne corectăm dorințele efectiv. În această stare, putem corecta fiecare dorință, făcând-o similară cu dăruirea, iubirea pentru ceilalţi și pentru Creator. Devenim asemănători cu Creatorul în acea dorință, înțelegem integritatea și eternitatea creației. Noi înșine devenim precum Creatorul, așa cum este scris: „Întoarce-te O, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! ” (Hosea 14:2). Asta este ceea ce ar trebui să realizăm, iar aceste acțiuni generează o mare bucurie.

Inima lui îl mișcă

„Inima” reprezintă toate cele 613 dorințe ale omului, care sunt tot ce avem. Dorim să ne apropiem treptat de inimile noastre, de la dorințele mai ușor de corectat la cele mai grele, prin toate cele 613 dorințe și 125 de grade, pe trei linii, în Yud-Hey-Vav-Hey. În felul acesta vom deveni corectați.

Corectarea nu este făcută de noi. Trebuie să-i luăm în considerare pe toți ceilalți care sunt cu noi în rețea și asta este ceea ce trebuie să corectăm. Nu ne corectăm pe noi înșine, ci legăturile noastre cu ceilalţi. Elementul decisiv este modul în care ne corectăm, cum ne putem conecta cu ceilalți. Corectarea noastră se desfășoară numai în funcție de ceilalți. Adică este o corectare a conexiunilor noastre, nu a noastră înşine.

Interzicerea prezicerilor

„Prezicerea” este interzisă pentru că ea contravine dăruirii. Dacă vrei să dăruieşti, nu este important ce se va întâmpla după aceea. Tot ce ne trebuie este să ne conectăm cu ceilalți și să le oferim ceea ce-şi doresc. În acest fel, vom găsi o nouă viață. Dacă facem vreun calcul, este pentru dorința de a primi.

Cel care evoluează cu adevărat spre dăruire nu este interesat de viitor. Tot ce-şi dorește este dăruire pură – să „fie” în celălalt. În acea stare, el nu are nici o legătură cu prezicerea, deoarece nu pot exista niciun fel de calcule. De aceea, ar trebui să facem corectările înăuntrul nostru, pentru că în fiecare dintre noi este dorința de a cunoaște viitorul sau de a-l presupune.

Invidia cea bună 

Aceasta este dorința de a ţine socoteala beneficiilor, cât avem de primit, cât avem de dat, şi cât de mult evoluăm în spiritualitate. Noi evoluăm într-un fel anume datorită invidiei; este invidia cea bună. Invidia față de anturajul nostru ne îndeamnă şi mai mult către spiritualitate.

Iosif

Iosif este Yesod, o calitate care include toate calitățile noastre bune, calitățile de dăruire. Este o cumulare a tuturor calităților de dăruire și, pentru că nu are nimic al său, în afară de însumarea calităților anterioare, se poate conecta la calitatea de a primi.

Această calitate poate conecta în ea toate calitățile de dăruire, la partea superioară, și toate calitățile de primire, la partea inferioară. Este Iosif pentru că el adună toate calitățile în interiorul lui (numele Iosif vine de la cuvântul Osef (a reuni/a aduna)).

Iosif este numit și „temelia lumii”, deoarece lumea apare cu adevărat în această calitate, o reunire a două forțe – cea de dăruire și cea de primire – în care Creatorul și creatura se întâlnesc.

Ioşua fiul lui Nun

Nun înseamnă cincizeci, gradul cincizeci, cincizeci de porți ale nivelului Bina. Ioşua, ca și Moise, trage. Ioşua îi salvează pe copiii lui Israel prin aducerea lor la gradul cincizeci, porțile nivelului Bina. Moise a împlinit gradul de patruzeci, fiindcă a murit la intrarea în țara lui Israel, iar Ioşua i-a urmat.

Ispășirea

Lumina care vine și ne dă puterea de a ne căi pentru fărădelegile noastre, de a le transforma din dorinţa de primire în dăruire. Toate fărădelegile noastre, egoismul nostru, tot ce era înăuntrul nostru, a devenit acum dăruire.

Sufletul colectiv a fost fărâmiţat; suntem cu toții sparți. „Ispășirea” înseamnă că trebuie să corectăm intenția acelor vase sparte, dorințele sparte – cele 613 dorințe sparte, care sunt sufletul nostru.

Trebuie să ne conectăm cu ceilalți și astfel să-L descoperim pe Creator, care nu apare în niciunul dintre noi, ci mai degrabă în unitatea dintre noi. Treptat, trebuie să construim împreună Tabernacolul și să ajungem la revelația Creatorului. Este scris că, de fiecare data, Creatorul ne spune: „Fă munca asta sau cealaltă, și voi apărea acolo, în faţa ta, și îţi voi spune ce trebuie făcut.” Munca comună a oamenilor este ceea ce duce la revelarea Creatorului între ei și cea care clarifică următorul pas.

Israel

Ysrael (Israel) înseamnă Yașar El (direct la Domnul). Înseamnă că ne îndreptăm direct spre calitatea Creatorului. Calitatea Creatorului este iubire și dăruire și ne străduim permanent să ajungem la aceasta. Avem mai multe mijloace pentru a face acest lucru: învăţători, cărți, grupuri de studiu și prieteni. Dacă le folosim în mod corespunzător, conform metodei explicate în cărți, aceea despre care a vorbit şi a scris pentru prima dată Avraam, putem face cu ușurință corectările. În felul acesta, fiecare dintre noi – și toți împreună – vom deveni Israel. Un om din Israel este fiecare dintre noi și toți împreună suntem poporul (sau neamul) lui Israel.

Iubirea

„Iubire” înseamnă că în loc de propria-mi dorință de a mă bucura, iau dorințele celorlalţi pentru a le satisface. Iubire înseamnă să-mi folosesc toate capacitățile pentru a-i satisface pe ceilalţi. Iubirea este o anulare de sine; nu am nicio dorinţă proprie, nici ceva ce să vreau să fac pentru mine. Exist numai pentru ceilalţi.

Când ne conectăm unii cu alții în această manieră a iubirii, dobândim toate sufletele, toate celelalte dorințe, care apoi devin ale noastre. Când le împlinim, obținem Infinitul (Ein Sof).

error: Content is protected !!