GLOSAR BIBLIC – LITERA Ş

00 A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ş T Ț U V Z

Șabat (Şabatul)

Aceasta este corectarea finală a Omului, când se întoarce în Grădina Edenului. Este o stare în care ne reunim într-un singur suflet.

Șalom (pacea) se referă la Șlemut (plenitudine), o stare pe care o realizăm atunci când stânga și dreapta se completează reciproc. Natura noastră și natura Creatorului se egalizează și ajung la conexiune și Dvekut (contopire). Acesta este rezultatul dorit care dă pace, astfel încât nu vom fi niciodată opuși, detașați sau distanțați, ci mai degrabă atât de legați, astfel încât va fi imposibil să ne deosebim.

Trebuie să realizăm Dvekut cu Dumnezeirea, când El și noi devenim unul. Oricât de nerealist ar părea, este scopul nostru și trebuie să ne îndreptăm spre el. Cu cât avansăm mai mult prin noi înșine, cu atât mai mult ne vom scuti de suferință.

Șapte ani

„Șapte ani” înseamnă șapte grade: există șase grade (Sfirot) pentru Zeir Anpin (Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod și Yesod), numit „Prea Sfântul, binecuvântat fie El”, iar al șaptelea este Malhut. Împreună sunt șapte grade care trebuie să realizeze unitatea. Șapte este întotdeauna un număr complet. Există și numărul zece, care este Gadlut (maturitatea, zece Sfirot), dar, de obicei, structura constă din șapte.

Șarpele

„Șarpele” este șarpele primordial, forța rea, forța de primire din noi, care ne face să greşim. Trebuie să înțelegem că toate aceste greşeli nu sunt cu adevărat greşeli. Mai degrabă, când ni se arată greșelile noastre, ni se dă șansa să cerem Lumina care reformează pentru a ne corecta.

„Șarpele” este dorința egoistă de a primi care te distruge şi te consumă. Șarpele se găseşte în miezul voinței de a primi existând în fiecare dintre noi.

„Șarpele” este înclinația rea, îngerul morții. Șarpele va deveni un înger sfânt atunci când toată dorința de a primi este corectată. „Șarpele este înclinația rea; este îngerul morții”(Bereşit, 440). „Creatorul oferă corectările Sale tuturor până când, chiar îngerul morții revine la a fi foarte bun” (Zohar-ul pentru toți, Mișpatim (Porunci), 165).

Sfânta Sfintelor

„Sfânta Sfintelor” este GAR de Bina, calitatea absolută a dăruirii.

Șema Israel (Ascultă,  Israele)

Aceasta se referă la unitate. „Ascultă, Israele!  Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” „Domnul Dumnezeul nostru”, înseamnă iubire și dăruire pură. Este vorba despre o legătură între noi, care constă în iubire și dăruire și, care ne dezvăluie Forța Naturii cu care suntem în Dvekut (contopire).

Șmita (omisiune)

Șmita este restricţia de a lucra pământul, la fiecare șapte ani)

Șmita este ca Şabatul. După un anumit număr de grade, faci o pauză şi te opreşti, efectuezi o corectare și te mişti mai departe după șapte ani.

Șmita este conectarea la nivelul de Bina, când Lumina Superioară corectează tot ceea ce s-a întâmplat și ne dă putere pentru nivelul următor. De aceea există reguli aparte, privind datoria și vânzarea de obiecte sub tutela lui Bina, marea calitate a dăruirii.

error: Content is protected !!