BAAL HASULAM – Vol.3 / SHAMATI – texte

(înapoi la pagina TEXTE BAAL HASULAM – click)

 1. Nu există nimeni în afară de El – (text)
 2. Divinitatea în exil – (text)
 3. Dobândirea împlinirii spirituale – (text)
 4. Care este motivul greutăţii pe care o simte omul în timpul muncii, când se anulează în faţa Creatorului – (text)
 5. Lișma este o trezire de Sus.  De ce avem nevoie de o trezire de jos – (text)
 6. Ce reprezintă sprijinul Torei în timpul muncii – (text)
 7. Ce înseamnă că în muncă obişnuinţa  devine a doua natură – (text)
 8. Care este diferenţa dintre Umbra Kduşa şi Umbra Sitra Ahra – (text)
 9. Care sunt în muncă cele trei lucruri  ce lărgesc conştiinţa omului – (text)
 10. Ce înseamnă în muncă „Grăbeşte-te, iubitul meu“ – (text)
 11. Bucurie cu teamă – (text)
 12. Esenţa muncii omului – (text)
 13. Rodia – (text)
 14. Ce este Măreţia Creatorului – (text)
 15. Ce înseamnă în timpul muncii „alţi dumnezei” – (text)
 16. Ce reprezintă în muncă ziua Domnului şi noaptea Domnului – (text)
 17. Ce semnifică faptul că Sitra Ahra  este numită „Malchut fără coroană“ – (text)
 18. Ce înseamnă, în timpul muncii,  că sufletul meu va plânge în secret – 1 – (text)
 19. Ce înseamnă, în timpul muncii,  că Cel de Sus urăşte corpurile – (text)
 20. Lișma (pentru Numele Ei) – (text)
 21. Când omul se simte într-o stare de ascensiune – (text)
 22. Tora Lișma (pentru Numele Ei) – (text)
 23. Voi, cei care îl iubiţi pe Domnul, urâţi răul – (text)
 24. Salvaţi din mâna celor răi – (text)
 25. Lucrurile care provin din inimă – (text)
 26. Viitorul omului depinde  şi este legat de recunoştinţa pentru trecut – (text)
 27. Ce semnifică „Domnul este înălţat,  totuşi vede pe cei smeriţi“- 1 – (text)
 28. Nu voi muri, ci voi trăi – (text)
 29. Când gândurile vin la om – (text)
 30. Cel mai important lucru este să vrem să dăruim – (text)
 31. Tot ceea ce încântă spiritul oamenilor – (text)
 32. Un destin este o trezire de sus – (text)
 33. Sorţii de Yom Kipurim şi Haman – (text)
 34. Profitul unui pământ – (text)
 35. Despre vitalitatea Kdușa – (text)
 36. Ce reprezintă cele trei corpuri ale unui om – (text)
 37. Un articol despre Purim – (text)
 38. Comoara lui este frica de Creator – (text)
 39. Şi au cusut frunze de smochin – (text)
 40. Care este măsura credinţei în Rav – (text)
 41. Ce este măreţia şi micimea în credinţă – (text)
 42. Ce reprezintă acronimul ELUL în muncă – (text)
 43. Despre adevăr şi credinţă – (text)
 44. Minte şi Inimă – (text)
 45. Două discernăminte în Tora şi în muncă – (text)
 46. Dominaţia lui Israel asupra Klipot – (text)
 47. În locul unde veţi găsi Măreţia Lui – (text)
 48. Fundamentul esenţial – (text)
 49. Cele mai importante sunt Mintea şi Inima – (text)
 50. Două stări – (text)
 51. Dacă îl întâlneşti pe acest păcătos – (text)
 52. O încălcare a legii nu anulează o Miţva – (text)
 53. Problema limitării – (text)
 54. Scopul muncii – 1 – (text)
 55. Unde este menţionat Haman în Tora – (text)
 56. Tora este numită indicaţie – (text)
 57. Îl va aduce pe el ca pe o ofrandă arsă, în faţa voinţei Lui – (text)
 58. Bucuria este o „reflectare“ a faptelor bune – (text)
 59. Despre toiag şi şarpe – (text)
 60. O Miţva care vine în urma unei încălcări a legii – (text)
 61. În jurul Lui este o furtună puternică – (text)
 62. Coboară şi incită, urcă şi se plânge – (text)
 63. Mi s-a dat cu împrumut şi dau înapoi – (text)
 64. De la Lo Lișma la Lișma – (text)
 65. Despre ceea ce este revelat şi ceea ce este ascuns – (text)
 66. Dăruirea Torei – 1 – (text)
 67. Depărtează-te de rău – (text)
 68. Legătura dintre om şi Sfirot – (text)
 69. Mai întâi va fi corectată lumea – (text)
 70. Cu o mână puternică şi cu furie revărsată – (text)
 71. Sufletul meu va plânge în taină – (text)
 72. Încrederea este îmbrăcăminte pentru Lumină – (text)
 73. După Ţimţum – (text)
 74. Lume, an, suflet – (text)
 75. Există un discernământ pentru lumea viitoare şi există un discernământ pentru această lume – (text)
 76. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare – (text)
 77. Omul învaţă de la sufletul său – (text)
