DARGOT PASSOVER

revino la pagina TEXTE ESENTIALE / RABASH – click

 • Sanctificarea Lunii – (text) ENG
 • Semnificaţia Exilului – (text) ENG
 • Toate ierburile amare (Maror) – (text) ENG
 • Minte şi Inimă – (text) ENG
 • Seminificaţia răului – (text) ENG
 • Şi Iuda s-a apropiat de El – 1 – (text) ENG
 • Oricine o sfinţeşte pe a şaptea – 2 – (text) ENG
 • Când Faraon a trimis poporul – (text) ENG
 • Ne-a salvat din mâna păstorilor – (text) ENG
 • Cel care vine să se spurce – (text) ENG
 • Ce înseamnă în muncă “A înghiţit Maror (iarba amară), nu va scăpa – (text) ENG
 • Două lucrări – (text) ENG
 • Fața Domnului se află în cei care fac rău – (text) ENG
 • Şi Ietro a auzit – (text) ENG
 • Aminteşte-ţi că ai fost un sclav – (text) ENG
 • Mikeţ (după) – (text) ENG
 • Bo (vino) – (text) ENG
 • Peşte mort – (text) ENG
 • Trei rugăciuni – (text) ENG
 • Semnificaţia lui Amalek – (text) ENG
 • Două contrarii – (text) ENG
 • Eu și nu un mesager – (text) ENG
 • O Maţa păstrată (Pâinea de Pesah) – (text) ENG
 • Referitor la Pesah – (text) ENG
 • Referitor la mediu – (text) ENG
 • Tora a făcut referire la patru fii – (text) ENG
 • Necesitatea unei Acţiuni de jos – (text) ENG
 • Mai multe se spun despre Exodul din Egipt – (text) ENG
 • Şi a spus: “Când eliberezi evreicile” – (text) ENG
 • Şi Domnul i-a spus lui Moise – (text) ENG
 • Şi o să vă iau ca popor al Meu – (text) ENG
 • Vino la Faraon – (text) ENG
 • Referitor la Hameţ and Maţa – (text) ENG
 • Iată, un popor a ieşit din Egipt – (text) ENG
 • Jertfa de Pesah – (text) ENG
 • Referitor la începutul lunii – (text) ENG
 • Peh-Sah (gură care vorbeşţe) – (text) ENG
 • Prima inovaţie – (text) ENG
 • Referitor la exodul din Egipt – (text) ENG
 • Datoria de a relata povestea exodului din Egipt – (text) ENG
 • Referitor la Maţa (Pâine nedospită) – (text) ENG
 • Vremea Izbăvirii – (text) ENG
 • Întrebări privind exodul din Egipt – (text) ENG
 • Exodul din Egipt şi Dăruirea Torei – (text) ENG

revino la pagina TEXTE ESENTIALE / RABASH – click

 

error: Content is protected !!