 78. Tora, Creatorul şi Israel sunt unu – (text)
 79. Ațilut şi BYA – (text)
 80. Despre „spate în spate“ – (text)
 81. Referitor la ridicarea MAN – (text)
 82. Rugăciunea pe care omul ar trebui să o înalţe mereu – (text)
 83. Despre Vav din dreapta şi Vav din stânga – (text)
 84. Ce semnifică „aşa că El l-a izgonit pe om din grădina Edenului, ca nu cumva să ia din Pomul vieţii“ – (text)
 85. Ce înseamnă în muncă „poame din pomii cei frumoşi“ – (text)
 86. Atunci a zidit Israel cetăţi-depozit – (text)
 87. Sabat Şekalim – (text)
 88. Întreaga muncă se află doar acolo unde există două căi – (text)
 89. Pentru a întelege cuvintele Sfântului Zohar – (text)
 90. Din Zohar, Bereşit – (text)
 91. Despre ceea ce este înlocuibil – (text)
 92. Explicarea noţiunii de noroc – (text)
 93. Despre aripioare şi solzi – (text)
 94. Păziţi-vă sufletele – (text)
 95. Despre îndepărtarea prepuţului – (text)
 96. Ce reprezintă în muncă deşeuri de hambar şi cramă – (text)
 97. Deşeuri de hambar şi cramă – (text)
 98. Spiritualitatea este numită  ceea ce nu se pierde niciodată – (text)
 99. El nu a spus păcătoşi sau drepţi – (text)
 100. Tora scrisă şi Tora orală – (text)
 101. Un comentariu al Psalmului  „Pentru cel mai mare peste trandafiri“ – (text)
 102. Şi voi luaţi fructe din eţ hadar – lămâi – (text)
 103. A cărui inimă îl face dăruitor – (text)
 104. Şi sabotorul stătea – (text)
 105. Bastardul, care este un discipol înţelept, precede un preot de rând – (text)
 106. Care este semnificaţia  celor doisprezece Halah de Sabat – (text)
 107. Privitor la cei doi îngeri – (text)
 108. Dacă mă părăseşti o zi, Eu am să te părăsesc două – (text)
 109. Două feluri de carne – (text)
 110. Un câmp pe care Domnul l-a binecuvântat – (text)
 111. Respiraţie, Sunet şi Vorbire – (text)
 112. Cei trei îngeri – (text)
 113. A optsprezecea rugăciune – (text)
 114. Rugăciune – (text)
 115. Mineral, vegetal, animal şi vorbitor – (text)
 116. De ce a spus el că Miţvot nu necesită intenţie – (text)
 117. Ai muncit şi nu ai găsit, nu crede – (text)
 118. Înţelegerea problemei genunchilor care se pleacă înaintea lui Baal – (text)
 119. Acel discipol care a învăţat în secret – (text)
 120. Motivul pentru care nu se mănâncă nuci de Roş Haşana – (text)
 121. Ea este precum vasele negustorilor – (text)
 122. Explicaţia celor scrise în Şulhan Aruh – (text)
 123. Divorţul şi mâna lui să vină ca Unul – (text)
 124. Un Sabat din Geneză şi din cei şase mii de ani – (text)
 125. Cel care se bucură de Sabat – (text)
 126. Un înţelept vine în oraş – (text)
 127. Diferenţa dintre sâmbure,  esenţă şi abundenţa adăugată – (text)
 128. Din această Galgalta picură rouă în Zeir Anpin – (text)
 129. Divinitatea în praf – (text)
 130. Tiberias al înţelepţilor noştri, cât de bine este să te văd – (text)
 131. Cine vine să fie purificat – (text)
 132. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea – (text)
 133. Luminile de Sabat – (text)
 134. Vinul îmbătător – (text)
 135. Să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept – (text)
 136. Diferenţa dintre prima şi ultima scrisoare – (text)
 137. Zelofehad aduna lemne – (text)
 138. Despre frica ce vine câteodată asupra omului – (text)
 139. Diferenţa dintre cele şase zile ale creaţiei şi Sabat – (text)
 140. Cât de mult iubesc Legea Ta – (text)
 141. Sărbătoarea de Paşte – (text)
 142. Războiul principal – (text)
 143. Bun este Dumnezeu cu Israel – (text)
 144. Există un anumit popor – (text)
 145. Ce înseamnă că va da înţelepciune tocmai celui înţelept – (text)
 146. Un comentariu asupra cărţii Zohar – (text)
 147. Munca de primire şi dăruire – (text)
 148. Alegerea între amar şi dulce, adevăr şi minciună – (text)
 149. De ce trebuie să extindem Hohma – (text)
 150. Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite – (text)
 151. Şi Israel a văzut egiptenii – (text)
 152. Căci mita orbeşte ochii înţelepţilor – (text)
 153. Gândul este o consecinţă a dorinţei – (text)
 154. Nu poate exista un spaţiu gol în lume – (text)
 155. Curăţenia trupului – (text)
 156. Ca să nu ia şi din Pomul vieţii – (text)
 157. Eu dorm, dar inima mea este trează – (text)
 158. Motivul pentru care nu se mănâncă  în casa altuia de Paşte – (text)
 159. După multă vreme – (text)
 160. Motivul ascunderii Maţot– (text)
 161. Motivul pentru care a fost dăruită Tora – (text)
 162. De ce spunem Haza  după finalizarea fiecărei serii – (text)
 163. Ce au spus autorii cărţii Zohar – (text)
 164. Există o diferenţă între material şi spiritual – (text)
 165. O explicaţie a cererii lui Elisei către Ilie – (text)
 166. Două discernăminte în dobândire – (text)
 167. Motivul pentru care este numit Sabat Teşuva – (text)
 168. Datinile lui Israel – (text)
 169. Conceptul de complet drept – (text)
 170. Să nu ai în sac o piatră mare – (text)
 171. Zohar, Amor – (text)
 172. Problema piedicilor şi a întârzierilor – (text)
 173. De ce spunem L’Haim – (text)
 174. Ascunderea – (text)
 175. Iar de va fi pentru tine drumul lung – (text)
 176. Când se bea coniac după Havdala – (text)
 177. Ispăşirea – (text)
 178. Cei trei parteneri implicaţi în crearea omului – (text)
 179. Trei linii – (text)
 180. Din Zohar, Amor – (text)
 181. Onoarea – (text)
 182. Moise şi Solomon – (text)
 183. Discernământul lui Mesia – (text)
 184. Diferenţa dintre credinţă şi raţiune – (text)
 185. Frica de Sabat cade asupra celui neînvăţat – (text)
 186. Fă din fiecare zi a săptămânii Sabat, şi nu vei mai avea nevoie de oameni – (text)
 187. A alege munca – (text)
 188. Toată munca se găseşte doar acolo unde există două căi – (text)
 189. Fapta afectează gândul – (text)
 190. Fiecare acţiune lasă o urmă – (text)
 191. Timpul coborârii – (text)
 192. Sorţii – (text)
 193. Un zid care serveşte ambelor – (text)
 194. Cele şapte complete – (text)
 195. Răsplătit – am să o grăbesc – (text)
 196. O prindere pentru cei din exterior – (text)
 197. Carte, autor, poveste – (text)
 198. Libertate – (text)
 199. Către fiecare om al lui Israel – (text)
 200. Purificarea Masah-ului – (text)
 201. Spiritual şi material – (text)
 202. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea – (text)
 203. Mândria unui om îl coboară – (text)
 204. Scopul muncii – (text)
 205. Înţelepciunea strigă pe uliţe – (text)
 206. Credinţă şi plăcere – (text)
 207. Primirea în scopul dăruirii – (text)
 208. Munca – (text)
 209. Trei condiţii pentru rugăciune – (text)
 210. Un defect încântător în tine – (text)
 211. Stând în faţa unui rege – (text)
 212. Îmbrăţişarea „dreptei“ şi îmbrăţişarea „stângii“ – (text)
 213. Descoperirea lipsei – (text)
 214. Bine văzut la porţi – (text)
 215. Despre credinţă – (text)
 216. Dreapta şi stânga – (text)
 217. Dacă eu nu sunt pentru mine,  cine este pentru mine – (text)
 218. Tora şi Creatorul sunt unul – (text)
 219. Devotament – (text)
 220. Suferinţa – (text)
 221. Multiple autorităţi – (text)
 222. Partea dată Sitrei Ahra să o separi de Kduşa – (text)
 223. Îmbrăcăminte, sac, minciună, migdală – (text)
 224. Yesod de Nukva şi Yesod de Dechura – (text)
 225. Propria ridicare – (text)
 226. Tora scrisă şi Tora orală – (text)
 227. Recompensa pentru Miţva este o Miţva – (text)
 228. Peşte înainte de carne – (text)
 229. Buzunarele lui Haman – (text)
 230. Domnul este înălţat, totuşi vede pe cei smeriţi – (text)
 231. Puritatea vaselor de primire – (text)
 232. Îndeplinirea muncii – (text)
 233. Iertare, scuză, ispăşire – (text)
 234. Cine lasă cuvintele Torei şi se angajează în discuţii – (text)
 235. Privind din nou în Carte – (text)
 236. Vrăjmaşii mei mă batjocoresc neîncetat – (text)
 237. Căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască – (text)
 238. Fericit este omul care nu Te uită şi fiul omului care se străduieşte pentru Tine – (text)
 239. Diferenţa dintre Mochin de Şavuot şi cea de Sabat Mincha – (text)
 240. Cere celor ce-Ţi cer atunci când cer faţa Ta – (text)
 241. Chemaţi-L câtă vreme este aproape – (text)
 242. Ce înseamnă, în muncă, să îi bucuri pe cei săraci  într-o zi bună, – (text)
 243. Examinarea umbrei în noaptea de Hoşana Raba – (text)

(înapoi la pagina TEXTE BAAL HASULAM – click)

error: Content is protected !!